Tags Posts tagged with "Springpaardenfonds Nederland"

Springpaardenfonds Nederland

0 7691

Dat is makkelijk, moet ze gedacht hebben. De paarden worden voor je gescout, goedkoop aangekocht en uiteindelijk kan het zelfs de wereldtitel opleveren. Een rijke Koeweitse prinses wilde enkele jaren geleden een poging doen om het Springpaardenfonds Nederland te kopen. Het kwam nooit tot serieuze onderhandelingen, omdat de directie liet weten dat een koop van het investeringsfonds ‘in principe niet bespreekbaar’ is. Dat bevestigen meerdere bronnen binnen het fonds aan De Hoefslag.

Doorstart SFN
De dame uit Koeweit mocht wel een voorstel doen, maar wist dat het dan met heel veel geld over de brug zou moeten komen. Het SFN is voor het behoud van Nederlandse springpaarden en koppelt talenten aan Nederlandse ruiters. In 2006 hebben diverse beleggers aandelen gekocht en zo is er in totaal 2,6 miljoen euro opgehaald. Uiteindelijk zijn er 17 paarden aangekocht, waarvan 3 de top hebben gehaald: Utascha, Aquila en Zenith. De laatste twee paarden worden momenteel op internet geveild, omdat het SFN opgeheven wordt. Er wordt wel een doorstart gemaakt met SFN II, maar omdat het een beleggingsfonds blijft, worden de paarden uit het eerste fonds eerst verkocht. De opbrengst gaat naar de aandeelhouders, die dat bedrag zouden kunnen herinvesteren in het nieuwe fonds.

Bekijk hier ook een interview met Wout-Jan van der Schans over de ‘te vroege’ opheffing van SFN I.

De Koeweitse prinses kon en kan wel een investering doen. Alleen zijn de beleggers van het SFN in principe Nederlanders die hopen dat de paarden topresultaten kunnen rijden voor Nederland in de landenwedstrijden. Dat zou voor iemand uit het Midden-Oosten dan een beetje een gekke investering zijn.
Vandaar dat ze zich daarna ook niet meer gemeld heeft bij het Springpaardenfonds Nederland.

Bron: Robert Hüsken/De Hoefslag

0 2071

Zijn grote doel was om in 2017 te pieken met SFN Aquila. Springruiter Wout-Jan van der Schans had die afspraak gemaakt met het Springpaardenfonds Nederland. Zeker omdat altijd de planning is geweest om SFN Zenith in 2016 te verkopen. “De planning was om het stokje over te nemen van Jeroen Dubbeldam en Zenith”, zegt Van der Schans in een interview met De Hoefslag.

Gedwongen verkoop
Door verandering in de Europese regelgeving was het Springpaardenfonds Nederland genoodzaakt om het investeringsfonds niet in 2018, zoals gepland was, maar in 2016 al op te heffen. Vlak na de Olympische Spelen. Dat gooide roet in het eten van Van der Schans. Het paard is onderdeel van SFN I, en kan dus niet zomaar overgeheveld worden aan SFN II. Het tweede fonds maakt een doorstart, maar zal niet helemaal bestaan uit dezelfde aandeelhouders. Daarom is het fonds genoodzaakt om Aquila 2 jaar ‘te vroeg’ te verkopen. “Het zou vreselijk zijn als Aquila ergens komt waar hij niet tot zijn recht gaat komen. Bij een ruiter waar het niet mee klikt. Ik hoop natuurlijk dat er een koper komt die zegt dat ik nog op Aquila kan blijven rijden. Dat de paarden worden verkocht snap ik. Dat is nu eenmaal met eigenaren. Alleen is het duidelijk dat ik nog niet klaar was met Aquila.”

Bron: Robert Hüsken/De Hoefslag

0 1936
Jeroen Dubbeldam Zenith

Tijdens een voor de gelegenheid gehouden persconferentie op Landgoed Balkenschoten werd er vandaag in Nijkerk nog even teruggeblikt naar de geweldige successen van paradepaard Zenith N.O.P. (foto, v. Rash R) en in zijn schaduw die van de nummer twee van stal, Aquila (v. Ovidius). Vanzelfsprekend stond geestelijk vader en directeur Jacob Melissen ook nog even stil bij het tragische overlijden van Gerrit Jan Swinkels, toenmalig voorzitter van de directie. Verder was het vooral het algehele verhaal van het Springpaardenfonds Nederland (SFN) dat aan de hand van een evaluatie de revue passeerde en kon met enige trots worden vermeld dat het eerste fonds volgend jaar opvolging krijgt van SFN II.

Fun capital

Dit is geen slecht financieel resultaat voor een stal die al tien jaar draait

Het ‘originele’ SFN zal tien jaar na de oprichting en kort na de Olympische Spelen in Rio eindigen. Aangezien het SFN een zogenaamd gesloten fonds is, staat op voorhand niet alleen een begin-, maar ook een eindpunt vast en dat is in dit geval het jaar 2016. Dit betekent dat na de Spelen de in het fonds aanwezige paarden -nu nog negen, waaronder dus Zenith en Aquila- verkocht zullen worden om de certificaathouders een zo goed mogelijk rendement te bieden. Henk Rottinghuis, huidig voorzitter van de directie, maakte duidelijk dat er in 2006 voor 2,6 miljoen euro was ingelegd, waarvan voor 2,2 miljoen euro in totaal achttien paarden werden aangeschaft. Negen hiervan, waaronder de dit jaar overleden Utascha, zijn er inmiddels weer verkocht. Deze negen brachten 1,7 miljoen euro op. Rottinghuis: ‘Als de overige negen paarden twee miljoen opbrengen, kunnen we de certificaathouders min of meer hun inleg teruggeven. Dat is geen slecht resultaat voor een stal die al tien jaar draait, met als eerste insteek het sportieve dividend en vervolgens het financiële rendement.’ ‘Binnen de wereld van wat we noemen fun capital wordt dit als een bijzonder fonds gezien. Het is zeldzaam dat zoiets rendement oplevert. Maar hier kan het, mede dankzij unieke elementen zoals het selectiesysteem met de vijf selecteurs’, voegde Van Lanschot bankier Floris Deckers, als voorzitter van de Raad van Commissarissen toe.

Vliegende start

Een eerste rendement volgt aan het einde van dit jaar als alle certificaathouders 25% van hun begininleg uitgekeerd zullen krijgen. Vervolgens zal er in januari 2016 een eerste emissie, maximaal 2,5 miljoen euro groot, plaatsvinden van de nieuwe certificaten, waarbij gekozen kan worden tussen certificaten van 25.000 of van 100.000 euro. Een jaar later volgt nog een tweede emissie. Het idee is dat vanaf januari zoveel mogelijk van de huidige certificaathouders overstappen in SFN II. De ‘early adopters’ hebben recht op een korting van 10% bij de eerste emissie en van 5% bij de tweede. Melissen schatte dat ongeveer 2/3 van de huidige leden de overstap zal gaan maken. Het doel is om 3,5 tot 4 miljoen euro op te halen, met een maximum van 149 certificaathouders. Hoewel min of meer een voortzetting met dezelfde selecteurs en personele bezetting zullen er wel degelijk zaken anders zijn in SFN II, dit op basis van de geleerde lessen uit de SFN I-periode. Zo zal gestreefd worden om de huidige kosten per paard -op jaarbasis 25.000 euro- terug te brengen. Dit kan onder meer door aan het eind van de rit, als er bij verkoop afgerekend moet worden, ook de voormalige eigenaar mee te laten betalen aan de gemaakte kosten. Volgens de huidige opzet van het SFN behoudt de voormalige eigenaar nog altijd 25% van het eigendom van het paard en deelt hij of zij met hetzelfde percentage mee bij een latere verkoop. Verdere kosten zijn er niet, maar daar komt vanaf SFN II dus verandering in. Overigens beaamde Deckers dat Van Lanschot Bankiers niet meer als sponsor optreedt en voegde Rottinghuis direct toe dat er dus nog ruimte is voor geïnteresseerde partijen. Tot slot heeft SFN II de ambitie om direct een vliegende start te maken. Dit kan door verschillende paarden aan te schaffen die wat ouder zijn dan voorheen bij aankoop. Een aantal paarden zou zelfs overgenomen kunnen worden van SFN I. Dit schept wel de situatie dat er enerzijds voor de certificaathouders van SFN I een zo hoog mogelijke opbrengst moet worden gerealiseerd, een wettelijke plicht voor een fonds als dit, en dat er tegelijkertijd zo scherp mogelijk moet worden ingekocht. Een voorbeeld van een dergelijk paard is de pas zesjarige Eloma’s Blue SFN. De talentvolle Mr. Blue-zoon werd als afsluiter van de middag door Wout-Jan van der Schans, die op Landgoed Balkenschoten zijn stal heeft, gepresenteerd, net als zijn topper Aquila.

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink

‘Dit was het ideale moment om Zenith SFN van de hand te doen. Hij is pas tien jaar en had weliswaar volgens planning pas in Rio 2016 moeten gaan oogsten, maar bleek in Caen twee jaar voor op schema te lopen. Sportief gezien heeft hij alle verwachtingen overtroffen. Beter dan tweemaal goud op het WK kan simpelweg niet. Vooruit, misschien staan twee olympische plakken van dezelfde kleur nog iets hoger aangeschreven, maar wat is de kans hierop in de springsport? Feitelijk kan het alleen maar slechter gaan. We hebben een bod van vele miljoenen gekregen en daar konden we op basis van gezond boerenverstand geen nee tegen zeggen. We kunnen onze certificaathouders nu al een rendement beloven, waar we op voorhand enkel van hadden durven dromen. En vergeet niet dat levende have kwetsbaar blijft. We hebben het aan den lijve ondervonden bij het plotselinge overlijden van de jonge Rapide Viando SFN.’

Luxepostitie

Geheel ondenkbaar was het niet dat bovenstaande mededeling afgelopen zaterdag naar buiten zou zijn gebracht. Het Springpaardenfonds Nederland had een speciale persconferentie belegd voorafgaand aan de SFN-dag op Stal de Sjiem in Weerselo (foto). Hierbij zou de toekomst van de combinatie Jeroen Dubbeldam/Zenith uit de doeken worden gedaan. Eén ding stond daarmee op voorhand vast: het SFN zou zijn ware gezicht laten zien. En dat gebeurde ook. Zenith blijft ‘gewoon’ behouden voor Dubbeldam en daarmee voor de Nederlandse sport tot en met de Olympische Spelen van Rio 2016. Wat een contrast met precies vier jaar geleden, toen bekend werd gemaakt dat de eveneens pas tienjarige wereldkampioen Totilas vertrok. Tegenwoordig verkeert onze nationale paardensport zelfs in een luxepositie. Dit dankzij diverse Nederlandse en (opvallend genoeg) Oostenrijkse liefhebbers en niet te vergeten initiatieven als het N.O.P. Het SFN past naadloos in dit rijtje. Het fonds houdt duidelijk vast aan zijn ideële doelstelling. Vanzelfsprekend is het niet, bewonderenswaardig wel.

Rendement

Voor de lange termijn kan het SFN garen spinnen met deze keuze. Nu Zenith verkopen had vast een hoop investeerders aangetrokken voor het in 2015 op te richten tweede fonds, maar dit waren op de eerste plaats beleggers geweest die gaan voor winstmaximalisatie. De harde kern liefhebbers houdt het SFN nu binnenboord. Deze club kan zelfs groeien en een nog steviger fundament vormen, zodat het fonds ook in tijden van tegenwind overeind blijft.
PR-technisch is het behoud van Zenith altijd een uitstekende zet. Tot en met Rio fungeert de ruin, met zijn huidige status, als een lopende reclamezuil. En als alles heel blijft, komt het over twee jaar ook met dat rendement nog helemaal goed. Van een tienjarige, die overtuigend dubbel nul weet te blijven op de altijd loodzware zaterdag van een WK en die een tovenaar in het zadel heeft zitten, hebben we het laatste nog lang niet gezien.

Peter van Pinxteren (redacteur van de Hoefslag, ook te volgen via twitter)

Foto: Ellen Franke, met op de foto v.l.n.r. Gerrit Jan Swinkels (directievoorzitter SFN), Jeroen Dubbeldam en Jacob Melissen (oprichter en lid directie SFN)

 

Het Springpaardenfonds Nederland (SFN) beleefde in Caen een ongekend succes. Zo’n dertig certificaathouders zagen hun paard Zenith SFN Jeroen Dubbeldam eerst naar teamgoud en vervolgens naar de Final Four brengen, met het individuele wereldgoud als ultieme beloning. Het fonds waar Zenith in onder is gebracht loopt nog tot en met 2018 en is dus eindig. Al langer wordt er gesproken over het opzetten van een tweede fonds naast het huidige. Uit de woorden van SFN-directievoorzitter Gerrit Jan Swinkels kan worden opgemaakt dat dit nu staat te gebeuren. Het ijzer moet immers worden gesmeden als het heet is. Swinkels: ‘Het is helder dat dit succes alle ingrediënten in zich heeft om een nieuw fonds in de steigers te zetten. Dat tweede fonds komt er ook. Dat zegt mijn gevoel. Maar eerst willen we op 4 oktober, op de jaarlijkse certificaathoudersdag, polsen hoe dit bij de huidige harde kern valt. Vergeet niet dat het hier ook om een beleggingsfonds gaat, wel eentje met duidelijk twee doelstellingen en de eerste doelstelling is jong talent voor Nederland behouden. Daarbij verwacht ik dat we in 2018 de mensen uit het eerste fonds niet alleen hun geld terug zullen geven, maar ook met rendement.’

Zenith is ‘ons’ paard

Swinkels neemt de gelegenheid waar om nog eens terug te blikken naar de start van wat een succesverhaal genoemd kan worden: ‘Jacob Melissen heeft voor de aftrap gezorgd. Hij begon er voor het eerst tegen mij over na de Olympische Spelen in Sydney. Ik moest er toen eigenlijk wat om grinniken. Maar petje af voor zijn doorzettingsvermogen, anders was het nooit van de grond gekomen. De formule van het fonds staat gewoon als een huis. Samen met de vijf selecteurs, de directie en de raad van commissarissen geloven we als één team in de doelstelling. We hebben 2,6 miljoen in het fonds. Welke stal in Nederland kan met dit bedrag al vele jaren zoiets in de benen houden? Het is onderdeel van de formule: een bepaalde hoeveelheid geld, maar niet te gek veel, goede adviseurs en een open, transparante bedrijfsvoering. Weet je wat het allermooiste is? We zijn hier nu met een hele club aanwezig en Zeniths is gewoon ‘ons’ paard.’
En lachend: ‘Vandaag vroeg iemand aan mij of ik misschien zijn eigenaar was. Ik zei: ja, maar ik heb niet eens één been.’

Bron: Hoefslag

Succescoach Rob Ehrens (foto) blikt vooruit naar wat opnieuw een spannende dag beloofd te worden voor de Nederlandse springsport. Allereerst zijn er complimenten voor het rijden van Dubbeldam: ‘Jeroen reed geweldige rondjes! Hij heeft uit het boekje en fantastisch geconcentreerd gereden.’

Ehrens kent zijn klassiekers. De laatste keer dat een Nederlander op een WK de paardenwissel haalde, schudt hij zo uit zijn mouw. ‘Dat was Johan Heins in 1978, in Aken en met Pandur. Alleen als je al beschouwt hoe lang het geleden is, is deze prestaties van Jeroen een heel speciaal iets. Zowel hij als Zenith steekt in goede vorm. Maar er zijn hier vier hele, hele sterke ruiters en ook vier verschillende paarden. Orient Express is een druk paard. Hij springt extreem van links naar rechts. Als het breder wordt, gaat hij naar links springen en hij maakt graag een extra galopsprongetje tussendoor. Cortes lijkt op het oog niet de moeilijkste, maar dat dachten we in Aken 2006 ook van Authentic het toenmalige paard van Madden. Dat viel toen tegen. Casall is een hengst, die je een beetje aanvallend moet rijden. Die moet je mogelijk wat meer motiveren. En Zenith, hij is nog jong en onervaren. Dat kan misschien moeilijk zijn voor die anderen. De overige drie zijn internationale coryfeeën en Zenith is een paard in opkomst.

‘De kansen zijn voor iedereen gelijk. Je moet relaxed de strijd aangaan en vertrouwen op je eigen kwaliteiten als ruiter. Meer kun je niet. Ga je teveel nadenken en filosoferen werkt het niet. Dan verlies je de rijkunst. Je moet gewoon rijden en dat is aan Jeroen wel toevertrouwd. Ze gaan niet proberen te winnen, ze gaan het gewoon afmaken!’

Succes voor het SFN

Het succes van Dubbeldam en Zenith SFN is ook het succes van het Springpaardenfonds Nederland. Founding father Jacob Melissen (foto rechts), als journalist actief op het WK, kan met recht trots zijn op het resultaat van zijn proefballon die in 2005 werkelijkheid werd. Melissen: ‘Zenith heeft toch wel iedereen ongelofelijk verrast. We wisten dat het een goed paard was, maar van zoiets kun je alleen maar dromen. Vergeet daarbij ook niet het vakmanschap van Jeroen. Hij heeft zoveel tijd in Zenith geïnvesteerd. Jeroen gaf niet voor niets aan dat hij klaar was voor dit kampioenschap. Dat zegt hij niet zomaar.

‘Het SFN heeft aan de sportieve doelstelling beantwoord. We hebben de afgelopen vijf jaar vier keer een paard op een kampioenschap gehad, waarvan drie keer Utascha. Het geeft ook aan dat criticasters van het SFN het gelijk niet aan hun zijde hebben gehad. Er werd beweerd dat onze selecteurs, erkende Nederlandse tophandelaren, nooit de beste paarden aan het fonds ter beschikking zouden stellen. Dat wordt alleen al met Zenith gelogenstraft. Selecteur Willy van der Ham was de eigenaar en wij hebben, zoals we dat altijd doen, driekwart van het eigendom overgenomen.

Voor Melissen kan het WK hoe dan ook niet meer stuk: ‘De gouden teammedaille is de absolute kroon op het werk en voor mij is het succes compleet met het bereiken van de top vier. Mooier kan het niet worden. Juist omdat je normaal zou hopen dat Zenith vier keer foutloos loopt, moet je bij deze formule eerder hopen dat hij alleen met Jeroen foutloos blijft.’ (foto: Remco Veurink)

Bron: Hoefslag

Volg ons!

102,138FansLike
0VolgersVolg
7,055VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer