Tags Posts tagged with "tuigpaarden"

tuigpaarden

0 62
tuigpaard
Foto: Remco Veurink

Op vrijdag 10 april is de laatste tussenbeoordeling van de tuigpaarden. In aangepaste vorm, zonder publiek, worden de hengsten Lexington (v. Fantijn) en Leffe Blond (v. Dylano) gepresenteerd. 

Lexington

Eigenlijk zou Lexington al deelnemen aan het vorige onderzoek, maar door een lichte beschadiging aan zijn neus werd hij op het laatste moment teruggetrokken. Wel is er toen besloten dat hij het onderzoek op een later moment mocht vervolgen.

Live

Omdat er vanwege de maatregelen rondom het coronavirus geen publiek aanwezig mag zijn, is er een Facebook-livestream opgezet voor de mensen die toch graag op de hoogte willen blijven. Vanaf 14:00 uur is het onderzoek hier te volgen.

Bron: KWPN

Foto: Remco Veurink

0 283
tuigpaard verrichtingsonderzoek

Tijdens de tussenbeoordeling voor tuigpaardhengsten werd de hengst Lancelot in het tuig gepresenteerd. De hengstenkeuringscommissie verwees de zoon van Dylano op veterinaire gronden door naar het najaarsonderzoek.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus gaat het verrichtingsonderzoek in aangepaste vorm door. Er is geen publiek aanwezig tijdens de beoordelingen.

Hengstenkeuringscommissie

Drie hengsten startten aan hun verrichtingsonderzoek. De hengstenkeuringscommissie bestaat uit Henk Rootveld (voorzitter), Henk Lassche, en Johan Holties. Inspecteur Viggon van Beest staat het team bij.

De hengst Lexington (v Fantijn) liep net voor de beoordeling een lichte beschadiging op aan zijn neus. Hij heeft daardoor niet deelgenomen aan de beoordeling. Wel mag hij het onderzoek vervolgen.

Leffe Blond mag eveneens in Ermelo blijven.

🔥Leffe Blond🔥 in de tussenbeoordeling van vandaag! Voor al het tuigpaardnieuws 👉🏻 https://www.kwpn.nl/nieuws?itemId=NewsItem:20882

Geplaatst door KWPN op Woensdag 1 april 2020

De volgende beoordeling is een trainingsbeoordeling op 10 april.

Bron: KWPN

Foto: Remco Veurink (archief)

Maar liefst 9 jonge tuigpaardhengsten mogen zich eind augustus melden in Ermelo voor het eerste onderdeel van het verrichtingsonderzoek. Daar wordt bij deze negen gekeken of ze trainbaar zijn.

De 23 sterhengsten mogen zich ook melden. Zij moeten zich daar in eerste instantie zeer overtuigend in tuig tonen. Als dat het geval is worden ze nog eens nauwkeurig door de jury geïnspecteerd. Dan is er de kans dat deze jury de eigenaren het advies geeft om in het vervolg thuis te blijven, dan wel nog tweemaal op te komen draven om hun kunnen te tonen alvorens zij een stal in het KWPN-centrum mogen betrekken.

Minimale eisen

Opvallend is dat de jury van mening was dat de hengsten met een laag verwantschap aan de tuigpaardenpopulatie niet voldeden aan de minimale eisen die zij aan een potentiële dekhengst stellen. Voorzitter van de tuigpaardenjury Henk Rootveld verwoordde het aldus toen hem gevraagd werd aan welke kwaliteitseisen een potentiële dekhengst moet voldoen: “Qua exterieur in het type staan, kwaliteit in het beenwerk, een goede wijze van bewegen en hij dient van nature over looplust te beschikken”. In de ogen van Rootveld is het laag verwant zijn aan de populatie dus geen kwaliteit. Rootveld erkende echter wel dat er ten aanzien van het verwantschapspercentage een probleem is. “Fokkers laten zich niet dwingen, maar de fokkerijraad zal met spelregels moeten komen waardoor men bij de fokkers een andere ‘mind set’ bewerkstelligt.”

Rekening houden

“Uitgangspunt moeten de fokkers er zelf van overtuigd raken dat het verwantschapspercentage teruggebracht moet worden. Misschien moet men wel aangeven dat over drie jaar geen hengsten met een hoge verwantschap voor de fokkerij geaccepteerd zullen worden. Als men dat nu doet, kan men daar dit jaar al rekening mee houden. Dan kan men er ook voor kiezen om die fokkers te belonen. Fokkers die er wel voor kiezen hun fokkerij zo in te richten dat er als vanzelf een lagere verwantschap uitkomt”, aldus Rootveld.

Ironische opmerking

De nieuwe jaargang oogde wisselend. Maar, de kampioen Macho van ’t Fledderbosch wist in de kampioensring te overtuigen. De commissie van Hamminga had deze vos nog naar huis gestuurd. Nu waren de gladiolen voor hem. Het publiek juichte hem zo hartstochtelijk toe dat Rootveld opmerkte het publiek te hebben gehoord, maar dat hij en zijn collega’s graag levend en wel terug wilde keren in hun woonplaatsen. Daarom had hij, samen met zijn mede juryleden, voor deze hengst gekozen. “Dat was een ironische opmerking. Niet meer en niet minder”, aldus Rootveld.

Snot voor de ogen

De aanhangers van het tuigpaard klommen op de genummerde stoelen toen de strijd om de Oregon Trofee zijn climax bereikte. Icellie met Harm Jan Veenstra en Dylano met Mark de Groot streden in een barrage om de hoogste eer. Beide paarden liepen zich het bekende snot voor de ogen, daarbij hartstochtelijk aangemoedigd door een ontketend publiek. De jury wikte en woog en besliste uiteindelijk dat Icellie met de hoogste eer ging strijken en dat Dylano zich tevreden moest stellen met het zilver.

Voordeel van de twijfel

Als het om verwantschap aan de populatie gaat dan is de tuigpaardfokkerij binnen het KWPN stamboek het grootste zorgenkind. Maar ook binnen de dressuurfokkerij nadert men een punt waarop alertheid geboden is. “De verwantschapsproblematiek heeft onze aandacht en in een aantal gevallen hebben wij jonge hengsten met een lage verwantschap het voordeel van de twijfel gegeven”, vertelde Bert Rutten, daarmee aangevende dat men binnen deze fokrichting bereid is concessies te doen.

Door: Jacob Melissen

Foto: Archieffoto

0 1264
Cees van der Maat
Cees van der Maat KWPN Hengstenkeuring 2018 © DigiShots

De fokkerijraad van de tuigpaarden heeft Cees van der Maat en Thomas van der Weiden benaderd of zij zich kandidaat willen stellen voor een plaats in de hengstenkeuringscommissie tuigpaarden.

“Daarop heb ik ja gezegd en volgens mij heeft Thomas ook positief op dit verzoek gereageerd”, vertelt Cees van der Maat, die even schrok van deze vraag.

Gepassioneerde liefhebbers

“Weet je”, vervolgde hij direct daarna, “zowel Thomas als ik zijn sinds mensenheugenis gepassioneerde liefhebbers van het tuigpaard. Dat is de reden dat ik ja heb gezegd op dit verzoek, omdat ik denk dat zowel Thomas als ik voldoende kennis van zaken hebben om aan deze functie inhoud te gaan geven”.

Jan Schep, de nestor van de Nederlandse tuigpaardensport, zat ook op de tribune. “Ik ben 74 jaar en bemoei me nergens meer mee. Ik zit hier alleen voor mijn plezier. Ik zie wel wat er gebeurt en laat het ook gewoon gebeuren. Ik kan je vertellen dat het leven daardoor een stuk gemakkelijker wordt”.

Doorslaand succes

De veiling, de Select Sale, werd door KWPN bestuurslid Egbert Schep omschreven als een doorslaand succes. Er werd een paard verkocht naar Canada, eentje gaat er naar de USA en Frankrijk kocht voor 72.000 euro Macho Man, een zoon van Kannan uit een moeder van Numero Uno. Ook gaat er een hengst naar Polen en twee naar het Verenigd Koninkrijk, net als er twee paarden naar Polen verhuizen.

Het duurste paard van de veiling werd niet gegund. Wim Versteeg wist Wypke van de Lageweg te bewegen Mr. Cornet (v. Cornet Obolensky) met een wildcard in de veiling te krijgen. Van tevoren was er een duidelijke afspraak gemaakt voor welk bedrag deze hengst van eigenaar mocht veranderen. Toen de hamer was gevallen stond de teller op 95.000 euro, maar dat was niet voldoende om de minimale prijs te halen.

Duidelijke lijn

“Het was een goede veiling, die erg transparant was”, aldus Egbert Schep, die drie hengsten voor het verrichtingsonderzoek aangewezen kreeg. “Ik kan mij heel goed vinden in de duidelijke lijn die de jury hanteerde en mede daarom was het goed te volgen”.

Wypke van de Lageweg van de VDL Stud kreeg elf hengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. “We gaan nu thuis de hengsten rustig voorbereiden op het verrichtingsonderzoek in Ermelo en denk dat het goed is dat ze uiteindelijk een vijf- of zestal nakomelingen van jonge hengsten uit de H- en de I-jaargang een kans hebben geven. We willen graag dat jonge hengsten meer dekken en dan zou de aanwijzing van nakomelingen van deze jonge hengsten daarbij behulpzaam kunnen zijn”, vertelde Van de Lageweg, die de zoon van Impressive ook graag doorverwezen had zien worden.

Alle elf goed

Ook waren de beslissingen van de commissie voor de hengstenhouder uit Beers goed te volgen. “Het klinkt misschien een beetje eigenwijs, maar ik had van tevoren een lijstje gemaakt van onze hengsten die ze zouden accepteren en ik had ze alle elf goed!”.

De tribunes op deze dag van de KWPN Hengstenkeuring waren vanaf de vroege ochtend goed gevuld en stroomden langzaam maar zeker steeds voller. Het was geen uitverkocht huis, maar de tribunes waren uitermate goed bezet.

Ontlezing

In het strodorp was iets opvallends. Stonden er vroeger twee stands afgeladen vol met boeken van Media Boekservice en Piet Bogerd van Euro Center De Meern, nu is er alleen nog één piepklein standje, waar Bogerd een uiterst bescheiden collectie boeken heeft uitgestald. De ontlezing slaat dus ook toe in de paardenwereld.

door: Jacob Melissen

Foto: archief

tuigpaarden hengstenkeuring kwpn
Inovo KWPN Hengstenkeuring 2016 © DigiShots

Gedoe in de tuigpaardenwereld. Niet voor het eerst en vast ook niet voor het laatst. De bom barstte weer eens in januari tijdens de hengstenkeuring van de tuigpaarden in Ermelo.

De jury besloot om zes hengsten door te verwijzen naar de tweede bezichtiging in. Er stonden 41 hengsten in de catalogus en dan is het doorverwezen percentage dus 15%.

Eerste bezichtiging

Er stonden 260 in de springrichting gefokte hengsten in de catalogus van de eerste bezichtiging en 280 in de dressuurrichting gefokte hengsten. Daarnaast nog acht Gelderse hengsten. In percentages mocht 33% van de springhengsten door en bijna 35% van de dressuurhengsten.

Maar we moeten bij de tuigpaarden even dieper kijken. De tuigpaarden worden nogal geplaagd door inteelt en er ligt een brief van de RVO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), die onder andere gaat over de erkenning van paardenstamboeken. In die brief staat dat het KWPN met een concreet plan moet komen dat de inteeltproblematiek binnen de tuigpaardenfokkerij terug moet brengen.

Inteelttoename

In die brief staat volgens de website van het KWPN te lezen: “De inteeltstijging vormt een bedreiging voor de populatie, waardoor gezondheid, fertiliteit en vitaliteit een groot risico lopen. De tuigpaardpopulatie kent een inteelttoename van 1,18% per jaar. Dit is boven de toegestane 1%. In het belang van al onze fokkers is het zaak om ingrijpen van RVO te voorkomen door zelf met een goed plan te komen”.

Kijken we nu nauwgezetter naar de 41 hengsten in de catalogus, dan zien we dat maar liefst 28 hengsten op hun verwantschap aan de populatie de kwalificatie ‘hoog’ meekrijgen. Twaalf paarden scoren ‘laag’ en slechts twee krijgen de score ‘zeer laag’. Dus daaruit zou je conclusie kunnen trekken dat slechts 14 van de 41 hengsten op grond van de door de RVO geëiste terugdringing van de inteeltproblematiek voor goedkeuring in aanmerking zouden kunnen komen. Het is immers zo dat met het goedkeuren van hengsten met een hoge verwantschap je de inteeltproblematiek alleen maar vergroot.

Meer hengsten aangewezen

Wanneer er dus slechts 14 hengsten op grond van hun bloedvoering in aanmerking komen, dan maken de zes door de commissie onder leiding van Johan Hamminga aangewezen hengsten 45% uit. Daarmee heeft deze nu opgestapte commissie dus procentueel meer hengsten aangewezen voor Den Bosch dan de hengstenkeuringscommissies dressuur en springen.

Maar er kwam protest van de liefhebbers van de tuigpaarden. Naar hun mening hadden er veel meer hengsten moeten worden aangewezen. Dit leidde op de maandag na de keuring tot een bijeenkomst op het kantoor van het KWPN. Deze had had tot gevolg dat de hengstenkeuringscommissie haar taak heeft neergelegd. De herkeuringscommissie werd daardoor keuringscommissie, het KWPN besloot tot een tweede hengstenkeuring en daar kregen alsnog negen hengsten een uitnodiging om naar Den Bosch te komen.

Waas van geheimzinnigheid

Maar er is onduidelijkheid en iedereen houdt een waas van geheimzinnigheid op. De hengstenkeuringscommissie had van het bestuur de opdracht meegekregen royaal te zijn met de aanwijzingen. Gelet op het percentage van hengsten die voldoen aan de bloedspreiding kun je stellen dat ze daar ruim aan hebben voldaan. Maar bij het gesprek van de hengstenkeuringscommissie, die naast Hamminga bestond uit Gert Jan Hermanussen en Joop van Wessel, zat ook de inspecteur van deze fokrichting, Viggon van Beest.

Toen Van Beest in de gaten kreeg dat de commissie slechts zes hengsten wilde doorsturen had hij toch moeten zeggen dat dit niet in overeenstemming was met een bestuursbesluit om royaal aan te wijzen? Als hij tijdens dat overleg geen gelijk had kunnen krijgen, dan had hij de hulp in kunnen roepen van zijn baas, Ralph van Venrooij, en bestuurslid René van Klooster.

Fokkerijbeleid

Maar wat staat er te lezen op de website van het KWPN? “De hengstenkeuringscommissie heeft als taak om het door de fokkerijraad opgestelde en door het Algemeen Bestuur vastgestelde fokkerijbeleid uit te voeren. Onderdeel van de opdracht was om breed te selecteren. Daarbij moet de commissie rekening houden met inteelt en verwantschap en het selecteren van nakomelingen van jonge hengsten. Daarbij wordt in de eerste bezichtiging de afstamming alleen positief meegewogen”.

Hoe kun je nu anders dan rekening houdend met verwantschap en inteelt positief kijken naar die hengsten die op deze eigenschappen laag tot zeer laag scoren? Eind augustus moeten alle hengsten die in Den Bosch zijn aangewezen voor het verrichtingsonderzoek zich in Ermelo melden en zij zullen in tuig voor de showwagen worden voorgereden.

Sterhengsten

Echter, naast de doorverwijzing in Ermelo tijdens de eerste bezichtiging konden de hengsten ook ‘Ster’ worden verklaard, en dat overkwam 17 jonge hengsten. Ook deze sterhengsten mogen zich eind augustus melden voor de showwagenproef.

Er hoeft zich dus geen enkele tuigpaardhengst te melden voor de tweede bezichtiging, want zij mogen zich als sterhengst ook melden voor de showwagenproef. Daarbij wordt dan toch het absoluut noodzakelijke proces van terugdringing van de inteeltproblematiek in gevaar gebracht? Ik ben benieuwd wie er dan deel zal willen uitmaken van die hengstenkeuringscommissie?

Jacob Melissen

indiana
Indiana Kampioen KWPN Hengstenkeuring Tuigpaarden KWPN Hengstenkeuring 2016 © DigiShots

Gisteren vond er bij het KWPN de herbeoordeling plaats van 20 tuigpaardhengsten. Ze werden gekeurd door een herkeuringscommissie. Begin januari werden er zes hengsten doorverwezen. Daar komen er nu nog vier ster hengsten bij en één sterwaardige hengst.

Herkeuringscommissie

Het Algemeen Bestuur vond begin januari dat de Hengstenkeuringscommissie zich tijdens de eerste bezichtiging niet aan de opdracht heeft gehouden. Het Algemeen bestuur heeft vervolgens besloten om de eigenaren van alle tuigpaardhengsten die op 4 januari hebben deelgenomen aan de eerste bezichtiging op 17 januari uit te nodigen voor een nieuwe beoordeling. De hengsten werden gisteren opnieuw beoordeeld maar door de herkeuringscommissie. De commissieleden zijn weten voorzitter Henk Rootveld, Johan Holties en Henk Lassche. Deze commissie zullen ook de tweede bezichtiging beoordelen.

Mooie collectie

Henk Rootveld vertelt “Ik denk dat dit een goede aanvulling is op de zes al aangewezen hengsten zodat we straks in ’s-Hertogenbosch een mooie collectie tuigpaardhengsten kunnen tonen. We hebben ook van jonge vaders een aantal hengsten kunnen doorverwijzen.”

Idol en Icellie

Twee zonen van de jonge Idol mogen er door. Dat is ten eerste cat.nr. 677 Mr. Blue Sky en cat. nr. 680 Maydol. De schimmel was al ster maar mag nu ook een ronde verder. Ook Icellie toonde evenals Idol zijn oudste kinderen. Cat.nr. 672 Micellando van Altrido werd ook al op 4 januari ster verklaard. De tweede Icellie is cat.nr. 675 Marcus van Hapert.

Indiana, Cizandro en Dylano

Ook van Indiana kwamen de oudste nazaten in de baan. Beide aangewezen hengsten waren al ster. Cat.nr. 684 is Macho VH Fledderbosch en cat.nr. 685 Milan. Van de twee Cizandro-zonen was er één al ster. Dat is cat.nr. 654 Max van het Rodeland daarnaast mag ook cat.nr. 656 Meander naar de tweede bezichtiging. Sterhengst cat.nr 663 Mooiman Prok is de Dylano-zoon die een ronde verder mag. Hij is van Gebr. van Manen en Fokker van het Jaar 2019 Antoon Epskamp .

Op 1 februari vindt tijdens de KWPN Stallion Show de tweede bezichtiging van de tuigpaardhengsten plaats.

Bron: KWPN

Foto: Digishots

Friesian Proms 2020 © DigiShots

Tijdens de hengstenkeuring van het KFPS was een aantal tuigpaardrijders uitgenodigd. Met hun KWPN-tuigpaarden verzorgden zij in samenwerking met Friese paarden een show.

Opvallende verschijningen

Deze show werd twee keer uitgevoerd, namelijk op donderdagavond 9 januari en vrijdagavond 10 januari. Bij iedere discipline was er een combinatie van Friezen en tuigers in de baan. Marieke Stolwijk-Scherphof en haar platenbonte vos Kontiki (v. Eebert) waren een opvallende verschijning in de ring. Niet alleen om de kleur van Kontiki, maar ook om zijn sterke manier van bewegen. Tevens werd Kontiki onder het zadel geshowd. Ook kampioensspan Gerran PSH (v. Atleet) en Jack Daniels PSH (v. Manno) was een opvallende verschijning. In handen van Marcel Ritsma werden zij dit jaar kampioen. Nu showde dit bijzonder edele en scherp van de vloer gaande span ook weer geweldig, ook aan de lange lijnen.

KWPN-hengsten

Op verschillende wijze maakten drie KWPN-hengsten hun opwachting. De hengst Icellie (v. Bocellie) werd aan de lange lijnen getoond. Daarnaast showde Albert Lueks Ditisem (v. Roy M) voor de tweewielige wagen. Ten slotte kwam Delviro HBC (v. Vulcano) onder het zadel. Dat is vrij uniek voor hem, gezien hij normaal gesproken aangespannen op ereniveau presteert.

Heel strak in ekaar

Samengevat was Harrie van Middelaar reuze enthousiast over de samenwerking met het KFPS. “Het was geweldig om voor zoveel publiek onze tuigpaarden twee maal te mogen promoten te samen met de Friese tuigpaarden. We hebben twee keer geoefend, de show zat heel strak in elkaar. Alles moet natuurlijk wel perfect lopen. De live muziek en de lichteffecten maakten de totale show heel bijzonder.”

Stallion show

Waar de tuigers nu op zoek waren bij de Friezen, komen de Friezen op bezoek bij de KWPN Stallion Show. Deze vindt plaats van 29 januari t/m 1 februari in Den Bosch. Daar kan het publiek opnieuw genieten van de samenwerking tussen de Friezen en de tuigers. Daarbij zal een vijftal knappe Friezen in verschillende disciplines een topshow geven.

Uitzending

Vanaf circa 18.15 uur vanavond wordt er een compilatie uitgezonden van de Friesian Proms op omroep Fryslan, die vandaag de hele hengstenkeuring uitzendt.

Bron: KWPN

Foto: © DigiShots

Hengstenkeuringscommissie KWPN Tuigpaard
Hengstenkeuringscommissie Tuigpaard 2019, met Lammert Tel (links)

De hengstenkeuring tuigpaard zit altijd vol verrassingen en vandaag gold dat zeker voor aftredend hengstenkeuringscommissielid Lammert Tel. Vandaag ontving hij uit handen van Algemeen Bestuurslid Andries van Daalen de Gouden Speld voor zijn verdiensten in de hengstenkeuringscommissie tuigpaard de afgelopen negen jaar.

Zichtbaar verrast nam Lammert Tel, die dit jaar aftredend is als hengstenkeuringscommissielid nadat zijn reglementair toegestane termijn van negen jaar erop zit, zijn Gouden Speld in ontvangst.

Mooie woorden van Johan Hamminga

De laatste jaren werkte Tel samen met voorzitter Johan Hamminga, die hem met mooie woorden toesprak namens de commissie. ‘Ik heb je de laatste zes jaar beter mogen leren kennen en jouw persoonlijkheid, voorkomen en uitstraling spreken en enorme kennis van tuigpaarden spreken enorm aan. Ik denk dat er geen tuigpaard is in Nederland, die jij niet kent. Je hebt een duidelijk mening, gestoeld op feiten. Je bent cooperatief: als je je mening hebt gegeven en er wordt anders besloten, dan kon je achteraf ook zeggen: goed dat het zo gebeurd is. En dat is jouw klasse. Je bent stressbestendig, staat als een rots in de branding en bent eerlijk en rechtvaardig. Het was een eer je te lleren kennen en ik heb diep respect voor jou als persoon en voor je vakkennis.’

Ook bestuurslid Andries van Daalen was te spreken over Tel. ‘Je bent negen jaar lid geweest van de commissie, en ik heb niets toe te voegen aan de woorden van Johan Hamminga, We zijn blij dat je dit voor ons hebt willen doen, en bieden je namens de leden en het Algemeen Bestuur de Gouden KWPN-speld aan.’

Verraste Lammert Tel

Lammert Tel reageert volkomen verrast: ‘Ik ben echt verbouwereerd, ik had dit nooit verwacht. Ik heb die werk al die jaren met heel vele plezier en toewijding mogen doen. Ik heb er veel van geleerd en het was een eer en een genoegen om dit voor dit prachtige stamboek te mogen doen en zo onze fokkers te mogen dienen. Bedankt!’

Ereronde achter Icellie

Tel kon voor zijn ereronde, na het opspelden van de Gouden Speld, plaatsnemen achter de door Harm-Jan Veenstra gereden KWPN-hengst Icellie, die zijn dekbrevet mede dankzij Lammert Tel verdiende.

In het verrichtingsonderzoek komend voorjaar, het laatste voorjaarsonderzoek voor tuigpaardhengsten waarin de hengsten die nog in het traject zitten worden beoordeeld, zal Lammert Tel nog actief zijn in de hengstenkeuringscommissie. Daarnaast volgt hij Henk Rootveld op in de hengstenherkeuringscommissie, die wegens zijn leeftijd niet herkiesbaar was voor een tweede termijn. Ook zal Tel als jurylid op de merriekeuringen in actie komen voor het KWPN.

Bron: KWPN

Foto: DigiShots

0 178
Hengstenkeuringscommissie KWPN Tuigpaard
Hengstenkeuringscommissie Tuigpaard 2019, met Lammert Tel (links)

Het wordt een propvolle dag tijdens de KWPN Hengstenkeuring Tuigpaard op 4 januari. Ruim 40 driejarige hengsten zullen zich presenteren voor de start van het selectietraject. Daarnaast komen een groot deel van de reeds goedgekeurde hengsten zich aan het publiek laten zien.

Eerste bezichtiging

In maar liefst 6 groepen worden de driejarige hengsten tijdens het ochtendprogramma door de hengstenkeuringscommissie beoordeeld. Zij hebben zich aangemeld voor de eerste bezichtiging. De betere hengsten worden uitgenodigd om zich tijdens het middagprogramma nogmaals te presenteren. Dan besluit de hengstenkeuringscommissie of de hengst al dan niet ster wordt verklaard of naar de tweede bezichtiging wordt doorverwezen.

Shows

Het afwisselende middagprogramma laat verder een groot aantal oudere hengsten zien, die zich aan de hand, aan de lange lijnen of in tuig komen presenteren. Daarnaast staat er een aantal shows gepland.

Het programma vindt je hier.

Bron: KWPN

 

0 419
tuigpaard (Idol alt)
© DigiShots

Niet minder dan 45 driejarige hengsten mag het KWPN verwelkomen tijdens de Hengstenkeuring Tuigpaard. Maar liefst 23 hiervan stammen van een vader die zijn eerste jaargang presenteert. Manno-zoon Idol gaat deze editie de boeken in als topleverancier, met 7 zonen in de catalogus.

Het jaar 2016 was volgens het KWPN een zeer goed hengstenselectie-jaar, waarin relatief veel hengsten ingeschreven konden worden in het stamboek. Deze ‘I-jaargang’, waarin naast Idol, Icellie, Indiana en Image HBC ook de vierjarige Heliotroop VDM en de oudere Hackney-hengsten Sir Arie en Raffles werden goedgekeurd, alsook Innovatief een jaar later als vierjarige, heeft al diverse veulenkampioenen opgeleverd op de keuringen de afgelopen jaren.

Idol hofleverancier

Voor zesjarige Idol is, nu hij zijn eerste jaargang presenteert, direct een hoofdrol weggelegd. Hij is namelijk met 7 aangemelde zonen de topleverancier van deze editie. ‘Good old’ Cizandro volgt met 5 nakomelingen. Delviro HBC, Dylano, Icellie en Sir Arie krijgen ieder 4 zonen op de eerste bezichtiging, gevolgd door Heliotroop VDM met 3. Van Atleet, Eebert, Fantijn, Image HBC en Indiana zien we ieder 2 zonen in de catalogus en de collectie wordt gecompleteerd met zonen van Baarzens Jagerszoon, Innovatief, Plain’s Beau en Unieko.

Laag verwantschap

Inteelt en verwantschap blijft een punt van aandacht voor de tuigpaardfokkerij. Om die reden is het stamboek verheugd over het feit dat er dit jaar 17 hengsten zijn aangemeld die zeer laag (2), laag (5) of laag tot gemiddeld (10) verwant zijn aan de tuigpaardpopulatie. Eenentwintig hengsten zijn gemiddeld tot hoog verwant en slechts 7 hoog verwant.

Bron: KWPN

Foto: DigiShots

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer