Algemeen

foto: Remco Veurink (Foto: Remco Veurink)
  • aangepast 14 juli 2021 17:54

Opinie I Is de teloorgang van de subtop nog te stoppen?

Subtop rijden, een droom van veel dressuurruiters. Op naar de slipjas. De subtop wil immers zeggen dat je op weg bent naar de ‘top’. ‘Daar rijden alleen maar goede ruiters met goede paarden voor strenge juryleden’ was de gedachte van veel ruiters tot een paar jaar geleden.

Subtop vrijgegeven

De KNHS had een aantal jaar geleden de slogan ‘Dichterbij de paardensporter’ bedacht. Daarmee was het afgelopen met een beperkt aantal subtop wedstrijden. De subtop werd, in navolging van de basis, vrijgegeven. In de wet staat immers dat je een ondernemer niet mag beletten te ondernemen, waardoor ze juridisch gezien ook een probleem kregen. De subtop afdeling werd opgeheven, alle werkzaamheden werden verlegd naar de organisaties en de KNHS trok zijn handen er vanaf. Vanaf dat moment moesten de organisaties dus zelf hun kalender gaan maken, vraagprogramma’s indienen in Mijn KNHS, de inschrijvingen beheren, juryleden uitnodigen, startlijsten maken en op de wedstrijddag alle cijfers invoeren, omdat de KNHS dat graag wil voor het GDA systeem, waarin juryleden gevolgd worden. Na de wedstrijd moeten alle uitslagen digitaal opgestuurd worden naar de KNHS en geplaatst worden op de KNHS site, als dat niet wordt gedaan is de afdeling handhaving er als de kippen bij om een reprimande te sturen, al dan niet vergezeld van een nota.

Wildgroei aan subtop wedstrijden

De eisen dat er een goede (zand)bodem aanwezig moet zijn, voldoende parkeerruimte, een goed en efficiënt secretariaat gingen overboord. Iedereen kon aanvragen en doet dat ook. Het effect is een wildgroei aan subtop wedstrijden, soms wel 15 per week en daarnaast ook nog internationale wedstrijden. Doordat de groepen kleiner zijn geworden en iedereen t/m ZT uitschrijft is er een schrijnend tekort aan ZT juryleden ontstaan. Er staan er genoeg op de lijst, maar ja, een groot deel daarvan jureert geen subtop in Nederland of kan niet omdat ze weinig tijd hebben, geen zin hebben, zelf nog actief in de sport rijden of veel leerlingen hebben. Dat was nooit een probleem, dan gingen die juryleden gewoon wat verder weg jureren, maar doordat er alleen nog maar wedstrijden met kleine groepen zijn, moet er naar de kosten worden gekeken en kunnen er dus alleen maar juryleden ingezet worden die dichtbij wonen. De KNHS is van mening dat er voldoende juryleden zijn, zonder naar de inzetbaarheid te kijken. Het is dan ook heel erg jammer dat de KNHS zich aan regels vasthoudt die 5 jaar geleden bedacht zijn! Dat was toen er nog 3 tot 5 subtopwedstrijden per week waren en er een subtop afdeling was die de kalender reguleerde.

Weinig vooruitstrevend

De KNHS pretendeert dat ze de sport vooruit willen helpen, maar ze blijven hangen in het verleden. Weinig vooruitstrevend is een betere omschrijving voor de KNHS. Is het dan echt zo negatief? Nee, dat is het niet. De KNHS wilde met haar slogan dat de sport laagdrempelig zou worden. Dat is ook gebeurd. Veel ruiters zouden nooit subtop zijn gaan rijden als ze ver zouden moeten reizen. Nu het dichtbij is proberen ze het gewoon. Er is geen competitie meer. Dat klopt! Willen de ruiters dat dan? Het antwoord is nee.

Eigen plan

De ruiters rijden voor zichzelf en gaan op wedstrijd om wat ‘dingen’ uit te proberen in de ring waarmee ze in de training bezig zijn. Het maakt ze niet uit of ze alleen zijn of tegenover 10 andere ruiters staan. Ze volgen hun eigen plan in de scholing van hun paard. De ZZZ ruiters rijden voor de winstpunten, de LT/ZT ruiters voor de scores om eventueel een keer internationaal te kunnen starten. Daarnaast is er een groep subtop ruiters die paarden voor de handel rijdt, die groep wil graag in de pers verschijnen en rijdt dus liever op kleinere wedstrijden waar ze een betere plaatsing rijden en in de verschillende media komen, dan op een wedstrijd met veel concurrentie waar ze in de middenmoot eindigen.

‘Zoveel mensen, zoveel wensen’

De KNHS wil niet meer juryleden opleiden want is van mening dat de organisaties maar moeten overleggen wie/wanneer organiseert en wie er ZT gaat uitschrijven! Ik weet oprecht niet hoe ze dat bedenken! Zij vergeten even dat ze zelf een subtop afdeling hebben gehad en dat na het opheffen daarvan, de medewerkers van wedstrijdzaken de kalender maakte. Daar waren ze weken mee bezig en wat was het moeilijk om het iedereen naar de zin te maken. ‘Zoveel mensen, zoveel wensen’ was en is hier van toepassing.

Overleg moeilijk

Er waren toen er een beperkt aantal vaste locaties/organisaties. Met het vrijgeven van de subtop is dat veranderd. Iedereen organiseert nu subtop. Organisaties kennen elkaar niet meer, dus wordt overleg ook wat moeilijk. Er is wel een duidelijk overzicht omdat iedereen in de, landelijke, kalender de subtop wedstrijden indient. We hebben dan ook gelukkig niet te maken met regio’s en een duidelijk beeld van alle aangevraagde wedstrijden. Dat is positief zou je denken, maar jammer genoeg overleggen alleen de vaste locaties nog en kijkt de rest nergens naar en voegt zijn/haar wedstrijd gewoon toe zonder rekening te houden met de verdeling over het land, afstanden tussen locaties en dergelijke. Ook hier stuurt de KNHS een keurige brief met een vriendelijk verzoek je aan bepaalde voorwaarden te houden, helaas gebeurt dat niet en mogen de medewerkers geen wedstrijden eruit halen in het kader van ‘ondernemers mag je niet beletten te ondernemen!’.

Voorwaarden scheppen

De KNHS is de eerste om via de afdeling handhaving brieven te laten versturen als er ook maar iets niet volgens het reglement is gegaan, maar hoort een sportbond dan ook niet de voorwaarden te scheppen dat organisaties zich aan de regels kunnen houden? Als er juryleden op het laatste moment afmelden is er sprake van overmacht en mocht de wedstrijd op 1 jury worden gedraaid. Het standpunt van de KNHS is echter gewijzigd hierin: Zodra je de rubriek niet door twee juryleden kan laten beoordelen moet de rubriek (of wedstrijd dus) worden geannuleerd! Beetje lastig als je geen telefoonnummers meer hebt en ook niet krijgt van de KNHS in het kader van de Wet op Privacy. Beetje vervelend voor ruiters die te maken krijgen met geannuleerde rubrieken/wedstrijd omdat er geen juryleden te vinden zijn. Wie gaat die kosten dragen? De KNHS? Nee, die sturen nog een rekening voor het annuleren van de wedstrijd!

NK Dressuur

Kan de KNHS het dan zelf wel goed? Werken zij wel volgens de reglementen? Nee! Als voorbeeld kijk ik dan naar het NK dressuur. Organisaties hoeven het bij een meerdaagse niet te proberen om een wedstrijd uit te schrijven over meerdere proeven met een finale en geen prijzen uit te reiken bij iedere rubriek. Op het NK had alleen de ZT had de eerste dag wel een prijsuitreiking voor de eerste 3 (1:4 reglementair)! Als het over meerdere proeven gaat, hoe is het dan mogelijk dat bij de kleine finale LT iedereen met een schone lei begon? In de groep die doorging naar de kür telde de eerste proef wel mee en werd die opgeteld voor de einduitslag! Prijzen moeten worden uitgereikt op 1:4, waarom dan niet op het NK? Als ik aangeef dat ik geldprijzen uitreik moet ik dat ook doen en kan ik niet gebruiksvoorwerpen uitreiken en de waarde daarvan in mindering brengen op het prijzengeld, tenzij ze kunnen kiezen.

Niet reglementair

Dit vraagprogramma is goedgekeurd door de KNHS (en niet voor het eerste jaar dat de zaken niet reglementair verlopen). De juryleden die 36 combinaties mogen jureren, kregen er 48 zonder enig overleg, dat hoeft een organisatie niet te proberen. Verenigingen en organisaties zouden direct een brief van de afdeling handhaving krijgen met een reprimande en een verzoek om uitleg als ze dit zouden doen!

Minder geld

Wat zou een oplossing kunnen zijn? De KNHS zou kunnen besluiten om weer een subtop afdeling op te zetten in de vorm van een vereniging of een stichting onder de KNHS. Dan kunnen er wel regels gesteld worden, maar dan moet er alleen wel weer een medewerker hiervoor in dienst komen (extra loonkosten). Als er minder subtop wedstrijden georganiseerd gaan worden levert dat de KNHS ook veel minder geld op. Een klein rekensommetje leert dat er tegenwoordig 8-10 wedstrijden per week meer dan vroeger georganiseerd worden. Dat levert de KNHS per wedstrijd € 27,- meer op. Als de wedstrijd geannuleerd wordt in verband met te weinig starts levert dat altijd nog € 14,- op. De KNHS kan dus wel zeggen dat ze willen dat het aantal subtop wedstrijden moet afnemen, maar dat willen ze niet want dat kost ze minimaal € 10.000,- aan extra inkomsten en ook zij hebben dat geld hard nodig!

Meer eisen stellen

Is er een oplossing voor de wildgroei aan subtop wedstrijden? Nee, de wet werkt tegen je als je mensen verbiedt te organiseren. Je kan wel meer eisen gaan stellen aan de subtop onder welke voorwaarden men mag organiseren, verplicht op zand, goede parkeergelegenheid, ervaren organisatie en ga zo maar door. Daarnaast zou het mogelijk moeten zijn om aanvragen van nieuwe organisaties te limiteren en ze bijvoorbeeld de eerste keer een wedstrijd toe te kennen. Laat ze eerst maar bewijzen dat alle randvoorwaarden in orde zijn. Prijsuitreikingen die lang duren, geen tussentijdse uitslagen, verkeerde protocollen geprint, verkeerde tellingen, allemaal zaken die tegenwoordig de revue passeren. Help die nieuwe organisaties als sportbond, geef ze een draaiboek en controleer ze daadwerkelijk na afloop en geef ze de verbeterpunten aan! Als er veel zaken niet in orde waren krijgen ze wederom een wedstrijd. Pas als een organisatie volgens de KNHS voorwaarden werkt kunnen ze meer wedstrijden aanvragen.

Meer juryleden opleiden

Waarom worden er niet gewoon meer subtop juryleden opgeleid? Je hoeft geen LT/ZT te jureren, je kan ook andere klassen jureren. Wat is de reden? Ze verschuilen zich achter een beslissing van het Forum (die geen beslissingsbevoegdheid heeft maar een adviesfunctie) van 5 jaar geleden! Ze hebben wel de voorwaarden die het Forum had voorgesteld enkele malen aangepast!  Daarbij wordt voor het gemak maar vergeten dat in de afgelopen 5 jaar er al 6 juryleden afgevallen zijn om verschillende redenen. Wat is er mis met een groep nieuwe enthousiaste juryleden op te leiden? Helemaal niks. De eisen zijn zwaar genoeg, de nieuwe juryleden hebben allemaal zelf het niveau gereden en willen graag jureren. Zorg voor meer keuze, juist in de omgeving van de locaties, dan hebben de ruiters ook niet iedere wedstrijd dezelfde juryleden, dat is voor iedereen prettig. Er is een grote groep juryleden niet inzetbaar om verschillende redenen; schoon de lijst op en zorg dat de juryleden die subtop willen jureren ook inzetbaar zijn.

Geen beslissingen nemen

Het grootste probleem is dan ook dat de KNHS een management heeft dat geen beslissingen neemt of durft te nemen. Dat schijnt namelijk erg moeilijk te zijn! Er liggen ontzettend veel klachten van organisaties waar niks mee wordt gedaan! De medewerkers van de diverse afdelingen zijn geweldig, die doen ontzettend hun best om binnen hun mogelijkheden iedereen te helpen, maar ook zij kunnen geen ijzer met handen breken als ze gebonden zijn aan regels die gedateerd zijn. De organisaties hebben het beste met de sport voor en steken er ontzettend veel tijd in om voor de ruiters wedstrijden te organiseren. Helaas staat die laatste groep steeds vaker ‘met de rug tegen de muur’ en stopt uit frustratie met het organiseren. Hierdoor zijn er al diverse goede locaties/organisaties afgevallen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?! De subtop wijzigt langzaam waardoor de subtopper een subtobber aan het worden is! Zolang de KNHS geen beslissingen neemt zal er ook niks wijzigen en heeft klagen geen zin. Dan rest de nostalgie van het verleden’¦ Esther Scholte Albers-Fleury Subtop organisatie, Subtop jury en Internationaal GP amazone Niets uit dit artikel mag worden overgenomen zonder bronvermelding en toestemming van de auteur. Foto: Remco Veurink

Advertisement

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Advertenties