Close-up of gray wolf (timber wolf) snarling. MT.
Close-up of gray wolf (timber wolf) snarling. MT. Keith Szafranski

Hugh Jansman over de wolf in Nederland: “Risico voor kleine pony’s en veulens groter”

Algemeen Wolvenleed

Sinds 2015 is de wolf terug in Nederland. Steeds vaker worden meldingen gedaan van aanvallen op schapen of wilde hoefdieren. De vraag is hoe we de toekomst van de wolf in ons land zien. Is het mogelijk om onze paarden op een veilige manier te blijven houden of moeten we een keuze maken tussen de wolf en onze landbouwhuisdieren? Wij vroegen het vijf betrokkenen. In dit artikel de mening van ecoloog Hugh Jansman.

Advertisement

Tekst: Yvonne Buis-Franken | Foto’s: Stock/ Digishots

Spagaat

Ecoloog Hugh Jansman geeft toe dat we best in een spagaat zitten als het gaat om de wolf en vee. “Aan de ene kant heb je de wolf die voornamelijk leeft in het bos, maar zich af en toe laat zien in cultuurlandschap, en aan de andere kant heb je de manier waarop wij onze landbouwhuisdieren houden. Dat leidt tot conflict.”

“De wolf is een slecht uitgerust roofdier dat met name ’s nachts jaagt en de zwakkere dieren uit de koppel uitzoekt. Hij put zijn slachtoffer uit door hem op te jagen waarna hij hem naar de keel grijpt. Daarbij kiest hij liever een dier uit dat wat trager is en dichtbij de grond staat. Kleinere pony’s en veulens lopen dus een aanzienlijk groter risico dan volwassen paarden.”

Natuurlijk gedrag

“De problemen ontstaan met name als de prooidieren hun natuurlijk gedrag niet kunnen vertonen doordat ze niet in een kudde worden gehouden, dat ze onvoldoende mogelijkheid hebben tot vluchten of dat ze zo zijn gefokt dat ze niet meer kunnen vluchten. Dikbilkoeien en gedomesticeerde schapen zijn zo traag geworden dat zij tegen de wolf geen schijn van kans hebben. Alles wat onnatuurlijk is wordt onherroepelijk afgestraft. Een wolf is heel trainbaar en de dierhouders moeten voorkomen dat de wolf leert dat gedomesticeerd vee een makkelijke prooi is.”

Bij een bos

“Als ze achter een goed hek staan met daarop voldoende stroom zal de wolf snel leren dat het geen pretje is om een gedomesticeerd dier aan te vallen en zal hij naar ander voedsel zoeken. Zeker als landbouwhuisdieren dicht bij een bos staan geeft dat een grotere kans dat een wolf een keer langskomt, aangezien wolven daar leven.”

“Of een wolf vervolgens aanvalt is afhankelijk van het risico dat de wolf zelf loopt als het een prooi aanvalt. Zorg voor de juiste bescherming van je dieren. Wij zijn geen voorstander van hekken om elk weiland, liever zien we dat kleine nachtkralen worden gemaakt waar de dieren ’s nachts worden gehuisvest, maar ik realiseer mij best dat dat heel arbeidsintensief is.”

Honden

“Mensen hoeven niet bang te zijn zelf te worden aangevallen, die kans is nihil. Een aanval op een hond is reëler, een wolf ziet een hond als zijn concurrent. Wordt hij plotseling door een hond gestoord, dan zal hij aanvallen. Houd je hond dus aan de lijn in gebieden waar wolven leven. We monitoren continu op hondsdolheid, dat komt momenteel niet voor. In uitzonderlijke gevallen mogen probleemwolven worden afgeschoten, maar dat is in Nederland nog niet gedaan vanwege de strikte regelgeving. Ik raad de hippische sector aan om gedegen onderzoek te doen naar de daadwerkelijke risico’s voor paarden en wat te doen om de overlast beheersbaar te houden.”

Wie is Hugh Jansman?

Hugh Jansman is ecoloog verbonden aan de WENR, Wageningen Environmental Research. Hij heeft vanaf de terugkeer van de wolf in ons land heel veel onderzoek verricht. Recent verscheen er mede van zijn hand een 160 pagina’s tellend rapport ‘De wolf terug in Nederland’.

Dit artikel is verschenen in Hoefslag Magazine en online alleen te lezen door abonnees