Tags Posts tagged with "wijzigingen"

wijzigingen

0 1134
benen paard paardenbenen

Op 27 januari kwam het springforum voor de eerste keer in 2020 bij elkaar. In deze vergadering zijn de definitieve voorstellen voor reglementswijzigingen besproken. Hierin zijn ook de FEI wijzigingen van de jumping rules meegenomen. Het nieuwe KNHS-wedstrijdreglement springen, gaat in per 1 april 2020. Lees hieronder de belangrijkste wijzigingen die hierin hebben plaatsgevonden

Jonge paarden rubrieken

Nationale jonge paarden rubrieken voor zes- en zevenjarigen worden voortaan op hoogte uitgeschreven en geregistreerd.

Verliespunten

Er worden geen verliespunten meer toegekend aan combinaties die worden uitgesloten vanwege het starten voor het belsignaal.

Beenbeschermers en sporen

De afgelopen jaren hebben er een aantal aanscherpingen plaatsgevonden in het gebruik van achterbeenbeschermers. De KNHS volgt met deze wijziging de reglementen van de FEI.

Ook is het gebruik van sporen met getande wieltjes is vanaf 1 april 2020 verboden.

Leeftijdsgericht sportaanbod (jeugdrubrieken)

Het leeftijdsgericht sporten was bij de dressuur een enorm succes. Dus nu start de KNHS vanaf april 2020 ook met een nieuwe pilot jeugdrubrieken in het springen. In plaats van dat reguliere rubrieken op de hoogte van de pony worden ingedeeld, wordt er nu gekeken naar de leeftijd van de ruiter. 

Klasse BB

Om de sport naar een hoger niveau te tillen zou de KNHS graag zien dat wedstrijdorganisaties ook in de klasse BB een klassement opmaken waarbij prijzen te verdienen zijn.

Daarnaast wil het springforum nogmaals benadrukken dat het meegeven van feedback aan de ruiters doormiddel van tips en tops een waardevolle toevoeging is zonder dat het veel extra tijd kost.

Pilot 1.45m

Het springforum heeft er mee ingestemd dat de pilot van het 1.45 springen in 2020 wordt doorgezet. Het wordt ook voor andere dan categorie 1 wedstrijdorganisaties mogelijk om de rubriek 1.45m uit te schrijven. Bij het goed verlopen van de pilot in 2020 zal deze klasse in 2021 worden toegevoegd.

Hunterwedstrijden georganiseerd door HJEH

Tot slot is het springforum positief gestemd over het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Hunter-Jumper Equitation Holland (HJEH) voor de periode van 1 jaar.

Bron: KNHS / Hoefslag (overname zonder bronvermelding en toestemming via webredactie@mediaprimair.nl niet toegestaan)

Foto: Remco Veurink

0 189

Op 1 april 2016 gaat het nieuwe wedstrijdreglement springen in. Om zowel ruiters, officials als wedstrijdorganisaties zo goed mogelijk te informeren zijn de belangrijkste wijzigingen hieronder opgesomd:

1. BB-springen wordt een officiële klasse

Beginnen in de klasse B is voor veel beginnende of minder ervaren ruiters / combinaties in de praktijk iets te hoog gegrepen door de hoogte van het parcours. Daarom wordt de klasse BB na 1 april 2016 een officiële klasse. Via de klasse BB is het makkelijker om door te stromen naar de klasse B en bovendien kunnen ruiters en paarden daardoor wat wedstrijdervaring opdoen. De voordelen die de klasse BB al had (zoals meedoen zonder startpas en dat wedstrijdorganisaties geen wedstrijdafdracht betalen) blijven bestaan. In dit artikel van 29 januari 2016 lees je alles over de nieuwe klasse BB.

2. Rubrieken voor jonge paarden

Vierjarige paarden mogen nu ook in de periode van januari tot 1 april op wedstrijden uitkomen, maar dan alleen in de klasse BB en niet voor prijzen (HC). Ook de hoogtes voor de rubrieken voor jonge paarden is voor 4-jarige paarden vastgesteld:

Van 1 april tot 1 juni: 90 cm
Van 1 juni tot 1 augustus: 1 m
Vanaf 1 augustus 1.10 m

3. Regels voor zweepgebruik aangescherpt

Een nieuwe bepaling in het springreglement is dat er maximaal 3 keer achter elkaar met een zweep mag worden geslagen. De zweep mag nooit bovenhands gebruikt worden en mag ook niet gebruikt worden als de combinatie al is uitgesloten.

4. Opsplitsen rubrieken bij meer dan 52 deelnemers

De verplichting om rubrieken bij meer dan 52 combinaties op te splitsen geldt voor alle springrubrieken, met uitzondering van rubrieken voor jonge paarden en rubrieken klasse Z en hoger op categorie 1-wedstrijden.

5. Uitbreiding harnachement en hulpmiddelen

Per 1 april 2016 wordt de lijst met toegestane bitten en neusriemen uitgebreid. Er mag dan bijvoorbeeld ook met een rechte pelham worden gereden. Ook bepaalde hoofdstellen met gecombineerde kin-,/neus- en/of keelriemen zijn dan toegestaan. Alléén bitten en hoofdstellen die in het springreglement zijn opgenomen zijn toegestaan zijn.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

0 141
tuigpaard vlechtjes manen paard

Belangrijk in de klasse M is dat het paard weer een stukje meer gesloten en bij elkaar gereden wordt dan in de L. Het paard is in de M iets meer gedragen dan horizontaal en dat betekent dat het gewicht verder naar de achterhand wordt verplaatst. Het is niet erg als dat nog niet de hele proef lukt, maar er moet wel verschil zijn met het horizontale evenwicht zoals in de L. Verzameling wordt in de nieuwe proeven pas vanaf de klasse Z gevraagd, en dus niet meer in het M2.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de klasse M?

In de klasse M worden de overgangen, net als nu, niet-progressief. In de M1 is het nog niet heel erg als er tijdens een overgang nog een pasje in een tussenliggende gang getoond wordt, maar in het M2 wordt dat wel zwaarder aangerekend. Hieronder staan de meest relevante veranderingen:

    Contragalop
In de klasse M1 wordt de lijn in contragalop anders. Zo wordt de gebroken lijn 5 meter vervangen door een gebroken lijn van 8-10 meter.

    Uitgestrekte stap naar M2
Wie de wijzigingen in de klasse B en L heeft gevolgd, heeft waarschijnlijk al gezien dat in de B en L1 straks verruimingen worden gevraagd en middengangen pas vanaf de L2. De uitgestrekte stap verhuist logischerwijs dan ook van de M1 naar de M2.

    Halsstrekken
Vanaf 1 april 2016 zit het halsstrekken in alle klassen t/m de klasse Z2, dus ook in de M1 en M2. Halsstrekken kan op zowel de volte als op de diagonaal worden gevraagd: op een rechte lijn kan de rechtgerichtheid immers nog beter worden beoordeeld. Tijdens het halsstrekken mag je in de M1 en M2 naar keuze lichtrijden of doorzitten (zie ook het volgende punt).

    Doorzitten en soms lichtrijden
Vanaf de klasse M wordt in alle proeven (nog steeds) doorzitten gevraagd. Nieuw is dat de ruiter bij het halsstrekken, de middendraf en uitgestrekte draf mag kiezen tussen doorzitten of lichtrijden. Dat vraagt iets van de rijvaardigheid en zelfkennis van de ruiter: hij of zij voelt immers het beste wat op dat moment nodig is om de oefening zo goed mogelijk uit te voeren. De jury beoordeelt de ontspanning, de harmonie, de regelmaat, de taktmatigheid en de aanleuning. En dat blijf je zien, of iemand nu lichtrijdt of doorzit.

    Schouderbinnenwaarts
Vanaf de klasse M komt de schouderbinnenwaarts aan bod, een belangrijke oefening om tot meer gedragenheid te komen. In de nieuwe proeven wordt de schouderbinnenwaarts over een iets langer stuk gevraagd. Er staat dan bijvoorbeeld: F schouderbinnenwaarts, tussen B en M rechtuit. Je hebt dus meer tijd om de schouderbinnenwaarts te tonen en meer tijd om je paard daarna weer recht te stellen.

    Kwartwending in M2
In de klasse M2 wordt in twee van de vier proeven een keertwending en in de andere twee proeven een kwartwending om de achterhand gevraagd. Omdat verzameling straks pas in het Z wordt gevraagd, mogen deze oefeningen iets groter worden uitgevoerd. Ze worden immers in arbeidsstap gevraagd en niet meer in verzamelde stap.

Bitloos starten t/m de klasse M2 na 1 april 2016

Vanaf 1 april wordt verzameling niet meer in de klasse M, maar pas in het Z gevraagd. Dat betekent dat bitloos starten (dus voor winstpunten) vanaf die datum is toegestaan t/m de klasse M2 (dat is nu nog t/m de klasse L2). Goed nieuws dus voor bitloze combinaties!

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

0 273
springen wedstrijden paardensport

Het springforum kwam op maandag 23 november voor de vijfde keer in 2015 bij elkaar. De belangrijkste bespreekpunten waren de reglementswijzigingen die per 1 april 2016 ingaan en het project deregulering.

Deregulering

Het projectteam deregulering heeft veel onderzoek gedaan hoe de sport toegankelijker gemaakt kan worden. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van het vrijgeven van de wedstrijdtarievenlijst en de wedstrijdkalender? Ook kan er gedacht worden aan minder officials op een bepaald soort wedstrijden. En willen we van alle wedstrijden de resultaten registreren? Het springforum heeft over een aantal zaken discussie gevoerd en het advies gegeven om op bepaalde vlakken te blijven reguleren om de kwaliteit van de sport te beschermen. De adviezen van het forum worden meegenomen in het ledenberaad waar hierover gesproken wordt met afgevaardigden uit de regio’s.

Reglementswijzigingen

Er is in het springforum lang gediscussieerd over voorgestelde reglementswijzigingen. Het doel is om de reglementen eenvoudiger en korter te maken. De sport moet toegankelijker worden. Om deze reden is de klasse BB eenduidiger gemaakt en een officiële rubriek geworden waar men, zonder dat men een startpas hoeft te hebben toch voor de prijzen kan rijden. De wijzigingen voor wat betreft harnachement, hulpmiddelen en jonge paarden zijn in samenspraak met de Technische Commissie springen tot stand gekomen.

Springreglement

Een werkgroep heeft een uitgebreid document gemaakt waarbij de verschillen tussen het FEI springreglement en het KNHS springreglement in beeld zijn gebracht. Het springforum is volledig akkoord gegaan om de voorgestelde wijzigingen van de werkgroep over te nemen.

Het totale overzicht van de reglementswijzigingen  zal begin 2016 worden gepubliceerd op de website van de KNHS.

Overige zaken die in het springforum zijn besproken

Categorie 1 wedstrijdorganisaties hebben moeite met het vinden van juryleden. Na inventarisatie zal blijken of dit aanleiding is voor het opleiding van een nieuwe groep categorie 1 juryleden.

Er wordt een opleiding gestart voor parcoursbouwers springen. De inhoud van deze nieuwe opleiding zal in het volgende forum worden besproken.
Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst van het springforum op 23 november 2015.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

0 114

Op 1 april 2015 gaan de reglementswijzigingen voor het Algemeen Wedstrijdreglement in. Deze wijzigingen zijn vastgesteld door de Ledenraad. Hieronder vind je een opsomming en uitleg van de belangrijkste wijzigingen.

Vaccinatiehistorie

Als de vaccinatiehistorie in het paardenpaspoort niet correct is en de overtreding is langer dan 3 jaar geleden dan wordt de combinatie niet meer gediskwalificeerd en mag op de wedstrijddag gewoon starten. Let op: de overtreding wordt nog wel gezien als een administratief verzuim en starten op een daaropvolgende wedstrijd is pas weer toegestaan nadat alsnog aan de administratieve eisen is voldaan.

Indelen juryleden

Categorie 1 en subtopwedstrijden wijzen per 1 april 2015 zelf hun juryleden aan. Tevens mag een 1.40m springrubriek op een catergorie 2 wedstrijd beoordeeld worden door een springjurylid met een licentie t/m de klasse ZZ.

Aantal starts per rubriek

Het aantal starts per rubriek per deelnemer is niet meer beperkt tot 3. De organisatie mag hiervoor zelf een beperking opnemen in het vraagprogramma als men daar behoefte aan heeft.

Classificatie

Per 1 januari 2015 is NOC*NSF verantwoordelijk geworden voor classificatie in alle sporttakken. Per 1 januari heeft de KNHS de verantwoordelijkheid voor classificatie in de paardensport gekregen. Dit wil zeggen dat de uitvoering van classificatiekeuring onder de KNHS valt en niet meer wordt gedaan door Stichting Onbeperkt Sportief. Door deze wijziging komt Stichting Onbeperkt Sportief uit het Algemeen Wedstrijdreglement te vervallen.

Algemeen Wedstrijdreglement 2015 (ingangsdatum 1 april!)

Wijzigingen Algemeen Wedstrijdreglement 2015 (ingangsdatum 1 april!)

Op 1 maart 2015 gaan de reglementswijzigingen voor de disciplines (m)endurance en voltige in.

Bron: KNHS

Thibault Fournier coma

Er zijn wijzigingen ingevoerd in de WEG cross-country van morgen. Hindernis 20, een appelkar, en hindernis 23, de uil, zijn uit het parcours gehaald. Naar verwachting zal de route worden gewijzigd en de afstand en maximaal toegestane tijd ingekort. De wijzigingen zijn het gevolg van de natte ondergrond, waardoor de opgave van morgen extra zwaar zal zijn.

Hoefslag/Horseandhound

De Braziliaanse polospeler Juracy Santos kwam afgelopen week ernstig ten val, waarbij hij ernstig hoofdletsel opliep. Het ongeluk zet het dragen van een veiligheidshelm in de polosport in de kijker. Hoewel er speciale veiligheidshelmen voor polo bestaan, kiezen de meeste spelers voor een zogenaamde ‘low profile’ helm, waarbij een enkel kinbandje de helm op zijn plaats bevestigt, in plaats van het driepuntensysteem. Uit een uitgebreide test bleek eerder al dat ze populaire veiligheidshelm de ruiter niet goed beschermt tegen mogelijk hoofd- of hersenletsel. Ook Santos droeg op het moment van het ongeluk een low profile helm. Momenteel ligt de Braziliaan nog in coma.

Het is dit jaar alweer het tweede ernstige ongeluk in het poloveld. Eerder stierf Carlos Gracida aan de gevolgen van ernstig hoofdletsel, opgelopen tijdens een val. Polo-liefhebster en journaliste Aurora Eastwood is daarom een petitiegestart om te zorgen dat de Hurlington Polo Association (HPA) strengere veiligheidseisen stelt en er een algemene regel komt op het dragen van een goede veiligheidshelm. HPA laat in een reactie weten bezig te zijn met het heroverwegen van het aangestelde veiligheidsreglement: ‘We gaan nu nog geen wijzigingen invoeren, maar we kijken er wel naar. Mensen moeten de tijd krijgen om aan een reglementswijziging te wennen en fabrikanten hebben tijd nodig om een beter product te kunnen ontwikkelen.’

Klik hier voor de petitie.

Hoefslag/Horseandhound

0 15

Bondscoaches Luc Steeghs en Roelof Bril hebben weer een aantal wijzigingen in hun kaders door kunnen voeren.

Bij de junioren van bondscoach Bril is Maud Roosendaal met haar Celano nakomeling Universo gepromoveerd van het B- naar het A-kader.

Luc Steeghs kan twee amazones verwelkomen in zijn A-kader. Babette Kuijpers met Kosmo van Orchid’s en Laurie Touw met Berkzicht Rob hebben zulke goede prestaties neergezet dat zij deze mooie stap kunnen zetten.

KNHS/Hoefslag

 

0 34

Bondscoaches.springen. Rob Ehrens en Roelof Bril hebben een combinatie kunnen toevoegen aan hun hoogste kader.

 Jur Vrieling heeft zich met VDL Zirocco Blue van het B-kader naar het Olympisch kader weten te rijden. De bij het KWPN goedgekeurde schimmelhengst ontwikkelt zich tot een indrukwekkend springpaard en heeft daarnaast ook al een aantal opvallende nakomelingen afgeleverd. Voor Ehrens, die onlangs Dejavu van Gert Jan Bruggink naar het buitenland zag vertrekken is de combinatie een welkome aanvulling.

Olympisch springkader:
Marc Houtzager – Sterrehof’s Tamino
Gercö Schroder – London
Frank Schuttert – Winchester HS
Hendrik-Jan Schuttert – Cerona HS
Harrie Smolders – Exquis Walnut de Muze
Leon Thijssen – Tyson
Maikel van der Vleuten – VDL Groep Verdi
Jur Vrieling – VDL Bubalu / VDL Zirocco Blue

Young Riders

Bij de Young riders zag bondscoach Roelof Bril de amazone Kirsten Rikkert met Sorrento van het B- naar het A-kader promoveren.

Foto: Remco Veurink

Endurance
Foto: Remco Veurink

De Endurance Strategic Planning Group (ESPG) heeft namens de FEI vandaag haar adviezen naar de nationale federaties gestuurd met het verzoek tot feedback. Hiermee hoopt het ESPG de dopingproblemen in de endurancesport te verminderen en met een strategisch plan de sport voor langere termijn veilig te stellen.

Onderwerpen van gesprek

In totaal worden er in het zeven pagina lange document 37 voorstellen aangehaald. Deze werden samengesteld na de presentatie tijdens de algemene ledenvergadering van de FEI in Montreux (Zwitserland), eerder deze maand. De voorstellen en aanbevelingen werden in vier secties onderverdeeld: Groei, Cultuur en Gedrag, Structuur en Governance, en Communicatie en Marketing. Men bespreekt hierbij onder andere het surveillancesysteem voor blessures en het testen op doping, disciplinaire procedures voor atleten, trainers en officals, zware straffen voor overtredingen, een register en ranglijst voor trainers, en een medicatie-logboek voor paarden.

Debateren

De feedback van de nationale federaties zullen meegenomen worden in een debat tijdens de Endurance Conference in Lausanne (Zwitserland, 9 februari 2014). Tijdens een speciale meeting op het FEI Sportforum (28-29 april 2014) zullen de nationale federaties nog een keer hun mening mogen geven op het laatste voorstel van de aangepaste reglementen, voor deze in mei 2014 goedgekeurd worden door de FEI.

Volg ons!

102,965FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer