Tags Posts tagged with "Theo Ploegmakers"

Theo Ploegmakers

0 124
Theo Ploegmakers
Theo Ploegmakers Indoor Brabant 2017 © DigiShots

Voormalig KNHS-voorzitter Theo Ploegmakers is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding tijdens de Dutch Masters – Indoor Brabant.

Het Bestuur van de KNHS nam het initiatief om Theo Ploegmakers voor te dragen.

Verrassing

Ploegmakers kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Van Hees. Het was een verrassing voor hem, hij was als gast aanwezig bij Indoor Brabant.

In een toespraak benadrukte de burgemeester de grote verdiensten die Theo Ploegmakers heeft gehad en nog steeds heeft. Voor de maatschappij in algemeen, voor de paardensport en voor de KNHS in het bijzonder.
Negen jaar was Ploegmakers bestuurslid van de KNHS en in de laatste jaren voorzitter. Hij stelde alles in het werk om de belangen van de paardensport te behartigen.

WK Jonge Dressuurpaarden

Als lid van het bestuur van het WK Jonge Dressuurpaarden heeft Ploegmakers een waardevolle bijdrage geleverd aan de organisatie van dit evenement in Ermelo. “De onderscheiding is een passende blijk van waardering voor zijn bevlogen inzet en verantwoordelijkheid.”

De aanvraag voor de koninklijke onderscheiding werd ondersteund door vele brieven uit binnen- en buitenland, waaronder de voorzitter van Wereldpaardensportbond FEI, Ingmar de Vos.

Emile Hendrix

Ook bestuurslid van de KNHS, Emile Hendrix, sprak lovende woorden over Ploegmakers. Hij sprak zijn waardering uit voor zijn inzet en de negen jaren waarin hij heeft meegebouwd aan de toekomst van de paardensport en de KNHS.

“Onder jouw leiding is het Nationaal Hippisch Centrum uitgegroeid tot een prachtig hippisch centrum waar sport, branche en fokkerij elkaar hebben gevonden en de thuisbasis hebben.”

Bron: KNHS

Foto: archief Digishots

0 54
leeftijdgebonden ruitertje kind pony wedstrijd

De KNHS ondersteunt het Jeugdsportfonds, zo is gisteravond tijdens de huldiging van de internationale paardensportkampioenen van 2015 bij hoofdsponsor Rabobank in Utrecht bekend gemaakt. Voorzitter Theo Ploegmakers overhandigde namens de KNHS een cheque ter waarde van € 5.000 aan Monique Maks, directeur van het Jeugdsportfonds.

“Dit goede doel zorgt er voor dat jaarlijks meer dan 38.000 kinderen in Nederland kunnen sporten. Via het Jeugdsportfonds hebben afgelopen jaar ook heel veel kinderen kunnen paardrijden,” zegt Theo Ploegmakers.
“Paardrijden is een populaire sport in Nederland, ook onder de doelgroep kinderen die het Jeugdsportfonds helpt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de sport kunnen kiezen die ze het allerliefste willen doen. Dan ben je als kind nog meer gemotiveerd om je in te zetten. Vorig jaar hebben we voor ongeveer 560 kinderen het lesgeld betaald. Heerlijk toch om al die blije gezichten te zien in de manege?”, vult Monique Maks aan.

Over het Jeugdsportfonds: Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen waar niet genoeg geld is om het lidmaatschap van een sportvereniging te betalen. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Kijk voor meer informatie op: www.jeugdsportfonds.nl.

Bron: KNHS

Foto: Veurink/Sanoma

0 229

In het Cavaleriemuseum in Amersfoort nam de heer mr. Theo Ploegmakers, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), vanmiddag het eerste exemplaar in ontvangst van het boek In dienst van Hare Majesteit en de paarden. Publicist Ed Pielkenrood schreef dit boek over het bewogen leven van de ruiter en cavalerieofficier Charles Henri Labouchere (1880 – 1966). Hij stond aan de wieg van de springsport in Nederland en legde samen met andere cavaleristen de basis voor de huidige sportsuccessen van de Nederlandse wedstrijdruiters. Labouchere was een pionier met een avontuurlijk leven in een roerige tijd met twee wereldoorlogen.

Theo Ploegmakers refereerde in zijn dankwoord aan het belang van de cavalerie voor de ontwikkeling van de paardensport na de Tweede Wereldoorlog en zei daarover het volgende: “Aan de wereldwijde basis van de hippische sport stond de cavalerie en haar officieren. Zij brachten hun paarden uit in wedstrijden die ze per trein of boot (Los Angeles, 1932) moesten bereizen. Het is goed dat er eindelijk een boek verschijnt dat deze periode beschrijft. Nu paarden per vliegtuig of in luxe, van alle gemakken voorziene, vrachtwagens kris kras door Europa van concours naar concours reizen, is het goed om te lezen over de reizen per trein door Europa die de paarden toen maakten, met het wachten op tochtige emplacementen of met de tredmolen aan boord van het schip waarmee naar Los Angeles werd overgestoken.

Levendige schets

Het boek geeft niet alleen een levendige schets van het begin van de mondiale paardensport maar toont ook een prachtig tijdsbeeld van een onrustige periode uit onze geschiedenis. Hoofdpersoon Labouchere neemt de lezer bovendien mee in het leven van een cavalerist en de mores binnen het leger.

Wat is er sinds de tijd van Labouchere veranderd? Heel veel en toch ook weer niet. Het paard is uit het leger verdwenen en de paardensport is al lang niet meer voorbehouden aan cavalerieofficieren. Maar voor een wedstrijdruiter zijn de druk en de spanning hetzelfde gebleven evenals de afhankelijkheid van zijn paard en het omgaan met teleurstellingen. Het rijk met foto’s geïllustreerde boek trekt mooie parallellen tussen het verleden en het heden.

Tekst/Foto: Ed Pielkenrood/Uitgeverij Sylfaen

0 53

Theo Ploegmakers, voorzitter van de KNHS, is met 23 van de in totaal 25 uitgebrachte stemmen herkozen in het bestuur van de European Equestrian Federation (EEF). De verkiezing vond plaats tijdens de General Assembly die vandaag in Warschau werd gehouden.

Binnen het bestuur van de EEF is Ploegmakers verantwoordelijk voor het succesvolle project ‘Brotherhood’. Een project waarin de sterkere nationale federaties binnen Europa andere landen helpen met het ontwikkelen van de hippische sport. De KNHS helpt binnen dit project Hongarije en Estland met het opzetten van een talentenplan.

Maarten van der Heijden, directeur Topsport van de KNHS, toonde zich zeer ingenomen met de herverkiezing van Ploegmakers: ‘Het is uitermate waardevol dat de KNHS via haar voorzitter Theo Ploegmakers de bestuurlijke hippische invloed binnen Europa verstevigt.’

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

0 50

Donderdag 12 februari vond in Ermelo de eerste Ledenraadsvergadering van 2015 plaats. Voorzitter Theo Ploegmakers opende de vergadering en heette Paulien Chardon, die in haar rol als bestuurslid recreatiesport voor het eerst aanwezig was, een speciaal welkom. Tijdens de vergadering werd de discipline Horseball officieel toegelaten als Nationale Vereniging van de KNHS en werd de nieuwe website van de KNHS voor het eerst gepresenteerd.

Algemeen Directeur John Bierling gaf een prestatie over de ontwikkelingen binnen de KNHS. Hij lichtte allereerst een opvallende ontwikkeling toe in de ledenaantallen. “We zien in de cijfers van eind 2014 een stijging in het aantal individuele leden. Bij de startpassen zien we flinke een groei van 2,6% en er zijn in totaal ongeveer 9.000 nationale starts meer geweest. Ook de toename van het aantal internationale starts met zo’n 5.000 is opvallend.”

Er werd stil gestaan bij het vernieuwde Ruiter- en Menbewijs. “De eerste opleidingen zijn gestart en op 5 en 19 maart zijn er in Ermelo speciale bijscholingen voor de instructeurs.” Ook de ontwikkelingen van het Nationaal Hippisch Centrum werden besproken. Momenteel wordt de verbouwing van het buitenterrein afgerond en er gaan dit jaar een groot aantal nieuwe evenementen plaatsvinden, waaronder Horse Event, het WK Voltige junioren en het  WK Agility (honden). Kijk voor het complete overzicht evenementen op www.knhscentrum.nl.

FNRS

De positieve ontwikkelingen in de relatie tussen de KNHS en FNRS werden toegelicht door bestuurslid Hidde Frankena. “We hebben een lange historie met de FNRS. De eerste overeenkomst kent haar ontstaan in 2002. De afgelopen periode is intensief gewerkt aan een hernieuwde samenwerking. Afgelopen dinsdag is het KNHS-bestuur akkoord gegaan met de laatste versie van een samenwerkingsdocument. Het gezamenlijke doel is om samen mensen aan het paardrijden te krijgen en te houden. Sport en sportaanbieders trekken hierbij samen op”.  Het document komt voor definitieve goedkeuring terug in de volgende Ledenraadsvergadering.

Er zijn vele online ontwikkeling binnen de KNHS. Zo is de Paardenzoeker recent live gegaan in Mijn KNHS. Daarnaast is het ledendashboard geïntegreerd waardoor leden hun promotiestatus zelf kunnen  monitoren.

Horseball

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse Horseball-vereniging aansluiting gezocht met de KNHS. “Er is behoefte aan disciplines die wat stoerder zijn, dit geeft kansen om ook meer jongens bij de paardensport te betrekken. Horseball kan best eens in deze behoefte voorzien,” gaf Max Bentum aan. Horseball is een stoere en zeer aantrekkelijke sport, zeker ook voor jongens, waarbij behendigheid, rijvaardigheid, spelinzicht en -vreugde samenkomen. De discipline werd unaniem door de Ledenraad toegelaten als Nationale Vereniging van de KNHS.

Communicatie

Marlies Reibestein, binnen het KNHS-bestuur verantwoordelijk voor communicatie, marketing en sponsoring, presenteerde een veelvoud aan ontwikkelingen op het gebied van communicatie: “We hebben een hele diverse achterban, en we willen alle leden via onze media mix bedienen met onze website, de in het lezersonderzoek goed gewaardeerde Paard&Sport, thematische digizines, nieuwsbrieven, social media en persberichten en zijn er diverse apps in aanbouw.” De huidige communicatie is vooral gericht op de wedstrijdsporter en in de toekomst wordt deze aandacht beter verdeeld, ook richting recreatieve paardensporters. Gebruikers waren ontevreden over de huidige website van de KNHS, naar aanleidingen van alle feedback wordt zeer binnenkort de nieuwe website gelanceerd. De Ledenraad kreeg tijdens de vergadering een primeur, en de nieuwe site werd met applaus ontvangen.

Bestuurslid Max Bentum ging in op de wijzigingen in het Algemeen Wedstrijdreglement . “Via de fora zijn al diverse reglementswijzigingen doorgevoerd.” Deze wijzingen worden binnenkort inhoudelijk toegelicht in publicaties op www.knhs.nl.

Dichterbij de Paardensporter

Sinds 2014 heeft de KNHS een nieuwe structuur, waardoor de bond letterlijk dichterbij komt. In deze structuur krijgen leden en regio’s veel meer directe invloed. De KNHS regiovoorzitter en de nieuwe portefeuillehouder recreatiesport worden voortaan digitaal gekozen en per discipline is een technische commissie en een forum ingesteld. In de fora zitten actieve sporters die op wat voor manier dan ook actief zijn in hun tak van sport en die gemotiveerd zijn om de sport nog mooier te maken. Als onderdeel van het project ‘Dichterbij de Paardensporter’ werden de Model statuten van Kring en Mendistricten gisteravond goedgekeurd door de Ledenraad. Er is inmiddels een planning voor het digitaal stemmen gemaakt en in het voorjaar 2015 wordt dit verder uitgerold voor de verkiezing van de portefeuillehouders recreatiesport in de meeste regio’s. Alle fora zijn inmiddels aan de slag en naar aanleiding van de eerste ervaring zijn al diverse evaluatiepunten besproken met de forumvoorzitters. Deze zijn enthousiast over de nieuwe manier van werken. Kijk voor meer informatie op www.knhs.nl/dichterbijdepaardensporter.

Max Bentum heeft zich herkiesbaar gesteld als bestuurslid. Theo Ploegmakers sprak zijn dank uit voor zijn inzet: “Hij heeft veel werk verricht en tijd gestoken om alles op het gebied van de breedtesport tot een goed einde te brengen. Daarnaast is zijn inzet voor het project ‘Dichterbij de Paardensporter’, van ongekende omvang.”

De data voor de volgende Ledenraadsvergaderingen in 2015 zijn: 4 juni en 12 november.

KNHS

0 159

Tijdens de ledenraadsvergadering van de KNHS kreeg scheidend penningmeester Ieko Sevinga vanwege zijn vele verdiensten voor de sport door voorzitter Theo Ploegmakers de Gouden Speld uitgereikt.
Ploegmakers prees Sevinga vanwege het feit dat hij een financieel kerngezonde sportbond achterlaat en in tal van moeilijke en complexe zaken door zijn vertrouwenwekkende aanpak mensen en organisaties voor zich en dus voor de KNHS wist te winnen. Als voorbeelden noemde hij de samenwerking van het KNHS-bestuur met de Ledenraad (‘Niet tegen elkaar maar met elkaar’) en de inbreng van Sevinga bij de totstandkoming van de samenwerking van de KNHS en het KWPN op het centrum in Ermelo. (AvdB)

Bron: Hoefslag

Volg ons!

102,863FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer