Algemeen

Foto: Paardenarts
  • aangepast 29 juni 2021 18:25

Nieuwe database identificatie en registratie wordt werkelijkheid

Vanaf 1 april 2021 wordt de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen in Nederland een stuk strenger. Dit betekent dat alle paardenhouders moeten registreren welke paarden op zijn of haar terrein worden gehouden. Dit gebeurt in een database die door de overheid wordt beheerd.

Database

De I&R van paardachtingen '“ waaronder ook pony's, ezels en muilezels '“ geldt voor alle hobbymatig en professioneel gehouden paarden een Europese verplichting. Alle paarden (behalve veulens jonger dan 6 maanden) moeten over een paardenpaspoort en chip beschikken. Per 1 april 2021 komt er een database van de  (RVO) die gaat beheren welke paarden waar gehouden worden.

Eigen verantwoordelijkheid

Per 2021 treedt namelijk een nieuwe Europese Diergezondheidsverordening in werking en als onderdeel hiervan moeten alle paardenhouderijen in Nederland worden opgenomen in een door de overheid beheerde centrale database. Alle paarden die op deze houderijen staan, moeten hierin worden ingeschreven om inzicht te geven in het aantal paarden per locatie. Een houderij kan zelfs een weiland zijn waar een paard langer dan dertig dagen wordt gehouden. Dit hoeft niet aaneengesloten te zijn. Alle verantwoordelijkheid hiervoor rust op de schouders van de paardenhouder.

Eigen systeem

Iedere paardenhouderij krijgt zijn eigen registratiesysteem waarin alle specificaties hiervan zoals de locatie, bedrijfsactiviteiten, faciliteiten, eventuele andere locaties zoals bijvoorbeeld weides en het aantal en soort paarden moeten worden geregistreerd. De gegevens die moeten worden doorgegeven zijn:
  • Chipnummer en '“type
  • Paspoortnummer
  • Geslacht
  • Geboortedatum en '“land
  • Datum uitgifte paspoort en uitgevende instantie
Daarnaast moet bij het verlies van een paspoort, het bezitten of aanvragen van een duplicaat of het overlijden van een paard dit gelijk doorgegeven worden inclusief de betreffende datum. Bron: LTO Foto: Paardenarts

Advertisement

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Advertenties