Tags Posts tagged with "wedstrijdreglement"

wedstrijdreglement

Eventing

Op 1 maart 2019 gaat het nieuwe KNHS-wedstrijdreglement eventing in. In dit artikel lees je wat de belangrijkste wijzigingen zijn. De reglementswijzigingen eventing voor 2019 zijn uitgebreider dan de voorgaande jaren. Dit heeft voornamelijk te maken met de nieuwe klasse-indeling van de FEI.

Nieuwe sterrenindeling FEI

Internationaal is door de FEI een nieuwe 1-ster klasse voor de paarden geïntroduceerd over een hoogte van 1.05m. Daarom zijn de namen van de voormalige klassen allemaal met een ster verhoogd. De naam voor de internationale wedstrijden is in alle gevallen CCI, waarbij een S of L aangeeft of het een korte of een lange cross countrywedstrijd betreft. Het KNHS-eventingreglement is hierop aangepast.

  • De eisen om in deze nieuwe CCI1* (1.05m klasse) te mogen starten zijn hetzelfde als bij een CCI**: een combinatie moet in ieder geval Z-startgerechtigd zijn. De CCI1* wordt door de KNHS geregistreerd in de klasse M en de CCI2* wordt geregistreerd in de klasse Z.
  • De nieuwe sterrenindeling betekent dat op KNHS-wedstrijden in de klasse Z eventing paarden de CCI2* A of B dressuurproef wordt gereden (voorheen de CCI1* proef). Bij de klasse Z-pony’s wordt de CCI2* B gereden. Voor de ruiters verandert er niets. Het zijn dezelfde dressuurproeven, maar deze hebben een andere naam gekregen.
  • In deze dressuurproeven zijn per 2019 de ‘collective marks’ gewijzigd. Er wordt nu alleen een cijfer gegeven voor ‘Algehele indruk ruiter en paar’, waarbij een coëfficiënt van twee wordt toegepast. Daarmee komt het maximaal aantal punten voor proef A op 210 (dit was 230) en proef B (tevens Z-ponyproef) op 200 (dit was 220). De wedstrijdrekenprogramma’s voor eventing zijn hierop aangepast.

Flexibel starten

Na de succesvolle introductie van het flexibel starten in de discipline springen, wordt deze regeling per 1 maart ook toegepast voor de discipline eventing. Een eventingcombinatie mag flexibel in twee naastgelegen klassen starten totdat in een klasse 40 winstpunten zijn behaald. Dan moet men over naar een hogere klasse.

Voorbeelden:

Een combinatie heeft per 1 januari 2019 een stand van M+10. Wat mag deze combinatie starten per 1 maart 2019?

  • De nieuwe stand per 1 maart is L+0 en M+10. Deze combinatie mag dus naast de klasse M tevens in de klasse L starten. Deze combinatie mag met 10 winstpunten in de klasse M ook in de klasse Z mag starten. Zodra in de klasse Z gestart wordt vervalt de startgerechtigheid in de klasse L. De combinatie krijgt in dat geval een M en een Z-stand.

Een combinatie heeft per 1 januari 2019 een stand van Z+2 maar heeft ook al met succes enkele CCI1* wedstrijden gereden in 2018. Wat mag deze combinatie starten per 1 maart 2019?

  • De nieuwe stand is per 1 maart M+0 en Z+2. Deze combinatie mag dus naast de klasse Z tevens in de klasse M starten. Internationaal mag deze combinatie in de CCI* en CCI** starten. Besluit deze combinatie om internationaal in de CCI*** te starten dan verlies men hiermee de startgerechtigheid in de klasse M.

Een combinatie heeft per 1 januari 2019 een stand van L+36. Wat mag deze combinatie starten per 1 maart 2019?

  • De nieuwe stand is per 1 maart B+0 en L+36. Deze combinatie mag naast de klasse L tevens de klasse B starten mits deze combinatie op basis van de persoonlijke stand nog in de B mag starten. Als een ruiter met 2 verschillende paarden geklasseerd is in de klasse Z dan mag immers geen B meer worden gestart. De combinatie mag in de klasse B starten tot de 40 winstpunten zijn gehaald. De combinatie mag in de L blijven starten tot 40 winstpunten zijn gehaald. Daarna moet de combinatie in de klasse M starten en mag ook niet meer B starten.

Voor kampioenschappen blijft gelden dat men alleen mag starten in de hoogste klasse waarin men het betreffende jaar is uitgekomen.

EHBO

Een arts op een eventingwedstrijd is niet meer verplicht. Er moet wel een EHBO-team zijn en de eisen aan dit team zijn aangescherpt. Het team moet o.a. ervaring hebben met de spoedeisende geneeskunde en wervel immobilisatie. Tevens moet het team beschikken over een brancard (gebruikt om de ring/route vrij te maken bij NIET ernstige blessures), een AED (automatische defibrillator), een bloeddrukmeter en een saturatiemeter

Zweepgebruik

Het zweepgebruik is in navolging van het springreglement en het FEI-reglement nader beschreven. De deelnemer mag de zweep o.a. niet meer gebruiken na uitsluiting, niet meer na het springen van de laatste hindernis. Wordt dit wel waargenomen dan kan de deelnemer worden gediskwalificeerd.

Uitbreiding MIM-clips

MIM-clips waren al verplicht voor de klasse Z-paarden en zullen per 1 maart ook verplicht zijn in de Z-pony klasse.

Wijzigingen in de uitslagberekening

Tijdfouten in het springen zullen minder zwaar meetellen. In plaats van 1 strafpunt per seconde zal dit net als in de cross worden bestraft met 0,4 strafpunt per seconde tijdsoverschrijding.
Als er B-zonder dressuur wordt verreden dan start de combinatie met een beginscore van -30. Dit geldt ook voor een eventingderby of een indooreventingwedstrijd.

Eventingderby

De wedstrijdvorm ‘Eventingderby en Indooreventing’ is uitgebreider beschreven en gereglementeerd. Zo worden bij deze wedstrijdvorm het springen en de cross altijd als een twee-fasenparcours verreden en moeten combinaties altijd in de klasse starten waarin men startgerechtigd is.

Internationaal starten

De promotie bij de internationale wedstrijden is omschreven in het FEI-reglement. De KNHS heeft aanvullende voorwaarden die nu ook in het eventingreglement in bijlage 7 zijn opgenomen.

Hoogte springparcoursen E-pony’s

De hoogte van het springparcours voor E-pony’s klasse L, M en Z wordt bij alle klassen 5 cm lager.

Bekijk hier het KNHS-reglement eventing per 1 maart 2019.

Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met de KNHS.

 

Foto: DigiShots

0 152
menwedstrijd

Het KNHS-menforum kwam op 19 juni 2018 voor de tweede keer dit jaar bij elkaar. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen waren de opleidingen, welzijn en toezicht op het deelnemersterrein en stalling, reglementswijzigingen en rekenkamer SWM.

Welzijn en toezicht op het deelnemersterrein en stalling

Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Tijdens meerdaagse samengestelde wedstrijden mennen komt het aspect stalling hierbij ook om de hoek kijken. Het menforum heeft een protocol opgesteld met de voorwaarden voor stalling op of aan de wagen. In de Gids voor Goede praktijken (kijk hier) staat een aantal richtlijnen vermeld waar stalling aan moet voldoen, deze zijn ook van toepassing voor stalling en boxen tijdens wedstrijden.

Opleidingen

Er is uitvoerig gesproken over de nieuwe opzet van de instructeursopleiding, die onlangs ook in het ledenmagazine Paard&Sport belicht is. Het menforum is hier enthousiast over.
Ook is er gesproken over opleidingen en bijscholingen voor officials. Zo staat er een opleiding voor nieuwe juryleden vaardigheid en (mini)marathon op de rol (klik hier om in te schrijven) voor de winter 2019 en in die periode zullen er ook bijscholingen zijn voor o.a. parcoursbouwers en juryleden dressuur.

Reglementswijzigingen

Het menforum heeft een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaan met de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Dispensatie voor gemotoriseerd verkennen

Het menforum heeft besloten dat er vanaf 1 april 2019 niet meer gemotoriseerd verkend mag worden. De dispensaties die hiervoor verstrekt zijn worden omgezet in het elektrisch verkennen. Reden hiervoor is dat er veelal in natuurgebieden gereden wordt en dat de verouderde brommertjes hier voor stank- en geluidsoverlast zorgen.

Rekenkamer SWM

De rekenkamer heeft begin dit jaar laten weten na dit seizoen te gaan stoppen. Het menforum hecht er aan om met hen in gesprek te gaan om te kijken of er afspraken voor de toekomst te maken zijn. Binnenkort vindt er een gesprek plaats om te kijken naar de mogelijkheden in de toekomst.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van het menforum vindt plaats op 19 september. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de pilot toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en reglementswijzigingen de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het menforum

Heb je ideeën en wil je een bijdrage leveren aan de mensport in Nederland? Kijk voor meer informatie op de site van het desbetreffende mendistrict of neem contact op met het forumlid van je district. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het menforum.

Bron: KNHS

Foto: Vierspan Sueters in Aken (Fotograaf Karin Sevink)

Afgelopen week keurde de FEI de aanpassingen in het reglement voor de FEI Wereldbeker vierspannen goed.

Aantal strafseconden

Zo wordt onder andere een afgeworpen balletje voortaan bestraft met 4 strafseconden in plaats van 5 seconden en de formule voor de finale is aangepast. Het reglement is van toepassing op het indoor Wereldbekerseizoen 2018-2019 dat start op de nieuwe wedstrijd in Lyon in Frankrijk van 2 tot en met 4 november 2018.

Wijzigingen in rood

Klik hier voor het aangepaste reglement met alle wijzigingen in rood gemarkeerd.

Bron: Hoefnet

 

0 5311

In het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS is per 1 april 2017 de mogelijkheid opgenomen om intensiever hermetingen bij pony’s uit te voeren. Een pony kan dan kort na de jaarlijkse meting opgeroepen worden voor een hermeting, die bindend is voor alle partijen.

In het wedstrijdreglement wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om pony’s op wedstrijden te meten. Er zal dan wel (net als op FEI-wedstrijden) een marge aangehouden worden van 2 cm.

Voor menpony’s gaat gelden dat deze tot en met hun 8e levensjaar jaarlijks moeten worden gemeten als deze een stokmaat hebben tussen 1.37m en 1.57m. Voor menpony ‘s die hier buiten vallen moet een eenmalige meting in het paspoort worden opgenomen.

Ponymeters zijn straks officials, waardoor deze ook onder het licentiesysteem vallen en bijscholingen moet bijwonen.

Zomertenue

Een andere wijziging in het reglement staat verder dat het bij outdoorwedstrijden niet meer aan de Federatievertegenwoordiger is om te bepalen of er met zomertenue gereden mag worden. Deelnemers bij springen, dressuur en eventing mogen dat dan zelf bepalen. Bij dressuur was dat al zo geregeld sinds 1 april 2016.

Prijzengeld

Dat het inschrijf- en prijzengeld wordt vrijgegeven voor wedstrijdorganisatoren, werd eind vorig jaar al bekendgemaakt. De wedstrijdorganisatie moet de inschrijfgelden en -prijzen wel in het vraagprogramma vermelden, zodat deelnemers ervan op de hoogte zijn en op de wedstrijd niet voor verrassingen komen te staan.

Ook moet een wedstrijdorganisatie in ieder geval deelnemers die een prijs hebben naast een geldprijs, waardebon of kunst- of gebruiksvoorwerp een plaatsingsrozet of een herinneringslint uitreiken. Bekijk ook de toelichting op dit besluit.

Bekijk hier het volledige reglement van de KNHS

Bron: KNHS

Foto: Shutterstock

 

0 114

Op 1 april 2015 gaan de reglementswijzigingen voor het Algemeen Wedstrijdreglement in. Deze wijzigingen zijn vastgesteld door de Ledenraad. Hieronder vind je een opsomming en uitleg van de belangrijkste wijzigingen.

Vaccinatiehistorie

Als de vaccinatiehistorie in het paardenpaspoort niet correct is en de overtreding is langer dan 3 jaar geleden dan wordt de combinatie niet meer gediskwalificeerd en mag op de wedstrijddag gewoon starten. Let op: de overtreding wordt nog wel gezien als een administratief verzuim en starten op een daaropvolgende wedstrijd is pas weer toegestaan nadat alsnog aan de administratieve eisen is voldaan.

Indelen juryleden

Categorie 1 en subtopwedstrijden wijzen per 1 april 2015 zelf hun juryleden aan. Tevens mag een 1.40m springrubriek op een catergorie 2 wedstrijd beoordeeld worden door een springjurylid met een licentie t/m de klasse ZZ.

Aantal starts per rubriek

Het aantal starts per rubriek per deelnemer is niet meer beperkt tot 3. De organisatie mag hiervoor zelf een beperking opnemen in het vraagprogramma als men daar behoefte aan heeft.

Classificatie

Per 1 januari 2015 is NOC*NSF verantwoordelijk geworden voor classificatie in alle sporttakken. Per 1 januari heeft de KNHS de verantwoordelijkheid voor classificatie in de paardensport gekregen. Dit wil zeggen dat de uitvoering van classificatiekeuring onder de KNHS valt en niet meer wordt gedaan door Stichting Onbeperkt Sportief. Door deze wijziging komt Stichting Onbeperkt Sportief uit het Algemeen Wedstrijdreglement te vervallen.

Algemeen Wedstrijdreglement 2015 (ingangsdatum 1 april!)

Wijzigingen Algemeen Wedstrijdreglement 2015 (ingangsdatum 1 april!)

Op 1 maart 2015 gaan de reglementswijzigingen voor de disciplines (m)endurance en voltige in.

Bron: KNHS

Volg ons!

103,138FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer