Tags Posts tagged with "vergadering"

vergadering

0 75
fries

Op 4 locaties in Nederland hebben de afgelopen weken discussieavonden plaatsgevonden bij de KFPS. Dit ter voorbereiding van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan van de KFPS.

Tijdens de bijeenkomsten kwamen 22 stellingen aan bod over fokkerij, promotie, dienstverlening etc. De aanwezige leden konden hun mening geven.

Er vonden interessante discussies plaats aan de hand van de uitkomsten. Dit is allen maar goed. Discussie zorgt er namelijk voor dat we een grijze, meer genuanceerde werkelijkheid kunnen scheppen. Bovendien werden hierdoor andere aspecten belicht dan waar de stellingen eigenlijk over gingen.

De discussies vormen de basis voor het concept meerjarenbeleidsplan. Dit concept wordt in de komende regiovergaderingen aan de lezen voorgelegd.

De bijeenkomsten zijn in totaal bezocht door 200 leden. Hoewel de discussie vaan waardevoller is dan de uitkomsten van de stellingen, nodigt Phryso u nu uit om ook online op de stellingen te reageren.

Dit kan via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/4KFPS

 

Lees ook: Tsjalling D.L. maakt comeback en promoveert naar Zware Tour

Bron: Phryso

Foto: Shutterstock

0 234

De FEI gaat een werkgroep in het leven roepen om hoofdstuk XIII van het richtboek voor dressuurstewards mogelijk te hervormen. ‘Annex XIII’ heeft als onderwerp de trainingsmethodes in de sport. Deze beslissing kwam onlangs tijdens een vergadering van het dressuurcomité en aanverwanten op het FEI hoofdkwartier in Lausanne (Zwitserland). Het collectief hoopt binnen enkele maanden een conclusie te kunnen presenteren zodat het FEI bureau deze kan goedkeuren. Er wordt nog gewerkt aan de samenstelling van de werkgroep, maar vertegenwoordigers van de International Dressage Trainers Club (IDTC), de International Dressage Riders Club (IDRC), het FEI dressuurcomité en de voorzitter van de International Dressage Officials Club zullen aanwezig zijn tijdens de besprekingen.

‘Het was een zeer constructieve vergadering,’ aldus Frank Kemperman, voorzitter van het FEI dressuurcomité. ‘Tijdens het debat ontstonden interessante voorstellen over het optreden van stewards en de huidige jurering.’ Ook Ingmar de Vos kijkt positief terug op de meeting: ‘We hebben een aantal goede open en duidelijke discussies gehad, waaronder over het introduceren van nieuwe formats voor toekomstige Olympische Spelen en FEI kampioenschappen.’

Het dressuurcomité zal de discussiepunten voortzetten en hoopt de toevoegingen en voorstellen volgende maand te presenteren tijdens de algemene vergadering in Puerto Rico.

Bron: Hoefslag/FEI

Foto: Remco Veurink

Theo Timmerman

Op maandagavond 15 september 2015 kwam het menforum bij elkaar. De leden blikten kort terug op de afgelopen periode en concludeerden dat er al een flink aantal veranderingen gerealiseerd is.

Een greep uit de veranderingen:

  • Het disciplinereglement mennen is sinds dit jaar vereenvoudigd en daardoor begrijpelijker, waardoor de instroom van de sport laagdrempeliger is geworden
  • Er zijn nieuwe dressuurproeven ontwikkeld voor de klasse B t/m ZZ die ingaan per 1 april 2016 (eerder is niet haalbaar vanwege geplande ICT-werkzaamheden);
  • Juryleden met de functiebevoegdheid zijn bijgeschoold;
  • Er zijn ruim 30 nieuwe parcoursbouwers opgeleid;
  • Er is een planning gemaakt van de bijscholingen en opleidingen voor 2016.

Kortom: er is een goede basis neergezet om de mensport toegankelijker te maken. Het menforum blikte vervolgens vooruit en besprak welke thema’s in de aankomende periode behandeld moeten worden. Door het enthousiasme van het menforum werd dit een aardige lijst, die uiteraard nog nader bekeken moet worden en waar prioriteiten aan toegekend moeten worden. Om meer grip te krijgen op thema’s en vragen vanuit de sport zelf werd het idee geopperd om de mendistricten te vragen een klankbordgroep samen te stellen. Na een inventarisatie kan het menforum dan aan de slag met twee tot drie hoofdthema’s.

De volgende bijeenkomst van het menforum is op 24 november 2015.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

0 73
FEI voorzitter Ingmar De Vos

Tijdens de uitgebreide vergadering op het FEI-hoofdkantoor in Lausanne kwamen verschillende onderwerpen aan de orde:

Maximum aantal deelnemers op WEG

In principe gaat de FEI akkoord met een gelimiteerd aantal deelenemers aan elke discipline op de WEG. Dit is een van de belangrijkste principes voor de toekomst van de ruiterspelen, om nieuwe organisatoren aan te trekken en tv-partnerschappen aan te kunnen gaan. De technische commissies van elke discipline zal zich bezighouden met de voorwaarden voor de deelnemers.

Aanpassing Algemene Voorschriften

Er komt een nieuwe regel waardoor de FEI zelf juridische stappen kan ondernemen indien de FEI of de paardensport in diskrediet gebracht worden, bijvoorbeeld bij match fixing, wedden, chantage en/of corruptie. Ook wordt de term ‘niet-gesanctioneerde wedstrijd’ nader omschreven, zodat als een nationale federatie is geschorst door de FEI, ook (de uitslagen van) nationale wedstrijden ongeldig worden verklaard.

Aanpassing regels van de disciplines

Springen:
De aangepaste regels voor het WK Springen 2015/2016 zijn goedgekeurd, evenals omschrijvingen en aanpassingen met betrekking tot de Nations Cup Finale 2015 en de Children’s International Classics finale.
Dressuur:
Ook de regels voor de Wereldbeker Dressuur 2015-2016 zijn aangepast.
De introductie van een jaarlijks FEI EK U25 is goedgekeurd, met individuele en teammedailles. Verder wordt een kampioenschap voor zevenjarigen toegevoegd aan het WK voor Jonge dressuurpaarden, dat volgend jaar in Ermelo gehouden wordt.
Mennen:
De aangepaste regels voor de Wereldbeker mennen 2015/2016 zijn goedgekeurd.
Endurance:
Voor de Endurance zijn de regels aangepast, zoals strengere straffen voor ruiters van wie de paarden ernstig gewond raken. Er wordt strenger toegezien op naleving van de regels, zoals wedstrijdpauzes. Een schorsing van twee maanden volgt als die regels niet worden nageleefd. Kijk hier voor de nieuwe regels.

Salaris

Ook het voorstel dat de voorzittersfunctie een betaalde baan wordt, werd door alle aanwezige nationale federaties goedgekeurd. Daarmee wordt Ingmar De Vos de eerste FEI-voorzitter met een salaris. Voordat hij wordt uitbetaald moet uitgebreid gekeken worden naar de juridische kant van dat verhaal en wordt onderzocht wat een billijk bedrag is.

Verslag FEI-vergadering-9 June2015

Horsetalk/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 40

Gedelegeerden van nationale federaties mochten vandaag, tijdens de FEI jaarvergadering in Baku, debatteren over diverse voorgestelde reglementswijzigingen. De discussies waren vooral gericht op de voorgestelde wijzigingen in het FEI anti-doping reglement voor paard en ruiter, het algemene FEI reglement, het veterinaire reglement, het springreglement, de dressuurreglementen en het reglement voor de paardensportdisciplines tijdens de Olympische Spelen van 2016.

Er ontstond een gezonde discussie over een voorgestelde wijziging in het dressuurreglement voor kinderen, ponyruiters, junioren en young riders over het dragen van een veiligheidshelm tijdens de veterinaire keuring. Na feedback vanuit zowel het Duitse als Nederlandse kamp besloot dressuurcomité voorzitter Frank Kemperman het voorstel te laten vallen.

Aankomende zondag 14 december mogen de ledenfederaties stemmen op de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Hoefslag/FEI

Foto: Richard Julliart

0 26
Prinses Haya FEI voorzitter

Zondag a.s. wordt de veertiende FEI-voorzitter gekozen op de Algemene Vergadering van de FEI in Baku, de hoofdstad van Azerbadjan. De vijf kandidaten zijn –in volgorde van aanmelden- Pierre Genecand (Zwitserland), Ulf Helgstrand (Denemarken), John McEwen (Groot-Brittannië), Pierre Durand (Frankrijk) en Ingmar De Vos (België). Javier Revuelta del Peral (Spanje) had zich ook aangemeld, maar hij trok zich vorige maand terug.

De kandidaten zullen hun voorstellen presenteren tijdens de Meet the Presidential Candidates op zaterdag, waar naast de vertegenwoordigers van de nationale federaties ook de pers bij aanwezig is. Daarna vindt een Q&A-sessie plaats. Deze presentaties en de vragenronde worden live uitgezonden op feitv.org. De volgorde waarin de kandidaten zich zullen presenteren wordt op 12 december bepaald door loting op het FEI-kantoor.

Indien geen van de kandidaten de vereiste 2/3 meerderheid van stemmen behaalt wordt de kandidaat met de minste stemmen geschrapt en vindt een nieuwe verkiezing plaats. Deze procedure wordt voortgezet totdat één kandidaat de benodigde meerderheid ontvangt. De zittingsperiode van nieuwe FEI-voorzitter gaat meteen na de Algemene Vergadering in en duurt vier jaar. Een voorzitter mag niet meer dan drie opeenvolgende termijnen aanblijven. Scheidend voorzitter HKH Prinses Haya gaf een bijna zekere herverkiezing voor een derde termijn op om zich in te zetten voor humanitaire kwesties in het Midden-Oosten en om meer tijd met haar gezin door te brengen.

Persbericht FEI/Hoefslag

tuigpaard
Foto: Remco Veurink

Op 25 september was het eindelijk een feit: het menforum kwam voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling bij elkaar. Het forum bestaat uit een groep menners met diverse achtergronden, die de passie voor menen delen en samen de hele sportkolom vertegenwoordigen.

Voorzitter Hermann van den Bosch startte de bijeenkomst met het schetsen van een gezamenlijk kader. Wat wordt er van de forumleden verwacht en op welke manier wil hij graag samenwerken? Naast de kennismaking stonden de eerste onderwerpen al op de agenda: de SWM-kampioenschappen en de Hippiade zijn uitgebreid geëvalueerd. Er is gesproken over de meest geschikte datum voor de Hippiade en het KNHS Kampioenschap klasse 2+3 met het oog op de WK pony’s in Breda 2015. Tevens is de gedragscode voor forumleden besproken. Het wedstrijdreglement mennen wordt aangepast en er is een notitie besproken met een plan van aanpak. Er is veel enthousiasme om aan de slag te gaan met de sport.

Hoefnet

0 21

De FEI vierde gisteren een grote stap voorwaarts richting verbetering van het exporteren van internationale sportpaarden. Afgevaardigden uit 178 landen kwamen bijeen tijdens de algemene ledenvergadering van de World Organisation for Animal Health (OIE) in Parijs. Tijdens deze vergadering werd er groen licht gegeven voor het ‘High Health, High Performance Horse’ concept, waarbij de OIE het heft in handen neemt om met regeringen uit de hele wereld een geharmoniseerd proces te ontwikkelen voor het vervoeren van internationale sportpaarden naar grote evenementen.

Het concept zal dit jaar nog worden geoptimaliseerd. Korea zal als eerste land de reglementen in gebruik nemen tijdens de Incheon Asian Games van 2014 (19 september t/m 4 oktober 2014). Het nieuws komt 18 maanden nadat de FEI en het OIE een samenwerking van drie jaar tekenden. ‘Het is vitaal voor de groei van de hippische sport dat paarden veilig kunnen worden vervoerd naar de grootste venementen ter wereld,’ aldus Louis Romanet, voorzitter van de International Horse Sports Confederation. ‘Deze laatste ontwikkelingen zullen een grote impact hebben op de toekomst van alle paardensportdisciplines en de FEI als hippisch sportorgaan.’

Hoefslag/FEI

FEI

0 31

De eerste meeting van de International Horse Sports Confederatie, bestaande uit de FEI en het IFHA, is een feit, Samen beslisten zij dezelfde kernen op het gebied van paardenwelzijn na te jagen en daarom hebben zij vandaag over de verschillende werkwijzes vergaderd. De twee organisaties kwamen tot de conclusie dat er veel mogelijkheden zijn voor verdere samenwerking.

De FEI en de IFHA vormen samen het ISHC en zullen gezamelijk aan de volgende punten werken:

– het gevecht tegen doping en mishandeling van paarden
– in samenwerking met het OIE een High Health Performance Horse ontwikkelen om het internationaal transport voor paarden te vergemakkelijken.
– voortdurend surveilleren en onderzoek doen naar ziekten
– een fonds in het leven roepen voor een gezamelijk initiatief ter ondersteuning van de paardensport.

In navolging van het rapport van PETA over mishandeling door een bekende Amerikaanse renpaardentrailer is het ISHC van mening dat er geen plaats is voor dierenmishandeling in de sport en hopen zij dat de Amerikaanse autoriteiten alles doen om de onderste steen in deze zaak boven te halen. Hiervoor zal ook een speciale werkgroep in het leven worden geroepen.

Hoefslag/FEI

0 26
Prinses Haya FEI voorzitter

Op de maandelijkse teleconferentie van het FEI bestuur werd de herziene agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering  goedgekeurd. Deze vindt plaats op 29 april in Lausanne (SUI).

Op de agenda staan ​​twee voorgestelde wijzigingen in de FEI statuten: de verlenging van de ambtstermijn van de FEI president – het lijkt er op dat het daarmee toch mogelijk wordt dat Prinses Haya langer aanblijft als voorzitter hoewel juist zij ervoor heeft gezorgd dat de statuten een langere ambtstermijn niet toestaan – en de oprichting van een nieuw FEI orgaan, de Olympische Raad FEI. Het belangrijkste doel van de nieuwe Raad zal zijn om contact te onderhouden op een meer permanente basis tussen de FEI en leden van de Olympische familie met een hippische achtergrond.

Het FEI bestuur heeft ook besloten om de gewone FEI Algemene Vergadering 2014 uit te stellen tot na de buitengewone zitting van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Monaco op 8 en 9 december. Het IOC zal belangrijke beslissingen met betrekking tot het Olympisch programma nemen; vandaar dat opschorten van de FEI-vergadering naar 11 t/m 14 december 2014 tactisch is. De locatie voor de Algemene Vergadering blijft ongewijzigd (Dubai).

Andere belangrijke beslissingen zijn o.a.:
– goedkeuring van de kalender en de regels van de FEI Nations Cup™ Eventing 2014;
– de oprichting van een permanent orgaan van de FEI en de World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) , zoals een FEI & WBFSH raad, om de samenwerking tussen de beide organisaties te waarborgen;

Over FEI kampioenschappen:
– biedingen voor de organisatie van het FEI EK Endurance voor Young Riders en Junioren 2014 worden heropend;
– de FEI Wereldbeker Mennen voor enkelspannen is in Izsák (HUN ) van 24-28 september;
– de FEI EK Mennen voor Young Riders, Junioren & Children 2014 in Wałbrzych (POL) vinden in plaats van 24-27 juli op 21-24 augustus plaats;
– Oceania Eventing Kampioenschappen 2014 worden gehouden in Melbourne (AUS) van 6 tot 9 juni;

Persbericht FEI/Horsetalk/Hoefslag

Volg ons!

103,164FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer