Montana Rock
Afstammelingenkeuring 2017
© DigiShots
Montana Rock Afstammelingenkeuring 2017 © DigiShots

KWPN afstammelingenkeuring springveulens in Ermelo vervalt

Fokkerij
Advertisement
De laatste jaren vond aan het einde van het zomerseizoen een presentatie van de afstammelingenkeuring voor spring- en dressuurveulens plaats in Ermelo. Het KWPN heeft besloten deze presentatie voor springveulens te laten vervallen; die voor dressuurveulens zal dit jaar vanwege de coronacrisis online plaatsvinden.

Evaluatie

In het najaar van 2019 zijn de afstammelingenkeuringen dressuur en springen uitgebreid geí«valueerd binnen de Fokkerijraad en tijdens de Algemene Najaarsvergaderingen van de KWPN-regio's. Uit deze evaluatie komt naar voren dat de presentatie van de afstammelingenkeuring geen foktechnische bijdrage levert, maar wel een informatieve. De waarde van de informatieve bijdrage wordt verschillend ervaren binnen de fokrichtingen dressuur en springen. Voor de fokrichting dressuur wordt deze informatieve bijdrage namelijk als positief gezien. Maar voor het springen wordt het als minder waardevol ervaren.

Publieke belangstelling

De publieke belangstelling voor de presentatie van afstammelingenkeuring dressuur is goed, bij het springen is het daarentegen zeer beperkt. Bij de afstammelingenkeuring worden goedgekeurde KWPN-hengsten beoordeeld op hun veulens. Deze beoordeling bestaat uit twee onderdelen: het thuis scoren van minimaal 25 geprikte veulens op exterieur en bewegingskenmerken, en de presentatie van de afstammelingenkeuring in Ermelo. De geregistreerde van de hengst mag maximaal tien veulens van de hengst presenteren. De presentatie is live op KWPN.tv, leden kunnen deze daarna ook terugkijken. Vorig jaar trokken de beelden van de afstammelingenkeuring een kleine 3000 unieke kijkers.

Advies Fokkerijraad

  De getoonde en de thuis gescoorde veulens vormen de basis van het veulenrapport van de hengst. Deze wordt vervolgens ter informatie voor de fokkers in de database bij de betreffende hengst geplaatst. In de fokwaarden, neemt het KWPN ook de gegevens van de thuis gescoorde veulens mee. De Fokkerijraad heeft het Algemeen Bestuur geadviseerd, op basis van de eerder genoemde punten, om de presentatie van de afstammelingenkeuring voor de fokrichting dressuur te behouden en voor de fokrichting springen te laten vervallen. Het Algemeen Bestuur heeft dit advies geaccordeerd.

Coronamaatregelen

Voor de afstammelingenkeuring van de dressuurhengsten vinden er wel enkele aanpassingen plaats. Dit jaar komen er meerdere dressuurhengsten in aanmerking voor het tonen van hun veulencollectie. Door de coronamaatregelen zijn er protocollen voor het organiseren van keuringen. Binnen deze protocollen is het naar mening van de afdeling inspectie niet mogelijk om op een veilige en goede wijze de presentatie van de afstammelingenkeuring plaats te laten vinden. Op advies van afdeling Inspectie en met het akkoord van het Algemeen Bestuur is besloten om de presentatie van de afstammelingenkeuring van de dressuurhengsten dit jaar niet plaats te laten vinden. Om de fokkers toch een indruk te geven van de veulencollecties van de jonge hengsten krijgt de geregistreerde van een hengst die voldaan heeft aan de minimale vereisten van het thuis scoren, de gelegenheid om van 5 veulens video's aan te leveren.

Thuis scoren

Het thuis scoren van de veulens vindt wel plaats; dit kan binnen de reeds gestelde protocollen m.b.t. het chippen en schetsen van veulens veilig plaatsvinden. Tijdens het thuis scoren verzamelen de inspecteurs lineaire scores, deze leveren waardevolle input voor de fokwaarden. Het veulenrapport van de hengst wordt dit jaar opgemaakt op basis van de informatie van de inspecteurs en de lineaire scores en is t.z.t. te vinden in de KWPN Database. Bron: KWPN