Afbeelding

felix.hippisch denkt met je mee! ‘Maak een koopcontract niet te ingewikkeld’

Achtergrond Ondernemen

Vertrouwen en een ons-kent-ons cultuur. Dat is wat afspraken in de hippische wereld vaak kenmerkt. Regelmatig gaat er daardoor iets mis rond de interpretatie van mondelinge of schriftelijke afspraken. Werken met heldere contracten, toegespitst op jouw specifieke situatie, voorkomt een hoop narigheid. Jurist Stefan Meuleman van felix.hippisch neemt je in drie bijdragen graag bij de hand. Hier deel 1: het opstellen van het juiste koopcontract.

Advertisement

Gemaakte afspraken goed vastleggen

“Stel”, begint Stefan zijn verhaal. “Je hebt net je paard verkocht. De blije koper heeft deze ingeladen in de trailer en rijdt ermee van je erf. Onderweg naar huis blesseert het paard zich… Wie betaalt dan de schade die daaruit voortkomt?” Regelmatig is de (ver)koop van een paard voer voor discussies, of erger nog: gerechtelijke procedures. Stefan: “Ik noem nu slechts een voorbeeld, maar kan er uit ervaring inmiddels veel meer geven. Zorg daarom dat je gemaakte afspraken rondom (ver)koop goed op schrift vastlegt.”

Betrokken partijen en doel van de aankoop

De mate waarin dat gebeurt, is afhankelijk van de partijen die bij de overeenkomst betrokken zijn. Stefan: “Gaat het om een overeenkomst tussen twee particulieren of is er een bedrijfsmatige partij bij betrokken? Ook het doel van de aankoop is erg relevant. Koop je een paard om op hoog niveau sport te bedrijven? Of is het een pony, die je achtjarige dochter gaat verzorgen? Een klein fragment in de hals is voor het eerstgenoemde doel al reden om verhaal te halen. In geval van het tweede scenario is daar geen aanleiding voor.”

Basisthema’s in elke overeenkomst

Geen enkel koopcontract is dan ook hetzelfde. Iedere situatie vraagt om maatwerk. Toch zijn er volgens Stefan wel degelijk basisthema’s die in elke overeenkomst terugkeren. “Wordt het paard klinisch of röntgenologisch gekeurd en wie geeft hiervoor de opdracht? Welke gebreken of afwijkingen zijn voor de koop al bekend? Hoe wordt het paard overgedragen en geleverd? Wanneer en hoe vindt de betaling plaats? Welk BTW-percentage is van toepassing? Onderwerpen als deze keren in elk verkoopcontract wel terug.”

Welles-niets-spelletjes voorkomen

Op internet zijn modelovereenkomsten makkelijk te vinden. Stefan: “Zo’n overeenkomst downloaden is prima. Het laat je in ieder geval nadenken over bepaalde afspraken. Maar hoe je deze uiteindelijk op papier zet, bepaalt of je in welles-nietes-spelletjes terecht komt. Juist daarom is het zo belangrijk om je rechtspositie vooraf goed te regelen en te investeren in een juridisch correct koopcontract. De ene situatie leent zich meer voor een basismodel en de andere situatie meer voor een contract op maat.’’ 

Basismodel of maatwerk?

Stefan ziet in zijn werk relatief eenvoudige aankopen zonder aanvullende afspraken. “Daar past prima een goed basismodel bij, zoals wij die aanbieden.” Maar vaak komen bij felix.hippisch ook specifieke afspraken voorbij. Zoals over de levering (wel of niet direct bij koop?), of het transport door een transporteur (wie draagt het risico en wie geeft de opdracht?) Maar ook over relevante informatie over het gedrag of de fysieke staat van het paard of afspraken over gedeeld eigendom. “Deze zaken”, stelt Stefan, vragen wat meer maatwerk. Dat betekent niet meteen meer tekst, maar wel meer aandacht en specifieke juridische kennis. felix.hippisch ondersteunt je daar graag bij.”

Adviezen voor koper en verkoper

Welke adviezen felix.hippisch je daarbij sowieso zal geven? Stefan: “Maak een koopcontract niet te ingewikkeld. Meer tekst of juridisch geschreven taal is niet altijd beter. Wees vooral concreet in je woorden. Dus niet alleen schrijven ‘koper haalt het paard op’. Want wanneer is het risico van het paard dan echt overgedragen? Als de koper het erf afrijdt? Als de koper het paard heeft ingeladen? Of als de koper het paard naar de trailer begeleidt? Leg vooral niet te weinig vast. En doe het duidelijk!”

Tot slot deelt Stefan ook nog een tip voor zowel koper als verkoper. “Wij raden je als koper aan om zoveel mogelijk onderzoek te doen naar het paard voordat je de koopovereenkomst sluit. Als verkoper adviseren we je juist om zoveel mogelijk over het paard mede te delen en deze mededelingen ook schriftelijk in het koopcontract vast te leggen. Zo kan jou later nooit worden verweten dat je iets zou hebben verzwegen én voorkom je vervelende welles-nietes-discussies met bijbehorende bewijsproblemen.”

Meer weten?

Meer weten over de dienstverlening van felix.hippisch? Ga naar felix.nl om te kijken wat felix. voor jou kan betekenen.


Afbeelding