Tags Posts tagged with "West Nijl Virus"

West Nijl Virus

MSD Animal Health

MSD Animal Health een nieuw vaccin dat snelle bescherming biedt tegen het West-Nijl Virus bij paarden. Het vaccin kan per direct worden ingezet voor de vermindering van viremie, klinische symptomen en laesies in de hersenen, die veroorzaakt worden door het virus.

West-Nijl Virus rukt op: ook in Nederland

Het West-Nijl Virus (WNV) wordt door muggen overgedragen tussen vogels en zoogdieren en verspreidt zich steeds verder in Europa. In 2020 is het virus met behulp van PCR ook aangetoond in Nederland. Omdat het West-Nijl Virus kan leiden tot (ernstige) symptomen bij paarden, wordt jaarlijkse vaccinatie aangeraden.

Zenuwstoornissen en zelfs sterfte

De meest gevoelige zoogdieren voor het West-Nijl virus zijn mensen en paarden. Ongeveer 1 op de 10 besmette paarden ontwikkelt griepachtige verschijnselen (sufheid, koorts, anorexia, zwakte) of zeer variërende neurologische symptomen (gedragsveranderingen, fasciculaties tot verlamming). Een groot gedeelte van paarden met zenuwstoornissen sterft of moet worden geëuthanaseerd. Herstelde paarden behouden vaak restverschijnselen.

Beschermt  al vanaf 2 weken na basisvaccinatie

De basisvaccinatie van Equilis West Nile bestaat uit 2 doseringen met een tussenperiode van 3-5 weken. Het vaccin kan worden toegediend vanaf 6 maanden leeftijd en beschermt al vanaf 2 weken na de basisvaccinatie. Daarna is jaarlijks hervaccineren voldoende. Equilis West Nile is verpakt per 5 voorgevulde spuiten en is beschikbaar via de groothandel of de webshop van MSD Animal Health.

0 2199

Het Friedrich-Loeffler-Institut heeft bevestigd dat een pony in Duitsland is besmet met het West Nijl virus. Vorig jaar september was het eerste geval van een besmetting van een paard met het West Nijl virus in Duitsland.

Het virus wordt door muggen overgebracht. De belangrijkste host voor het virus zijn vogels. In hetzelfde onderzoek door het instituut bleken ook 12 vogels besmet te zijn. In uitzonderlijke gevallen kunnen paarden besmet worden.

Ingeslapen

De betreffende pony uit het Duitse Sachsen vertoonde neurologische verschijnselen en liep atactisch. Toen hij niet meer op kon staan moest hij ingeslapen worden.

Het is mogelijk dat het virus ook naar Nederland komt, maar gezien de koudere nachten en de afname in muggen ligt dit nu niet voor de hand.

Besmetting herkennen

Een infectie met het West Nijl virus kan bij paarden (en mensen) volledig ongemerkt verlopen. De infectie kan ook wat griepachtige symptomen geven: sloomheid, slecht of niet eten en een wat verhoogde lichaamstemperatuur (38.6 – 39.4 ˚C).
Bij ongeveer een derde deel van de klinisch besmette paarden treden zenuwverschijnselen op: spiertrillingen, ataxie, verlammingen, rare vage kreupelheid en/of veranderingen in het gedrag. Rustige paarden kunnen heel lastig worden en lastige paarden heel rustig.
In het ernstigste geval kunnen de paarden ook niet meer staan en sterven, of moeten worden geëuthanaseerd. Deze symptomen lijken deels op die van de neurologische vorm van rhinopneumonie (EHV-1), maar de twee aandoeningen zijn voor een dierenarts doorgaans wel te onderscheiden.

Bron: Hoefslag/ UU.nl/  Friedrich-Loeffler-Institut

 

Voor het eerst is bij een paard in Duitsland het West Nijl Virus (WNV) aangetoond. Het Duitse Friedrich Loeffler Institut heeft dat bekendgemaakt, meldt de Universiteit Utrecht.

Het Friedrich Loeffler Institut is het officiële Duitse referentie laboratorium voor West Nijl.

Oosten van Duitsland

De besmetting is in het gebied van Brandenburg, in het Oosten van Duitsland, maar betekent wel dat deze aandoening mogelijk ook in Nederland zou kunnen optreden. Gezien de momenteel al koudere nachten ligt dit echter niet voor de hand, denkt de Universiteit. ‘Immers, er zijn al veel minder muggen en het virus kan zich als het kouder wordt ook niet meer vermenigvuldigen in de muggen.’

Symptomen

Een infectie met het West Nijl virus kan bij paarden (en mensen) volledig ongemerkt verlopen. De infectie kan ook wat griepachtige symptomen geven: sloomheid, slecht of niet eten en een wat verhoogde lichaamstemperatuur (38.6 – 39.4 ˚C).

Bij ongeveer een derde deel van de klinisch besmette paarden treden zenuwverschijnselen op: spiertrillingen, ataxie (lopen als een dronkenman), verlammingen, rare vage kreupelheid en/of veranderingen in het gedrag. Rustige paarden kunnen heel lastig worden en lastige paarden heel rustig.

Ernstige gevallen

In het ernstigste geval kunnen de paarden ook niet meer staan en sterven, of moeten worden geëuthanaseerd. Deze symptomen lijken deels op die van de neurologische vorm van rhinopneumonie (EHV-1), maar de twee aandoeningen zijn voor een dierenarts doorgaans wel te onderscheiden.

‘Niemand kan voorspellen of West Nijl nu, zo laat in het jaar, nog zal uitbreken in Nederland,’ zegt prof.dr. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan. ‘De kans daarop lijkt klein en als het uitbreekt is dit mogelijk slechts bij enkele dieren in een klein gebied.’

Goede vaccins

Er zijn voor het paard goede vaccins beschikbaar tegen West Nijl, maar op dit moment is het de vraag of nu vaccineren nog zinvol is omdat pas enkele weken na de tweede vaccinatie er een goede bescherming is opgebouwd.

West Nijl is een vector-gebonden ziekte (bijvoorbeeld via de mug) en dan is de besmetting anders is dan bij een direct van dier tot dier besmettelijke ziekte. Bij West Nijl kan een eigenaar er voor kiezen om één of enkele paarden wel en de rest niet te vaccineren. Bij influenza of rhinopneumonie is dat heel onverstandig en dat heeft te maken met infectiedruk.

Toch nog ziek

Als er op een bedrijf een aantal paarden niet tegen influenza gevaccineerd is, dan kunnen die dieren influenza krijgen en vervolgens zulke hoge concentraties virus gaan uitscheiden dat ook gevaccineerde dieren toch nog ziek kunnen worden. Bij een direct besmettelijke ziekte als influenza of rhinopneumonie moeten dus alle paarden op een bedrijf gevaccineerd zijn om een optimale bescherming te hebben.

Bij West Nijl ligt dit anders. Paarden worden besmet door met het virus geïnfecteerde muggen, maar paarden die de ziekte krijgen scheiden zelf geen virus uit en zijn dus niet.

Bron: Universiteit Utrecht

Foto: archief

aziatische tijgermug
Aziatische tijgermug

In Halle, in het noord-oosten van Duitsland, is het West-Nijl-virus (WNV) aangetroffen. Mensen of paarden die door een mug wordt gestoken die het virus bij zich draagt, kunnen encefalitis of hersenontsteking oplopen.

Permanente schade aan de hersenen of de dood kunnen hierop volgen. Een andere complicatie is permanente spierzwakte.

Besmette vogels

WNV wordt overgedragen door muggen die geïnfecteerd raken doordat ze bloed opzuigen van met het virus besmette vogels. Het virus komt van oorsprong voor in Afrika en Oost-Azië, maar heeft zich in enkele jaren verspreid over Zuid-Europa en is nu doorgedrongen tot Noord-Duitsland.

Doordat het steeds warmer wordt en er meer en meer natte natuur wordt gecreëerd, waar muggen zich onbeperkt kunnen voortplanten is het bijna zeker dat het virus ook naar Nederland komt.

Dodelijke afloop

Het WNV is een zoönose, wat inhoudt dat de infectie kan worden overgedragen van dier op mens. Nadat het in 1999 in de Verenigde Staten (Oostkust) werd geconstateerd, werden in dat jaar 59 besmettingen genoteerd, waarvan 7 met dodelijke afloop.

In de daaropvolgende paar jaar heeft WNV zich over Canada en Mexico en verspreid en heeft het ook de westkust van de Verenigde Staten bereikt.

In 2003 werden in de VS ruim 9000 gevallen gemeld waarvan bijna 250 patiënten overleden. In de jaren daarop verminderde het aantal meldingen.

Verschijnselen

Bij paarden verloopt een infectie met WNV over het algemeen zonder merkbare verschijnselen. Bij zo’n 10% van de gevallen worden (soms lichte) neurologische verschijnselen getoond met ook wel koortsachtige verschijnselen. In de meeste gevallen gaat de infectie nagenoeg ongemerkt voorbij.

Voor paarden met acute neurologische verschijnselen ziet herstel er echter veel somberder uit. Zo’n 30% van deze dieren gaat dood of moet worden ingeslapen. Er is geen goede behandelmethode.

Voor paarden bestaat sinds 2004 een vaccin tegen WNV. De meeste gespecialiseerde paardenklinieken raden op hun websites aan paarden jaarlijks in het voorjaar preventief in te enten.

Anders dan voor paarden is er voor mensen nog geen vaccin voor handen.

Bron: Ruiteren & Mennen

Foto: archief

0 70

Diergeneeskundige ambtenaren in de Amerikaanse staten Californië en Minnesota hebben nieuwe gevallen van het West-Nijl Virus (WNV) bij paarden in die staten geconstateerd. In Californië werden twee gevallen bevestigd op 19 augustus. In een verklaring van de California Department of Food en landbouw (CDFA) werd verklaard dat de paarden (een 2-jarig niet gevaccineerde Quarterhorse ruin in Calaveras County en een 18-jarige niet gevaccineerde ruin in Ventura County ) beide neurologische tekenen vertoonden op het moment van de diagnose. Ze zijn op dit moment herstellende. In 2016 zijn nu acht paarden positief bevonden met het WNV volgens het  CDFA . De positieve paarden bevinden zich in de volgende provincies: Fresno, Calaveras, Riverside, Sacramento, San Diego, San Joaquin, Sutter en Ventura County. Alle paarden waren niet recent gevaccineerd. Twee van de acht positieve paarden werden geëuthanaseerd.

Ondertussen is in Minnesota het aantal paarden met het WNV gestegen naar zeven. De raad van bestuur voor diergezondheid meldt op de lijst van bevestigde gevallen in de staat tot nu toe in de periode 2 t/m 18 augustus zeven gevallen van WNV bij ongevaccineerde paarden. Hiervan zijn er inmiddels drie overleden.

Symptomen

West-Nijl wordt doorgegeven aan paarden via beten van geïnfecteerde muggen. Symptomen voor WNV omvatten griepachtige verschijnselen, het paard eet slecht en lijkt down. Fijne en grove spiertrekkingen, is overgevoelig voor aanraking en geluid, toont andere mentaliteit, het lijkt alsof ze aan het dagdromen zijn of “er gewoon niet bij zijn”, incidentele slaperigheid, ongecontroleerd voortstuwend lopen/rijden of drammen naar voren. Gevoelige ruggengraad met inbegrip van asymmetrische zwakte. Sommige paarden vertonen asymmetrische of symmetrische ataxie. Het sterftecijfer kan wel tot 30-40% bedragen.

Preventie

Paardeneigenaren doen er goed aan hun dierenarts een passend ziekte preventieplan te laten bepalen voor hun paarden. Vaccins hebben al bewezen zeer effectief te zijn. Naast de vaccinaties is het ook raadzaam om de populaties van de mug en hun uitbreiding in gebieden te verminderen. Aanbevolen wordt het verwijderen van stilstaande waterbronnen, het binnen houden van dieren gedurende de tijden dat de mug zich voedt, die zijn meestal vroeg in de ochtend en avond, en het gebruik van  (mug-/)insectenwerende middelen.

Vaccin

Onlangs maakte Hoefslag nog melding van onderzoekers in China die een veelbelovend nieuw vaccin tegen het West-Nijl Virus hebben ontdekt.  Deze zeggen een veelzijdig vaccin te hebben gevonden zowel voor mensen, paarden als pluimvee en andere vogels. De vaccinatie belooft een aanzienlijke vermindering van de virale transmissie tussen dier op dier en dier op mens. Het vaccin is onder andere al getest op muizen, paarden, kippen, eenden en ganzen en lijkt tot nu toe een succes te zijn.

Link: Hoefslag

Bron: thehorse.com

Foto: Hoefslag

 

Banner Outdoor Brabant

0 104

De vraag van professor dr. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan van de faculteit diergeneeskunde te Utrecht was een simpele: Komen de insecten die het voor mens en dier gevaarlijke West Nijl virus overbrengen en de insecten die de Afrikaanse Paardenpest overbrengen naar Nederland? Zij gaf zelf het antwoord: “Ja. De vraag is alleen: wanneer?”.

Dat deze insecten, die de gezondheid van mens en dier bedreigen, naar Nederland komen wordt mede in de hand gewerkt door de stijging van de temperatuur op aarde. Dat zij zich op termijn in Nederland kunnen vermenigvuldigen wordt mede voor een zeer belangrijk deel in de hand gewerkt door de steeds verder voortschrijdende vernatting van natuurgebieden in Nederland, en met name in Drenthe. In de vernatte gebieden vinden deze insecten niet alleen de ideale leefomgeving, maar ook de perfecte omstandigheden om zich te vermenigvuldigen.

Gevaren voor mens en dier

Het verhaal van professor dr. Marianne Sloet, dat zij hield op 23 april 2013 tijdens een meeting georganiseerd door het Hippisch Platform Drenthe, was voor dit samenwerkingsverband van de Drentse paardenhouderij reden een werkgroep in het leven te roepen die de problematiek van de vernatting van natuurgebieden voor de hippische sector met zich meebrengt wetenschappelijk is gaan onderzoeken. Een conclusie: de vernatting van natuurgebieden brengt ernstige gevaren voor mens en dier met zich mee.  Daarnaast is de hippische sector voor de provincie Drenthe een economische factor van belang en ook daaraan kan ernstige economische, maar ook emotionele schade worden toegebracht. Zo zullen stallen waar de Afrikaanse Paardenpest voorkomt volgens nu al opgemaakte wettelijke protocollen geruimd dienen te worden.

Op 27 januari aanstaande zal om 14:30 in de Sunrise Stables te Assen het rapport ‘Vernatting Natuurgebieden Drenthe’ nader worden toegelicht door de samenstellers tijdens een persconferentie voor genodigden.

Hippisch Platform Drenthe

Het Hippisch Platform Drenthe wordt gevormd door leden die op persoonlijke titel deel uitmaken van dit platform. Zij hebben allen een sterke binding met de hippische sector, maar hebben geen verantwoordingspicht naar hun achterban. Het Hippisch Platform Drenthe laat zich leiden door de twee doelstellingen. Ten eerste: het vergroten van de bekendheid van de provincie Drenthe als paardenprovincie. Ten tweede: belangenbehartiging. (foto: Remco Veurink)

Bron: persbericht.

0 52

De Aziatische tijgermug is volgens de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) voor de zevende keer gespot in Nederland. Dit keer in Hardenberg bij een importeur van tweedehandsbanden.

Eerder werd het insect in Montfoort, Almere, Lelystad, Weert, Emmeloord en Oss aangetroffen. Hij kan het West-Nijlvirus (binnenkort meer informatie hierover in Hoefslag), het Venezuelan-, Western- en Eastern equine encephalitis-virus aan paarden overdragen. Tot nu toe zijn de gevonden muggen niet geïnfecteerd.

Bron: nu.nl

0 60

Op industrieterreinen in Weert en Montfoort is de exotische tijgermug opgedoken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is begonnen met de bestrijding ervan om verdere verspreiding te voorkomen.

Dat maakten NVWA en de gemeente Weert donderdag bekend.

Twee weken geleden dook de mug ook al op in Oss. In Weert en Montfoort is de mug gevonden bij importeurs van gebruikte banden. De mug kan in sommige gevallen gevaarlijke ziekten zoals de knokkelkoorts overbrengen. De mug is oorspronkelijk afkomstig uit Zuidoost-Azië maar komt inmiddels ook voor in onder meer Zuid-Europa. Ook voor paarden vormt deze mug een bedreiging. Het insekt is namelijk verantwoordelijk voor het overdragen en verspreiding van het West-Nijl virus, Western Equine Encephalitis en Eastern Equine Encephalitis.

Omwonenden van de bedrijven krijgen een brief van de NVWA over de bestrijding van muggen en larven. Er zijn volgens de GGD Limburg Noord momenteel geen aanwijzingen dat de mug in Nederland gevestigd is.

Hoefslag/Nu

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer