Tags Posts tagged with "welzijn"

welzijn

0 30

Op 6 oktober staat de KNHS Enjoy the Ride in het teken van het goede doel. Dit jaar wordt op verschillende locaties in het land gereden  ten bate van Brooke Hospital for Animals. Vorig jaar leverde Enjoy the Ride voor het goede doel het Koningin Wilhelmina Fonds ruim €15.000 euro op voor de strijd tegen kanker. Dit keer gaat het om het verbeteren van de leefomstandigheden van paarden en ezels in ontwikkelingslanden als Pakistan en India. Hun eigenaren zijn vaak straatarm, zijn zelf bezig met overlevenl. Het ontbreekt de mensen ook aan kennis om goed voor hun dier te kunnen zorgen.

Brooke Hospital for Animals trekt zich het lot van deze dieren en mensen aan. Met een netwerk van eigen mobiele teams en dierenklinieken geeft Brooke gratis diergeneeskundige hulp en voorlichting over dierenwelzijn. Door de leefomstandigheden van werkdieren te verbeteren, helpt Brooke ook de straatarme mensen die voor hun levensonderhoud van de dieren afhankelijk zijn. Brooke- dierenartsen en hulpverleners helpen jaarlijks heel veel dieren en dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door donateurs.

Van elke inschrijving gaat € 5 naar Brooke, maar deelnemers kunnen zelf ook zoveel mogelijk extra geld ophalen. Je kunt een persoonlijke actiepagina aanmaken en die koppelen aan Enjoy the Ride voor Brooke. Je sponsors kunnen dan doneren via o.a. iDeal, Paypal en creditcard. Overschrijven op rekening 38.33.66.860 t.n.v. de KNHS in Ermelo, onder vermelding van Brooke Hospital kan ook.

www.knhs.nl/brooke

 

Dankzij het strenge reglement van de Zweedse dierenbescherming zag het er even niet goed uit voor de Europese kampioenschappen eventing. Gelukkig zijn de problemen inmiddels opgelost. Dit meldt Ridehesten.

De welzijnswetten voor dieren zijn in Zweden zwaarder als het veterinaire reglement van de FEI. Het Zweedse ministerie van Agricultuur is echter tot een overeenkomst gekomen met de FEI. De volgende behandelingen zijn tijdens het EK in Malmö verboden, hoewel deze wel door de FEI zijn toegestaan tijdens competities in andere landen:

– injecties ter behandeling van gaskoliek
– inhalatie van saline oplossingen voor paarden met luchtwegproblemen
– behandeling met het hormonale medicijn Regumare.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat wel is toegestaan. Daar volgt nog nader bericht over. Zweden heeft zich tevens kandidaat gesteld voor verschillende kampioenschappen. De FEI heeft, wegens de ingewikkelde status van het Zweedse welzijnsprotocol voor dieren, haar reactie uitgesteld. Het zou onder andere gaan om de wereldbeker finales dressuur en springen van 2016.

Foto: Remco Veurink

0 51

In slachthuizen in Roemenië worden aangeleverde slachtpaarden mishandeld. Dit beweert dierenrechtenorganisatie Gaia. De organisatie begint een campagne om de Belgische consument daarover de informeren.

Gaia publiceerde maandag videobeelden van paarden die in Roemenië mishandeld worden, na onderzoek in Roemenië in mei 2013. Dat land is de voornaamste leverancier van paardenvlees.

‘De slachthuizen in Roemenië krijgen paarden aangeleverd die gebruikt worden voor werk op boerderijen of als transportmiddel’, aldus Gaia. De dieren worden onder meer met de zweep geslagen en in onaangepaste aanhangwagens vervoerd, vaak zonder bescherming tegen extreme weersomstandigheden. Volgens Gaia testen handelaars de kracht van hun dieren ‘door hen betonblokken en karren waarvan de wielen vergrendeld zijn te laten voorttrekken’.

Argentinië

Daarnaast stelde Gaia in 2011 de mishandeling van Argentijnse slachtpaarden aan de kaak. Daar vond de organisatie magere, zwaar verwaarloosde paarden met etterende wonden, paarden met gebroken benen en gevallen paarden die door honden worden gebeten. Gaia hekelt ook nog dat de traceerbaarheid van het Argentijns en Roemeens paardenvlees zich beperkt tot het slachthuis.

Schrijfactie

Om de Belgische consument te informeren over de lijdensweg van slachtpaarden in Roemenië en Argentinië start Gaia een zomertournee in Vlaanderen en Wallonië.

De tournee gaat gepaard met een schrijfactie tegen warenhuizen Colruyt en Carrefour. Gaia vraagt supermarktketens om, net als Lidl, geen paardenvlees te verkopen tenzij er voldoende garantie is voor het welzijn van de paarden. De organisatie roept iedereen op om protestberichten naar de warenhuisketens te sturen.

‘Wie paardenvlees uit Argentinië en Roemenië blijft (ver)kopen, houdt het dierenleed mee in stand’, aldus Gaia-directeur Ann De Greef. De dierenrechtenorganisatie wil dat een onafhankelijke audit nagaat of het welzijn van de dieren is gegarandeerd in alle fasen van het productieproces.

De zomertournee van Gaia start in Antwerpen en trekt daarna naar Hasselt, Gent, Blankenberge, Charleroi, Namen, Bergen, Luik, Brussel en Leuven.

Klik hier voor de videobeelden.

Hoefslag/Nieuwsblad

Tijdens een ‘ronde tafel bijeenkomst’ van 22 afgevaardigde leden van de FEI zijn voorstellen die tot doel hebben het aantal dopinggevallen in de endurancesport terug te dringen unaniem goedgekeurd.

De houdt onder andere in dat wijzigingen van de regels zoals de nationale federaties die hebben voorgesteld worden geaccepteerd. Op de korte termijn start het FEI Bureau het Global Endurance Verwondingen Project. De rechten en plichten van de FEI-autoriteiten worden aangescherpt. In navolging van de Clean Sport Campaign wordt het aantal tests op verboden stoffen verhoogd. Er komt een tienjarenplan voor de toekomst van de Endurancesport om ervoor te zorgen dat de discipline weer een ‘schone’ sport wordt en voldoet aan alle eisen van de FEI-gedragscode voor het welzijn van het paard.

De FEI Bureau zal worden gevraagd om het voorstel, missie en taakomschrijving goed te keuren op haar telefonische vergadering op 12 augustus. Als dat is gebeurd zal de werkgroep Strategische Planning het plan op hoofdlijnen presenteren op de Algemene Vergadering in Montreux van 4 t/m 7 november.

Andrew Finding, bestuurslid van de Europese Equestrian Federation, die de ronde tafel sessie voorzat, concludeerde: ‘Vandaag hebben we een volledige en openhartige discussie over de uitdagingen voor de Endurance gehad. Het resultaat van de bijeenkomst van vandaag is dat de neuzen dezelfde kant staan wat betreft de taken die moeten worden afgerond. Ik ben onder de indruk van de betrokkenheid, moed, inzet en vastberadenheid van alle afgevaardigden om er optimistisch en met volle overtuiging voor te gaan.’ (Foto: Lotty van Hulst)

Lees hier het volledige bericht van de FEI over de ronde tafel sessie.

Hoefslag/FEI persbericht

0 67

In het Italiaanse Colleferro zijn op een boerderij ongeveer honderd ernstig verwaarloosde paarden, pony’s en ezels in beslag genomen. Onder hen bevonden zich ook enkele uitgemergelde veulens. De boerderij stond al even onder toezicht, maar na aandacht van het tv-programma ‘Striscia la Notizia’ kwam er uiteindelijk toch nog schot in de zaak.

Deze week werd er door het Ministerie van Welzijn, de nationale paardenwelzijnsorganisatie en de Italiaanse tak van de Donkey Sanctuary een grootscheepse in beslagname uitgevoerd. De politie zorgde voor de nodige begeleiding zodat de actie rustig kon verlopen.

Klik hier voor enkele (schokkende) foto’s.

0 48

Dehoefslag.nl is vanaf heden voorzien van een uitgebreide database over de onderwerpen instructie en verzorging. Bekende ruiters als Edward Gal (foto), Imke Schellekens, Maikel van der Vleuten, Michael Jung, Emmelie Scholtens geven instructietips over allerlei aspecten van het paardrijden, al dan niet toegespitst op hun disicpline. Ook psychologische tips die de ruiter kan hanteren op wedstrijd behoren tot onze instructietips.

De verzorgingsdatabase bestaat uit de drie subonderwerpen: voeding, veterinair en gedrag/welzijn. Ook hier komt een veelvoud aan onderwepen aan bod met de nodige praktische tips voor de paardenhouder.

Een overzicht van de instructie- en verzorgingsverhalen vind je in de rode menubalk op de homepage.

Een onderzoeksteam van het Britse Animal Health Trust heeft onderzoek gedaan naar de link tussen het risico op blessures aan de tussenpees en bewegingspatronen als bijvoorbeeld de uitgestrekte en verzamelde draf. Dit meldt tijdschrift The Horse. Tijdens met name de uitgestrekte draf vraagt men meer buiging in de kogel en het spronggewricht, wat tot extreme druk kan leiden en zich vaak omzet tot blessures.

Door middel van een speciale op beweging geconcentreerde infrarood camera wist men zowel de uitgestrekte als verzamelde draf op drie verschillende bodems te filmen. De paarden droegen sensoren zodat de beelden extra goed te analyseren waren. Tijdens de verzamelde draf blijkt dat de nagenoeg alle paarden hun paslengte verkort, waarbij het tempo af neemt. De duur van de pas nam echter toe. Tijdens het onderzoek naar de bewegingen in de uitgestrekte draf werd er een sterkere buiging van de gewrichten in het achterbeen waargenomen, waarbij er meer kracht op onder andere de tussenpees ontstaat. Dit kan bij met name ruim bewegende jonge paarden voor problemen zorgen omdat hun spieropbouw nog niet voldoende in staat is de bewegingen op te vangen.

Onderzoeker Vicky Walker: “Bij jonge paarden is het risico op blessures groter. Het is dan ook belangrijk nieuwe oefeningen rustig op te bouwen zodat de spieren van het paard langzaam wennen aan de bewegingen. Ook mag men de oefening niet te lang laten duren wanneer het paard moe is.”

0 58

Paardenwelzijn objectief meten is mogelijk, maar niet eenvoudig. Met objectieve meetmethoden kunnen de feiten van de emoties worden gescheiden. Dit is één van de resultaten van het driejarig onderzoek naar de ontwikkeling van een welzijnsmonitor voor de paardenhouderij. In opdracht van ministerie van EL&I, de sector paardenhouderij en de Dierenbescherming heeft Wageningen UR Livestock Research een dergelijke monitor ontwikkeld.

De Welzijnsmonitor Paardenhouderij is gebaseerd op de internationaal erkende methodiek van Welfare Quality® waarbij niet primair naar de omgeving van het dier, maar vooral naar het dier zelf gekeken wordt. Hierbij worden alle aspecten van welzijn meegenomen: voeding, huisvesting, gezondheid en gedrag. Om het welzijn op deze manier integraal te kunnen beoordelen, zullen auditors een training met succes moeten afronden. De welzijnsmonitor biedt organisaties in de sector de mogelijkheid een auditsysteem op te zetten, om paardenhouders te helpen het welzijn van hun paarden, waar nodig, te verbeteren.
Ontwikkeling welzijnsmonitor

In Nederland worden tussen de 300.000 en 500.000 paarden gehouden en ingezet op vele manieren; van politie tot zorgboerderij en van landbouw tot (top)sport en recreatie. Bijna 900.000 mensen zijn actief met de paardensport bezig, ruim 450.000 mensen rijden wel eens paard. Het aantal paardenhouderijen (mensen met paarden) is groter en meer divers dan de houderij van productiedieren.
Niet alle paarden worden gehouden en gebruikt volgens de welzijnsdefinitie voor dieren in Europa. Welzijnsproblemen hangen grotendeels samen met (individuele) huisvesting, voederregime en gebruik.
Naar aanleiding van klachten over het dierenwelzijn hebben experts in 2007 en in 2011 het ongerief bij dieren (waaronder paarden) geïnventariseerd. Met deze kennis is de wetgeving (Nota Dierenwelzijn) aangepast door de toenmalige minister van LNV, Gerda Verburg. De minister gaf de paardensector de opdracht om zelf aan de slag te gaan met dierenwelzijn. De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) namen het initiatief om een welzijnsmonitor voor paarden te ontwikkelen.
Kenmerken omzetten in protocollen

Om te komen tot een praktisch toepasbare monitor hebben onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research, de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren 150 bedrijven bezocht en zo’n 3000 paarden bekeken. De onderzoekers hebben alle parameters die van invloed zijn op het welzijn in kaart gebracht. Voor het eerst is daarbij niet alleen naar de accommodatie gekeken, maar vooral ook naar het paard zelf in de vorm van gedragingen en uiterlijke gezondheidskenmerken.
Om deze kenmerken te meten hebben de onderzoekers protocollen ontwikkeld voor gezondheid, gedrag en huisvesting. Deze protocollen zijn vervolgens op de 150 bedrijven uitgevoerd. Vijfdejaars studenten diergeneeskunde zijn, samen met zeven andere studenten van hogescholen en Wageningen UR, speciaal hiervoor getraind tot auditors. Op basis van deze ervaringen is een standaard ontwikkeld (de Welzijnsmonitor Paardenhouderij), die op een betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde wijze het welbevinden van paarden kan meten en die op grote schaal inzetbaar is.
Paardenwelzijn afhankelijk van kennisverspreiding en bewustwording

Projectleider van het onderzoek, dr. Kathalijne Visser van Wageningen UR Livestock Research, stelt dat het waarborgen van paardenwelzijn voor een belangrijk deel afhankelijk is van kennisverspreiding en bewustwording. Terugkijkend op het onderzoek concludeert Visser dat paardenhouders het doorgaans goed met hun dieren voorhebben. “Ze gaan met de beste bedoelingen te werk, maar het ontbreekt soms aan kennis en mogelijkheden. En dat kan in sommige gevallen toch tot een aantasting van het welzijn leiden. In de uitvoering van ons onderzoek is veel aan bewustwording gedaan. Ondernemers worden zich door de audit bewust van het welzijn van hun dieren. Met de welzijnsmonitor kunnen ze de situatie op hun bedrijf verder verbeteren. Dat zie ik als een winstpunt.”

 

Hoefslag/Wageningen

Oog

Dierendag

Begin oktober was het Dierendag. Alles wat aaibaar is, domineerde voor een dag de media. De ezel was welkom in de klas, om publiciteit verlegen BN-ers lieten zich opsluiten achter tralies in het asiel om zelf te ervaren hoe zoiets voor een hond moet zijn, alsof die met de zelfde bril de wereld ervaart, en op de sterfdag van monnik en beschermheilige van de dieren Franciscus van Assisi werd bekend dat de meeste huisdieren zich in het door recessie geteisterde Nederland geen zorgen hoeven maken. ‘Op Fifi wordt niet bezuinigd’. Twitter deed lustig mee op 4 oktober. ‘Bij ons hebben de dieren elke dag dierendag, wat een onzin om daar maar een keer per jaar aan te denken’ of ‘Bij ons draait het altijd om onze dieren’ tikten bekende paardenlui de wereld in. Daar hebben ze natuurlijk groot gelijk in.

Bij ons hebben paarden het goed. Een goede stal, voldoende goed ruwvoer, goede verzorging, veel buitenlucht, veel beweging, sociaal contact en afleiding. Crisis of niet, we besteden er een vermogen aan en zijn 24 uur per dag voor onze viervoeters in touw om ze het vooral naar de zin te maken. We sluiten ons paard niet de hele dag in een stal zonder soortgenoten op. We maken ons niet schuldig aan gebrekkig gestuiter op zijn rug. We geven hem geen ruk in de mond of een stevige prik met de spoor als hij even niet doet wat we willen.

Nee toch?We flikken hem nooit een kunstje op het voorterrein om hem even scherp te krijgen. We verwijderen geen tastharen, maken er geen verwijfde pop van door zijn oorschelpen uit te scheren.

Ton Corbeau

Volg ons!

102,676FansLike
0VolgersVolg
7,066VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer