Tags Posts tagged with "tuigpaard"

tuigpaard

0 124
tuigpaard vlechtjes manen paard

Inteelt en een te hoge verwantschap is al jaren een probleem in de tuigpaardenfokkerij. Om verlaging van de inteeltstijging en de verwantschap binnen de populatie te bevorderen, worden fokkers van laagverwante veulens financieel gecompenseerd. De eerste veulens zijn al aangemeld, dit kan nog tot 1 juni.

Financiële compensatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), verantwoordelijk voor de erkenning van stamboeken, trok 1,5 jaar geleden aan de bel met een duidelijke boodschap aan het KWPN: grijp in om te voorkomen dat het tuigpaard een uitstervend ras wordt. De inteeltstijging binnen de tuigpaardpopulatie ligt rond de 1,18% per generatie en moet zakken naar 0,5 tot 1%. Om dat te bevorderen heeft een speciale werkgroep Inteelt en Verwantschap en de Fokkerijraad Tuigpaard zich gebogen over diverse acties. Dit heeft na akkoord van het Algemeen Bestuur er toe geleid dat tuigpaardfokkers die in 2022 en 2023 een levend veulen met een verwantschap in de klasse laag tot gemiddeld, laag of zeer laag fokken, financieel gecompenseerd worden.

Tegemoetkoming

Wat houdt dit concreet in? Fokkers van een levend geboren laagverwant veulen krijgen 150 euro registratiekorting en een fokpremie van 150 euro per veulen. Let wel: financiële compensatie is mogelijk voor in totaal maximaal 100 veulens per jaar. Elke geregistreerde kan maximaal één dekking per jaar aanmelden voor de tegemoetkoming in de kosten. Om in aanmerking te komen kunt u uw dekking uiterlijk 1 juni aanmelden.

Bron: KWPN

Foto: Remco Veurink

Tuigpaard
Indiana Kampioen KWPN Hengstenkeuring Tuigpaarden KWPN Hengstenkeuring 2016

Inteelt en een te hoge verwantschap is al jaren een probleem binnen de tuigpaardfokkerij. Om de verlaging van de inteeltstijging en verwantschap te bevorderen, ontvangen fokkers van laagverwante veulens nu een financiële compensatie.

Inteeltstijging

1,5 jaar geleden trok RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, verantwoordelijk voor de erkenning van KWPN) al aan de bel. Zij gaven aan dat er ingegrepen moest worden, om te voorkomen dat het tuigpaard zal uitsterven.

De inteeltstijging ligt nu rond de 1,18% en moet zakken tot 0,5% – 1%. Daarom heeft overleg ertoe geleid dat tuigpaardfokkers die in 2022 en 2023 een levend veulen met een zeer lage tot gemiddelde verwantschap fokken, een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

Zij krijgen €150,- registratiekorting en een fokpremie van €150,- per veulen. Dit is mogelijk voor maximaal 100 veulens per jaar. Toekenning geschiedt op volgorde van binnenkomst, tot het maximaal van 100 is bereikt. Elke geregistreerde kan maximaal één dekking per jaar aanmelden voor de tegemoetkoming.

Daarnaast gelden er diverse voorwaarden om in aanmerking te komen voor de compensatie. Deze vind je hier.

 

Bron: KWPN

Foto: Digishots

De bijna 65 jarige Henk Scholten moest drie dagen geleden zijn Toetida laten inslapen omdat ze niet meer in de benen kon komen.

Drie nakomelingen

Scholten vertelt “De achterhand wilde niet meer, we hebben het nog even aangezien maar ik wilde niet dat het een lijdensweg zou worden.” Hij betreurt het verlies maar is heel blij met haar drie nakomelingen die hij nog op stal heeft. Toetida was dragend van Leffe Blond.

Elf veulens

Naast een goede concoursmerrie was ze ook een goede fokmerrie. Ze bracht elf veulens. waarvan er nog drie op Stal Scholten zijn. Dat zijn Bertida (keur preferent van Saffraan) die dragend is van Icellie, Missy Tida (v. Cizandro) en Nutida (v. Cizandro) die dit jaar drie wordt.

Paradepaardje

Scholten kocht de door zijn vader gefokte in 2000 geboren Toetida en dat werd zijn paradepaardje. Ze werd ster met de cijfers 76-80-78. Henk betuigde haar zelf en als driejarige bracht hij haar uit voor de dresseerkar. Als vierjarige bracht hij haar uit in de competitie Midden Noord Nederland en in één seizoen behaalde ze 45 winstpunten. “Vijftien keer starten en 13 keer één”, legt Scholten zijn winst punten uit.

Intelligent

Ook schitterde hij met haar op de Nationale Tuigpaardendag. Op haar IBOP scoorde Henk 79 punten met haar. Scholten: “Ik heb haar maar één seizoen uitgebracht, daarna ben ik met haar gaan fokken. Alles wat Toetida liet zien was puur natuur. Ze had slechts een klein stukje in de teen zoals wij dat dan zeggen. Opzet en oordoppen behoorden niet bij haar tuigage, daar had ze helemaal geen tijd voor maar ze had die ook niet nodig. Eén klik met de tong en ze ging. Ze danste al op de plaats. Ze was super intelligent.”

Bron: KWPN

Foto: Archief

0 100

De inmiddels achtjarige tuigpaardhengst Hubert VDM (v.Cizandro) is verkocht aan Lambertus Huckriede. De rijder won al diverse kampioenschappen met de bruine hengst, en mag zich vanaf nu ook eigenaar noemen.

Hoge cijfers

Hubert VDM werd als zesjarige goedgekeurd bij het KWPN, nadat hij al diverse kampioenschappen op zijn naam schreef. Tijdens zijn verrichtingsonderzoek kreeg hij een 9 voor looplust en stonden er bijna louter 8’en op zijn cijferlijst.

Kampioenschappen

De halfbroer van de overleden KWPN-hengst Eebert (v.Atleet) won in handen van Lambertus Huckriede onder andere het kampioenschap vier- en vijfjarige tuigpaarden, het kampioenschap dekhengsten in 2018 en de Oregon Trofee in 2019.

Ereklasse

Lambertus Huckriede vertelt: “Hubert is wel een beetje als een kindje voor mij, ik heb alles met hem gewonnen. Als jong paard heb ik hem aan Jaap van der Meulen verkocht, en nu deed zich de kans voor om hem terug te kopen. Van der Meulen heeft hem mij echt gegund. Het is de meest winnende hengst op het moment: hij was ook kampioen bij de Young Riders en was kampioen in de damesklasse, het is dus een allround paard. De bedoeling is om hem volgend jaar ter dekking te stellen en hem in de ereklasse uit te brengen.”

Bron: KWPN

Foto: Archief

Hengstenkeuringscommissie KWPN Tuigpaard
Hengstenkeuringscommissie Tuigpaard 2019, met Lammert Tel (links)

Na het aftreden van de hengstenkeuringscommissie tuigpaard begin dit jaar kwamen er vacatures vrij.  Deze zijn nu naar volle tevredenheid ingevuld.

Lammert Tel

De nieuwe voorzitter van de hengstenkeuringscommissie tuigpaard is een oude bekende: Lammert Tel uit Een. Hij had reeds negen jaar zitting in de hengstenkeuringscommissie en brengt dus veel ervaring met zich mee. Naast zijn taken als hengstenkeuringscommissielid is hij al jaren jurylid tijdens de merriekeuringen én beoordeelde hij vele merries tijdens de IBOP’s. Daarnaast reed hij fanatiek in de aangespannen sport en is actief fokker. De benoeming van Lammert Tel geldt, in verband met de continuïteit van de commissie, drie jaar.

Bauke de Boer

Ook Bauke de Boer gaat deel uitmaken van de hengstenkeuringscommissie. Hij heeft de nodige ervaring opgedaan bij het Friese paardenstamboek KFPS. Daar was hij inspecteur, actief in de fokkerijraad, en ook daar maakte hij deel uit van de hengstenkeuringscommissie. De Boer neemt dus veel ervaring mee wat betreft het beoordelen van showpaarden. Naast zijn succesvolle fokkerij met Friese paarden fokt hij sinds jaren eveneens met tuigpaarden.

Thomas van der Weiden

Thomas van der Weiden is het derde nieuwe hengstenkeuringscommissie-lid. Hij neemt veel bestuurlijke ervaring en kennis én ervaring uit de sport met zich mee. Zo won Van der Weiden onder andere met Uromast en Patijn de Oregon Trofee en leidde hij vele jonge paarden en rijders op voor hun rijdersbrevet. Daarnaast was hij lid van de Fokkerijraad en sinds enkele jaren voorzitter van regio Tuigpaard West.

3 april 2021

De commissie komt in actie tijdens de hengstenkeuring tuigpaard op 3 april 2021.

Rootveld, Holties en Lassche

Vanwege zijn leeftijd kon de termijn van Henk Rootveld, die samen met Johan Holties en Henk Lassche deel uitmaakte van de hengstenherkeuringscommissie, niet worden verlengd. Het drietal nam het afgelopen jaar de taak van hengstenkeuringscommissie op zich. Lassche en Holties gaan hun taken in de herkeuringscommissie hervatten, en worden daarin bijgestaan door het gisteren nieuw benoemde lid Berend Huisman. Huisman is al enkele jaren jurylid tijdens de merriekeuringen van KWPN en is naast tuigpaardrijder en -opleider al van jongs af aan fanatiek fokker.

 

Bron: KWPN

Foto: Digishots

0 126
Lanto V.D.B.
Lanto V.D.B. KWPN Hengstenkeuring 2019 © DigiShots

Op donderdag 20 en vrijdag 21 augustus beoordeelde de hengstenkeuringscommissie tuigpaard enkele veulencollecties in het kader van de afstammelingenkeuring. Voor vier van de vijf hengsten adviseerde de commissie handhaving voor de fokkerij, voor een hengst werd een jaar uitstel gevraagd aangezien hij niet voldoende nakomelingen kon tonen. Het Algemeen Bestuur heeft deze adviezen inmiddels overgenomen.

Geen rapport

Vorig jaar werden van de hengst Jesse James (v. Unieko) al een aantal nakomelingen bekeken in het kader van de afstammelingenkeuring. Dit jaar kwam hij met zijn aanvullende collectie niet aan de reglementair vereiste 10 nakomelingen, waardoor er geen rapport en advies kon worden opgesteld. Volgend jaar dient de hengst een aanvullende collectie te tonen, waarna een advies van de commissie aan het Algemeen Bestuur kan worden uitgebracht.

Volledige collectie

Voor de hengsten Hubert VDM (v. Cizandro), Kane BFT (v. Bocellie ) en Kapitaal (v. Atleet ) geldt dat ook zij dit jaar een aanvullende collectie veulens lieten zien. Het rapport is gebaseerd op de waarnemingen van 2019 en 2020. Van Lanto HBC (v. Delviro HBC) werd dit jaar een volledige collectie van 20 veulens beoordeeld. Hiervan werd een aantal thuis bekeken, zodat op de centrale locatie het aantal aanwezige personen in verband met de coronamaatregelen kon worden beperkt.

Handhaving

Voor zowel Hubert VDM, Kane BFT, Kapitaal als Lanto HBC adviseerde de hengstenkeuringscommissie handhaving voor de fokkerij, dit advies is inmiddels geformaliseerd door het Algemeen Bestuur.

Bron: KWPN

0 60

De komende dagen worden de veulens van Jesse James, Hubert VDM, Kane FBT, Kapitaal en Lanto HBC beoordeeld in het kader van de afstammelingenkeuring.

Jesse James

Donderdag 20 augustus gaat de hengstenkeuringscommissie op pad om een aanvullende collectie te bekijken. De hengst Jesse James (v. Unieko) wordt bezocht. De hengst kan dit jaar niet voldoende nakomelingen laten zien om tot een volledige rapportage te komen.

Collectie

Vrijdag 21 augustus worden de aanvullende collecties van Hubert VDM (v. Cizandro), Kane BFT (v. Bocellie) en Kapitaal (v. Atleet) aan de commissie voorgesteld. Ook wordt deze dag een collectie veulens uit de eerste jaargang van Lanto HBC (v. Delviro HBC) getoond. Reglementair dient Lanto HBC vanwege zijn grote aantal dekkingen dit jaar 20 veulens te laten. Dit betekent dat er in korte tijd veel paarden en mensen (medewerkers/begeleiders) op één locatie aanwezig zouden moeten zijn.

Keuringsrapport

Het KWPN vindt het een te hoog aantal personen op de locatie, wat niet verenigbaar is met de coronamaatregelen. Om die reden is er voor gekozen om 10 veulens van Lanto HBC centraal te beoordelen en daarnaast 10 aan huis te inspecteren. De afstammelingenkeuring van Lanto HBC kan hierdoor dit jaar worden afgerond en een keuringsrapport kan worden opgesteld.

Beperkt publiek

Volgens de huidige coronamaatregelen kan de afstammelingenkeuring met beperkt publiek plaatsvinden. Indien u de afstammelingenkeuringen bezoekt, vraagt het KWPN u de geldende maatregelen in acht te nemen.

Bron: KWPN

Foto: Archief

Sarah Nollen en Kyra. Foto: DS Pictures

Oorspronkelijk kocht Sarah Nollen de inmiddels 5-jarige Tuiger Kyra (v. Dylano) om in de aangespannen sport mee te rijden. Na een jaar vol pech pakken ze het werk nu vooral onder het zadel weer op, al gaat de focus straks toch echt wel weer meer richting het mennen…

Uit het niets

Vorig jaar was voor de combinatie een jaar vol pech. “Ze kwam hier als 3-jarige en ik ben haar zelf rustig aan gaan inrijden en beleren”, steekt Nollen van wal. “Ze is bij mij gekomen omdat ik samengestelde menwedstrijden met haar wil gaan rijden. Tijdens het beleren ging alles super, ook het galopperen ging top. Maar uit het niets begon ze te slaan. We weten nog steeds niet wat het geweest is. Het tuig en de kar waren allemaal goed, dat is nagekeken. Daardoor heeft ze toen haar griffelbeentje gebroken. We hadden geluk dat het naar de buitenkant genezen was, dus het ging weer de goede kant op.”

Dressuurmatig werken

“Vervolgens heeft ze in de wei haar ijzer er af getrapt”, vervolgt de amazone. “Ze is met de bal van haar hoef in het ijzer getrapt. Er ontstonden hoefzweren waarvoor ze meerdere keren behandeld werd. Sinds driekwart jaar zijn we eigenlijk weer ‘back on track'”, stelt ze. De combinatie is nu weer onder het zadel bezig. “Het was altijd al de bedoeling om haar ook te rijden. Ik vind dat een paard dat goed voor de kar moet lopen, ook goed onder het zadel gereden moet worden. Het was sowieso al mijn intentie om haar dressuurmatig te werken, maar inmiddels springen en crossen we ook”, klinkt ze vrolijk.

Sarah Nollen en Kyra doen ook graag aan springen en crossen. Foto: DS Pictures

Combineren

“De dressuur gaat super: donderdag gaan we voor het eerst op wedstrijd”, gaat Nollen verder. “Ze gaat ook mee naar mijn werk, waar ik jonge springpaarden in- en doorrijd. Zij kan lekker mee tijdens de trainingen. Daarnaast heb ik ook nog een fotografiebedrijf, waarbij ik veel paarden – maar ook bruiloften – fotografeer. Het voordeel van dit alles is dat ik zelf mijn uren kan indelen. Zo kan ik alles goed met elkaar combineren en blijft er genoeg tijd voor Kyra over.”

Beweging en uitstraling

Waar komt de ambitie om met Kyra te mennen vandaan? “Voorheen reed ik met mijn shetlander in de aangespannen sport”, vertelt Nollen. “Die shetlander hebben we ondertussen al 15 jaar, hij is nu 22. Glenn Geerts rijdt met Tuigpaarden en sinds ik hem op die wedstrijden zag rijden heb ik altijd gezegd dat als ik een groter paard ging rijden, ik een Tuiger wilde. Hun beweging en uitstraling is zo mooi, ik vind ze zoveel hebben. Voor ik bij Kyra terechtkwam ben ik bij meerdere paarden wezen kijken maar dat was het allemaal net niet. Kyra kwam gelijk naar me toe in de wei. Toen wist ik dat zij het was.”

Per toeval

“Het aangespannen rijden moeten we nog weer gaan oppakken”, vervolgt ze. “Ze heeft een onwijs lief karakter. Onder het zadel kan ze nog wel erg pittig zijn, maar ze blijft altijd eerlijk. Ze leert ook heel graag. Eigenlijk had ik helemaal niet verwacht dat ze het springen ook leuk zou vinden. Per toeval stond er een keer een hindernis thuis en ik dacht: laten we kijken wat ze doet. Dat ging echt verbazingwekkend goed, daarom ging ik steeds grotere parcourtjes uitzetten. Tijdens buitenritten komen we vaak omgevallen boomstammen tegen en ook daar sprong ze zo overheen.”

Uitblinken

Hoewel het de amazone op den duur best leuk lijkt om een keer een crosswedstrijd te rijden, is dat niet het toekomstplan met Kyra. De ambities liggen nog steeds bij het mennen. “We gaan wel een keer op springwedstrijd, maar het is echt het doel om samen in de aangespannen sport uit te gaan blinken. Om daar onze punten te gaan halen. Dat springen en crossen blijft niet de hooofdact, maar het is wel leuk om het er voor de afwisseling bij de blijven doen”, sluit ze gemotiveerd af.

Tekst: Femke Verbeek

Bron: Hoefslag / Overname zonder bronvermelding én schriftelijke toestemming via webredactie@mediaprimair.nl is niet toegestaan.

Foto’s: DS Pictures

Met haar tuigpaard Cadans M (v. Torino) gooit Kelly Zuidervaart hoge ogen in de Grand Prix met scores rond de zeventig procent. Daarnaast rijdt ze nog haar eigen Gelders gefokte Excellent (v. Sorento x Koss) en Holland Beauty (v. Houston) voor eigenaar Jan Schouten. Ook de cremello ponyhengst Quison Blue Jasper rijdt ze voor eigenaresse Quinty van de Lagemaat. Daar is ze elke ochtend wel zoet mee. In de middag gaat ze naar verschillende stallen om (probleem)paarden van anderen te rijden.

“Ja ik werk dus helemaal in de paarden. Dat doe ik het liefste en met veel plezier! De paarden die ik in de ochtend rijd, staan allemaal bij Jan Schouten op stal. Hij was ook de mede-eigenaar van Cadans, totdat ik hem helemaal kocht.”

Maakt dromen waar

“Er was op een gegeven moment zo veel interesse in Torino en er werden hoge bedragen geboden, maar ik kan echt niet zonder hem. Toen heb ik hem helemaal kunnen kopen. Hij betekent zo veel voor mij en maakt al mijn dromen waar. We voelen elkaar feilloos aan. Ik denk het en hij doet het. Hij zal nooit weggaan. Misschien als hij ouder is dat hij als leerpaard voor iemand kan dienen, maar hij blijft bij mij staan. Wat ik met hem heb, heb ik bijna niet eerder gehad met een paard. Alhoewel de tuigpaardmerrie Pauline was ook heel speciaal voor mij.”

“Ik voel hoe hij zich voelt”

“Het is heel stom, maar als ik stal kom dan weet ik al hoe Cadans zich voelt. Ik heb het wel gehad dat ik voelde dat hij een dik been had en ik hem nog niet eens gezien had. Dan keek ik in stal en was dat ook zo. Nog meer bijzonder was het, dat ik op vakantie was in Mauritius. Ik voelde dat er wat aan de hand was met Cadans en vroeg mijn moeder of ze even wilde gaan kijken. Het bleek dat hij licht hoefbevangen was. Gelukkig waren we er op tijd bij en is het allemaal goed afgelopen, maar ik schrok mij rot. Eigenlijk wilde ik ook meteen het eerstvolgende vliegtuig naar huis pakken.”

In zijn element

“Ik train Cadans al vanaf zijn vierde en heb hem zelf zadelmak gemaakt. Dit ging heel gemakkelijk. Ook alle klassen zijn we doorheen gevlogen. Behalve in het Z2 toen moest ik door te schakelen hem echt sterker maken om op achter te blijven. Toen hij dat kon en begreep vlogen we verder door naar de Grand Prix.  Linda Wijnker, mijn instructrice, heeft mij hierbij enorm geholpen. Cadans is wel een echte tuiger en kan kijkerig zijn, maar zodra je hem echt aan het werk zet, gaat hij ervoor. En het lijkt wel hoe meer er om de baan heen staat, hoe meer hij zich showt. Ook als mensen gaan klappen is hij helemaal in zijn element en groeit hij helemaal, dat vindt hij mooi!”

Opvolgers

“Naast Cadans, rijd ik dus ook Excellent en Holland Beauty. Deze paarden ben ik aan het klaar maken voor de Prix st. Georges. Excellent kan ik daarvoor gerust thuis houden, die is niet anders op vreemd terrein. Met Holland moet ik het wedstrijdritme er wel in houden. Beide paarden pakken de piaffe, passage en eners ook al goed op. Ik verwacht van deze paarden dan ook wel dat ze Grand Prix gaan lopen. Ponyhengst Bleu ga ik starten in de L, maar is al Z klaar.”

Zonder zadel

“Naast de trainingen, doe ik ook heel veel andere leuke dingen met de paarden. Ik speel regelmatig met ze. Zo laat ik ze los in de bak achter mij aan rennen, spring ik wel eens met ze, cross ik door het land en rijd ik zonder zadel. Cadans bijvoorbeeld rijd ik maar vier keer per week, waarvan ik twee keer proefgericht train en verder met hem speel. Ik merk dat de paarden dat echt nodig hebben. Als de paarden blij zijn, gaat het rijden gemakkelijker.”

In waarde laten

“Sowieso vind ik dat je plezier moet hebben in het rijden, ongeacht op welk paard je zit. Mensen moet paarden ook niet discrimineren. Of je nu op een Fries, Fjord, tuiger of warmbloed zit, als jij er plezier mee hebt, dat is het belangrijkste. Mensen langs de kant en ook juryleden moeten iedereen in hun waarde laten. Overigens is het niet zo dat ik per se een tuiger of Gelders paard moet rijden. Ik discrimineer ook niet, ha ha! Ik kijk alleen of de klik er is, dat is belangrijk.” (CdB)

Bron: Hoefslag / Overname zonder bronvermelding én schriftelijke toestemming via webredactie@mediaprimair.nl is niet toegestaan.

Foto’s: Privébezit/Britt Maerten

 

tuigpaard
Foto ter illustratie

De familie Mekkes is een bekende naam in tuigpaardenland. De liefde voor het tuigpaard zit hen in het bloed. De zoon van Derk Jan Mekkes is ook besmet met het tuigpaardenvirus. Good old ereklasse-paard én voorpaard in het span van Glenn Geerts Varanno is zijn perfecte leermeester.

Kosmos

De vader van Derk Jan, Dirk, erfde het paardenvirus van zijn opa en beleefde jarenlang vele successen op de concoursen, onder andere met Kosmos. Derk Jan zelf heeft ook al enorm veel titels op zijn naam staan. Net als zijn zus Hanneke. Bart, de tienjarige zoon van Derk Jan, lijkt het stokje straks over te gaan nemen.

Zeges

De achttienjarige Varanno (v. Manno), is een goede leermeester voor Bart. Varanno behaalde zelf veel zeges en werd maar liefst 17 keer Nederlands kampioen. Ook samen in het span met Whizzkid’s Gonda liep hij vaak naar de koppositie.

4-span

Naast showpaard had Varanno ook de kwaliteiten en de ‘drive’ om als menpaard met de top mee te kunnen lopen. Hij werd kampioen van België in het span van Glenn Geerts en liep als diens linker voorpaard ook internationale wedstrijden in 2012 en 2013.

Bart Mekkes (10) en leermeester Varanno

De 10-jarige Bart Mekkes heeft net als vader Derk, grootvader Dirk en tante Hanneke het tuigpaardenvirus flink te pakken. Aan Varanno heeft hij een geweldige leermeester.

Geplaatst door Hoefslag op Vrijdag 29 mei 2020

Bron: De Hoefslag

 

 

 

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer