Jaap Werner ontvangt KNHS-erelidmaatschap

Jaap Werner ontvangt KNHS-erelidmaatschap

Oud-bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) Jaap Werners is op donderdag 19 april tijdens Indoor Brabant onderscheiden met het erelidmaatschap van de KNHS. Werners ontving de bijbehorende speld uit handen van voorzitter van de KNHS Theo Ploegmakers

Jaap Werners was ruim 46 jaar actief in uiteenlopende functies in de draf- en rensport, de fokkerij en de paardensport. Vanwege zijn vele verdiensten en organisatorische kwaliteiten werd Werners in 1997 gevraagd voorzitter te worden van het Federatiebestuur van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs (KNF), met circa 40.000 leden en 1.050 verenigingen toentertijd de grootste hippische organisatie van ons land. Jaap Werners bekleedde het voorzitterschap van de KNF van 1998 tot en met 2001.

Als lid van de Stuurgroep Implementatie had Jaap Werners ook een bestuurlijke inbreng in het fusieproces, waaruit op 1 januari 2002 de KNHS ontstond, momenteel met ruim 212.000 leden de vijfde sportbond van ons land. Jaap Werners werd lid van het eerste bestuur van de KNHS en behartigde de portefeuille wedstrijdsport. In 2005 werd Jaap Werners benoemd tot vice-voorzitter van het bestuur van de KNHS. In 2010 was hij vanwege statutaire redenen niet meer herkiesbaar en ontving hij als dank voor zijn vele verdiensten voor de paardensport de gouden KNHS-speld.
Werners is na zijn afscheid als vice-voorzitter nog nauw betrokken gebleven bij de KNHS als lid van het Tuchtcollege en voorzitter van de Stichting ORUN.

Hoefslag/KNHS

Reacties