Tags Posts tagged with "Wageningen"

Wageningen

Amber van Lavieren

Op 29 en 30 mei vindt het Concours Hippique Bennekom voor de 114e keer plaats. Ook dit jaar helpen veel studenten uit Wageningen mee om dit concours mogelijk te maken.

De springrubrieken zorgen voor spanning en sport van hoog niveau. Naast de wedstrijden is er ook een showprogramma voor de afwisseling.

Studenten

Een andere vaste waarde van het concours zijn de studenten uit Wageningen. Sinds jaar en dag komen ze helpen met het opbouwen van concoursterrein. Ook verrichten ze op Hemelvaartsdag allerhande hand- en spandiensten. Dat een betrokkenheid bij het concours niet ophoudt als de studie erop zit, bewijst de huidige voorzitter Herman Ubbink. Ubbink is, na zijn pensionering in 2011, aangetreden als voorzitter. Hij liep echter in 1968 al als student van de Landbouw Hogeschool al met springbalken te sjouwen op het terrein.

Het concours is ooit begonnen in Wageningen, wat de link naar de universiteit al voor de hand liggender maakt. De studenten van de toenmalige Landbouw Hogeschool hadden een bijna natuurlijke affiniteit met de paardensport.

Rough Riders

Er zijn nog steeds studenten nodig die met springbalken sjouwen. De leden van de Wageningsche Studenten Ruitervereniging Rough Riders, een ondervereniging van de Wageningse studentenvereniging Ceres, staan ook in 2019 op het hoofdterrein hun mannetje en vrouwtje. Voor het concours is hun hulp onmisbaar.

Hoewel het CH Bennekom dus al ruim een eeuw bestaat, kan het niet zonder de inbreng en bijdrage van jonge enthousiaste mensen. De Wageningse studenten bewijzen dat er niks oubolligs is aan een goede traditie.

Studentendemonstraties

Ook Aeres Hogeschool uit Wageningen is dit jaar weer actief op het concours. De studenten van de richting Docent en kennismanager paardensector demonstreren op welke manier zij denken in de toekomst hun vak te gaan uitoefenen. Zij doen dit in directe interactie met het publiek. Ook laten zij minder bekende aspecten van de paardensport aan het publiek zien.

Zo verzorgen zij een Eventing demonstratie waarbij Amber van Lavieren, internationaal Eventing-amazone, over vaste hindernissen zal springen. Ook wordt er een Pas de Deux gereden door de studenten. Een van de paarden bij dit duet in de ring verschijnt is de goedgekeurde Gelderse dekhengst Edmundo (Upperville x Modern).

Bron: Persbericht

Foto: CH Bennekom

 

0 459
buitenrijden, buitenrit
foto: Remco Veurink

Een waterplas in het bos was zaterdag de oorzaak van een val van een amazone en een op hol geslagen pony. Een toevallige wandelaarster wist het paard tot stilstand te brengen.

Om 11.00 uur vertrokken de paardenvriendinnen Madee Pfeiffer (18) en Feline de Jonge (20) op hun pony’s Wesla en Marley vanaf Bennekom richting Juffrouw Tok op de Ginkelse heide, waar het duo pauzeerde. Om 15.00 uur zetten ze de terugweg in. Madee: ‘Op een gegeven moment gaan we in galop. We gaan de hoek om en plotseling ligt daar een plas water. Mijn pony springt eroverheen. Dat had ik niet verwacht. Plots lig ik op de grond en mijn pony sjeest ervandoor. Ik kon wel janken!’ De pony rent dwars door een bos, van de paden af, en galoppeert vervolgens verder op een fietspad om uiteindelijk uit het gezichtsveld te verdwijnen.

Madee lichtte de politie in, maar daar was nog geen bericht binnengekomen van een gevonden pony. Feline zette haar zoektocht voort, maar ook voorbijgangers hadden geen pony gezien. Kilometers verder in Renkum vlakbij de Mariahoeve, op de Telefoonweg, zag een wandelaarster de gezadelde pony in galop naderen. Zij wist het dier tot stilstand te brengen. Madee: ‘Ik ben deze mevrouw zo ontzettend dankbaar, anders was Wesla misschien nog verder doorgelopen.’ De pony bleek vanaf de heide door het bos over de spoorlijn Arnhem-Utrecht te zijn gerend en onder het viaduct van de A-12 door.

Pony Wesla mankeerde niets, ze was alleen enorm bezweet. Madee Pfeiffer maakt het goed. Ze heeft alleen wat spierpijn. Madee: ‘Ik heb geen angst gekregen voor buitenritten door dit incident. Jarenlang heb ik buiten gereden met Wesla zonder dat er iets gebeurd is.’

Bron: Edese Post, bewerkt door Hoefslag

Foto: Remco Veurink 

0 56

Onlangs is een groot onderzoek gestart naar erfelijke ziekten onder paarden. Het gaat om ziekten die ernstige welzijnsproblemen veroorzaken voor de paarden en die de paardensector behoorlijke verliezen oplevert. Een aantal Europese onderzoeksinstituten waaronder Wageningen University neemt deel aan dit zogeheten HORSEGENE-project dat de erfelijke factoren zal ontrafelen met behulp van DNA-informatie. Doel is om paarden via fokkerij minder bevattelijk te maken voor erfelijke ziekten.

In het onderzoeksproject dat in februari is begonnen werken de universiteit van Leuven (België), de Animal Health Trust (Verenigd Koninkrijk), de Swedish University of Agricultural Sciences (Zweden) en Wageningen University samen met meer dan tien betrokken organisaties uit de sector. HORSEGENE heeft een looptijd van drie jaar. Er is een bedrag van in totaal 2,4 miljoen euro mee gemoeid.

Erfelijke ziekten

Onder paarden komt een aantal ernstige, erfelijk overdraagbare ziekten voor die behalve het welzijn van de paarden aantasten, ook grote financiële gevolgen hebben voor de paardenhouders.

Het doel van het HORSEGENE-project is de genetische achtergrond van osteochondrose, staart- en maneneczeem en chronisch progressief lymfoedeem verder te ontrafelen. Via fokprogramma’s wordt het zo mogelijk om paarden minder bevattelijk te maken voor deze ziekten.

Osteochondrose is een ontwikkelingsstoornis in het kraakbeen van jonge, groeiende paarden en kan leiden tot een ernstige belemmering in het gebruik van het paard als gevolg van chronische of terugkerende kreupelheid. Staart- en maneneczeem is een seizoensgebonden allergische reactie op beten van Culicoides insecten (knutten) die leidt tot ernstige jeuk en zelfverminking ten gevolge van deze jeuk. Zowel osteochondrose als staart- en maneneczeem komen voor in vele paardenrassen wereldwijd.

Chronisch progressief lymfoedeem, ook wel bekend als chronische mok, wordt vooral waargenomen bij de zwaarder gebouwde paardenrassen met veel beharing aan de onderbenen en wordt veroorzaakt door een systematisch falen van het lymfesysteem en de elasticiteit van de huid. Getroffen paarden tonen een toenemende zwelling, verdikking en verharding van de huid van de onderbenen, wat vaak eindigt in ernstige misvorming van de benen en invaliditeit.

De wijze van overerving van deze ziekten blijkt complex te zijn en inspanningen om via traditionele selectie en fokkerij deze ziekten te verminderen, boeken beperkte vooruitgang. Daarom is een nieuwe aanpak nodig. Informatie op DNA-niveau van paarden kan bijdragen aan fokkerij- en selectiebeslissingen om de ernstige problemen, veroorzaakt door deze ziekten in de paardensector,  te kunnen aanpakken en daarmee het welzijn van paarden te verbeteren.

Universiteit Wageningen/Hoefslag

0 60

Paardenwelzijn objectief meten is mogelijk, maar niet eenvoudig. Met objectieve meetmethoden kunnen de feiten van de emoties worden gescheiden. Dit is één van de resultaten van het driejarig onderzoek naar de ontwikkeling van een welzijnsmonitor voor de paardenhouderij. In opdracht van ministerie van EL&I, de sector paardenhouderij en de Dierenbescherming heeft Wageningen UR Livestock Research een dergelijke monitor ontwikkeld.

De Welzijnsmonitor Paardenhouderij is gebaseerd op de internationaal erkende methodiek van Welfare Quality® waarbij niet primair naar de omgeving van het dier, maar vooral naar het dier zelf gekeken wordt. Hierbij worden alle aspecten van welzijn meegenomen: voeding, huisvesting, gezondheid en gedrag. Om het welzijn op deze manier integraal te kunnen beoordelen, zullen auditors een training met succes moeten afronden. De welzijnsmonitor biedt organisaties in de sector de mogelijkheid een auditsysteem op te zetten, om paardenhouders te helpen het welzijn van hun paarden, waar nodig, te verbeteren.
Ontwikkeling welzijnsmonitor

In Nederland worden tussen de 300.000 en 500.000 paarden gehouden en ingezet op vele manieren; van politie tot zorgboerderij en van landbouw tot (top)sport en recreatie. Bijna 900.000 mensen zijn actief met de paardensport bezig, ruim 450.000 mensen rijden wel eens paard. Het aantal paardenhouderijen (mensen met paarden) is groter en meer divers dan de houderij van productiedieren.
Niet alle paarden worden gehouden en gebruikt volgens de welzijnsdefinitie voor dieren in Europa. Welzijnsproblemen hangen grotendeels samen met (individuele) huisvesting, voederregime en gebruik.
Naar aanleiding van klachten over het dierenwelzijn hebben experts in 2007 en in 2011 het ongerief bij dieren (waaronder paarden) geïnventariseerd. Met deze kennis is de wetgeving (Nota Dierenwelzijn) aangepast door de toenmalige minister van LNV, Gerda Verburg. De minister gaf de paardensector de opdracht om zelf aan de slag te gaan met dierenwelzijn. De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) namen het initiatief om een welzijnsmonitor voor paarden te ontwikkelen.
Kenmerken omzetten in protocollen

Om te komen tot een praktisch toepasbare monitor hebben onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research, de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren 150 bedrijven bezocht en zo’n 3000 paarden bekeken. De onderzoekers hebben alle parameters die van invloed zijn op het welzijn in kaart gebracht. Voor het eerst is daarbij niet alleen naar de accommodatie gekeken, maar vooral ook naar het paard zelf in de vorm van gedragingen en uiterlijke gezondheidskenmerken.
Om deze kenmerken te meten hebben de onderzoekers protocollen ontwikkeld voor gezondheid, gedrag en huisvesting. Deze protocollen zijn vervolgens op de 150 bedrijven uitgevoerd. Vijfdejaars studenten diergeneeskunde zijn, samen met zeven andere studenten van hogescholen en Wageningen UR, speciaal hiervoor getraind tot auditors. Op basis van deze ervaringen is een standaard ontwikkeld (de Welzijnsmonitor Paardenhouderij), die op een betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde wijze het welbevinden van paarden kan meten en die op grote schaal inzetbaar is.
Paardenwelzijn afhankelijk van kennisverspreiding en bewustwording

Projectleider van het onderzoek, dr. Kathalijne Visser van Wageningen UR Livestock Research, stelt dat het waarborgen van paardenwelzijn voor een belangrijk deel afhankelijk is van kennisverspreiding en bewustwording. Terugkijkend op het onderzoek concludeert Visser dat paardenhouders het doorgaans goed met hun dieren voorhebben. “Ze gaan met de beste bedoelingen te werk, maar het ontbreekt soms aan kennis en mogelijkheden. En dat kan in sommige gevallen toch tot een aantasting van het welzijn leiden. In de uitvoering van ons onderzoek is veel aan bewustwording gedaan. Ondernemers worden zich door de audit bewust van het welzijn van hun dieren. Met de welzijnsmonitor kunnen ze de situatie op hun bedrijf verder verbeteren. Dat zie ik als een winstpunt.”

 

Hoefslag/Wageningen

Volg ons!

103,174FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer