Tags Posts tagged with "welzijn"

welzijn

0 48

Dehoefslag.nl is vanaf heden voorzien van een uitgebreide database over de onderwerpen instructie en verzorging. Bekende ruiters als Edward Gal (foto), Imke Schellekens, Maikel van der Vleuten, Michael Jung, Emmelie Scholtens geven instructietips over allerlei aspecten van het paardrijden, al dan niet toegespitst op hun disicpline. Ook psychologische tips die de ruiter kan hanteren op wedstrijd behoren tot onze instructietips.

De verzorgingsdatabase bestaat uit de drie subonderwerpen: voeding, veterinair en gedrag/welzijn. Ook hier komt een veelvoud aan onderwepen aan bod met de nodige praktische tips voor de paardenhouder.

Een overzicht van de instructie- en verzorgingsverhalen vind je in de rode menubalk op de homepage.

Een onderzoeksteam van het Britse Animal Health Trust heeft onderzoek gedaan naar de link tussen het risico op blessures aan de tussenpees en bewegingspatronen als bijvoorbeeld de uitgestrekte en verzamelde draf. Dit meldt tijdschrift The Horse. Tijdens met name de uitgestrekte draf vraagt men meer buiging in de kogel en het spronggewricht, wat tot extreme druk kan leiden en zich vaak omzet tot blessures.

Door middel van een speciale op beweging geconcentreerde infrarood camera wist men zowel de uitgestrekte als verzamelde draf op drie verschillende bodems te filmen. De paarden droegen sensoren zodat de beelden extra goed te analyseren waren. Tijdens de verzamelde draf blijkt dat de nagenoeg alle paarden hun paslengte verkort, waarbij het tempo af neemt. De duur van de pas nam echter toe. Tijdens het onderzoek naar de bewegingen in de uitgestrekte draf werd er een sterkere buiging van de gewrichten in het achterbeen waargenomen, waarbij er meer kracht op onder andere de tussenpees ontstaat. Dit kan bij met name ruim bewegende jonge paarden voor problemen zorgen omdat hun spieropbouw nog niet voldoende in staat is de bewegingen op te vangen.

Onderzoeker Vicky Walker: “Bij jonge paarden is het risico op blessures groter. Het is dan ook belangrijk nieuwe oefeningen rustig op te bouwen zodat de spieren van het paard langzaam wennen aan de bewegingen. Ook mag men de oefening niet te lang laten duren wanneer het paard moe is.”

0 60

Paardenwelzijn objectief meten is mogelijk, maar niet eenvoudig. Met objectieve meetmethoden kunnen de feiten van de emoties worden gescheiden. Dit is één van de resultaten van het driejarig onderzoek naar de ontwikkeling van een welzijnsmonitor voor de paardenhouderij. In opdracht van ministerie van EL&I, de sector paardenhouderij en de Dierenbescherming heeft Wageningen UR Livestock Research een dergelijke monitor ontwikkeld.

De Welzijnsmonitor Paardenhouderij is gebaseerd op de internationaal erkende methodiek van Welfare Quality® waarbij niet primair naar de omgeving van het dier, maar vooral naar het dier zelf gekeken wordt. Hierbij worden alle aspecten van welzijn meegenomen: voeding, huisvesting, gezondheid en gedrag. Om het welzijn op deze manier integraal te kunnen beoordelen, zullen auditors een training met succes moeten afronden. De welzijnsmonitor biedt organisaties in de sector de mogelijkheid een auditsysteem op te zetten, om paardenhouders te helpen het welzijn van hun paarden, waar nodig, te verbeteren.
Ontwikkeling welzijnsmonitor

In Nederland worden tussen de 300.000 en 500.000 paarden gehouden en ingezet op vele manieren; van politie tot zorgboerderij en van landbouw tot (top)sport en recreatie. Bijna 900.000 mensen zijn actief met de paardensport bezig, ruim 450.000 mensen rijden wel eens paard. Het aantal paardenhouderijen (mensen met paarden) is groter en meer divers dan de houderij van productiedieren.
Niet alle paarden worden gehouden en gebruikt volgens de welzijnsdefinitie voor dieren in Europa. Welzijnsproblemen hangen grotendeels samen met (individuele) huisvesting, voederregime en gebruik.
Naar aanleiding van klachten over het dierenwelzijn hebben experts in 2007 en in 2011 het ongerief bij dieren (waaronder paarden) geïnventariseerd. Met deze kennis is de wetgeving (Nota Dierenwelzijn) aangepast door de toenmalige minister van LNV, Gerda Verburg. De minister gaf de paardensector de opdracht om zelf aan de slag te gaan met dierenwelzijn. De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) namen het initiatief om een welzijnsmonitor voor paarden te ontwikkelen.
Kenmerken omzetten in protocollen

Om te komen tot een praktisch toepasbare monitor hebben onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research, de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren 150 bedrijven bezocht en zo’n 3000 paarden bekeken. De onderzoekers hebben alle parameters die van invloed zijn op het welzijn in kaart gebracht. Voor het eerst is daarbij niet alleen naar de accommodatie gekeken, maar vooral ook naar het paard zelf in de vorm van gedragingen en uiterlijke gezondheidskenmerken.
Om deze kenmerken te meten hebben de onderzoekers protocollen ontwikkeld voor gezondheid, gedrag en huisvesting. Deze protocollen zijn vervolgens op de 150 bedrijven uitgevoerd. Vijfdejaars studenten diergeneeskunde zijn, samen met zeven andere studenten van hogescholen en Wageningen UR, speciaal hiervoor getraind tot auditors. Op basis van deze ervaringen is een standaard ontwikkeld (de Welzijnsmonitor Paardenhouderij), die op een betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde wijze het welbevinden van paarden kan meten en die op grote schaal inzetbaar is.
Paardenwelzijn afhankelijk van kennisverspreiding en bewustwording

Projectleider van het onderzoek, dr. Kathalijne Visser van Wageningen UR Livestock Research, stelt dat het waarborgen van paardenwelzijn voor een belangrijk deel afhankelijk is van kennisverspreiding en bewustwording. Terugkijkend op het onderzoek concludeert Visser dat paardenhouders het doorgaans goed met hun dieren voorhebben. “Ze gaan met de beste bedoelingen te werk, maar het ontbreekt soms aan kennis en mogelijkheden. En dat kan in sommige gevallen toch tot een aantasting van het welzijn leiden. In de uitvoering van ons onderzoek is veel aan bewustwording gedaan. Ondernemers worden zich door de audit bewust van het welzijn van hun dieren. Met de welzijnsmonitor kunnen ze de situatie op hun bedrijf verder verbeteren. Dat zie ik als een winstpunt.”

 

Hoefslag/Wageningen

Oog

Dierendag

Begin oktober was het Dierendag. Alles wat aaibaar is, domineerde voor een dag de media. De ezel was welkom in de klas, om publiciteit verlegen BN-ers lieten zich opsluiten achter tralies in het asiel om zelf te ervaren hoe zoiets voor een hond moet zijn, alsof die met de zelfde bril de wereld ervaart, en op de sterfdag van monnik en beschermheilige van de dieren Franciscus van Assisi werd bekend dat de meeste huisdieren zich in het door recessie geteisterde Nederland geen zorgen hoeven maken. ‘Op Fifi wordt niet bezuinigd’. Twitter deed lustig mee op 4 oktober. ‘Bij ons hebben de dieren elke dag dierendag, wat een onzin om daar maar een keer per jaar aan te denken’ of ‘Bij ons draait het altijd om onze dieren’ tikten bekende paardenlui de wereld in. Daar hebben ze natuurlijk groot gelijk in.

Bij ons hebben paarden het goed. Een goede stal, voldoende goed ruwvoer, goede verzorging, veel buitenlucht, veel beweging, sociaal contact en afleiding. Crisis of niet, we besteden er een vermogen aan en zijn 24 uur per dag voor onze viervoeters in touw om ze het vooral naar de zin te maken. We sluiten ons paard niet de hele dag in een stal zonder soortgenoten op. We maken ons niet schuldig aan gebrekkig gestuiter op zijn rug. We geven hem geen ruk in de mond of een stevige prik met de spoor als hij even niet doet wat we willen.

Nee toch?We flikken hem nooit een kunstje op het voorterrein om hem even scherp te krijgen. We verwijderen geen tastharen, maken er geen verwijfde pop van door zijn oorschelpen uit te scheren.

Ton Corbeau

0 54

Deze maand staat de verzorging van het paard centraal in de voorlichtingscampagne ‘Ik zorg goed voor mijn paard! Wat doe jij?’, van de Sectorraad Paarden (SRP). De campagne informeert paardenhouders over belangrijke welzijnsthema’s via een website, posters en social media over de juiste verzorging van een paard.

Je paard dagelijks controleren op de aanwezigheid van voedsel en water, op zijn gezondheidsstatus en op verwondingen. Dat is de basis van goed voor je paard zorgen. Regelmatig de hoeven en het paardengebit controleren en verzorgen hoort daar ook bij.

Weet je wat je moet doen om infectieuze ziekten als Influenza en Rhinopneumonie tegen te gaan? Infectieuze ziekten worden veroorzaakt door virussen, bacteriën of andere ziekteverwekkers zoals bijvoorbeeld teken. Virussen gaan meestal direct van paard naar paard. Vaccineren kan helpen tegen infectie, maar geeft nooit honderd procent bescherming.

Vaccineren tegen Influenza en Rhinopneumonie moet met alle paarden tegelijk gebeuren. Als enkele paarden van dezelfde stal niet geënt worden, kunnen die ervoor zorgen dat de hoeveelheid ziekteverwekkers in de stal zo hoog worden, dat de antistoffen door het vaccin niet genoeg bescherming bieden.

De hoeven van een paard moeten zo vaak als nodig worden bekapt, om de gezondheid van de hoef te behouden. De frequentie van het bekappen hangt af van onder andere de leeftijd van het paard, het seizoen, de voeding en het gebruik van het paard. Elke zes tot acht weken controle is een goede richtlijn.

Gebitsverzorging is afhankelijk van factoren zoals voeding en bijvoorbeeld de natuurlijke gebitskwaliteit. Een vakbekwame gebitsverzorger en/of dierenarts adviseert met welke regelmaat het gebit onderzocht moet worden.

Daarnaast zijn er vele aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden. Meer informatie en achtergronden zijn te vinden op de website van Sectorraad Paarden.

0 42


Binnenkort worden de komende maanden op 150 bedrijven elk twintig paarden op welzijn onderzocht. Het initiatief komt uit de paardensector zelf, omdat men nu eens precies wil weten hoe paardenwelzijn in verschillende omstandigheden kan worden gemeten. Per paard duurt het onderzoek (in samenwerking met de WUR in Wageningen , klinisch, huisvesting, klimaat en gedrag) een kleine twintig minuten. Daarnaast wordt door de speciaal daarvoor opgeleide onderzoekers per paard informatie ingewonnen bij de stalhouder/eigenaar, alsmede algemene informatie over het betreffende bedrijf. De 150 bedrijven waar de gedragstesten en klinische keuringen worden gehouden, vormen een afspiegeling van manegebedrijven , pensionstallen, opfokbedrijven en africhtingstallen. Het is de bedoeling dat het project eind 2010 is afgerond. De initiatiefnemers zijn FNHO, LTO en KNHS. Het ministerie van Landbouw is medefinancier.

Volg ons!

103,164FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer