Zoeken

handsome - Zoekresultaten

Niet gevonden wat je zocht? Probeer op wat anders te zoeken

De rechter heeft een uitspraak gedaan over de zaak over de kampioenshengst Handsome O, die al sinds 2016 loopt. De uitspraak veroordeelt Purioso Hoeve om het volledige aankoopbedrag plus de rente van de hengst te betalen aan de Noorse Kristen Andresen. Daarnaast wordt er een schadevergoeding en procedurekosten geëist en moet het paard binnen twee weken uit Denemarken opgehaald worden.

In 2015 verkocht Brouwer de Johnson-zoon voor 300.000 euro aan de Noorse Kristen Andresen. Kort na aankomst ging de hengst hanentred vertonen, waardoor hij niet voor de voor de dressuursport en fokkerij ingezet kan worden.

Risico

Het hof oordeelt dat het gebrek is ontstaan ergens in de periode tussen de veiling op 7 februari 2015 en het tijdstip van aflevering op 17 februari 2015. In die periode kwam het ontstaan van gebreken nog voor risico en rekening van Purioso Hoeve. De verklaring die is gegeven over het op voorhand niet waarnemen van hanentred, is volgens het hof niet genoeg onderbouwd door Purioso Hoeve. Er is niet uitgesloten dat het gebrek is ontstaan op transport. Dit omdat de verklaring niet verder strekt dan één dag voor vertrek. Op dat moment was Purioso Hoeve nog volledig verantwoordelijk voor het paard.

Bron: Hoefslag / Overname zonder bronvermelding en toestemming via webredactie@mediaprimair.nl niet toegestaan
Foto: Dirk Caremans

0 520
Coelenhage's Handsome King was in 2018 de beste hengst tijdens het verrichtingsonderzoek van het NWPCS.

Op 29 en 20 november vond in Ermelo het examen van het NWPCS verrichtingsonderzoek plaats. Zeven hengsten verschenen voor de jury en alle zeven slaagden voor het examen.

De voshengst Coelenhage’s Handsome King (v. King William) werd verkozen tot verrichtings kampioen met in totaal 60 punten.

Drie keer negen

De hengst, gefokt en in eigendom van Ronald Vrolijken, kreeg drie keer een negen; voor zijn galop, karakter en stalgedrag. Verder kreeg hij een 8,5 voor zijn stap en aanleg als dressuurpony. De draf en de aanleg als springpony werden met een acht beloond. “We gaan hem nu verder door trainen voor de hengstenkeuring in februari. Het is een enorm getalenteerde pony met veel toekomst mogelijkheden. Het mooiste is als hij straks ook de sport in gaat”, reageert Julia Vrolijken enthousiast.

Hengst beste draf

Op de hengstenkeuring van het NWPCS worden de driejarige aangewezen NWR hengsten niet geplaatst. De jury kiest een aantal hengsten uit die terug in de ring mogen komen en nog een ronde mogen draven. Het publiek kiest, door middel van gejuich, ‘de hengst met de beste draf’. Afgelopen hengstenkeuring was deze eer voor Spoorzicht’s Jupiler (v. Speyksbosch Dickens) van de gebroeders Sloof. In het VO werd de hengst in totaal 55 punten toebedeeld. Ook hij kreeg een acht voor zijn draf. Hogere cijfers voor de draf werden er bij andere hengsten ook niet gegeven.  Jupiler kreeg nog een acht voor zijn aanleg als dressuurpony. Daarnaast kreeg hij een 8,5 voor zijn karakter en een negen voor stalgedrag.

Galop

Nog twee hengsten scoorden 55 punten; Aglaya’s Casillero (v.  Jonker’s Jayden) en Orchard Copywright (v. King William). Voor beide hengsten gold dat hun beste gang de galop was, welke met een acht beoordeeld werd.

Goede stap

Twee hengsten kregen een eindscore van 57 punten. Het betrof Nieuwmoed’s Mr. Darcy (v. Orchard Boginov), die net als Handsome King een 8,5 voor zijn stap kreeg. Ook Anjerhofs Shadok kreeg 57 punten. Zijn beste gang, de galop, kreeg een 8,5.

Dempsy Chicago (v. Nia Domo’s Bolero) sloot de rij met 49 punten.

Bekijk hier de totale cijferlijsten.

Bron: De Hoefslag/ NWPCS

Handsome O
485 - Handsome O KWPN Henstenkeuring 's Hertogenbosch 2015 © Dirk Caremans

De rechter in de zaak Handsome O heeft geoordeeld dat koper Kristin Andresen onvoldoende heeft kunnen bewijzen dat het paard dat zij in 2015 op de KSS-veiling kocht ten tijde van de koop een gebrek had.

Dat betekent dat Andresen ten onrechte beslag heeft laten leggen op het bedrijf van verkoper Jan Brouwer.
“Wij beraden ons dan ook op een schadevergoeding,” geeft Mr. Maaike Weda, de raadsvrouw van Brouwer aan.

Bewijslast

De laatste (tussen-) uitspraak in de zaak dateert van juli vorig jaar. Toen oordeelde de rechter dat het aan Kristin Andresen is om te bewijzen dat het paard hanetred had toen hij bij haar werd afgeleverd. Dat is tijdens de bodemprocedure eerder dus niet bewezen.

“Het was toen aan de koper om schriftelijke verklaringen in brengen,” legt Weda uit. “Zij heeft aangegeven daarmee aan de bewijslast te willen voldoen. De rechter vindt nu dat er geen bewijs is geleverd dat Handsome O ongeschikt was. Zij heeft met andere woorden de procedure verloren.”

Slepende rechtszaak

Wellicht komt met dit vonnis een einde aan een jarenlang slepende rechtszaak. “Het is op dit moment aan Andresen of ze hiermee genoegen neemt. Voor Jan Brouwer is het van belang dat er ten onrechte beslag is gelegd op de holding en op Jan Brouwer Horses. Wij gaan ons daarom beraden op een schadevergoeding. Jan Brouwer is vanzelfsprekend heel blij met deze beslissing. De hele zaak heeft voor veel onzekerheid gezorgd. Het is goed dat de heftige aantijgingen van de tegenpartij niet door de rechter gedeeld worden.”

Bron: Hoefslag / Overname zonder bronvermelding en toestemming via webredactie@mediaprimair.nl niet toegestaan

Foto: Dirk Caremans

handsome O

De rechter heeft gisteren uitspraak gedaan in de ‘zaak Handsome O’. Volgens de rechter is het aan Kristin Andresen, die de hengst in 2015 kocht, om te bewijzen dat het paard  hanetred had toen hij bij haar werd afgeleverd. Dat is tijdens de bodemprocedure dus niet bewezen.

Volgens Mr. Maaike Weda, die Jan Brouwer vertegenwoordigt, is dit mogelijk een einde aan een ‘heel lang lopende procedure’. ‘Technisch gezien kan mevrouw Andresen nu nog met nieuwe getuigen komen, maar ik zou eerlijk gezegd niet weten wie,’ legt ze uit. ‘Voordat de bodemprocedure werd gestart zijn al zoveel getuigen uitvoerig gehoord. Iedereen die er iets over zou kunnen zeggen, heeft dat kunnen doen.’

Geschikt en gezond

Volgens Weda heeft de rechter beslist dat op dit moment vaststaat dat het paard geschikt en gezond geleverd is. ‘En het is aan de koper om te bewijzen dat dit niet zo is.’

Voor Brouwer, die de hengst in 2015 op de KSS-veiling verkocht, is dit zeer goed nieuws. ‘Ik heb hem net gesproken. Hij is ongelooflijk opgelucht, maar tegelijk ook zeer verbolgen over het feit dat hem zoveel schade is aangericht.’

Bedrijf ‘on hold’

Brouwer zal een ‘aanzienlijke’ schadevergoeding eisen. ‘Onder meer vanwege het beslag op zijn rekeningen heeft zijn bedrijf een hele poos ‘on hold’ gestaan. Meneer Brouwer heeft met beleid geprobeerd zijn bedrijf geprobeerd voort te zetten.’

Volgens Kristin Andresen vertoonde Handsome O al direct nadat hij bij haar in Zweden was aangekomen een ‘afwijkende gang’. Eind 2016 werd begonnen met het horen van getuigen in de zaak.

In april van dit jaar was de eerste rechtszitting. Een poging van de rechter om de partijen tot een schikking te bewegen mislukte.

Bron: Hoefslag / Overname zonder bronvermelding en toestemming via webredactie@hoefslag.nl niet toegestaan

Foto: Dirk Caremans

0 2611
Handsome O
485 - Handsome O KWPN Henstenkeuring 's Hertogenbosch 2015 © Dirk Caremans

In het contra-getuigenverhoor dat vandaag in de Groningse rechtbank plaatsvindt is in de middag de stiefzoon van Jan Brouwer, Martin Ueffing, gehoord. Zoals viel te verwachten uit de eerdere verklaringen van getuigen uit de omgeving van Brouwer heeft ook Ueffing nooit enige tekenen van hanentred bij Handsome O gezien. 

0 3512
Handsome O Jan Brouwer
485 - Handsome O KWPN Henstenkeuring 's Hertogenbosch 2015 © Dirk Caremans

Na twee rondes van voorlopige getuigenverhoren geïnitieerd door Kristin Andresen was het vandaag de beurt aan Jan Brouwer van Purioso Hoeve om een contra-getuigengehoor te houden over de, uiteindelijk gemankeerde, kampioenshengst Hansome O. Voormalig hoofd Marketing en Communicatie van het KWPN Irene Wolfs en dierenarts Arie Hoogendoorn zijn vanochtend onder ede door de Groningse rechter gehoord.

Kristin Andresen was, in tegenstelling tot eerdere zittingen rondom Handsome O, dit keer niet in de Groningse rechtbank aanwezig. Jan Brouwer werd vergezeld door zijn vrouw Maria, die in een eerder voorlopig getuigenverhoor al eens gehoord was.

Passend bij eerdere verklaringen

De verklaringen van de gehoorde contra-getuigen passen op de verklaringen die eerder al zijn opgetekend in de voorlopig getuigenverhoren van september 2016 en januari 2017, namelijk dat niemand in Nederland Hansome O ooit met een hanentred-achtige beweging heeft gezien, maar dat dit in Denemarken duidelijk waarneembaar was.

Dierenarts Arie Hoogendoorn, die deel uit maakte van de veterinaire commissie van de KSS, reisde samen met Irene Wolfs, destijds nog bij het KWPN werkzaam als hoofd Marketing en Communicatie, begin maart 2015 af naar Denemarken nadat Kristin Andresen bij het KWPN gemeld had dat er problemen waren met Handsome O.

Hoogendoorn verklaarde vanochtend voor de rechter dat hij bij Handsome O een krampentrekkende beweging aan de achterbenen te constateren toen de hengst op straat in draf werd getoond en ook aan de longe week de beweging van Handsome O af van wat normaal was. ‘Maar het werd wel minder naarmate Handsome O meer bewogen had, hoewel in het rechter achterbeen wel meer afwijking te zien was dan in het linkerachterbeen.’

Opiaat toegediend

Het viel Hoogendoorn daarnaast op uit het logboek dat van de hengst werd bijgehouden dat Handsome O een behoorlijk zwaar opiaat was toegediend. ‘Ik neem aan dat dat door een stalmedewerker is gedaan, terwijl het een middel was dat normaal gezien door een dierenarts wordt gegeven.’

Naar de mening van Hoogendoorn heeft Handsome O in Denemarken iets meegemaakt, zoals een val of vastliggen, waardoor de hengst een krampentrekkende beweging is gaan vertonen. De hengst liet namelijk te weinig neurologisch verschijnselen zien die het krampentrekken zouden kunnen verklaren.  ‘Er waren wel indicaties voor trauma en kreupelheid en ik had goede hoop dat de verschijnselen later zouden verdwijnen’, aldus Hoogendoorn.

‘Een kenner zou nooit zoveel gedaan hebben’

Wat KWPN-afgevaardigde Irene Wolfs opviel toen ze de Deense stal van Handsome O bezocht was dat er met het paard veel gedaan was in de week dat hij op hengstenstation Katrinenlund gestald stond. ‘Hij was gesedeerd, geschoren, gereden en er was iemand van afgevallen’, herinnert zij zich van de meldingen in het logboek.

En dat vindt Wolfs opvallend. ‘Want een paardenkenner zou met een paard met een afwijkende gang zoals Handsome O vertoonde nooit zoveel gedaan hebben.’

Volgorde logboek gewijzigd

Daarnaast meldde Wolfs aan de rechter dat in een latere correspondentie vanuit Katrinenlund de volgorde van bezigheden van het logboek was veranderd.

Handsome O was de kampioen van de KWPN Hengstenkeuring van 2015 en werd later in de KSS-veiling voor 300.000,- euro aangekocht door de Noorse miljardair Kristin Andresen. Een maand na aankoop,  een week nadat de hengst door verkoper Jan Brouwer was afgeleverd bij Deense hengstenhouder Ib Kirk, meldde Kristin Andresen zich bij het KWPN met de klacht dat de hengst aan hanentred leed.

Vanmiddag gaat het contra-getuigenverhoor verder.

Lees hier alles over de casus Handsome O.

Foto: Dirk Caremans

Albertine Nannings voor Hoefslag, overname zonder schriftelijke toestemming van de auteur niet toegestaan

0 1223
Handsome O Jan Brouwer
485 - Handsome O KWPN Henstenkeuring 's Hertogenbosch 2015 © Dirk Caremans

Handsome O kan nog niet kan dekken of op wedstrijden uitgebracht worden. Een filmpje van eigenaresse Kristin G. Andresen laat de Johnson-zoon aan de hand zien, waarbij hij duidelijk de vermaledijde hanentred vertoont.

‘Met dank aan de gegarandeerde gezondheidsverklaring van het KWPN en de Nederlandse dierenartsen…’ schrijft Andresen in haar post.

De in 2015 op de KSS-veiling voor een astronomisch bedrag -300.000 euro- aangeschafte destijds driejarige kampioen van de KWPN hengstenkeuring raakte in opspraak vanwege die hanentred. De Noorse eigenaresse spande een rechtszaak aan tegen de verkopers, KWPN/KSS en Jan Brouwer.

Slepende rechtszaak

Begin dit jaar werden in de rechtbank in Groningen diverse getuigen gehoord in de zaak Handsome O, waarbij boven water moet komen of de verkopende partij van het gebruik afwisten. Tot op heden is daar nog geen duidelijkheid over.

Alle berichtgeving over Handsome O.

Facebook Kristin G. Anderson/Hoefslag

Foto: Dirk Caremans

0 2349
Handsome O Jan Brouwer
485 - Handsome O KWPN Henstenkeuring 's Hertogenbosch 2015 © Dirk Caremans

Na de zestien getuigen die al opgeroepen waren door Kristin Andresen in het voorlopig getuigenverhoor rondom de hanentrekkende KWPN-kampioenshengst Handsome O heeft nu ook verkoper Purioso Hoeve aangegeven nog vier voorlopig getuigen te willen horen. Ondermeer dierenarts Arie Hoogendoorn en oud-KWPN-medewerker Irene Wolfs moeten zich bij de Rechtbank Groningen melden.

0 685
Handsome O Jan Brouwer
485 - Handsome O KWPN Henstenkeuring 's Hertogenbosch 2015 © Dirk Caremans

Kristin Andresen, de eigenaresse van de KWPN-hengst Handsome O -vorige week weer onderwerp van gesprek in de rechtbank van Groningen- kijkt uit naar de komst van het prachtige merrieveulentje Bliss (Bonds x De Niro).

Op haar facebook heet de Zweedse het vosveulen van de Oldenburger kampioen van 2016 welkom. Bliss werd geboren bij Andreas Müller in Twistringen (Duitsland). Het veulen voert het beste Duitse dressuurbloed: Bond’s is van Benicio x Sir Donnerhall II; de moeder is een volle zus van Grand Prix-paard Dablino (De Niro x Wanderbursch) van Anabel Balkenhol.

Andresen zal haar buik voorlopig wel even vol hebben van KWPN-paarden nu ze zo’n enorme pech heeft met de voor 300.000 euro aangekochte kampioen van de hengstenkeuring 2015, Handsome O (Johnson x Rousseau) die bij aankomst in Zweden hanentred vertoonde. Pogingen om haar gelijk te krijgen en de KSS (en daarmee het KWPN) en verkoper Jan Brouwer in een kwaad daglicht te stellen, lijken geen succes te hebben.

Facebook Kristin Andresen/Hoefslag

Foto: Dirk Caremans

0 4043
Handsome O Jan Brouwer
485 - Handsome O KWPN Henstenkeuring 's Hertogenbosch 2015 © Dirk Caremans

Op de tweede dag van de Deense voorlopige getuigenverhoren over de hanentred van KWPN-kampioenshengst Handsome O hoorden de advocaten van de eigenaresse van Handsome O wederom drie Deense betrokkenen over de hanentred van de KSS-veilingtopper. Behandelend dierenarts Jonas Rasmussen is ervan overtuigd dat botox hanentred kan verhullen.

“Er zijn drie manieren om hanentred te verhullen”, luidt de verklaring van de Deense teamdierenarts Jonas Rasmussen. “Inspuiten met botox, alcohol of door het toedienen van een kalmeringsmiddel.”

Rasmussen gaf bij de rechter echter aan dat hij geen ervaring had met deze behandelmethode en dat hij deze methode alleen maar kende van de vakliteratuur. Die vakliteratuur waar Rasmussen zich op baseerde blijkt alleen geschreven te zijn door Inge Wijnberg, die een leerstoel heeft aan de Universiteit Utrecht.

“Volgens mij was dit onderzoek ook uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht”, voegde Rasmussen aan zijn onder-ede verklaring toe.

Inge Wijnberg

Wijnberg is ook de dierenarts die namens het KWPN Handsome O bekeken heeft nadat zijn koper Kristin Andresen bij de KSS een klacht had ingediend over de vertoonde hanentred van de hengst.

Om die reden is Wijnberg in september al onder ede gehoord voor de Groningse rechter. Toen verklaarde zij dat zij inderdaad onderzoek naar hanentred had gedaan, maar dat daarin juist geen bevredigende resultaten met botox en alcohol waren behaald.

“Diegene die dat wel gelukt is, mag zich bij mij melden”, liet zij toen noteren.

Niemand heeft de stap gezien

“Ik kan me zo voorstellen dat wanneer de keuringscommissie van het KWPN Handsome O op de keuring niet heeft zien stappen, dat zij de hanentred niet gesignaleerd heeft”, vertelde Rasmussen en passant ook nog.

Gisteren vertelde hengstenhouder Ib Kirk, waar de hengst in opdracht van Andresen voor de Deense hengstenkeuring werd klaargemaakt, nog dat hij Handsome O op de KWPN-hengstenkeuring had gezien in de kooi, maar alleen in draf en galop.

Ook alle andere Deense getuigen hebben weinig van Handsome O’s stap meegekregen. De twee medewerkers van Kirk die gisteren verhoord werden gaven aan met de hengst gelopen te hebben en daarom niet de mogelijkheid hadden om de stap ook te bekijken. Hen was dus de eerste dag niets opgevallen aan de gang van de hengst.

Onregelmatig

Stalamazone Mette Ehlers zag op de zaterdag dat zij dienst draaide op Katrinenlund wél dat Handsome O een afwijkende gang had. “Dat hoorde ik aan de hoefslag op het asfalt, die was onregelmatig”, laat ze noteren.

Zij maakt een video van de hanentred in opdracht van Kirk, die haar eveneens opdraagt de hengsten beweging te blijven geven. Over een ongeluk dat Handsome O gehad zou hebben heeft Ehlers nooit iets vernomen.

Ongeluk

Dat Handsome O ergens enig letsel moet hebben opgelopen werd desondanks in de verhoren wel meer aannemelijk gemaakt.

Volgens dierenarts Rasmussen was Handsome O, de maandag nadat de hanentred geconstateerd  was, op de kliniek namelijk niet alleen lijdend aan hanentred, maar ook nog kreupel.

“Dat was in draf te zien, de hanentred zie je alleen in stap”, verklaart hij. “Misschien heeft Handsome O op weg naar de kliniek een ongeluk gehad”, oppert de dierenarts. “Kirk was namelijk heel verbaasd dat Handsome ook kreupel was.”

Kirk en zijn medewerkers repten gisteren en vandaag met geen woord over een eventueel ongeluk. En volgens Kirk was de reis met Handsome O naar de kliniek goed verlopen.

De Nederlandse getuigen, die namens het KWPN Handsome O in Denemarken onderzochten op hanentred, meldden in september nog dat de hengst schrammen had en een hangend ooglid. De Deense getuigen melden hier niks over.

Albertine Nannings voor Hoefslag, overname zonder toestemming en bronvermelding niet toegestaan

Foto: Dirk Caremans

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer