Afbeelding

Felix.hippisch denkt met je mee! ‘Een stallingscontract dekt risico’s af’

Sport Ondernemen

Vertrouwen en een ons-kent-ons cultuur. Dat is wat afspraken in de hippische wereld vaak kenmerkt. Regelmatig gaat er daardoor iets mis rond de interpretatie van mondelinge of schriftelijke afspraken. Werken met heldere contracten, toegespitst op jouw specifieke situatie, voorkomt een hoop narigheid. Jurist Stefan Meuleman van felix.hippisch neemt je in drie bijdragen graag bij de hand. In deze editie van Hoefslag deel 2: het opstellen van het juiste stallingscontract.

Advertisement

Voorkom touwgetrek en gedoe

Toepassen van het juist BTW-tarief, afspraken over prijsindexering, consequenties van wanbetaling, regelingen voor het inschakelen van een dierenarts, verantwoordelijkheid bij schade aan het paard, aansprakelijkheid bij diefstal. Zomaar wat thema’s waar rond de stalling van paarden discussie over kan ontstaan. Stefan: “Het opstellen van een stallingscontract voorkomt getouwtrek en gedoe. Leg afspraken rond huur en zorg dus helder en duidelijk vast op papier.”

Regels omtrent opzegtermijn

Het in stalling zetten van een paard bij een pensionstal wordt juridisch gekwalificeerd als huur van een onroerende zaak, die geen dienstdoet als woning of bedrijfsruimte. “Die constatering is belangrijk, want de wet geeft daarvoor veel handvaten”, stelt Stefan. Bijvoorbeeld rond de regels omtrent opzegtermijn. “Stallingsovereenkomsten sluit je af voor onbepaalde of bepaalde tijd. Bij onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van een maand. Bij bepaalde tijd is tussentijds opzeggen niet mogelijk.”

Toch tussentijds willen opzeggen? 

Hier komt echter wel een maar bij kijken. “Bij wederzijds goedvinden, kun je hierover in een stallingsovereenkomst tussentijdse opzegmogelijkheden opnemen. Bijvoorbeeld dat de opzegging direct plaats kan vinden bij overlijden van het paard, als het paard in isolatie moet vanwege een besmettelijke ziekte of als de pensionhouder of pensionklant afspraken herhaaldelijk niet nakomt. In dat laatste geval moeten die afspraken natuurlijk wel zwart op wit staan.”

Wat zet je in een contract?

Die afspraken kunnen nogal uiteenlopen, vertelt Stefan. “Van toe te passen BTW-tarieven tot huurprijsindexatie voor stijgende kosten van voer en dienstverlening. Maar dan praat ik alleen nog maar over de financiële thema’s en nog niet eens over aspecten van aansprakelijkheid.” Bijten, trappen of een flinke bok. Paarden zijn levende dieren. Ongelukken zitten dus in een klein hoekje en schade kan al snel fors oplopen. Zowel aan materieel als mens.

Wie is aansprakelijk: eigenaar of stalhouder? 

“Juridisch is bepaald wie er voor schade aan (derde) personen of spullen (van derden) aansprakelijk is”, weet Stefan. “Als het paard enkel gestald is bij een stalhouder, blijft de eigenaar van het paard verantwoordelijk voor de gedragingen van het paard. Traint de stalhouder het paard tegen betaling? Dan verschuift die verantwoordelijkheid naar de bedrijfsmatige gebruiker van het paard. De pension- of manegehouder wordt in dat geval als een bedrijfsmatige gebruiker aangemerkt.”

Rekening van dierenarts

Aansprakelijkheid bij schade aan personen of spullen mogen dan juridisch bepaald zijn, er blijven nog genoeg risico’s over waar wel juridische onenigheid over kan ontstaan. Die kun je volgens Stefan maar beter op schrift vastleggen. “Een flauwe, maar in de praktijk veelvoorkomende vraag is: ‘Wie betaalt de dierenartsrekening?’ Spreek je daar niks over af, dan zorgt dat vaak voor emotionele discussies. ‘Was het noodzakelijk?’, ‘Kon het niet wachten?’ of ‘Had je de dierenarts niet moeten bellen?’ Legt de zorgplicht vast en voorkom ellende.”

Uitkering door verzekeraars

Een goed stallingscontract is ook nodig om moeilijkheden bij de afwikkeling van schade te voorkomen. Stefan: “Aansprakelijkheidsverzekeraars vragen er vaak na, voordat ze overgaan tot uitkering.” Ook bij wanbetaling door een pensionklant biedt een stallingscontract uitkomst. “Als pensionhouder sta je dan in je recht om een incassotraject op te starten.” Tot slot deelt Stefan nog een tip. “Spreek met de pensionklant een waarborgsom af. Zo dek je bij mogelijke wanbetaling al een deel van het financiële risico af.”

Meer weten?

Meer weten over de dienstverlening van felix.hippisch? Ga naar felix.nl.