Contact Hoefslag is een uitgave van Media Primair Anthonie Fokkerstraat 2 3772 MR Barneveld Email: hoefslag@mediaprimair.nl

Uitgever:
Rob Mekelenkamp

Hoofdredactie: 

Karin de Haan
karin@mediaprimair.nl


Community redactie: 

Denise Dekens
hoefslag@mediaprimair.nl


Redactie 
Carlijn de Boer (coördinatie en eindredactie)
Robert Huskens (eindredactie)
hoefslag@mediaprimair.nl


Vormgeving
Marvin Kraaijenzang


CTA Sales