Grazen
© DigiShots
Grazen © DigiShots © DigiShots

Sectorraad Paarden vraagt aandacht voor doorontwikkeling bij Minister Staghouwer

Algemeen

29 maart vond de kennismaking plaats met Minister Staghouwer (LNV) en de Sectorraad Paarden (SRP). In dat gesprek vroeg SRP aandacht voor de doorontwikkeling van de sector op het gebied van paardenwelzijn. 

Advertisement

De minister was nieuwsgierig naar de partijen die de SRP vormen en de samenwerking daartussen. Ook had hij oog voor de aanscherping van welzijnsmaatregelen onder maatschappelijke druk die op de sector afkomen.

Welzijnsbeleid

SRP vroeg aandacht voor een bijdrage van rijkswege voor sectorbreed welzijnsbeleid, in het bijzonder het Keurmerk Welzijn Paard. De minister was verbaasd dat een sector waar zoveel geld omgaat, relatief weinig middelen bijeen weet te brengen. Daar valt tegenin te brengen dat omzet niet gelijk is aan winst. 

Daarnaast heeft de sector natuurlijk geen eenduidige “productie” die op een afdracht aangesproken kan worden. Het kennismakingsgesprek werd afgesloten met de afspraak verder in gesprek te gaan over de mogelijkheid van (mede)financiering van ontwikkelingen die het paardenwelzijn ten goede komen.

Bron: Sectorraad Paarden

Foto: Digishots