Tags Posts tagged with "vergadering"

vergadering

Annemiek van der Vorm
Annemiek van der Vorm - Deauville Dressage at Blom 2016 © DigiShots

Donderdag 28 januari vond online de 80ste KNHS ledenraad plaats. Naast de gevolgen van de coronacrisis, zijn er twee nieuwe bestuursleden verkozen. Emile Hendrix nam deze avond definitief afscheid van het bestuur en werd als dank voor al zijn inspanningen onderscheiden met de gouden speld. Annemiek van der Vorm en George de Jong werden verkozen als nieuwe bestuursleden.

Ook werden er aan het begin van de Ledenraad drie nieuwe leden in dit hoogste bestuursorgaan van de KNHS welkom geheten. Mascha Ponk neemt zitting namens Regio Friesland, zij is opvolger van Jos de Boer. Reinier Hoedemaker komt in de Ledenraad namens Regio Overijssel en is opvolger van Marja Eenkhoorn. Ten slotte volgt Eventingamazone Merel Blom Marlies van Baalen op namens de Bondsatletencommissie.

Niet wachten

Annemiek van der Vorm vertelt enthousiast over haar aanstelling. “Ik ben benaderd door Emile Hendrix en was direct enthousiast. Ik ben in 2020 gestopt met een andere functie en wilde graag een nieuwe bestuursfunctie. Deze taak lijkt me helemaal mijn ding met mijn achtergrond in de sport en bestuurservaring. Er is veel te doen en ik zie absoluut kansen, ik kan niet wachten om te beginnen.”

Lees hier alle informatie over de vergadering.

Bron:

Foto: DigiShots

0 100
fries paard

Tijdens de ledenvergadering van gisteravond hebben het Bestuur en Ledenraad van het KFPS hun volle vertrouwen gegeven aan de nieuwe Hengstenkeuringscommissie.

De ledenraadsvergadering sprak grote waardering uit voor de tomeloze inzet van de voormalige Hengstenkeuringscommissie (HKC). De nieuwe HKC zal vanaf de eerste bezichtiging begin december bestaan uit Piet Bergsma, Corry Terpstra. Daar zal binnenkort een commissielid die met name sport expertise zal inbrengen bij aansluiten. Bergsma liep het afgelopen jaar al mee om de vertrekkende Jaap Boersma te vervangen.

Einde van de discussie

Daarmee is een einde gekomen aan de discussie rondom de HKC die de verschillende geledingen driekwart jaar in hun greep hebben gehouden. Met deze last van de schouders was het vervolg van de ledenraadsvergadering constructief. Naast de nieuwe leden van de HKC is de benoeming van de drie tijdelijke bestuursleden die uit de Ledenraad in het bestuur zitting hebben genomen bekrachtigd. Penningmeester Peter Bazuijnen gaf het stokje door aan Miel Janssen die daardoor een goedgekeurde begroting en een financieel zeer gezonde vereniging onder zijn hoede krijgt. De vertrouwenscommissie zal zich de komende periode bezig gaan houden met het zoeken van zowel kandidaten voor voorzitter als bestuursleden.

Bron: Phryso

Foto: Remco Veurink

fries dressuur

Vragen en opmerkingen over de goedkeuring van Boet 516, de zoektocht naar een nieuwe Hengstenkeuringsjury en een heel goed keuringsseizoen: de belangrijkste onderwerpen van de online regiovergadering van het KFPS.

Ongeveer 300 leden woonden de vergadering 18 november bij. Het informeren van de leden over de commotie binnen het stamboek (en rondom de hengstenkeuringsjury in het bijzonder) stonden centraal.

Verder werd er positief gereageerd op de begroting van 2021, het jaarplan van 2021 en de contributie en tarieven. De meeste leden stemden in om de tweede bezichtiging te laten vervallen en stemden voor het voorstel voor de kadering van cornage in het Hengstenkeuringsreglement.

“Gaat het om het Friese Paard?”

“Het zijn bijzondere tijden.” Met deze woorden begon Detlef Elling, de voorlopige voorzitter, de vergadering. “Niet alleen vanwege het Coronavirus, maar ook door de interne strijd binnen het stamboek. Gaat het om het Friese Paard, of is het belangrijker wie de sterkste wil zijn?” Elling en zijn mede-bestuursleden (Anita van Kempen, Jan Raaijmakers, Roelof Bos en Peter Bazuinen) reisden af naar Drachten om daar via een livestream te vergaderen.

Zowel John Boot, voorzitter van de Ledenraad, als Harrie Draaijer, voorzitter van de Hengstenkeuringsjury, kwamen aan het woord. Beide lichtten hun invalshoek over de commotie rondom de goedkeuring van Boet 516 toe. Het is nu bijna een jaar geleden dat de gesprekken over de hengst, net niet acceptabel op cornage, startten.

Afspraken

Volgens de Ledenraad zijn de afspraken die afgelopen zomer gemaakt zijn om meer grip op, en communicatie over het traject van de hengstenselectie te krijgen niet genoeg. Zij veegden het voorstel om de Hengstenkeuringsjury gefaseerd te laten afvloeien dan ook van tafel. Twee bestuursleden stapten op.

Harrie Draaijer gaf toe dat de communicatie beter had gekund rondom de goedkeuring van Boet 516. Maar dat het dekbrevet zorgvuldig, weloverwogen en reglementair was uitgereikt.

Een deel van de gestelde vragen werd tijdens de online vergadering beantwoordt. De rest krijgt een vervolg na afloop van de vergadering.

Succesvol seizoen

Door alle discussies zou je bijna vergeten dat het KFPS een zeer succesvol keuringsjaar achter de rug heeft. “Er zijn bijna 100 driejarige merries meer gekeurd dan voorheengaande jaren en met een Sterpercentage van 55% was de kwaliteit beter dan gemiddeld”, vertelt Ids Hellinga.

 

Bron: Phryso

Foto: Remco Veurink

0 209

Op 12 november kwam de KNHS Ledenraad online bijeen. Belangrijke punten tijdens deze 79e bijeenkomst van de KNHS Ledenraad waren uiteraard de gevolgen van de coronapandemie en welzijn. Daarnaast was het ‘doelgroepgerichte sportaanbod’ ook een belangrijk onderwerp.

De situatie rondom de coronacrisis kwam op vele punten terug tijdens de bijeenkomst. Roozemond gaf aan dat het voor nu wachten is op de kabinetsbesluiten die 19 november naar buiten zullen komen.
Daarnaast gaf hij aan dat in de eerder op de dag gehouden vergadering van de Sectorraad Paarden (SRP) is afgesproken een protocol op te stellen waarmee het mogelijk moet zijn de wedstrijdsport spoedig te hervatten. “Als we naar de Efteling kunnen en met zijn allen naar de Ikea mogen, dan moet het ook mogelijk zijn om een protocol te maken waarmee we de wedstrijdsport weer kunnen opstarten.”

Wedstrijdsport

Algemeen directeur Theo Fledderus nam de vergadering mee in de voortgang en de planning voor de komende periode. Hij kon zijn bijdrage beginnen met de verheugende melding dat vanuit de sport vandaag de verwachting werd uitgesproken dat half december de wedstrijdsport weer opgestart kan worden. Uiteraard ook aandacht voor de verminderde inkomsten als gevolg van de coronacrisis en de noodzakelijk maatregelen die genomen zijn om dit op te vangen.

Het Jaarplan 2021 staat in teken van: ‘samen werken aan een doelgroepgericht paardensportaanbod’.  Daarbij wordt gewerkt aan vernieuwingen in de wedstrijdsport, een duidelijkere stem voor de jeugd, een intensivering van de samenwerking met de FNRS en is er focus op de recreatiesport en buitenrijden. Met het oog op deze laatste twee aspecten werken we samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
Aandacht voor paardenwelzijn loopt als een rode draad door alle activiteiten. Niet alleen in de sport, maar op alle fronten. Theo Fledderus: “We moeten de maatschappij laten zien hoe mooi paardrijden is.”

Emile Hendrix

KNHS-bestuurslid Emile Hendrix was voor de laatste keer in deze hoedanigheid aanwezig bij de vergadering.  Hendrix benadrukte in zijn afscheidswoord de verantwoording die we gezamenlijk hebben voor de sport. “Ik heb een grote wens, dat is dat we over 100 jaar nog steeds deze mooi sport kunnen bedrijven. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal. We moeten onze sport zo goed mogelijk naar buiten brengen, met het welzijn van het paard voorop.”

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

0 75
fries

Op 4 locaties in Nederland hebben de afgelopen weken discussieavonden plaatsgevonden bij de KFPS. Dit ter voorbereiding van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan van de KFPS.

Tijdens de bijeenkomsten kwamen 22 stellingen aan bod over fokkerij, promotie, dienstverlening etc. De aanwezige leden konden hun mening geven.

Er vonden interessante discussies plaats aan de hand van de uitkomsten. Dit is allen maar goed. Discussie zorgt er namelijk voor dat we een grijze, meer genuanceerde werkelijkheid kunnen scheppen. Bovendien werden hierdoor andere aspecten belicht dan waar de stellingen eigenlijk over gingen.

De discussies vormen de basis voor het concept meerjarenbeleidsplan. Dit concept wordt in de komende regiovergaderingen aan de lezen voorgelegd.

De bijeenkomsten zijn in totaal bezocht door 200 leden. Hoewel de discussie vaan waardevoller is dan de uitkomsten van de stellingen, nodigt Phryso u nu uit om ook online op de stellingen te reageren.

Dit kan via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/4KFPS

 

Lees ook: Tsjalling D.L. maakt comeback en promoveert naar Zware Tour

Bron: Phryso

Foto: Shutterstock

0 234

De FEI gaat een werkgroep in het leven roepen om hoofdstuk XIII van het richtboek voor dressuurstewards mogelijk te hervormen. ‘Annex XIII’ heeft als onderwerp de trainingsmethodes in de sport. Deze beslissing kwam onlangs tijdens een vergadering van het dressuurcomité en aanverwanten op het FEI hoofdkwartier in Lausanne (Zwitserland). Het collectief hoopt binnen enkele maanden een conclusie te kunnen presenteren zodat het FEI bureau deze kan goedkeuren. Er wordt nog gewerkt aan de samenstelling van de werkgroep, maar vertegenwoordigers van de International Dressage Trainers Club (IDTC), de International Dressage Riders Club (IDRC), het FEI dressuurcomité en de voorzitter van de International Dressage Officials Club zullen aanwezig zijn tijdens de besprekingen.

‘Het was een zeer constructieve vergadering,’ aldus Frank Kemperman, voorzitter van het FEI dressuurcomité. ‘Tijdens het debat ontstonden interessante voorstellen over het optreden van stewards en de huidige jurering.’ Ook Ingmar de Vos kijkt positief terug op de meeting: ‘We hebben een aantal goede open en duidelijke discussies gehad, waaronder over het introduceren van nieuwe formats voor toekomstige Olympische Spelen en FEI kampioenschappen.’

Het dressuurcomité zal de discussiepunten voortzetten en hoopt de toevoegingen en voorstellen volgende maand te presenteren tijdens de algemene vergadering in Puerto Rico.

Bron: Hoefslag/FEI

Foto: Remco Veurink

Theo Timmerman

Op maandagavond 15 september 2015 kwam het menforum bij elkaar. De leden blikten kort terug op de afgelopen periode en concludeerden dat er al een flink aantal veranderingen gerealiseerd is.

Een greep uit de veranderingen:

  • Het disciplinereglement mennen is sinds dit jaar vereenvoudigd en daardoor begrijpelijker, waardoor de instroom van de sport laagdrempeliger is geworden
  • Er zijn nieuwe dressuurproeven ontwikkeld voor de klasse B t/m ZZ die ingaan per 1 april 2016 (eerder is niet haalbaar vanwege geplande ICT-werkzaamheden);
  • Juryleden met de functiebevoegdheid zijn bijgeschoold;
  • Er zijn ruim 30 nieuwe parcoursbouwers opgeleid;
  • Er is een planning gemaakt van de bijscholingen en opleidingen voor 2016.

Kortom: er is een goede basis neergezet om de mensport toegankelijker te maken. Het menforum blikte vervolgens vooruit en besprak welke thema’s in de aankomende periode behandeld moeten worden. Door het enthousiasme van het menforum werd dit een aardige lijst, die uiteraard nog nader bekeken moet worden en waar prioriteiten aan toegekend moeten worden. Om meer grip te krijgen op thema’s en vragen vanuit de sport zelf werd het idee geopperd om de mendistricten te vragen een klankbordgroep samen te stellen. Na een inventarisatie kan het menforum dan aan de slag met twee tot drie hoofdthema’s.

De volgende bijeenkomst van het menforum is op 24 november 2015.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

0 73
FEI voorzitter Ingmar De Vos

Tijdens de uitgebreide vergadering op het FEI-hoofdkantoor in Lausanne kwamen verschillende onderwerpen aan de orde:

Maximum aantal deelnemers op WEG

In principe gaat de FEI akkoord met een gelimiteerd aantal deelenemers aan elke discipline op de WEG. Dit is een van de belangrijkste principes voor de toekomst van de ruiterspelen, om nieuwe organisatoren aan te trekken en tv-partnerschappen aan te kunnen gaan. De technische commissies van elke discipline zal zich bezighouden met de voorwaarden voor de deelnemers.

Aanpassing Algemene Voorschriften

Er komt een nieuwe regel waardoor de FEI zelf juridische stappen kan ondernemen indien de FEI of de paardensport in diskrediet gebracht worden, bijvoorbeeld bij match fixing, wedden, chantage en/of corruptie. Ook wordt de term ‘niet-gesanctioneerde wedstrijd’ nader omschreven, zodat als een nationale federatie is geschorst door de FEI, ook (de uitslagen van) nationale wedstrijden ongeldig worden verklaard.

Aanpassing regels van de disciplines

Springen:
De aangepaste regels voor het WK Springen 2015/2016 zijn goedgekeurd, evenals omschrijvingen en aanpassingen met betrekking tot de Nations Cup Finale 2015 en de Children’s International Classics finale.
Dressuur:
Ook de regels voor de Wereldbeker Dressuur 2015-2016 zijn aangepast.
De introductie van een jaarlijks FEI EK U25 is goedgekeurd, met individuele en teammedailles. Verder wordt een kampioenschap voor zevenjarigen toegevoegd aan het WK voor Jonge dressuurpaarden, dat volgend jaar in Ermelo gehouden wordt.
Mennen:
De aangepaste regels voor de Wereldbeker mennen 2015/2016 zijn goedgekeurd.
Endurance:
Voor de Endurance zijn de regels aangepast, zoals strengere straffen voor ruiters van wie de paarden ernstig gewond raken. Er wordt strenger toegezien op naleving van de regels, zoals wedstrijdpauzes. Een schorsing van twee maanden volgt als die regels niet worden nageleefd. Kijk hier voor de nieuwe regels.

Salaris

Ook het voorstel dat de voorzittersfunctie een betaalde baan wordt, werd door alle aanwezige nationale federaties goedgekeurd. Daarmee wordt Ingmar De Vos de eerste FEI-voorzitter met een salaris. Voordat hij wordt uitbetaald moet uitgebreid gekeken worden naar de juridische kant van dat verhaal en wordt onderzocht wat een billijk bedrag is.

Verslag FEI-vergadering-9 June2015

Horsetalk/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 40

Gedelegeerden van nationale federaties mochten vandaag, tijdens de FEI jaarvergadering in Baku, debatteren over diverse voorgestelde reglementswijzigingen. De discussies waren vooral gericht op de voorgestelde wijzigingen in het FEI anti-doping reglement voor paard en ruiter, het algemene FEI reglement, het veterinaire reglement, het springreglement, de dressuurreglementen en het reglement voor de paardensportdisciplines tijdens de Olympische Spelen van 2016.

Er ontstond een gezonde discussie over een voorgestelde wijziging in het dressuurreglement voor kinderen, ponyruiters, junioren en young riders over het dragen van een veiligheidshelm tijdens de veterinaire keuring. Na feedback vanuit zowel het Duitse als Nederlandse kamp besloot dressuurcomité voorzitter Frank Kemperman het voorstel te laten vallen.

Aankomende zondag 14 december mogen de ledenfederaties stemmen op de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Hoefslag/FEI

Foto: Richard Julliart

0 26
Prinses Haya FEI voorzitter

Zondag a.s. wordt de veertiende FEI-voorzitter gekozen op de Algemene Vergadering van de FEI in Baku, de hoofdstad van Azerbadjan. De vijf kandidaten zijn –in volgorde van aanmelden- Pierre Genecand (Zwitserland), Ulf Helgstrand (Denemarken), John McEwen (Groot-Brittannië), Pierre Durand (Frankrijk) en Ingmar De Vos (België). Javier Revuelta del Peral (Spanje) had zich ook aangemeld, maar hij trok zich vorige maand terug.

De kandidaten zullen hun voorstellen presenteren tijdens de Meet the Presidential Candidates op zaterdag, waar naast de vertegenwoordigers van de nationale federaties ook de pers bij aanwezig is. Daarna vindt een Q&A-sessie plaats. Deze presentaties en de vragenronde worden live uitgezonden op feitv.org. De volgorde waarin de kandidaten zich zullen presenteren wordt op 12 december bepaald door loting op het FEI-kantoor.

Indien geen van de kandidaten de vereiste 2/3 meerderheid van stemmen behaalt wordt de kandidaat met de minste stemmen geschrapt en vindt een nieuwe verkiezing plaats. Deze procedure wordt voortgezet totdat één kandidaat de benodigde meerderheid ontvangt. De zittingsperiode van nieuwe FEI-voorzitter gaat meteen na de Algemene Vergadering in en duurt vier jaar. Een voorzitter mag niet meer dan drie opeenvolgende termijnen aanblijven. Scheidend voorzitter HKH Prinses Haya gaf een bijna zekere herverkiezing voor een derde termijn op om zich in te zetten voor humanitaire kwesties in het Midden-Oosten en om meer tijd met haar gezin door te brengen.

Persbericht FEI/Hoefslag

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer