Afbeelding
Arnd Bronkhorst/www.arnd.nl

Blog Stephan Wensing | “Gefeliciteerd met het overlijden van je paard!”

Algemeen

Ik val met de deur in huis. Dit keer niet een blog, waarin ik geheel persoonlijk mijn mening ventileer over iets wat mij opvalt, maar een drieluik over een onderwerp dat is aangedragen door de redactie van De Hoefslag. En hierbij trek ik ook mijn toga aan om duidelijkheid te verschaffen over de juridische status van de zeer beladen onderwerpen die ik in deze drieluik ga behandelen. Ik begin met een brief.

Advertisement

Brief aan Adelinde

Beste Adelinde,

Wat ontzettend triest dat je afscheid hebt moeten nemen van je allergrootste vriend waar je alles aan te danken hebt. Wat heb jij ontzettend veel mee gemaakt met jouw ‘Parzival’. Heel veel hoogte- maar ook dieptepunten. Het begon zo lang geleden met als eerste doel om er gewoon op te blijven zitten. Parzival was een paard waar de commissionairs van af bleven, want je wilde niet verongelukken. Je hebt alles opgegeven voor hem, inclusief je baan. En toen het succes kwam, moest je je in alle bochten wringen om hem niet kwijt te raken. En naast alle medailles stonden jullie ook weleens aan de kant terwijl je de halve wereld had over gereisd. Pech werd afgewisseld met enorme hoogtepunten, aan jouw doorzettingsvermogen kan menigeen niet tippen. Wat ook opviel was dat je niets verborgen hield. Als Parzival niet helemaal in orde was dan meldde je dit gewoon nadat je de beste veterinaire hulp had ingeschakeld. Ook dat zien we weleens anders. En na alle roem moest je toch een stapje terugdoen, maar aan motivatie en inzet is niets ingeboet. Het maakt jou niet uit of je in een groot stadion in Aken rijdt of op een kleine subtop wedstrijd in de buurt. Dat maakt je groot! 

Ik weet uit ervaring wat het is om een paard te verliezen en dat doet echt pijn. Ik wens je heel veel sterkte en koester vooral alle mooie en bijzondere herinneringen!

Hou je taai,

Stephan

Haat comments

Tot zover mijn berichten aan Adelinde. Er verschenen ook andere berichten die door De Hoefslag onmiddellijk verwijderd zijn, zoals: “Her words seem pretty awkward when you know how she treated him“. En: “Gelukkig, hij is eindelijk vrij“. Ik vind dat wel heftig, temeer deze auteurs waarschijnlijk nog nooit bij Parzival op stal zijn geweest, Adelinde helemaal niet kennen en er sowieso geen verstand van hebben. Deze haat comments dragen ook helemaal niet bij aan een constructief debat over de dressuursport. Er zijn genoeg excessen, maar het geeft geen pas om deze in de schoenen te schuiven bij de top. In de onderlaag gaat het er veel erger aan toe. Natuurlijk is er een keerzijde en is er terecht veel kritiek (geweest) over het doorslaan in het diep rijden (en vooral in elkaar trekken), maar dat rechtvaardigt niet dit soort respectloze reacties. Ik heb ook niets tegen meningen, maar er zijn wel grenzen. En die ga ik nu bespreken in een juridische context.

Juridische context

Dagelijks worden socialmedia platforms overladen met racistische en haatdragende comments. Maar die worden nauwelijks opgespoord of bestraft. Tegen online beledigingen, haatposts, en grove berichten wordt weinig gedaan. Dit is ook zeer ingewikkeld, want geloof het of niet, maar haters hebben ook rechten en mogen niet zomaar geweerd worden. In artikel 262, eerste lid, Sr wordt bepaald dat hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, als schuldig aan laster wordt gestraft. Een belediging is een algemene negatieve uitlating over een persoon. Smaad is een specifieke uitlating die iemands goede naam probeert aan te tasten. Is de uitlating niet waar, dan heet het laster. Het is erg moeilijk om een algemene regel te geven over de vraag of iets smaad, laster of een belediging is. Uit de rechtspraak blijkt dat er altijd een afweging gemaakt wordt. Bij een parodie zal een bewering over iemand minder snel als smaad gezien worden. De grens tussen feiten en meningen is lastig te trekken. Een puur feitelijke mededeling kan geen smaad zijn.

Strafbaar

Het aanzetten tot haat, opruiing en discriminatie is strafbaar. Er zijn geen duidelijke regels om vast te stellen of iets smaad, laster of belediging is. Als vuistregel kan wel aansluiting worden gezocht bij de vraag of het waar of niet waar is. De reacties die ik hiervoor heb geplaatst lijken onder vrijheid van meningsuiting te vallen. Ingeval in een reactie wordt vermeld dat betreffende ruiter / amazone een dierenbeul is dan zou ik dit als strafrechtelijke belediging kwalificeren en dus strafbaar. Dit wordt anders indien de auteur aannemelijk kan maken dat sprake is van enige vorm van dierenmishandeling. Hoe spijtig dan ook, ik kan niets anders dan concluderen dat grenzen hierin zeer hoog liggen en niet snel sprake is van strafbare overtredingen, nog los van het feit dat justitie niet voldoende mankrachten heeft om alle haatcomments aan te pakken. 

Ontoelaatbare reacties

Ontoelaatbare reacties mogen verwijderd worden door de beheerder. Wel dient rekening gehouden te worden met het feit dat het verboden is om de vrijheid van meningsuiting in te perken. Veelal worden huisregels opgesteld omtrent het plaatsen van reacties. Deze zijn juridisch bindend en bieden een goede oplossing voor het tegengaan van haatcomments. Er zijn al een aantal websites die de mogelijkheid tot reageren hebben verwijderd (zoals mediacourant.nl), omdat dit echt uit de hand liep. 

Ik sluit deel I van mijn drieluik af. Ik stel voor dat aan vrijheid van meningsuiting niets wordt ingeboet. En aan alle haters verzoek ik deze groep (of groepje) om zich heel goed te realiseren dat bepaalde comments (strafbaar of niet) echt zeer kwetsend kunnen zijn en daar heeft niemand wat aan. 

Tekst: Stephan Wensing

Stephan Wensing is bekend als advocaat en gespecialiseerd in hippische kwesties. Maar Stephan is ook dressuurjury, -trainer en -liefhebber. Voor De Hoefslag blogt Stephan over alles wat hem in de paardenwereld verbaast en bezighoudt. Behalve over rechtszaken.