Tags Posts tagged with "Toerisme"

Toerisme

0 640
paardenkoetsen

Het Gentse stadsbestuur verbiedt vanaf 2020 toeristische tochten met paardenkoetsen in de binnenstad. Het toerisme in de Belgische kent een behoorlijk groei en het bestuur probeert met de regel om ‘de draagkracht van de binnenstad te bewaken’, meldt Nieuwsblad.de

Kwalitatief toerisme

Het aantal overnachtingen in Gent in 2017 met 7,7 procent. “Gent staat steeds meer op de radar van toeristen”, staat in een persbericht van het stadsbestuur. “Paardenkoetsen die toeristen rondrijden, passen niet in de visie op kwalitatief toerisme in een uniek Gent.”

Dit jaar is een ‘overgangsjaar’ waarin de koetsjes nog zijn toegestaan.

Amsterdam

Ook in Amsterdam worden vanaf dit jaar geen koetsvergunningen meer uitgegeven. De toeristische koetsen nemen ‘te veel ruimte in het verkeer in, zijn niet bevorderlijk voor het welzijn van de paarden en daarbij vormen ze een gevaar voor de openbare veiligheid’, stond in het initiatiefvoorstel ‘Ban de paardenkoets uit Amsterdam’ van Partij voor de Dieren-raadslid Johnas van Lammeren.

Bron: Nieuwsblad.de

Foto: archief

0 79
buitenrit, buiten, recreatie, veiligheidstip

Vorig week maandag, 23 mei, was een memorabel moment voor diverse verenigingen en organisaties die zich inzetten voor de recreatieruiter of -menner en paardeneigenaar.
Bij Stal Mansour in Arnhem werd namelijk de intentieovereenkomst tot een samenwerkingsverband Stichting Nederlands Hippisch Recreatie Platform (SHRP) getekend door zeven organisaties. Zij zetten zich samen in voor de recreatie-paardensporter, zonder winstoogmerk.

De zeven organisaties die de handen ineen slaan zijn: Nederlands Vereniging voor Vrijetijdsruiters (NVVR), Stichting Hippische Toerisme Nederland (SHTN), Stichting Ruiteren en Mennen, Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter (SRR),  Manege & Ruiter Bond, Nederlandse Hippische Activiteiten Vereniging (NHAV) en Vereniging Eigen Paard.

‘Elke organisatie heeft haar eigen expertise waardoor we elkaar alleen maar kunnen versterken’, aldus Johan Norde namens alle partijen. ‘We kunnen elkaars expertise uitwisselen en ook evenementen die we over en weer organiseren voor elkaars leden openstellen. Dat moet de kracht worden van dit platform.’

Belangrijke speerpunten die ook ten grondslag liggen aan deze intentieovereenkomst zijn het bevorderen van het welzijn van en respect voor het paard en de veiligheid van ruiter/menner en paard; het efficiënt faciliteren en ondersteunen van de recreatieruiter/menner en recreatieve paardeneigenaren onder andere door het aanbieden van een diversiteit aan activiteiten; het vertegenwoordigen van gezamenlijke belangen richting publiekrechtelijke organisaties.

De partijen hebben gezamenlijk een bereik van ruim 100.000 recreatieruiters, -menners en paardeneigenaren. Ze willen zich inzetten voor hun leden, maar ook voor de ruiters en menners die nog nergens bij aangesloten zijn. De komende tijd zal het platform bezig gaan met het uitwerken en concretiseren van de gezamenlijke doelstellingen.

Persbericht SHRP

Foto: Remco Veurink

0 349

Hippische toeristen uit heel Nederland hebben veel waardering voor Drenthe als paardenprovincie. In een digitale enquête reageert vrijwel iedereen positief op vragen over gastvrijheid, accommodaties, veiligheid en het welzijn van paarden en pony’s. Ook is de overgrote meerderheid (89%) van mening dat een hippisch verblijf in Drenthe ‘goed betaalbaar’ is. Wat beter kan is de promotie als paardenprovincie en het beheren van ruiter- en menroutes.

Op de vraag hoe een paardenvakantie in Drenthe bevalt, is de gemiddelde score 8,1. Sommigen geven hierop ook een toelichting. Ze voelen rust en ruimte, genieten van mooie dorpen en van een onverwacht fraaie natuur. Drenthe wordt ook een supermooie provincie genoemd waar altijd een welkom gevoel heerst. Niet minder dan 96% van de geënquêteerden beschouwt Drenthe als dé paardenprovincie van Nederland. Veel Drenten (39%) boeken een paardenvakantie in de eigen provincie. Maar iets meer dan zes van de tien gasten komen uit andere delen van het land. Vooral uit Noord-Holland (13%), Zuid-Holland (11%), Overijssel (8%), Groningen (7%) en Friesland (7%).

Ruim 150 paardenliefhebbers hebben via internet de uitvoerige vragenlijst ingevuld. De reacties komen van vrouwen (84%) en mannen (16%). In de leeftijdscategorieën zijn het vooral 40-plussers die in Drenthe een paardenvakantie doorbrengen. Jongeren komen graag voor een ponykamp. Maar liefst 66% van de gasten kiest steeds voor dezelfde bestemming. Twee op de drie bezoekers nemen hun eigen paard of pony mee. Huren van een viervoeter op het gastenverblijf doet 23% en 12% komt naar Drenthe met een paard of pony van een manegebedrijf uit de eigen regio.

Buitenritten over het algemeen ‘goed’

Campings, groepsaccommodaties en vakantiehuisjes zijn de meest populaire bestemmingen. Voor 39% is de verblijfsplek ‘uitstekend’ en 58% beoordeelt ze als ‘goed’. De veiligheid op de hippische recreatiebedrijven is voor ruim een derde van de gasten ‘uitstekend’ en voor bijna tweederde deel ‘goed’.  Ook het welzijn van paarden en pony’s wordt heel positief beoordeeld. ‘Uitstekend’ zegt 53% en 45% vindt dit ‘goed’.

Veilige buitenritten maken is volgens 36% ‘uitstekend’, terwijl 61% dit als ‘goed’ aanduidt. Slechts 3% noemt dit ‘matig’. Routes die gemarkeerd zijn met bordjes vallen met 45% vrijwel net zo goed in de smaak als de wens om in de Drentse natuur vrij te ruiteren en te mennen (46%). Andere opties zijn het beschikbaar stellen van kaarten met routes (6%) en het aanbieden van GPS-routes (3%).

Ruiter- en menroutes moeten beter

De wijze waarop in Drenthe de ruiter- en menroutes zijn aangegeven, vraagt om de nodige verbeteringen. Slechts 8% vindt dit ‘uitstekend’, 57% noemt het ‘goed’, 30% kiest in de enquête voor ‘matig’ en 5% voor  ‘slecht’. In de reacties staat onder andere te lezen dat meer onverharde routes op elkaar moeten aansluiten en het onderhoud van ruiterpaden beter moet. Ook is er de wens om in de bossen een knooppuntensysteem aan te leggen dat vergelijkbaar is met fietsroutes.

Te weinig promotie

Wat betreft de promotie van Drenthe als paardenprovincie vindt 36% van de geënquêteerden dat dit te weinig gebeurt. Er wordt diverse keren gevraagd om meer aandacht voor het hippisch toerisme in de media. Tientallen paardengasten doen suggesties om de positie van Drenthe als paardenprovincie verder te versterken. Ze pleiten voor meer samenwerking met o.a. horeca en verblijfsaccommodaties, meer evenementen zoals georganiseerde buitenritten met overnachtingen en meer promotie voor hippische vakanties in Drenthe.

Bron/Foto:  Paardentoerisme Drenthe

0 345

Touroperators in Noorse gebieden worden aangemoedigd om zeldzame en bedreigde paardenrassen als lokkertjes te gebruiken voor toeristen. De auteurs van een reisgids voor hippisch toerisme is van mening dat lokale rassoorten voor een authentieke vakantiebeleving kunnen zorgen. Voor IJsland werd de IJslander al geruime tijd ingezet als publiekstrekker, maar ook de Noorse Fjord, Nordlander en de Faroese pony moeten worden geadverteerd.

‘Één van de belangrijkste redenen is uiteraard puur economisch,’ aldus auteur Dr. Rhys Evans. ‘Bijvoorbeeld de Faroese, een ras dat korte tijd geleden nog uit slechts 69 paarden bestond, heeft steun nodig om het ras te kunnen waarborgen. Er zijn steeds meer hippische reisgidsen die adverteren met buitenritten op de ‘inheemse Fjord’. Dit soort initiatieven kunnen ook voor de onbekende rassen worden ingezet om mensen bewuster te maken van deze dieren. Uiteindelijk kan dit leiden tot meer hippisch toerisme, wat lucratief is voor de touroperator, maar ook de leefomgeving van de paarden positief kan beïnvloeden.’

Klik hier voor de hippische reisgids in Noorse gebieden.

Bron: Hoefslag/Horsetalk

Foto: Jessica Pijlman

0 74
mennen
foto: Remco Veurink

De koetspaarden in New York hebben weinig last van stress, zo wees onderzoek van een Californische student uit. De bevindingen van het onderzoek zijn overhandigd aan de gemeentebesturen van New York, Manhattan en Brooklyn. Met name burgemeester van New York, De Blasio, is fel tegen het uitbuiten van de koetspaarden in ‘zijn’ stad, in de andere twee steden is men er nog niet over uit of koetsjes in de stad nu wel of niet een toeristische attractie moeten blijven.

Tijdens het onderzoek werd het cortison-gehalte, dat duidt op stress bij de paarden, bijgehouden. De paarden waren de rust zelve. Het onderzoek werd gesponsord door de eigenaren van de koetsjes en de paarden.

Friends of Animals, de organisatie die de burgemeester van New York steunt in zijn campagne tegen de aanwezigheid van paarden in het hectische stadscentrum, was ook aanwezig bij de overhandiging van de onderzoeksresultaten. Zij noemde het een ‘onzin-studie’, die gekleurd was vanwege de sponsor ervan.

NY Daily News/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 228
buitenrit, buiten, recreatie, veiligheidstip

Met een jaarlijkse omzet van 230 miljoen euro, drieduizend directe en nog eens 2300 indirecte banen is de paardensector in de provincie Drenthe een economische factor van betekenis. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie.

Voorzitter Jaap Werners van het Hippisch Platform Drenthe, dat had aangedrongen op het onderzoek, is blij verrast. ‘We wisten tot nu toe niet objectief wat de sector in Drenthe voorstelt. Ja, er waren landelijke cijfers van het productschap. Nu hebben we de situatie goed in kaart en de cijfers vallen mij echt mee.’

Het onderzoek kan volgens Werners een opmaat zijn voor verdere groei van de paardensector. ‘We kunnen nu echt aantonen wat veel mensen al weten, namelijk dat je in Drenthe moet zijn als je in de hippische sector je brood wilt verdienen.’

Kansen voor toerisme

Werners voorziet vooral kansen op het raakvlak met toerisme. Ook in de recreatiesector groeit dat besef. Volgens Toerist Information De Wolden bieden steeds meer ondernemers arrangementen aan rond hippische activiteiten. Ook het net van ruiterpaden geeft Drenthe een voorsprong, al waarschuwen betrokkenen dat het onderhoud van de ruiterpaden wel eens te wensen overlaat.

Bron: Stegen.net

Foto: Remco Veurink

0 106
Endurance
Foto: Remco Veurink

De VVD wil de mogelijkheden voor hippisch toerisme in Gelderland verder verbeteren. Statenleden Hans de Haan (woordvoerder recreatie) en Bastiaan Meerburg (natuur) willen dat de provincie een plan gaat maken voor het verbinden van diverse paardrij- en menroutes en het bevorderen van de uniformiteit van deze routes (via knooppunten). Daarnaast wil de VVD dat de verkeersveiligheid voor ruiters wordt bevorderd, dat ruiterroutes voor iedereen vrij toegankelijk zijn en dat onderhoud van ruiterpaden ook door vrijwilligers kan plaatsvinden.

Hans de Haan: “Gelderland is een prachtige provincie, met veel natuur. Paardenliefhebbers maken dan ook graag gebruik van onze provincie om hier paard te rijden of te mennen. Goed voor het toerisme ook, want veel gasten komen nu uit andere regio’s van Nederland of uit het buitenland (België, Duitsland) en overnachten in hotels op bijvoorbeeld de Veluwe. Het zou goed zijn als de provincie de regie zou nemen om nu op zichzelf staande initiatieven op het gebied van paardentoerisme te verbinden.”

Statenlid Bastiaan Meerburg (zelf voorzitter van rijvereniging De Grebberuiters uit Wageningen) stelde vorig jaar al schriftelijke vragen naar aanleiding van de KNHS-actie ‘Red de Buitenrit’. Hij vindt het onderling verbinden van diverse ruiterroutes waardevol, ook met andere provincies. Meerburg: “Denk aan de verbinding tussen de Veluwe met de Utrechtse heuvelrug via een ruiterroute, zodat er een groot aaneengesloten gebied ontstaat, wat weer extra toeristen trekt. Ook de veiligheid is belangrijk: onder andere bij het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo is het wenselijk dat ruiters op veilige wijze de provinciale weg N302 over zouden kunnen steken.”

Hoefslag/Persbericht

Volg ons!

102,167FansLike
0VolgersVolg
7,057VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer