Tags Posts tagged with "Theo Fledderus"

Theo Fledderus

0 129

Op social media is een discussie gaande over een mogelijke contributieverhoging bij de KNHS schrijft directeur Theo Fledderus in zijn column. Aanleiding hiervoor is de laatste Ledenraad van vorige week, waar gesproken is over mogelijkheden om startpashouders in deze voor iedereen lastige coronatijd te compenseren.

Geen verhoging

Waar een hypothetische vergelijking met de contributies werd getrokken, is dit spijtig genoeg een eigen leven gaan leiden. Want voor alle duidelijkheid: de contributie wordt dit jaar niet verhoogd, zelfs niet met een prijsindex! Hetzelfde geldt voor de kosten van de startpas. Ook die kosten worden dit jaar, net als afgelopen jaar, niet verhoogd.

Bezuiniging

Daarnaast bezuinigt de KNHS dit jaar voor 1,5 miljoen euro, onder meer in personeelskosten. Doordat de KNHS vanwege het substantiële omzetverlies in aanmerking kwam voor de bestaande NOW regelingen hebben we wel de organisatie kunnen stutten. Dit zijn welkome bijdragen in deze crisistijd, maar ze vergoeden zeker niet de opgelopen verliezen in zijn geheel.

Alternatieven

De KNHS doet er alles aan om de paardensport in coronatijd te ontzien en zoekt ook steeds naar alternatieven voor wedstrijden en compensatiemogelijkheden. Van een gratis online masterclass van topcoaches, online College Tours, kortings- en cadeauacties tot digitaal paardrijden. En zodra het kan zullen we weer starten met meetmomenten.

Geen verlenging

Kunnen we dan de startpashouder niet nog meer helpen door de geldigheid van de pas te verlengen? Nee, helaas hebben we die ruimte niet en kan ik het ook niet mooier maken. Besef dat één maand verlengen de KNHS ongeveer 450.000 euro aan inkomsten scheelt. Drie maanden verlengen, -hoe redelijk klinkt dat niet?-, betekent dus ruim 1,2 miljoen euro verlies. Ook de KNHS moet, ondanks fors teruglopende inkomsten, de boel draaiend zien te houden. Die inkomsten zijn nodig om ons bestaande wedstrijdsysteem voor de paardensport in stand te houden en te vernieuwen, zodat we ook na de coronacrisis niet stil komen te staan. Daar zijn we druk mee bezig in het programma Vernieuwing Wedstrijdsport.

Laten we met z’n allen volhouden. Wij zijn al druk bezig met een opstartplan voor de paardensport, waarin we kijken wat in welke situatie mogelijk is en hoe we allerlei praktische vragen kunnen oplossen. Want net als iedereen snakken we naar de tijd dat we weer normaal met elkaar om kunnen gaan en lekker op wedstrijd kunnen. En die tijd komt er!

Bron: KNHS

Foto: Archief

0 643

Heel Nederland is op slot. De teugels zijn weer aangetrokken. Heel vervelend voor iedereen, maar ik begrijp het wel. Er zijn steeds meer positieve testen, als strenge maatregelen helpen zodat wij sneller weer terug naar normaal kunnen, dan moet het maar. Maar niet ten koste van het welzijn en veiligheid van alle paarden. En dat is inmiddels doorgedrongen bij de beleidsmakers. Want hoewel de maatregelen strenger zijn, mogen we in de paardensport wel meer dan tijdens de intelligente lockdown in maart. Op één puntje na, paardensport mag niet in de binnenrijbaan. Nòg niet.

Puntjes op de i

Tijdens het schrijven van deze column worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet en zijn we, samen met de FNRS volop in overleg met NOC*NSF, VWS, LNV en POS. Dit om ervoor te zorgen dat paardensport wel mag in de binnenrijbaan. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Wij denken dat het lukt en waarschijnlijk kunnen we vandaag of morgen hier meer over zeggen. Immers hebben paarden de beweging nodig voor hun welzijn en in de winter kan dat niet altijd veilig buiten gebeuren.

Welzijn

De winter kan zorgen voor natte velden, bevroren bodems in de buitenrijbaan of ijzige vlaktes in de bossen. Daar loert gevaar. Een verkeerde stap kan zorgen voor een peesblessure of erger. Paardenmensen weten dat. Daarom is het in het belang van de veiligheid en voor het welzijn van de paarden dat de binnenrijbaan gebruikt kan worden. Daarnaast hebben we het niet over een kleine judozaal of indoor volleybalveld zonder ventilatie. Binnenrijhallen zijn groot en geventileerd met een andere luchtvochtigheid. Daar krijgt het virus veel minder kans.

Geen meetmomenten

Er zijn grote verschillen tussen de intelligente lockdown in maart en de huidige situatie. In maart mocht er niet eens buiten gesport worden. Golfbanen gingen dicht en alleen om de paarden te verzorgen mochten we naar de paarden toe. Dat is nu anders. Gelukkig maar. Een tegenslag is dat er geen activiteiten zoals oefenspringen, oefendressuur en meetmomenten mogen plaatsvinden. Er wordt gelukkig al wel nagedacht over het weer opstarten van internationale wedstrijden. Dat vind ik een goed teken. Veel Nederlanders kijken daarnaar uit.

Sport

De NOS kopte vandaag: ‘Toespraak Rutte historisch, alleen sportwedstrijden beter bekeken.‘ Daaruit blijkt hoe belangrijk sportwedstrijden zijn voor Nederland. Laten we blijven sporten, binnen de geldende maatregelen van de overheid,  zowel buiten als in de binnenrijbaan met het oog op veiligheid zodra het mag. Mijn oproep aan alle paardenliefhebbers: zorg goed voor jezelf, je paard en let op elkaar. Dan rest mij alleen nog om jullie ondanks alles een goede kerst te wensen. Op naar een beter en bovenal gezond nieuw jaar.

Bron: KNHS

Foto: Jennifer-Fotografie

0 639
Foto: Remco Veurink

‘Strengere coronamaatregelen waren zo langzamerhand onvermijdelijk en wij in de paardensport ontkomen daar ook niet aan’, schrijft KNHS directeur Theo Fledderus in zijn column. Om het aantal besmettingen terug te dringen tijdens deze tweede coronagolf worden onder andere alle amateurcompetities stilgelegd. Dat is zuur nu de wedstrijden net weer op gang waren gekomen. Toch kunnen we blij zijn met wat er nog wel kan in de paardensport.

Uitlaatklep

Nieuwe maatregelen door oplopende besmettingen begrijp ik. Het is niet leuk, maar wel nodig. Wat mij opvalt in vergelijking met maart, is dat het kabinet nu inziet dat sporten juist in deze tijd belangrijk is voor iedereen. Wij mensen hebben het nodig om zowel fysiek als mentaal fit te blijven. Zeker in ingewikkelde tijden als deze coronatijd. Sporten is een uitlaatklep, het zorgt voor beweging, ontmoeten en ontspanning. Dat geldt zeker ook voor paardensport. Gelukkig kunnen we net als tijdens de eerste coronagolf doorgaan met paardrijden, het verzorgen van de paarden, trainen en buitenrijden. Dat is goed voor de mens en elementair voor het paard. En het broodnodige menselijke contact onderling? Daar kan de techniek bij helpen.

Digitaal

Techniek helpt de paardensport enorm in deze periode. Kijk maar naar Paardrijden.nl, Horseriding.Academy, de Collegetours en andere digitale lesvormen. En ook verenigingen kunnen online hun vergaderingen houden. En dat brengt meer voordelen met zich mee. Ben jij bijvoorbeeld ooit bij een algemene ledenvergadering van je vereniging of je regio aanwezig geweest? Dat kan hartstikke leuk zijn. Zo blijf je betrokken bij jouw vereniging en bij jouw regio. Bij verenigingen is men steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden en binnenkort komen er ook in regiobesturen een aantal vacatures vrij. Misschien is het wel wat voor jou? Mijn oproep is om in elk geval een keer digitaal aanwezig te zijn bij een ledenvergadering. Zo houden we toch nog contact onderling. Laten we samen het virus er onder krijgen en intussen blijven genieten van onze mooie paardensport. De KNHS zet zijn schouders eronder. Jij ook?

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

0 261

In zijn nieuwe column schrijft Algemeen Directeur van de KNHS Theo Fledderus over de rol van de KNHS in de wedstrijdsport. Dat is volgens hem het ondersteunen van ruiters en organisaties. “Niet iedereen ervaart dat nog zo, maar daar willen we wel naartoe”, aldus Fledderus. “Mede daarom bekijken we hoe we de paardensport kunnen vernieuwen en dat is een complex verhaal.”

Aanpassingen

De Algemeen Directeur stelt dat de KNHS via het online paardrijden een hele nieuwe doelgroep bereikte. Bij de lancering van hun online platform waren alle evenementen binnen een paar uur vol. Hij schrijft: “Online paardrijden brachten wij tot stand om invulling te geven aan de startpas die door de maatregelen van de overheid niet meer gebruikt kon worden, omdat we niet meer op wedstrijd mochten. Zo kon elke paardensporter zich verder ontwikkelen terwijl de wereld op slot zat door corona. Als het online beoordelen van proeven blijft, dan zullen er wat aanpassingen in de spelregels volgen zodat het aansluit in de tijd na corona.”

Geen vervanging

De dressuurruiters die hun proeven insturen via het online paardrijden zien dit volgens Fledderus niet als vervanging van de wedstrijden. “En dat kan het ook niet zijn. Online paardrijden is ideaal voor de groep die geen vervoer heeft. Of voor ieder die (nog) niet op wedstrijd durft met een nieuw paard. En voor hen die niet een hele dag op concours kunnen. Online paardrijden is een mooie aanvulling op de wedstrijdsport die we al hebben. Hier zie je al een stuk vernieuwing.”

Beginnende ruiters

Ook wil de KNHS zich ze komende tijd bezighouden met het verbeteren van de opleiding van beginnende ruiters. “Voor hen is de route naar verbetering vrij ingewikkeld”, vindt Fledderus. “Met de juiste instructeurs en begeleiding is het te volgen. Maar het kan logischer en makkelijker. Denk hierbij aan de doorlopende leerlijnen die al verweven zitten in onze opleidingen. Welke vaardigheden heeft een beginnende paardensporter bijvoorbeeld nodig om een lange buitenrit te maken, of om de eerste wedstrijd te kunnen rijden?”

Digitaal toegankelijk

Het bovenstaande wordt transparanter gemaakt. “Dat willen we vastleggen in systemen zodat iedereen op zijn telefoon precies kan zien welke onderdelen hij al met welk paard heeft bereikt. We hebben nog wel een uitdaging voordat we leerlijnen in elke discipline en voor elke combinatie digitaal toegankelijk hebben. Er is al veel geautomatiseerd, maar nog net niet ver genoeg. Er zitten nog hick-ups in systemen, soms moet er nog een keer extra worden ingelogd. Dat willen we gladstrijken en daar zit nog wel wat werk in.”

De komende tijd gaat de KNHS aan de slag met deze en andere vernieuwingen. Fledderus sluit zijn blog af: “Zoals ik al begon, het is tamelijk complex en misschien heeft het daarom zo lang geduurd maar nu zijn we er keihard mee aan de slag!”

Bron: KNHS

Foto:  © Isa Wessels

Afgelopen jaar heeft de KNHS een aantal belangrijke wijzigingen in haar statuten en het algemeen reglement doorgevoerd. Het waarborgen van paardenwelzijn, veiligheid en de integriteit van de paardensport zijn de belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen. Nu we steeds meer onder een vergrootglas komen te liggen zijn dit belangrijke stappen voor een toekomstbestendige paardensport in Nederland. Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS, licht dit toe.

Kritischer

“De statuten van de KNHS en het bijbehorende algemeen reglement dateerden nog uit 2002. Tijden zijn veranderd waardoor deze documenten hoognodig gemoderniseerd moesten worden. Ze vormen namelijk de basis van waar wij als KNHS voor staan en binnen welke kaders de paardensport in Nederland beoefend wordt.”

“We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat de wereld om ons heen steeds kritischer kijkt naar hoe we met onze paarden omgaan.  Als we daar geen duidelijke afspraken met elkaar over maken en er niet bewust voor kiezen om het welzijn van de paarden als het hoogste goed te behouden, dan kan het wel eens zo zijn dat we in de toekomst geen paardensport meer mogen beoefenen.”

Uitgangspunt

“Het belangrijkste uitgangspunt is om duidelijke afspraken te maken. Over hoe we binnen de paardensport in Nederland om willen gaan met het welzijn van de paarden, veiligheid van ruiters en de integriteit van de sport.”

Handhaving

Er wordt extra gehandhaafd, om zeker te zijn dat ruiters en/of wedstrijdorganisaties zich aan de bijbehorende spelregels houden. “Dat klinkt misschien hard, maar de realiteit is dat dit in uitzonderlijke gevallen nodig is. Het is niet toegestaan deel te nemen aan, of het organiseren van wedstrijden waar deze drie uitgangspunten in het geding komen. Als KNHS hebben wij het belang om het voortbestaan van de totale paardensport te behartigen. Als je lid bent van de KNHS dan draag je bij aan dit belang.”

Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan dat bijvoorbeeld betekenen dat je geen lid meer mag zijn van de KNHS. “We weten dat veruit de meeste ruiters, organisaties en overigen zich aan de regels houden, het belang ervan inzien, en deze waarderen.”

Benieuwd naar het gehele interview? Klik dan hier.

 

Bron: KNHS

KNHS

Afgelopen jaar voerde de KNHS een aantal belangrijke wijzigingen door in haar statuen en het algemeen reglement. Het waarborgen van paardenwelzijn, veiligheid en integriteit van de paardensport zijn belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen. Algemeen directeur Theo Fledderus licht toe.

Tijden zijn veranderd

Op de vraag waarom de KNHS juist nu gekozen heeft voor het wijzigen van de statuen en het algemeen regelement, antwoordt Fledderus: “De statuen en het bijbehorende algemeen reglement dateerden nog uit 2002. De tijden zijn inmiddels sterk veranderd. Daardoor moesten deze belangrijke documenten hoognodig gemoderniseerd worden. Ze vormen namelijk de basis voor waar wij als KNHS voor staan en binnen welke kaders de paardensport in Nederland beoefend wordt.”

Kritische wereld

“De afgelopen jaren hebben we gezien dat er door de wereld om ons heen steeds kritischer wordt gekeken naar hoe wij met paarden omgaan”, vervolgt hij. “Denk maar aan de negatieve publiciteit in grote landelijke kranten tijdens Jumping Amsterdam dit jaar. Als we daar geen duidelijke afspraken over maken met elkaar en er niet bewust voor kiezen om het welzijn van de paarden als het hoogste goed te behouden, dan kan het wel eens zo zijn dat we in de toekomst geen paardensport meer mogen beoefenen.”

Drie uitgangspunten

Er waren drie uitgangspunten bij het opstellen van de statuen en het algemeen reglement. De KNHS wilde duidelijke afspraken maken over hoe ze binnen de organisatie en de paardensport in Nederland om willen gaan met het welzijn van ruiters, de veiligheid van ruiters en de integriteit van de sport. Fledderus licht toe: “De meeste ruiters hebben enorm veel liefde voor hun paarden. De meeste paarden in Nederland hebben het heel erg goed.We weten ook allemaal dat als je niet goed voor je paard zorgt en niet op een eerlijke manier rijdt, je paard nooit de prestaties zal leveren die jij wilt. Een paard is immers veel sterker en groter dan een ruiter.”

Excessen voorkomen

“Toch komen er ook excessen voor”, stelt hij kritisch. “Daar waar de belangen groot zijn of de kennis klein, kan dit tot ongewenste situaties leiden. Dit willen wij als KNHS zo veel mogelijk voorkomen. In de eerste plaats door het delen van kennis en het geven van voorlichting, maar ook door het opstellen van duidelijke spelregels. Als er dan toch situaties voorkomen waarin het paardenwelzijn binnen de sport ernstig in het geding komt, willen wij de mogelijkheid hebben op te treden. Dat is binnen de nieuwe statuten en in het algemeen reglement goed geregeld.”

Voorkomen van ongelukken

“Ook de veiligheid van ruiters is een belangrijk uitgangspunt, aldus Fledderus. “Het beoefenen van de paardensport is niet zonder risico. Bij onkunde, mismanagement of verkeerde belangen kunnen er ernstige ongelukken plaatsvinden. Helaas zijn daar ook voorbeelden van uit het verleden. Als wij geen duidelijke regels met elkaar opstellen over aan welke veiligheidseisen bijvoorbeeld een wedstrijdorganisatie moet voldoen, dan brengt dit ongewenste risico’s met zich mee, niet alleen voor de ruiters en paarden, maar ook voor de wedstrijdorganisatie zelf.”

Integriteit

“Het laatste uitgangspunt is de integriteit van de sport. Als je deelneemt aan wedstrijden dan wil je ervan uit kunnen gaan dat je onafhankelijk en deskundig beoordeeld wordt. Dat er ‘eerlijk gespeeld wordt’, zeg maar. Dat er geen matchfixing plaatsvindt en dat het gebruik van doping niet is toegestaan. Daar zijn aan de ene kant duidelijke spelregels voor nodig en aan de andere kant moet er ook gecontroleerd worden of deze spelregels worden nageleefd. Dat is in het belang van iedereen die onderdeel uitmaakt van of deelneemt aan de wedstrijdsport. We kennen allemaal de verhalen van matchfixing uit het voetbal of doping uit het wielrennen. Dat is desastreus voor het imago van de sport, maar ook voor het plezier dat vele ruiters beleven aan de paardensport.”

Fledderus geeft aan dat er gehandhaafd gaat worden als ruiters of wedstrijdorganisaties zich niet houden aan deze uitgangspunten. Hij vertelt hier meer over in het volledige interview op de website van de KNHS.

Bron: KNHS

Foto: Archieffoto

De sportwereld heeft met gemengde gevoelens gereageerd op de verruimingen die het kabinet heeft aangekondigd in de maatregelen tegen Corona. In navolging van tieners mogen ook volwassen sporters vanaf maandag 11 mei weer in de buitenlucht, op anderhalve meter afstand van elkaar, trainen bij hun vereniging. Dat maakte premier Mark Rutte afgelopen woensdag bekend.

Gepaste afstand

Theo Fledderus, directeur van de hippische bond KNHS zegt heel blij te zijn voor de paardensport. Hij vertelt “Dit is een hele goede stap. We willen weer naar buiten met de paarden om op gepaste afstand van elkaar te gaan rijden. Het mag helaas nog niet binnen in maneges, wat prima had gekund, maar daar valt mee te leven”.

Draaiboek

Hij vindt het wel jammer dat wedstrijden voorlopig nog niet zijn toegestaan. “Wij hebben een mooi draaiboek klaar. Je kunt prima wedstrijden dressuur en springen houden met anderhalve meter marge, zonder publiek. Maar ik begrijp ook dat het kabinet de sport over één kam scheert.”

550.000 euro verlies

De uitgifte van licenties voor dit seizoen en afdracht van contributies is teruggelopen. Dat leverde de KNHS zo’n 550.000 euro aan verlies op. Fledderus vertelt “Dat verlies is niet zomaar meer goed te maken. Sinds vorige week hebben de 45.000 bij de KNHS aangesloten leden onder de achttien jaar al toestemming weer te trainen, vanaf maandag mogen ook de overige 120.000 leden weer in de bak.”

Bron: Trouw

Foto: Remco Veurink

0 808
Cees Roozemond theo fledderus
Cees Roozemond, hier in 2013 met Bert Wassenaar.

De coronacrisis heeft een ongekende impact. Nooit hadden we kunnen verwachten dat heel de wereld, ook Nederland en ook de sport, op slot zouden gaan. Zoals het hoort is onze gezondheid nu hoofdzaak, de rest bijzaak. We moeten kwetsbare mensen beschermen en we moeten zorgen dat onze fantastische verpleegkundigen en artsen hun werk kunnen volhouden. Voor de paardensport betekent dit nog steeds dat wedstrijden voorlopig niet aan de orde zijn. En dat betreuren wij, net zoals jullie. Toch willen wij jullie vragen om ook met ons en alle verenigingen solidair te blijven. Waarom zullen we hieronder uitleggen.

Uitgewerkte protocollen

Gelukkig mochten we vanaf het begin van de crisis onze paarden blijven verzorgen en rijden. Wij, de KNHS, hebben daar samen met onze partners hard voor gewerkt. Het is ook goed nieuws dat er sinds kort weer ruimte is voor de jeugd om buiten te trainen en les te krijgen. En we staan als KNHS al met uitgewerkte protocollen klaar voor de volgende verruiming. We hopen binnen afzienbare tijd weer op aangepaste wijze met wedstrijden te kunnen starten, maar we zullen de besluiten van de overheid daarover moeten afwachten.

Online proeven

Intussen doen we alles om de sport goed in beeld te brengen en jullie wekelijks te informeren via deze nieuwsbrief. Ook zorgen we voor alternatieve vormen van paardensport, zoals ons nieuwe initiatief paardrijden.nl waar je online proeven kunt laten beoordelen door deskundige KNHS-juryleden. Dat is trouwens een geweldig succes gebleken, in twee weken tijd hebben we al meer dan 5100 inschrijvingen en werken er al 220 juryleden mee! Eveneens bereiden wij online coaching modules voor die binnenkort beschikbaar zijn. Met deze modules kun je advies krijgen van de beste coaches uit alle disciplines. En ook onze opleidingen hebben we voor een groot deel digitaal gemaakt zodat je toch in deze lastige tijd verder kunt met je opleiding. Voor instructeurs hebben we een beroepsgroep opgericht om hen samen te brengen, te adviseren en te ondersteunen.

Sommigen hebben het zwaar

Tot slot overleggen we in samenwerking met NOC*NSF en de Sectorraad Paarden met de overheid hoe we onze sector door deze crisis kunnen loodsen en blijven ondersteunen. Want in onze prachtige paardensportsector hebben sommigen het zwaar, de kosten gaan door en de inkomsten stagneren. Dat raakt ons als KNHS vanzelfsprekend ook. Onze financiële resultaten staan onder druk, want er worden minder nieuwe lidmaatschappen en startpassen afgenomen. We bezuinigen waar het kan maar ook willen we een beroep doen op jullie.

Blijf lid

Laten we elkaar vasthouden. Dat is wat we in heel sportend Nederland van elkaar vragen. Zie hier het filmpje van NOC*NSF. Laten we zorgen dat we straks weer fijn op wedstrijd kunnen gaan en dat er verenigingen, wedstrijdorganisaties en een KNHS zijn die dit kunnen blijven organiseren. Daarom doen wij een beroep op jullie om solidair te zijn: blijf lid van je vereniging, houd je startpas, vraag geen geld terug. Samen zijn we sterk en kunnen we er voor zorgen dat we straks weer volop van onze sport kunnen genieten. En het allerbelangrijkste is en blijft natuurlijk: blijf gezond, zorg goed voor elkaar en voor je paard of pony!

Bron: KNHS

Foto: KFPS 2013

ruitersport dressuur
Dressuurring © DigiShots

In de derde podcast van Rosa van Veen gaat de amazone en onderneemster met KNHS-directeur Theo Fledderus in op de coronacrisis. Uiteraard gaan ze dieper in op de gevolgen van de crisis voor de hippische wereld.

De KNHS heeft op basis van vragen die naar maneges en verenigingen zijn gestuurd een ‘coronamonitor’ samengesteld. “Middels die vragenlijsten willen we onder meer te weten komen hoe ze tegen de toekomst aankijken”, legt Fledderus uit. “Kunnen ze het nog volhouden, waar hebben ze problemen, of zorgen? En of ze vertrouwen hebben in de toekomst.”

Opdrogende inkomsten

Uit de ‘coronamonitor’ blijkt volgens Fledderus vooralsnog dat maneges stuk moeilijker hebben dan verenigingen. “Logisch, zij hebben zelf de verantwoordelijkheid, terwijl de inkomsten opdrogen. Verenigingen hebben in de regel minder uitgaves. Veertig procent van de manege-eigenaren geeft aan dat ze zich veel zorgen maken over de toekomst omdat ze niet weten hoe lang crisis nog gaat duren. Ik zie heel veel veerkracht, maar ook heel veel zorgen. Hippische ondernemers zien geen geld binnenkomen, maar er gaat wel iedere dag geld uit. De compensatie van de overheid is nog niet binnen.”

Maneges verzinnen intussen allerlei initiatieven om klanten te betrekken bij het bedrijf. “Ideeën waarbij klanten een paard steunen, en kunnen volgen en zien wat er met dat paard gebeurt. Zodat we samen de crisis door kunnen komen en weer van de paardensport kunnen genieten.”

Enorme impact

Fledderus voorspelt verder dat de hippische wereld er over 1 of 2 jaar wel eens heel anders uit zou kunnen zien. “De coronacrisis heeft een enorme impact, nu alle wedstrijden en alle evenementen zijn gestopt. De paardenwereld ligt een beetje op zijn kont. Wellicht moeten we straks met een kleiner klantenbestand de dienstverlening op peil houden. Door het aanbod interessant te houden, wellicht nog flexibeler en goedkoper te worden; we moeten aan alle kanten aan de bak.”

In de podcast van Rosa van Veen komt ook het online wedstrijdrijden van de KNHS aan de orde. Wil je weten wat Fledderus daarover zegt? Luister hier dan de podcast terug.

Zie ook: Rosa van Veen: “Je kunt nooit te veel goed opgeleide paardencoaches hebben”

Bron: Podcast Rosa van Veen / Hoefslag

Foto: Digishots

ibop kee h alt

Algemeen KNHS directeur Theo Fledderus geeft in zijn maandelijkse column zijn mening over hoe we als paardensector op positieve wijze kunnen inspelen op het onderwerp paardenwelzijn richting het algemene publiek,. 

Negatieve trend

Onlangs kwam Jumping Amsterdam in opspraak vanwege het paardenwelzijn. “Wat een wedstrijd, met vier Nederlanders in de barrage en Marc Houtzager als winnaar. Prachtig allemaal. Ondertussen waren we met zijn allen ook druk bezig met het onderwerp paardenwelzijn. De boel werd op scherp gezet vooraf en tijdens het evenement. Na het EK in Rotterdam was het weer raak, en eigenlijk zie je een trend ontstaan. De volgende stap komt natuurlijk richting de Olympische Spelen”

Samenwerking

Wat Fledderus positief verrast heeft, is de samenwerking achter de schermen tussen vele betrokkenen in de paardenwereld. “Het was ontzettend goed. Mensen toonden zich alert en betrokken. Ze speelden in op journalisten en voorzagen hen van informatie. Dan werd er bijvoorbeeld gekeken of Anky iets kon doen en hop, we zagen haar terug in diverse media. Dat hebben we goed gedaan en ik denk dat onze achterban niet eens alles daarvan heeft meegekregen.”

Verdediging

“Maar wat ik minstens zo belangrijk vind, is onze achterban meer bewust ervan maken dat ze zelf ook iets kunnen doen. Het is belangrijk dat door het grote publiek wordt gezien dat de paardensport een hele mooie wereld is, met mensen die hartstikke betrokken zijn bij hun paarden, er veel voor doen en er alles voor over hebben. Dat laten zien, is beter dan alleen maar in de verdediging blijven zitten.” 

Bijzonder samenspel

“Bij de Jagersvereniging hebben ze hier goede ervaringen mee opgedaan. Jagers vertellen zelf hun verhaal. Ze nemen de buurt een keer mee en laten zien wat ze aan het doen zijn en waarom. Wij denken daar volgens mij niet zo snel aan. We maken ons druk over de discussie en hebben vervolgens zorgen of we nog wel mogen paardrijden. Maar wat kun je er zelf aan doen om dat bijzondere samenspel met een paard of pony te laten zien? Misschien kunnen bijvoorbeeld kinderen op hun school zeggen: ‘Ga eens mee naar mijn manege, stal of vereniging. Dan laat ik je wat zien.”

Nuance

“Ik denk dat onze paarden het nog nooit zo goed gehad hebben als nu, en tegelijkertijd zijn er nog steeds dingen die we beter kunnen doen. Dat staat ook buiten kijf. Daar blijven we voortdurend aan werken, zoals we al lange tijd doen als KNHS zijnde. We moeten het hebben van de mensen die er genuanceerd instaan. Hoe wij met een paard omgaan, is in deze tijd van verstedelijking iets om te koesteren.”

“Een dergelijke intensieve omgang met een dier en indirect met de natuur is bijna uniek in onze maatschappij. Je kunt een kind een konijn laten aaien in de kinderboerderij, maar dat komt nog niet in de buurt van de intensieve wisselwerking die wij met paarden hebben. Laat dat zien, ook aan degenen die onze sport helemaal niet kennen!” Aldus de algemeen KNHS directeur. 

Bron: KNHS / Hoefslag

Foto: Remco Veurink

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer