Tags Posts tagged with "tuigpaarden"

tuigpaarden

tuigpaarden knhs aangespannen sport
Tuigpaarden KNHS Indoorkampioenschappen 2020 © DigiShots

Vorige maand meldde de Vereniging Het Friese Tuigpaard dat het het lidmaatschap van de KNHS beëindigt. “Naar aanleiding van het artikel over dit onderwerp kan ik het niet laten te zeggen dat de overleden heren Jaap Werners en Henk Koetsier zich omdraaien in hun graf”, schrijft Ben J.M. Vreeburg aan Hoefslag.

Verbindende factor

“Deze mannen en daarbij vele anderen hebben zeker acht jaar gestreden om alle disciplines onder de vlag van de KNHS te krijgen en nu ontbeert de KNHS de verbindende factor om alle disciplines bij elkaar te houden,” gaat hij verder. “De heren Koetsier en Werners waren van de KNF, waaraan de KNHS de Koninklijke titel te danken heeft. Het was voor die tijd NHS. Ze gedragen zich nu niet koninklijk.”

Vreeburg was destijds bestuurslid van de SERT en later voorzitter. “Wij waren via tuigpaardenvereniging MNN lid van de KNF. De toenmalige VERT viel onder de NHS. Toen er een beweging op gang kwam om alles wat paardensport betreft onder één noemer te krijgen is er veel vergaderd met alle disciplines. Je begrijpt dat niemand water bij de wijn wilde doen en dat was nodig om alles bij elkaar te krijgen.”

Nationale en regionale groepering

Volgens Vreeburg hebben de heren Koetsier, Werners en ook Jan Brouwer toenmalig voorzitter van MNN zich daar erg sterk voor gemaakt. “We hadden in Nederland bij de tuigpaarden nationaal de VERT en regionaal Midden Noord Nederland. Taveno, de SERT en de RGRT (de zuidelijke rijders). De zuidelijke rijders reden toen onder de NKB die ook samengevoegd is met de KNHS. Die hadden overigens een eigen centrum dat nog jaren met verlies doordraaide onder de KNHS. Bij de Friezen was er één vereniging met een nationale en een regionale groepering en bij de Hackeny’s een noordelijke en zuidelijke vereniging die net als bij de Friezen een nationale en regionale groepering kende.”

Toen in 2001 de tuigpaardvereniging VTN werd opgericht kwam Vreeburg in het bestuur. “Vanuit die bestuursfunctie kwam ik in de ledenraad van de KNHS. Ondanks het feit dat er nog veel leden rondliepen die zeiden ‘wat moet je nou met die bond’ heb ik me altijd sterk gemaakt om onder der KNHS te functioneren.”

Springen en dressuur

De voormalig bestuurder vindt het dan ook erg jammer dat het nu ‘uit elkaar is gevallen’. “Ik had van de KNHS een meer verbindende rol verwacht. Er zijn ook nog geruchten dat de Endurance het moeilijk heeft bij de KNHS alsook de voltige. Er komt een beetje een beeld naar voren dat de KNHS zich alleen bezig wil houden met de grotere groeperingen als springen en dressuur. Ik moet mezelf ook beseffen dat het huidige bestuur van de KNHS een heel andere is dan in 2001 en ook niet weten hoe moeilijk het was om alles bij elkaar te krijgen.”

Afsplitsing

Het opzeggen van de Vereniging Het Friese Tuigpaard gebeurt op aandringen van een grote groep rijders die voor de afsplitsing van de KNHS zijn. De vereniging gaat de samenwerking aan met de VERT en de VHN.

“Bij de KNHS vechten ze voor zichzelf om op het pluche te blijven zitten en overwegen zelfs om de kroonjuwelen (gebouwen en accommodatie) te verkwanselen”, aldus Vreeburg. “Jammer van de tijd die we erin gestopt hebben. Het doet mij veel pijn als ik zie wat er nu gebeurt, en dat met de wetenschap hoeveel moeite het heeft gekost om zover te komen. Dat was mede door de volharding van beide heren.”

Zie ook: Column Jacob Melissen I Aangespannen hippische disciplines buitenspel gezet?

Bron: Hoefslag / Overname zonder bronvermelding en toestemming via webredactie@mediaprimair.nl niet toegestaan

Foto: archief

 

tuigpaard

Acht tuigpaardmerries toonden gisteren hun kunnen in de IBOP. Het was de eerste dag met versoepelde coronamaatregelen, waardoor zo’n 50 mensen getuige konden zijn van de overtuigende verrichting van de tuigpaardmerrie Mylady-Silvalina. Deze dochter van Cizandro kreeg 85 punten.

Mylady-Silvalina

Van de acht aangeboden merries slaagden er vijf, een mooie score. De hoogste punten kreeg de merrie Mylady-Silvalina (mv.Manno) van de gebroeders Den Otter uit Bruchem. Zij kreeg onder andere negens voor haar front en actie van het voorbeen. “Een heel aansprekende merrie die een zeer tuigtypische verrichting liet zien”, aldus Lammert Tel, die met Marie-José Calis en inspecteur Viggon van Beest de beoordeling deed. “Ze heeft heel veel actie en heel veel front, en laat zien dat er haar niks in de weg zit om zo te presteren. Een lust om naar te kijken.” Na afloop van de IBOP werd ze ster verklaard, en dankzij haar goede verrichting direct keur. De jury had de mogelijkheid om merries uit te nodigen voor de NMK die op 15 augustus plaats kan vinden, en dat deed ze dan ook bij Mylady-Silvalina.

Mendrini VS

Ook de merrie die de op een na hoogste score behaalde kreeg een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring. Het gaat hier om de kersverse keurmerrie Mendrini VS (Cizandro x Plain’s Liberator, fokker W.M. Veneklaas-Slots uit Zeijerveld) van Harold Dekker uit Roderwolde. Zij scoorde een totaal van 78,5 punten, mede dankzij een 8,5 voor de actie van het voorbeen. “Een merrie die rondom een aansprekend beeld geeft, een verfijnd front heeft en een heel mooi voorbeengebruik heeft. Ze geeft de indruk dat ze er in alles nog meer in gaat groeien.”

Mudini

Nog een derde merrie verdiende een uitnodiging voor de NMK, namelijk de Ditisem-dochter Mudini (mv.Atleet, f/g G. Kamphorst uit Zwartebroek, mede-ger. G.H. Kamphorst uit Zwartebroek), die met 75 punten voor de IBOP slaagde. Tijdens de stamboekopname werd zij met mooie cijfers voor exterieur en beweging keur verklaard, waarbij met name haar sterke verbindingen en mooie front positief opvielen.

Bron: KWPN

Foto: Letty Donselaar

Opzet bij een tuigpaard
Opzet bij een tuigpaard.

De KNHS heeft de kogel door de kerk geschoten. Men heeft besloten de samenwerking met de Vereniging van Rijders en Eigenaren van Tuigpaarden (VERT) met onmiddellijke ingang te beëindigen. Belangrijkste breekpunt lijkt dat het bestuur van de VERT de mogelijkheid eiste om zonder goedkeuring van de KNHS statutenwijzigingen door te voeren. Het bestuur van de KNHS heeft de bestuursleden van de VERT tot 29 april de gelegenheid gegeven alsnog de statuten in overeenstemming te brengen met de eisen die de KNHS daaraan statuten. Die gelegenheid heeft de VERT aan zich voorbij laten gaan.

Strijdpunten

Er waren voor de VERT twee belangrijke strijdpunten. In de eerste plaats willen zij het gebruik van oordoppen blijven accepteren, net als het gebruik van de opzet. Het lijkt er op dat men binnen de VERT wel akkoord kon gaan met het verbod op oordoppen, maar de opzet wil behouden. Sterker nog, men wil op opzet onderdeel laten worden van het harnachement. Eén van de consequenties daarvan zou kunnen zijn dat ook paarden die dit hulpmiddel niet nodig hebben er toch in wedstrijden mee moeten verschijnen.

Zonder resultaat

In de mail die door het bestuur aan de leden van de VERT is verzonden staat te lezen “De in oktober gemaakte schriftelijke afspraken (zelfstandige vereniging met eigen regelruimte met nieuwe statuten zonder wurgconstructie) staan haaks op deze bepaling en hier is de KNHS, helaas zonder resultaat. Op gewezen door de voorzitter van de Commissie Aangespannen Sport, de heer Bouma. Daarnaast is de voordracht voor de ledenraad niet geëffectueerd, zijn de licenties van de oude juryleden verlengd in plaats van beëindigd. Ook zijn de voorstellen voor reglementswijzigingen (voor zover bekend) niet overgenomen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Afwisseling in disciplines

Tussen de VERT (tuigpaarden), de VHN (Hackney’s) en VFT (Friese paarden) zou binnen de Commissie Aangespannen Sport zijn afgesproken om gezamenlijk verder te gaan richting concours uitschrijvende verenigingen en heeft de Hackney club aan de VERT laten weten haar in de besluiten te volgen. Zo ver zijn de Friezen nog niet, want zij willen eerst hun leden raadplegen.

Het aardige van de Nederlandse concoursen is dat het programma vaak boeiend is dankzij de afwisseling in disciplines. Ik ben er dan ook van overtuigd dat heel veel concoursen nu voor de keuze worden gesteld: doorgaan met de KNHS of doorgaan met de organisaties voor de aangespannen rubrieken. Dus de VERT, de VHN en de VFT.

Regels aanscherpen

Het is te hopen dat er een nieuwe commissie komt die alle drie de aangespannen takken van sport in zich verenigt en dan wel met statuten komt die voor de KNHS acceptabel zijn. Daardoor zouden evenementen als Bennekom, Opmeer, Buitenpost, Rijs en vele, vele andere hun afwisselende karakter kunnen behouden. Daarnaast is het te hopen dat de KNHS de regels zo kan aanscherpen dat zij rijders die toch deelnemen aan wedstrijden die niet onder de reglementen van de KNHS gereden worden, kan uitsluiten voor minimaal één jaar van deelname aan wedstrijden die wel onder haar verantwoordelijkheid worden verreden.

Voor de liefhebbers van het Nederlandse tuigpaard houdt het nu wel in dat er ook automatisch een einde komt aan de voor hen mooiste dag van het jaar, de Nationale Tuigpaarden Dag op het Nationaal Hippisch Centrum. Het kan toch niet zo zijn dat daar, op de thuisbasis van de KNHS, wedstrijden worden verreden onder reglementen die strijdig kunnen zijn met die van de KNHS?

Faire sport in gedrang

We mogen van één ding uitgaan en dat is al vele jaren het geval. De reglementen die de KNHS hanteert garanderen principieel twee zaken: het welzijn van het paard en de eerlijkheid van de sport. Bij dat laatste dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat sporten die door juryleden naar waarde geschat dienen te worden altijd en overal tot discussie leiden. Nu de aangespannen sport zich buiten de kaders van de KNHS plaatst, kunnen bij deze organisaties welzijn en faire sport mogelijk in het gedrang komen. Als de KNHS dat goed weet te communiceren zal het moeilijk worden voor organisatie om de nu door de VERT en de VHN ingezette lijn willen volgen. Daarnaast, wie zal een tak van sport financieel willen ondersteunen waarin de kernbegrippen Welzijn en Eerlijke Sport niet met hoofdletters worden geschreven?

Doodlopende weg

Dit alles beschouwende lijkt het dat de VERT en de VHN met hun beleid een doodlopende weg zijn ingeslagen. Het valt te hopen dat de leden van de VFT hun bestuur op de goede weg weten te houden.  Het moge voor iedereen te hopen zijn dat ook in 2021 de Tuigpaarden, Hackney’s en Friezen onder de reglementen van de KNHS op alle Nederlandse concoursvelden daveren. Dit stukje Nederlands cultuurgoed verdient het te blijven bestaan.

Door: Jacob Melissen

Foto: Archieffoto

0 1398
Wietske van der Boon met Hillary fan`e Simmerdyk. Foto: Ingrid Truijens

Samen met haar zusje en haar vader runt Wietske van der Boon Stal Fan`e Simmerdyk, waar ze 15 Friese paarden en tuigpaarden hebben staan. Daarbij brengt Van der Boon zelf meerdere tuigpaarden succesvol uit in de sport, waaronder op dit moment Hillary Fan`e Simmerdyk in het Z2. “Het is zo gaaf dat je echt met wat binnenkomt in de ring, ze showen echt heel erg”, vertelt ze enthousiast.

Echte vliegende wissels

Over haar merrie vertelt Van der Boon: “Hillary is bij ons geboren uit onze fokmerrie waar ook de goedgekeurde hengst Lanto HBC uit komt. Ik heb haar beleerd als 3-jarige. Tot het M2 ging het razendsnel, alleen was de bak soms wel een beetje te klein. Hillary is namelijk 1.72m, dus best wel groot. Als ik een middengalop moest rijden, dan was ik al heel snel aan de overkant”, lacht ze. “Het Z1 gingen we ook redelijk snel door. Nu zijn we bij het Z2 beland en moeten de vliegende wissels er in gereden worden. Dat waren in het begin écht vliegende wissels; dan gaf ze echt een hoge bok. We hebben goed doorgetraind en dat gaat nu veel beter. Als we weer op wedstrijd kunnen, dan gaan we weer los!”

Zelf beleren

“Ze is heel werkwillig”, vervolgt Van der Boon over haar merrie. “Mijn zusje rijdt ook wel eens op haar, ze is heel lief. Buitenritten vindt ze ook heel erg leuk. Misschien ga ik Hillary nog beleren voor de kar, maar dat weet ik nog niet. Ik ben begonnen met haar beleren onder het zadel, en dat gaat eigenlijk zo goed dat ik er nog niet over na had gedacht om haar voor de kar te beleren. Maar, wie weet in de toekomst. Voor de kar beleer ik haar niet zelf, dan brengen we de paarden weg. Onder het zadel heb ik alle paarden tot nu toe wel zelf beleerd, en voor volgend jaar staan er ook nog drie op de planning die ik kan beleren.”

Kijkerig

Toch is het volgens Van der Boon soms ook best moeilijk om met een tuiger in de dressuur te starten. “Ze zien echt van alles, dus er hoeft maar een tasje bij de baan te liggen en mijn paard wil niet meer verder. Dat maakt het wel het lastigst. Omdat tuigpaarden zo kijkerig zijn, gaan ze op zo’n moment omhoog en willen ze niet verder. Dat hebben ze eigenlijk bijna allemaal wel.” Of ze het idee heeft dat ze in het nadeel is met een tuigpaard? “Soms, maar land niet altijd. Het is heel verschillend per jury, de één houdt er wel van en de ander niet. Toch heb ik er niet veel last van, moet ik eerlijk zeggen”, vertelt ze.

Friezen en tuigers

Naast Hillary rijdt de amazone nog meerdere paarden, zowel tuigpaarden als Friese paarden. Van der Boon vertelt: “Ik rijd ook wel eens paarden voor anderen, op dit moment rijd ik bijvoorbeeld een Friese hengst voor zijn eigenaren. “Friezen en tuigers zijn heel anders qua karakter, maar het omschakelen gaat eigenlijk vanzelf. Die mooie dikke hals van een Fries geeft toch ook wel een beetje een kick. Friezen zijn net als tuigers heel werkwillig, maar ze zijn niet zo gek als een tuiger. Ik vind ze heel leuk, maar als ik moet kiezen dan kies ik toch wel voor een tuiger. Die hebben toch meer go en zijn echt van het showen. Zo houdt Hillary echt nooit op met lopen, ze is altijd fanatiek.”

Fokkerij

Naast het rijden houdt Van der Boon zich ook bezig met het fokken van paarden. “Dat doe ik samen met mijn vader. Dit jaar krijgen we vijf veulens en op dit moment hebben we er al drie staan. Het is natuurlijk altijd spannend wat er uit komt. Meestal verkopen we ze als het een hengst is, dat is met Lanto HBC ook gebeurd. Heb hebben we naar HBC Stal verkocht. Vorig jaar is hij goedgekeurd en dekhengst geworden, dat is natuurlijk super gaaf. Daar doe je het voor. Het leukste in de fokkerij is natuurlijk als je paarden het goed doen”, aldus een trotse Van der Boon.

Twee doelen

Voor nu heeft de amazone twee doelen: “In eerste instantie het Z2 uitrijden met Hillary, en daarna kijken we wel hoe ver we komen. Ik wil met haar zo hoog mogelijk in de dressuur komen. Daarnaast heb ik een paar jaar geleden ook mijn tuiglicentie gehaald, maar die is maar een paar jaar geldig. Volgend jaar moet ik dus een rubriek tuigen met de kar, anders ben ik mijn licentie kwijt. Dat is dus nu ook nog wel een doel.” Of ze Hillary dan toch voor de kar gaat beleren? “Dat weet ik niet, ik moet nog even denken over met welk paard ik het wil doen. Het leukste zou natuurlijk zijn met Lanto HBC, maar daar heb ik het nog niet over gehad.”

Tekst: Femke Verbeek

Bron: Hoefslag / Overname zonder bronvermelding én schriftelijke toestemming via webredactie@mediaprimair.nl is niet toegestaan.

Foto: Ingrid Truijens

0 55
tuigpaard
Foto: Remco Veurink

Op vrijdag 10 april is de laatste tussenbeoordeling van de tuigpaarden. In aangepaste vorm, zonder publiek, worden de hengsten Lexington (v. Fantijn) en Leffe Blond (v. Dylano) gepresenteerd. 

Lexington

Eigenlijk zou Lexington al deelnemen aan het vorige onderzoek, maar door een lichte beschadiging aan zijn neus werd hij op het laatste moment teruggetrokken. Wel is er toen besloten dat hij het onderzoek op een later moment mocht vervolgen.

Live

Omdat er vanwege de maatregelen rondom het coronavirus geen publiek aanwezig mag zijn, is er een Facebook-livestream opgezet voor de mensen die toch graag op de hoogte willen blijven. Vanaf 14:00 uur is het onderzoek hier te volgen.

Bron: KWPN

Foto: Remco Veurink

0 268
tuigpaard verrichtingsonderzoek

Tijdens de tussenbeoordeling voor tuigpaardhengsten werd de hengst Lancelot in het tuig gepresenteerd. De hengstenkeuringscommissie verwees de zoon van Dylano op veterinaire gronden door naar het najaarsonderzoek.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus gaat het verrichtingsonderzoek in aangepaste vorm door. Er is geen publiek aanwezig tijdens de beoordelingen.

Hengstenkeuringscommissie

Drie hengsten startten aan hun verrichtingsonderzoek. De hengstenkeuringscommissie bestaat uit Henk Rootveld (voorzitter), Henk Lassche, en Johan Holties. Inspecteur Viggon van Beest staat het team bij.

De hengst Lexington (v Fantijn) liep net voor de beoordeling een lichte beschadiging op aan zijn neus. Hij heeft daardoor niet deelgenomen aan de beoordeling. Wel mag hij het onderzoek vervolgen.

Leffe Blond mag eveneens in Ermelo blijven.

🔥Leffe Blond🔥 in de tussenbeoordeling van vandaag! Voor al het tuigpaardnieuws 👉🏻 https://www.kwpn.nl/nieuws?itemId=NewsItem:20882

Geplaatst door KWPN op Woensdag 1 april 2020

De volgende beoordeling is een trainingsbeoordeling op 10 april.

Bron: KWPN

Foto: Remco Veurink (archief)

Maar liefst 9 jonge tuigpaardhengsten mogen zich eind augustus melden in Ermelo voor het eerste onderdeel van het verrichtingsonderzoek. Daar wordt bij deze negen gekeken of ze trainbaar zijn.

De 23 sterhengsten mogen zich ook melden. Zij moeten zich daar in eerste instantie zeer overtuigend in tuig tonen. Als dat het geval is worden ze nog eens nauwkeurig door de jury geïnspecteerd. Dan is er de kans dat deze jury de eigenaren het advies geeft om in het vervolg thuis te blijven, dan wel nog tweemaal op te komen draven om hun kunnen te tonen alvorens zij een stal in het KWPN-centrum mogen betrekken.

Minimale eisen

Opvallend is dat de jury van mening was dat de hengsten met een laag verwantschap aan de tuigpaardenpopulatie niet voldeden aan de minimale eisen die zij aan een potentiële dekhengst stellen. Voorzitter van de tuigpaardenjury Henk Rootveld verwoordde het aldus toen hem gevraagd werd aan welke kwaliteitseisen een potentiële dekhengst moet voldoen: “Qua exterieur in het type staan, kwaliteit in het beenwerk, een goede wijze van bewegen en hij dient van nature over looplust te beschikken”. In de ogen van Rootveld is het laag verwant zijn aan de populatie dus geen kwaliteit. Rootveld erkende echter wel dat er ten aanzien van het verwantschapspercentage een probleem is. “Fokkers laten zich niet dwingen, maar de fokkerijraad zal met spelregels moeten komen waardoor men bij de fokkers een andere ‘mind set’ bewerkstelligt.”

Rekening houden

“Uitgangspunt moeten de fokkers er zelf van overtuigd raken dat het verwantschapspercentage teruggebracht moet worden. Misschien moet men wel aangeven dat over drie jaar geen hengsten met een hoge verwantschap voor de fokkerij geaccepteerd zullen worden. Als men dat nu doet, kan men daar dit jaar al rekening mee houden. Dan kan men er ook voor kiezen om die fokkers te belonen. Fokkers die er wel voor kiezen hun fokkerij zo in te richten dat er als vanzelf een lagere verwantschap uitkomt”, aldus Rootveld.

Ironische opmerking

De nieuwe jaargang oogde wisselend. Maar, de kampioen Macho van ’t Fledderbosch wist in de kampioensring te overtuigen. De commissie van Hamminga had deze vos nog naar huis gestuurd. Nu waren de gladiolen voor hem. Het publiek juichte hem zo hartstochtelijk toe dat Rootveld opmerkte het publiek te hebben gehoord, maar dat hij en zijn collega’s graag levend en wel terug wilde keren in hun woonplaatsen. Daarom had hij, samen met zijn mede juryleden, voor deze hengst gekozen. “Dat was een ironische opmerking. Niet meer en niet minder”, aldus Rootveld.

Snot voor de ogen

De aanhangers van het tuigpaard klommen op de genummerde stoelen toen de strijd om de Oregon Trofee zijn climax bereikte. Icellie met Harm Jan Veenstra en Dylano met Mark de Groot streden in een barrage om de hoogste eer. Beide paarden liepen zich het bekende snot voor de ogen, daarbij hartstochtelijk aangemoedigd door een ontketend publiek. De jury wikte en woog en besliste uiteindelijk dat Icellie met de hoogste eer ging strijken en dat Dylano zich tevreden moest stellen met het zilver.

Voordeel van de twijfel

Als het om verwantschap aan de populatie gaat dan is de tuigpaardfokkerij binnen het KWPN stamboek het grootste zorgenkind. Maar ook binnen de dressuurfokkerij nadert men een punt waarop alertheid geboden is. “De verwantschapsproblematiek heeft onze aandacht en in een aantal gevallen hebben wij jonge hengsten met een lage verwantschap het voordeel van de twijfel gegeven”, vertelde Bert Rutten, daarmee aangevende dat men binnen deze fokrichting bereid is concessies te doen.

Door: Jacob Melissen

Foto: Archieffoto

0 1260
Cees van der Maat
Cees van der Maat KWPN Hengstenkeuring 2018 © DigiShots

De fokkerijraad van de tuigpaarden heeft Cees van der Maat en Thomas van der Weiden benaderd of zij zich kandidaat willen stellen voor een plaats in de hengstenkeuringscommissie tuigpaarden.

“Daarop heb ik ja gezegd en volgens mij heeft Thomas ook positief op dit verzoek gereageerd”, vertelt Cees van der Maat, die even schrok van deze vraag.

Gepassioneerde liefhebbers

“Weet je”, vervolgde hij direct daarna, “zowel Thomas als ik zijn sinds mensenheugenis gepassioneerde liefhebbers van het tuigpaard. Dat is de reden dat ik ja heb gezegd op dit verzoek, omdat ik denk dat zowel Thomas als ik voldoende kennis van zaken hebben om aan deze functie inhoud te gaan geven”.

Jan Schep, de nestor van de Nederlandse tuigpaardensport, zat ook op de tribune. “Ik ben 74 jaar en bemoei me nergens meer mee. Ik zit hier alleen voor mijn plezier. Ik zie wel wat er gebeurt en laat het ook gewoon gebeuren. Ik kan je vertellen dat het leven daardoor een stuk gemakkelijker wordt”.

Doorslaand succes

De veiling, de Select Sale, werd door KWPN bestuurslid Egbert Schep omschreven als een doorslaand succes. Er werd een paard verkocht naar Canada, eentje gaat er naar de USA en Frankrijk kocht voor 72.000 euro Macho Man, een zoon van Kannan uit een moeder van Numero Uno. Ook gaat er een hengst naar Polen en twee naar het Verenigd Koninkrijk, net als er twee paarden naar Polen verhuizen.

Het duurste paard van de veiling werd niet gegund. Wim Versteeg wist Wypke van de Lageweg te bewegen Mr. Cornet (v. Cornet Obolensky) met een wildcard in de veiling te krijgen. Van tevoren was er een duidelijke afspraak gemaakt voor welk bedrag deze hengst van eigenaar mocht veranderen. Toen de hamer was gevallen stond de teller op 95.000 euro, maar dat was niet voldoende om de minimale prijs te halen.

Duidelijke lijn

“Het was een goede veiling, die erg transparant was”, aldus Egbert Schep, die drie hengsten voor het verrichtingsonderzoek aangewezen kreeg. “Ik kan mij heel goed vinden in de duidelijke lijn die de jury hanteerde en mede daarom was het goed te volgen”.

Wypke van de Lageweg van de VDL Stud kreeg elf hengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. “We gaan nu thuis de hengsten rustig voorbereiden op het verrichtingsonderzoek in Ermelo en denk dat het goed is dat ze uiteindelijk een vijf- of zestal nakomelingen van jonge hengsten uit de H- en de I-jaargang een kans hebben geven. We willen graag dat jonge hengsten meer dekken en dan zou de aanwijzing van nakomelingen van deze jonge hengsten daarbij behulpzaam kunnen zijn”, vertelde Van de Lageweg, die de zoon van Impressive ook graag doorverwezen had zien worden.

Alle elf goed

Ook waren de beslissingen van de commissie voor de hengstenhouder uit Beers goed te volgen. “Het klinkt misschien een beetje eigenwijs, maar ik had van tevoren een lijstje gemaakt van onze hengsten die ze zouden accepteren en ik had ze alle elf goed!”.

De tribunes op deze dag van de KWPN Hengstenkeuring waren vanaf de vroege ochtend goed gevuld en stroomden langzaam maar zeker steeds voller. Het was geen uitverkocht huis, maar de tribunes waren uitermate goed bezet.

Ontlezing

In het strodorp was iets opvallends. Stonden er vroeger twee stands afgeladen vol met boeken van Media Boekservice en Piet Bogerd van Euro Center De Meern, nu is er alleen nog één piepklein standje, waar Bogerd een uiterst bescheiden collectie boeken heeft uitgestald. De ontlezing slaat dus ook toe in de paardenwereld.

door: Jacob Melissen

Foto: archief

tuigpaarden hengstenkeuring kwpn
Inovo KWPN Hengstenkeuring 2016 © DigiShots

Gedoe in de tuigpaardenwereld. Niet voor het eerst en vast ook niet voor het laatst. De bom barstte weer eens in januari tijdens de hengstenkeuring van de tuigpaarden in Ermelo.

De jury besloot om zes hengsten door te verwijzen naar de tweede bezichtiging in. Er stonden 41 hengsten in de catalogus en dan is het doorverwezen percentage dus 15%.

Eerste bezichtiging

Er stonden 260 in de springrichting gefokte hengsten in de catalogus van de eerste bezichtiging en 280 in de dressuurrichting gefokte hengsten. Daarnaast nog acht Gelderse hengsten. In percentages mocht 33% van de springhengsten door en bijna 35% van de dressuurhengsten.

Maar we moeten bij de tuigpaarden even dieper kijken. De tuigpaarden worden nogal geplaagd door inteelt en er ligt een brief van de RVO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), die onder andere gaat over de erkenning van paardenstamboeken. In die brief staat dat het KWPN met een concreet plan moet komen dat de inteeltproblematiek binnen de tuigpaardenfokkerij terug moet brengen.

Inteelttoename

In die brief staat volgens de website van het KWPN te lezen: “De inteeltstijging vormt een bedreiging voor de populatie, waardoor gezondheid, fertiliteit en vitaliteit een groot risico lopen. De tuigpaardpopulatie kent een inteelttoename van 1,18% per jaar. Dit is boven de toegestane 1%. In het belang van al onze fokkers is het zaak om ingrijpen van RVO te voorkomen door zelf met een goed plan te komen”.

Kijken we nu nauwgezetter naar de 41 hengsten in de catalogus, dan zien we dat maar liefst 28 hengsten op hun verwantschap aan de populatie de kwalificatie ‘hoog’ meekrijgen. Twaalf paarden scoren ‘laag’ en slechts twee krijgen de score ‘zeer laag’. Dus daaruit zou je conclusie kunnen trekken dat slechts 14 van de 41 hengsten op grond van de door de RVO geëiste terugdringing van de inteeltproblematiek voor goedkeuring in aanmerking zouden kunnen komen. Het is immers zo dat met het goedkeuren van hengsten met een hoge verwantschap je de inteeltproblematiek alleen maar vergroot.

Meer hengsten aangewezen

Wanneer er dus slechts 14 hengsten op grond van hun bloedvoering in aanmerking komen, dan maken de zes door de commissie onder leiding van Johan Hamminga aangewezen hengsten 45% uit. Daarmee heeft deze nu opgestapte commissie dus procentueel meer hengsten aangewezen voor Den Bosch dan de hengstenkeuringscommissies dressuur en springen.

Maar er kwam protest van de liefhebbers van de tuigpaarden. Naar hun mening hadden er veel meer hengsten moeten worden aangewezen. Dit leidde op de maandag na de keuring tot een bijeenkomst op het kantoor van het KWPN. Deze had had tot gevolg dat de hengstenkeuringscommissie haar taak heeft neergelegd. De herkeuringscommissie werd daardoor keuringscommissie, het KWPN besloot tot een tweede hengstenkeuring en daar kregen alsnog negen hengsten een uitnodiging om naar Den Bosch te komen.

Waas van geheimzinnigheid

Maar er is onduidelijkheid en iedereen houdt een waas van geheimzinnigheid op. De hengstenkeuringscommissie had van het bestuur de opdracht meegekregen royaal te zijn met de aanwijzingen. Gelet op het percentage van hengsten die voldoen aan de bloedspreiding kun je stellen dat ze daar ruim aan hebben voldaan. Maar bij het gesprek van de hengstenkeuringscommissie, die naast Hamminga bestond uit Gert Jan Hermanussen en Joop van Wessel, zat ook de inspecteur van deze fokrichting, Viggon van Beest.

Toen Van Beest in de gaten kreeg dat de commissie slechts zes hengsten wilde doorsturen had hij toch moeten zeggen dat dit niet in overeenstemming was met een bestuursbesluit om royaal aan te wijzen? Als hij tijdens dat overleg geen gelijk had kunnen krijgen, dan had hij de hulp in kunnen roepen van zijn baas, Ralph van Venrooij, en bestuurslid René van Klooster.

Fokkerijbeleid

Maar wat staat er te lezen op de website van het KWPN? “De hengstenkeuringscommissie heeft als taak om het door de fokkerijraad opgestelde en door het Algemeen Bestuur vastgestelde fokkerijbeleid uit te voeren. Onderdeel van de opdracht was om breed te selecteren. Daarbij moet de commissie rekening houden met inteelt en verwantschap en het selecteren van nakomelingen van jonge hengsten. Daarbij wordt in de eerste bezichtiging de afstamming alleen positief meegewogen”.

Hoe kun je nu anders dan rekening houdend met verwantschap en inteelt positief kijken naar die hengsten die op deze eigenschappen laag tot zeer laag scoren? Eind augustus moeten alle hengsten die in Den Bosch zijn aangewezen voor het verrichtingsonderzoek zich in Ermelo melden en zij zullen in tuig voor de showwagen worden voorgereden.

Sterhengsten

Echter, naast de doorverwijzing in Ermelo tijdens de eerste bezichtiging konden de hengsten ook ‘Ster’ worden verklaard, en dat overkwam 17 jonge hengsten. Ook deze sterhengsten mogen zich eind augustus melden voor de showwagenproef.

Er hoeft zich dus geen enkele tuigpaardhengst te melden voor de tweede bezichtiging, want zij mogen zich als sterhengst ook melden voor de showwagenproef. Daarbij wordt dan toch het absoluut noodzakelijke proces van terugdringing van de inteeltproblematiek in gevaar gebracht? Ik ben benieuwd wie er dan deel zal willen uitmaken van die hengstenkeuringscommissie?

Jacob Melissen

indiana
Indiana Kampioen KWPN Hengstenkeuring Tuigpaarden KWPN Hengstenkeuring 2016 © DigiShots

Gisteren vond er bij het KWPN de herbeoordeling plaats van 20 tuigpaardhengsten. Ze werden gekeurd door een herkeuringscommissie. Begin januari werden er zes hengsten doorverwezen. Daar komen er nu nog vier ster hengsten bij en één sterwaardige hengst.

Herkeuringscommissie

Het Algemeen Bestuur vond begin januari dat de Hengstenkeuringscommissie zich tijdens de eerste bezichtiging niet aan de opdracht heeft gehouden. Het Algemeen bestuur heeft vervolgens besloten om de eigenaren van alle tuigpaardhengsten die op 4 januari hebben deelgenomen aan de eerste bezichtiging op 17 januari uit te nodigen voor een nieuwe beoordeling. De hengsten werden gisteren opnieuw beoordeeld maar door de herkeuringscommissie. De commissieleden zijn weten voorzitter Henk Rootveld, Johan Holties en Henk Lassche. Deze commissie zullen ook de tweede bezichtiging beoordelen.

Mooie collectie

Henk Rootveld vertelt “Ik denk dat dit een goede aanvulling is op de zes al aangewezen hengsten zodat we straks in ’s-Hertogenbosch een mooie collectie tuigpaardhengsten kunnen tonen. We hebben ook van jonge vaders een aantal hengsten kunnen doorverwijzen.”

Idol en Icellie

Twee zonen van de jonge Idol mogen er door. Dat is ten eerste cat.nr. 677 Mr. Blue Sky en cat. nr. 680 Maydol. De schimmel was al ster maar mag nu ook een ronde verder. Ook Icellie toonde evenals Idol zijn oudste kinderen. Cat.nr. 672 Micellando van Altrido werd ook al op 4 januari ster verklaard. De tweede Icellie is cat.nr. 675 Marcus van Hapert.

Indiana, Cizandro en Dylano

Ook van Indiana kwamen de oudste nazaten in de baan. Beide aangewezen hengsten waren al ster. Cat.nr. 684 is Macho VH Fledderbosch en cat.nr. 685 Milan. Van de twee Cizandro-zonen was er één al ster. Dat is cat.nr. 654 Max van het Rodeland daarnaast mag ook cat.nr. 656 Meander naar de tweede bezichtiging. Sterhengst cat.nr 663 Mooiman Prok is de Dylano-zoon die een ronde verder mag. Hij is van Gebr. van Manen en Fokker van het Jaar 2019 Antoon Epskamp .

Op 1 februari vindt tijdens de KWPN Stallion Show de tweede bezichtiging van de tuigpaardhengsten plaats.

Bron: KWPN

Foto: Digishots

Volg ons!

102,955FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer