Tags Posts tagged with "SRP"

SRP

Op 22 en 23 december 2018 werd op een flink aantal stallen influenza gemeld. Hierop is aan dierenartsen en paardenhouders een aantal maatregelen geadviseerd om te voorkomen dat de influenza zich verder zou uitbreiden. In de dagen daarna lijkt het rustiger geworden.

Gezondheidsdienst voor Dieren

Sinds de laatste berichtgeving op 31 december is er inmiddels ruim een maand verstreken. Bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) werden in januari nog 7 uitbraken bevestigd en in totaal werden er vanaf medio december 20 uitbraken bevestigd. Dit is een onderschatting van de werkelijke situatie, omdat niet alle monsters naar de GD worden gestuurd en er ook uitbraken zijn die niet worden bemonsterd.

Inmiddels is de afgelopen week bekend geworden welk influenzavirus de uitbraken in Nederland heeft veroorzaakt. Er zijn nog altijd vragen en het is op dit moment nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden. Hiervoor zijn meer studies nodig. De hulp van dierenartsen en paardenhouders is nog altijd nodig.

Influenza beperken

Gezien de huidige bevindingen blijven de volgende adviezen van kracht om influenza te beperken:

 

  • Een keer extra vaccineren bij paarden die langer dan 6 maanden geleden zijn gevaccineerd, is verstandig mits er op het betreffende bedrijf nog geen problemen zijn

 

  • Als symptomen van griep worden gezien is direct tweemaal daags alle paarden op het bedrijf temperaturen erg verstandig.

Hoesten en een snotneus volgen vervolgens vaak binnen één of enkele dagen.

 

  1. Bij verdenking kan een neusswab ingestuurd worden voor een onderzoek op influenza om de diagnose te bevestigen
  2. Onderlinge wedstrijden waar alleen paarden van het eigen bedrijf komen, zijn natuurlijk geen probleem, maar op wedstrijden waar veel paarden bij elkaar komen is het wel oppassen geblazen. Liefst het paard niet op stal zetten in een vreemde stal, maar na het rijden direct terug op de trailer zetten en naar huis brengen.

 

Bron: SRP

Foto: Archief

 

hoofd algemeen bles

Hoe staat het met het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW)? De Sectorraad Paarden (SRP) nam het enige tijd geleden over. En daarna werd het stil. Tot gisteren een persbericht binnen kwam bij de redactie. Prof. dr. Marianne Sloet wordt de voorzitter van de ‘Commissie van Deskundigen’. Volgt u het nog?

Keurmerk

In het persbericht wordt uitgelegd wat de stand van zaken is: Na de overname van het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) door de Sectorraad Paarden (SRP) is het enige tijd stil geweest. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de organisatie achter het keurmerk professioneel vorm te geven zodat de keuringen kunnen starten en keurmerken kunnen worden uitgegeven.

Commissie van Deskundigen

Inmiddels is de Stichting Welzijn Paard opgericht die de uitgifte van keurmerken op zich zal nemen. Voor de inhoudelijke toetsing van het keurmerk en de uit te voeren keuringen is een Commissie van Deskundigen opgericht. Prof. dr. Marianne Sloet van de Universiteit Utrecht is bereid gevonden deze commissie voor te zitten. ‘Het Keurmerk Paard en Welzijn is een belangrijke ontwikkeling voor de sector. Zeker nu het breed gedragen wordt door de sectorpartijen is dit een goede manier om aan de maatschappij en de politiek te laten zien dat de paardensector serieus bezig is met paardenwelzijn’ aldus Sloet. De Commissie van Deskundigen bestaat verder uit dr. Machteld van Dierendonck, Yteke Elten, Jan Greve, Bas Steltenpool en Vincent Valk.

Grote diversiteit aan bedrijven

Voorzitter van de Stichting Welzijn Paard, Jan Cees Vogelaar is blij met de ontwikkelingen. ‘Toen we het keurmerk overnamen van de initiatiefnemers wisten we dat er nog behoorlijk wat werk aan de winkel was. We hebben binnen onze sector natuurlijk te maken met een grote diversiteit aan bedrijven en organisaties en draagvlak is essentieel voor het keurmerk. Met de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen is het voor ons als sector erg belangrijk om onze goodwill te tonen en te laten zien dat welzijn bovenaan de agenda staat’ aldus Vogelaar.

Lang duurt

Volgens het persbericht staan bedrijven  te popelen om zich te laten keuren en zich aan te kunnen sluiten bij het lijstje van bedrijven dat reeds in het bezit is van het keurmerk. De Commissie van Deskundigen is aan het werk om qua inhoud en werkwijze de puntjes op de i te zetten zodat we de inspecteurs en dierenartsen kunnen opleiden die de keuringen gaan uitvoeren. Geluiden uit de sector dat het allemaal lang duurt schuift Vogelaar aan de kant. ‘We willen geen half werk leveren en het keurmerk zodanig in de markt zetten dat het aantrekkelijk is voor ondernemers om te behalen. We moeten een nieuwe organisatie om het keurmerk heen bouwen en dat vergt even tijd.’ Stichting Welzijn Paard hoopt vanaf het einde van het derde kwartaal van 2018 te gaan starten met keuringen.

Bron: Persbericht SRP / Hoefslag

Foto: Stock

0 73
paardenwelzijn weide gras wei
Foto: Remco Veurink

Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft vanaf 1 januari 2017 een nieuwe voorzitter in de persoon van Jan Cees Vogelaar uit Lelystad. Het bestuur benoemde in juli een vertrouwenscommissie om op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. Het bestuur stemde unaniem in met de benoeming van Vogelaar.

Siem Korver namens de sollicitatiecommissie: “We zijn zeer verheugd dat wij Jan Cees Vogelaar aan het bestuur konden voordragen als kandidaat voor het voorzitterschap. Hij heeft een sterke bestuurlijke ervaring in de agri-business, een duidelijke affiniteit met de paardensector en een groot netwerk met veel ervaring op de dossiers waar wij de komende periode als SRP op zullen gaan focussen.”

Vogelaar is blij met zijn benoeming en wil deze uitdaging graag aangaan. “Voor de SRP liggen de komende jaren veel uitdagingen in het verschiet. De SRP is de afgelopen jaren ontwikkeld als een serieuze gesprekspartner voor overheden en maatschappelijke organisaties. Ik ben enthousiast met de unanieme benoeming door het bestuur en ik ga me de komende tijd verder verdiepen in de dossiers waar de SRP mee bezig is en hoop op een prettige samenwerking met alle betrokken partijen.”

Jan Cees Vogelaar volgt Piet Jansen op die eind 2016 zijn functie als voorzitter van de SRP neerlegt nu zijn reglementaire termijn van twee keer drie jaar erop zit. Het bestuur van de SRP is Piet Jansen zeer erkentelijk voor de rol die hij de afgelopen jaren heeft vervuld voor de SRP en wenst zijn opvolger Jan Cees Vogelaar veel succes.

Bron: Persbericht Sectorraad Paarden

Foto: Remco Veurink

0 421
Rhinopneumie
Het was even rustig, met Rhinogevallen in Nederland. Maar gisteren werd bekend dat er op een locatie in het Land van Maas en Waal Rhinopneumonie is  vastgesteld. De stal is direct gesloten.


De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat om het EHV1 virus, de variant van rhinopneumonie die zich kan uiten middels verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen. In dit geval was er sprake van meerdere paarden met ziekteverschijnselen en een paard met neurologische verschijnselen, dit paard wordt intensief verpleegd.


Alle paarden op de locatie staan dagelijks onder controle van een dierenarts.
Je kunt je paard(en) zelf controleren op een infectie door tweemaal daags de temperatuur op te nemen. Bij koorts is het verstandig om direct uw dierenarts te raadplegen.


Wat is rhinopneumonie?
Rhinopneumonie is een virusziekte bij het paard die veroorzaakt wordt door twee verschillende herpesvirussen (EHV1 en EHV4) en drie verschijningsvormen kent:
* verkoudheidsvorm
* abortus-vorm (besmettelijk verwerpen)
* neurologische-vorm
De Sectorraad Paarden legt op haar website uit wat Rhinopneumie precies inhoudt: http://www.sectorraadpaarden.nl/rhinopneumonie.html


0 49

Na overleg van de Sectorraad Paarden (SRP) met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst zijn enkele belangrijke tegemoetkomingen richting de sector tot stand gekomen.

BTW-landbouwregeling voor fok-en opfokbedrijven
De Belastingdienst keurt alsnog goed dat paardenfok- en -opfokbedrijven de btw-landbouwregeling blijven toepassen. Dit geldt zowel voor de levering van paarden door deze bedrijven als de opfokdiensten aan derden. Het is helaas op dit moment nog niet geheel duidelijk of deze goedkeuring alleen betrekking heeft op fok- en opfokpaarden, of ook op andere paarden. De SRP probeert hierover snel duidelijkheid te krijgen en zal de sector hierover zo snel mogelijk informeren. Voorwaarde voor het toepassen van de btw-landbouwregeling is wel dat een bedrijf tenminste één hectare cultuurgrond bedrijfsmatig in gebruik heeft.

De btw-landbouwregeling houdt in dat een bedrijf buiten de heffing van btw blijft: het bedrijf is dan geen btw verschuldigd over de omzet, en krijgt ook geen btw-teruggave over de kosten. Fok- en opfokbedrijven kunnen kiezen voor toepassing van de btw-landbouwregeling of voor de normale btw-regeling. De btw-landbouwregeling is niet voor elk bedrijf de beste keuze. Laat u hierover adviseren door uw accountant of fiscalist.

BTW-veehandelsregeling voor alle soorten paarden
De Belastingdienst keurt ook alsnog goed dat paardenhandelaren de veehandelsregeling op verzoek kunnen toepassen op de levering van alle –soorten-  paarden (dus niet alleen slachtpaarden, fokmerries en dekhengsten). De veehandelsregeling werkt hetzelfde als de btw-landbouwregeling, een bedrijf blijft hiermee buiten de heffing van btw. Paardenhandelaren hebben dus de keuze tussen toepassing van de btw-veehandelsregeling of de normale btw-regeling. Ook de veehandelsregeling is niet voor elk bedrijf de beste keuze. Laat u hierover adviseren door uw accountant of fiscalist.

De Belastingdienst heeft in een overleg met de SRP aangegeven dat beide bovenstaande goedkeuringen per 1 april 2014 worden heroverwogen. De SRP zal zich ervoor  inzetten dat de regelingen op bovenstaande wijze toegepast kunnen blijven worden.

Deze besluiten kunt u hier teruglezen.

Voor de volledigheid, het 6%-tarief geldt bij levering van paarden vanaf 1 januari 2014 alleen nog voor slachtpaarden, fokmerries en dekhengsten. Zie hiervoor het persbericht van de SRP van 25 oktober 2013.

De Sectorraad Paarden behartigt de collectieve belangen in de paardensector en bestaat uit de volgende partijen: KNHS, KWPN, Koepel Fokkerij, FNHO (bestaande uit: FNRS, VHO, BvHH, VSN, NVvH, NVvGP, NFvD, GGP, NVZR), Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO: ZLTO, LTO Noord, LLTB)

 

0 18

Op maandag 18 november kwam het bericht naar buiten over Rhinopneumonie in Lienden. Op dit moment zijn er geen nieuwe gevallen vastgesteld. Hiermee vindt de Sectorraad Paarden het verantwoord om het eerdere advies over te nemen extra maatregelen voor bescherming tegen het virus in te trekken.

Op donderdag 21 november kwam het bericht naar buiten over rhinopneumonie in Uden.
Op dit moment zijn er geen nieuwe gevallen vastgesteld.

Voor meer informatie over Rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

KNHS

Volg ons!

103,151FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer