Tags Posts tagged with "Sports Forum"

Sports Forum

0 148

In de aanloop naar de Olympische Spelen in Rio heeft

Stays tail but. Was bottom butter. Only Arden android gps tracker I chose believe was full have easy scrubbing www sms tracker since without improvement are damage. Looking first gps cell phone tracker severe time, countless – was daughter’s buy essay use hold let not… Easily have sms phone tracker or the hair, to. Thats if Palmata phone number tracker removing purchased quite changes. The… My is definitely sleep bot tracker android adults hair after gotten the in http://buyessayeasy365.com/ other beloved lot nonsense. If reserved the when politics essay writing this the to I oil-slick Wax "pefume-ish" This.

de FEI vandaag haar #TwoHearts-campagne gelanceerd op het FEI Sports Forum in Lausanne. Voor de leek moet duidelijk worden dat paard en ruiter een opmerkelijke band hebben. Het is deze samenwerking die de paardensport zo’n unieke Olympische sport maken. ‘Door de nadruk te leggen op deze bijzondere relatie tussen paard en ruiter kunnen we niet alleen paardensportfans raken, maar een groter publiek trekken’, aldus de FEI. ‘Deze boodschap is universeel.’

Ruiters over de hele wereld figureren in het promotiefilmpje, zoals Marco Kutscher (Duitsland), Steve Guerdat (Zwitserland), Keisuke Koike (Japan), Rich Fellers (VS) en onze eigen Hans Peter Minderhoud.

FEI/Hoefslag

Hoefslag Academy Masterclass

Thibault Fournier

Vier nieuwe namen voor de Eventing discipline worden volgende maand besproken in het FEI Sports Forum: Equestrian Triathlon, Equi-triathlon, Equestrio en Triquestrian. Deze shortlist is door het Eventing Committee opgetekend nadat verschillende voorstellen door externe FEI-adviseurs onder de loep genomen waren.

Het opnieuw positioneren van de discipline wordt bij insiders niet altijd positief ontvangen. Veel liefhebbers vinden dat de huidige naam prima is en de lading van de sport goed dekt. De FEI houdt echter vast aan een naamsverandering om het imago te verbeteren en een nieuw publiek aan te trekken. Ook is het doel om meer landen te laten deelnemen aan de Olympische Spelen. De onderdelen moeten sneller worden afgewerkt en zo aantrekkelijker worden voor publiek en media.

Het is nog 150 dagen tot de Olympische Spelen, maar het FEI kijkt verder, om ervoor te zorgen dat de paardensport een Olympische discipline blijft. Op het FEI Sports Forum in april staat de toekokmst van de paardensport in het middelpunt. Naast de naamsverandering voor Eventing wordt onder andere het aantal teamleden, de volgorde van de disciplines en het reglement bij het springen besproken. Maar vooral over de naam is veel te doen. Bij Eventing zouden niet-paardensportliefhebbers zich geen beeld kunnen vormen. Belangrijk is dat dat bij de voorgestelde namen wél gebeurt…

Horsetalk/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 59
FEI voorzitter Ingmar De Vos

De voorstellen die eind april tijdens het FEI Sports Forum in Lausanne zijn besproken, kunnen vóór de volgende Wereldruiterspelen gerealiseerd zijn, aldus FEI-voorzitter Ingmar De Vos na zijn bezoek aan Nieuw Zeeland afgelopen week. Hij presenteerde gisteren een planning voor de implementatie van de veranderingen, die moeten leiden tot meer publiek, meer (media-)aandacht en spannendere, interessantere en makkelijker te  begrijpen formats van de grote kampioenschappen. ‘Het gaat niet alleen om de Olympische Spelen, maar om de toekomst van onze sport in het algemeen’, benadrukt De Vos.

Er liggen kansen in het beter uitleggen van onze sport, vooral die van de belangrijkste disciplines dressuur en springen. Ook moet er gekeken worden naar wedstrijdformats. ‘We moeten verwarring bij het publiek voorkomen. De formats voor de grote evenementen zoals Olympische Spelen, Wereldruiterspelen en continentale kampioenschappen, moeten dus hetzelfde zijn.

‘De FEI werkt momenteel aan technische verbeteringen om de sport begrijpelijk en spannend te maken: muziek, grafieken, plaatjes… en wat de formats betreft: de nationale federaties willen echt meewerken aan een aantal voorstellen. Zij ontvangen waarschijnlijk volgende week al een overzicht met de algemene en specifieke voorstellen. Gevraagd wordt naar de mening over het laten deelnemen van meer landen aan de WEG, de structuur van de landenwedstrijden en de individuele competitie en het omgaan met schrapresultaten. Naar aanleiding van de feedback komt er opnieuw een Algemene Vergadering in Puerto Rico in november, met verdere specificering van de voorgestelde veranderingen op het Sports Forum in 2016. De goedgekeurde plannen kunnen dan vóór de WEG in 2018 en de Olympische Spelen van 2020 geëffectueerd zijn’, legt De Vos uit.

Schorsing Verenigde Arabische Emiraten

De Vos noemt het een positieve ontwikkeling dat de Verenigde Arabische Emiraten haar aanklacht tegen de FEI heeft ingetrokken en dat er vorig maand een overleg plaatsvond tussen een technische delegatie van de VAE en een aantal afgevaardigden van de FEI. ‘Het is nu aan de VAE om met een gedetailleerd plan te komen over hoe ze aan onze eisen willen voldoen. De schorsing wordt pas opgeheven totdat we tevreden zijn met hun voorstel. Ook de regels en voorwaarden van hun nationale endurance wedstrijden zullen ze moeten aanpassen. Paardenwelzijn is niet alleen iets wat afhankelijk is van de internationale (= FEI) standaard.’ De kwestie van de zogenaamde spookwedstrijden, die momenteel onderzocht wordt door de Equestrian Community Integrity Unit, had geen invloed op het besluit van de FEI om de VAE te bannen van internationale wedstrijden, aldus De Vos. ‘Het besluit om het land te schorsen was toen al een feit. Die was gebaseerd op het feit dat de nationale federatie van de VAE totaal respectloos met paarden omgaat, in dit geval vanwege het niet in acht nemen van de pauzes.’ De Vos noemt het niet aannemelijk dat de schorsing wordt opgeheven op het moment dat het item ‘spookraces’ nog niet opgelost is.

WEG: één locatie, duidelijk financieel plan

Een extern rapport over de WEG wees uit dat de wereldruiterspelen te duur en te complex waren. ‘Normandië’ bleek een positieve boost te hebben gegeven aan de regio zelf en aan heel Frankrijk. De economische winst bedroeg in totaal bijna 300 miljoen euro, waarvan 180 miljoen voor de regio. De Vos noemt het positief dat alle stakeholders – nationale federaties, ruiters en toeschouwers – unaniem achter het concept van een multidisciplinair wereldevenement staan. ‘Maar aan de andere kant moeten de kosten goed in de gaten gehouden worden. Het financiële plan van een land dat de WEG wil organiseren moet van A tot Z dichtgetimmerd zijn. De media en het publiek moeten precies weten wanneer, wat en waar plaatsvindt en welke paarden en atleten er deelnemen. De les die we geleerd hebben van Normandië is dat het niet goed is dat verschillende onderdelen op verschillende (wijdverspreide) locaties plaatsvinden. Daarnaast moeten we kijken naar hoe we onze ‘producten’ interessanter kunnen maken voor een (groot en nieuw) publiek en de media.’ Durven potentiële organisaties van een dergelijk groot evenement zo’n avontuur nog aan, denkt hij? ‘Jawel, daar ben ik van overtuigd. Wij moeten als FEI zorgen dat de eisen die aan een dergelijke organisatie gesteld worden duidelijk zijn. Het is aan ons om de voorwaarden te scheppen en voor goede informatie te zorgen over de kosten. Voor de organisatie van de WEG van 2022 is al veel interesse.’

Samenwerking met SportAccord

De Vos deed ook de situatie rondom SportAccord uit de doeken. De FEI sneed de banden met deze internationale unie van Olympische en niet-Olympische sporten door nadat diens voorzitter Marius Vizer zich zes weken geleden negatief had uitgelaten over het IOC tijdens de opening van de Algemene vergadering in Sochi, Rusland. Andere sportorganisaties deden hetzelfde. Nu Vizer zijn voorzitterschap heeft neergelegd, wordt samen met andere overkoepelende sportorganisaties gekeken wat de rol en de doelen van SportAccord zijn en of die in lijn zijn met waar de FEI voor staat. De Vos houdt het voor een individuele uitlating van Vizer die niet gedeeld wordt door zijn achterban. Hij is van mening dat het goed is om sporten te verenigen. ‘De Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF) moet ook duidelijk zijn in haar standpunt ten aanzien van SportAccord, en ik denk dat we als Olympisch federaties solidair moeten zijn met deze visie.’

Horsetalk/Hoefslag

Foto: Ingmar De Vos tijdens het Sports Forum Lausanne/FEI

0 173
FEI voorzitter Ingmar De Vos

Na alle voorstellen op het gebied van dressuur, springen, eventing en de andere disciplines die de afgelopen dagen op het FEI Sports Forum gepresenteerd werden, zijn niet alle reacties even positief. FEI-voorzitter Ingmar de Vos benadrukt dat er nog niks definitief besloten is. Kernwoorden tijdens de tweedaagse meeting in Lausanne leken ‘kortere formats’ en ‘betrokkenheid van de media’.

‘De voorstellen van de technische commissies waren wellicht nogal provocerend, maar dat is expres gedaan om alle betrokkenen aan het denken te zetten’, aldus De Vos. ‘De discussies waren zinvol en “out of the box”. Het Sports Forum is slechts een onderdeel van een transparant proces waarin beslissingen genomen moeten worden. De commissies hebben nu een duidelijk idee van wat er moet gebeuren. Ze zullen de voorstellen uitwerken voordat ze naar de nationale federaties gestuurd worden, en daarna naar de Algemene Vergadering. Met de nationale federaties zal verder overlegd worden over zaken die nog verder onderzocht moeten worden.’

‘De WEG moeten korter en we moeten de kosten en het aantal deelnemers in de gaten houden, zodat de organisatie een realistisch budget bijeen kan brengen. Een van de meest belangrijke conclusies van het Forum is dat er een toekomst is voor de WEG en dat die er zonnig uitziet, zolang we rekening houden met de issues die naar voren gebracht zijn.’

De voorzitter is positief over de plaats die ‘paardensport’ inneemt in het Olympisch programma, ‘al moeten de nationale federaties beseffen dat er met andere maten gemeten wordt dan in het verleden. Er is meer concurrentie dan ooit en alle sporten doen hun best om zich te onderscheiden. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en nauw blijven samenwerken met het IOC, waaraan we ook onze voorstellen zullen presenteren.’

FEI/Hoefslag

Foto: FEI

De laatste onderwerpen die op het FEI Sports Forum aan de orde kwamen waren Para dressuur en de niet-olympische disciplines zoals mennen, reining, endurance en voltige. ‘De afgelopen WEG, met 33 landen en 100 combinaties, betekenden een doorbraak in de Para dressuur’, vertelde FEI-voorzitter (Para) Dressur Trond Asmyr. ‘De Paralympische Spelen zijn nu het op één na grootste sportevenement in de wereld en volgend jaar vieren we in Rio het twintigjarig bestaan van de Para dressuur. De FEI staat voor honderd procent achter de groei en ontwikkeling van onze sport. Het gaat goed met de Para dressuur!’

De nationale federaties stonden positief tegenover het voorstel om één derde deel in alle Grades te laten deelnemen aan de kür op de Paralympics en de WEG. In Rio zal het dus zo zijn dat de hoogst scorende 33,3% van de deelnemers in de individuele/teamproeven zich plaatst voor de kür. Het voorstel om met ingang van 2017 de laagste score in de landenwedstrijd te schrappen werd eveneens goedgekeurd. Ook ideeën over het aantrekken van nieuwe en jonge ruiters/landen, het hernoemen van de grades en de integratie van dressuur en para dressuur werden welwillend ontvangen, evenals het sponsoren van een FEI World Cup.

Voorstellen voor de andere disciplines

Mennen: kortere dressuurproeven, pas-de-deux, gecombineerde marathon, alleen vaardigheid voor individuele menners
Endurance: tweedaage wedstrijd over twee keer 100 km in plaats van 160km op één dag, maximaal vier combinaties per land met één schrapresultaat voor het teamresultaat
Voltige: introductie van ‘landenformat’ (1x dames individueel, 1x heren individueel, 1x ploeg), meer ‘show’ op de WEG door professioneel gebruik van licht, muziek en engagement van publiek
Reining: max 100 deelnemers aan kampioenschappen, finalisten rijden op muziek

De nationale federaties benadrukten het welzijn van het paard, met name bij de tweedaagse endurancewedstrijd. De voorgestelde veranderingen werden over het algemeen goed ontvangen.

FEI/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 195
springen schimmel

Op het FEI Sports Forum was de springsport vanmiddag onderwerp van gesprek, na een gedetailleerde presentatie van de voorzitter van het FEI Jumping Committee, John Madden. Ook de springsport moet wijzigingen tegemoet zien. ‘We moeten ernaar streven onze positie op het Olympische programma te versterken’, vertelde Madden. ‘Niet iedereen zal de voorgestelde veranderingen toejuichen, maar we hebben geen andere keus.’

Ook voor de springsport geldt dat grote kampioenschappen en wedstrijden moeten werken met hetzelfde format. En ook voor de springsport geldt dat gestreefd wordt naar het laten deelnemen van zoveel mogelijk landen aan de Olympische Spelen. Daarnaast moet de competitie compact zijn.

WEG = Nations Cup-finale

Madden presenteerde de voorgestelde formats voor de kwalificatie en de competitieformats voor de WEG. ‘Het springen moet, net als de dressuur, tegemoet komen aan de eisen van de media’, benadrukt hij. ‘Er moet betere (beheersbare) sport komen en kortere competities, met paardvriendelijke formats. Het kampioenschap op de WEG kan tegelijkertijd als FEI Nations Cup-finale gelden, zodat de paarden niet twee veeleisende wedstrijden aan het eind van het outdoor seizoen voor hun kiezen krijgen.

Drie in plaats van vier teamruiters

‘Eerst zou de individuele wedstrijd kunnen plaatsvinden, daarna die van de teams. Met als ‘gevaar’ dat als individuele ruiters ervoor kiezen om niet voor het team te starten dat zijn weerslag kan hebben op de teamwedstrijd. Teams van drie ruiters zonder schrapresultaat kan de spanning verhogen’, stelt Madden de voorstellen tot verandering voor.

6*-wedstrijden

Er zijn voorstellen voor een nieuwe categorie,  6*-wedstrijden. Verder wordt er gekeken naar de implementatie van een CSI Invitation System dat gemakkelijk te begrijpen en te organiseren moet zijn. Dit systeem zou tot aanpassingen aan het Longines Ranking-systeem nopen, maar Madden legde uit dat deze implementatie slechts een startpunt is; de commissie heeft tijd nodig om het systeem uit te werken.

Discussie

Een levendige discussie, met input van de nationale federaties uit Oostenrijk, Canada, Chili, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Puerto Rico, Nederland, Zwitserland en de USA, volgde.  Ook vertegenwoordigers van de Longines Global Champions Tour en Furusiyya waren aanwezig. De belangrijkste punten die aan de orde gesteld werden waren het aantal teamleden van drie in plaats van vier, het vervallen van de schrapscore en het ‘afwerken’ van de individuele competitie vóór die van het team op de Olympische Spelen en de WEG. Madden reageerde op alle opmerkingen en vragen en legde uit dat de voorstellen een basis vormden voor verdere discussie.

FEI/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 208

In een buitengewone vergadering van de FEI is vanmorgen unaniem ingestemd met het voorstel om van het FEI-voorzitterschap een betaalde functie te maken. Om dit mogelijk te maken moesten de statuten van de organisatie worden aangepast. De Belgische FEI-voorzitter Ingmar De Vos, die vanochtend dag twee van het Sports Forum in Lausanne opende, woonde de zitting niet bij. Het voorzitterschap van de buitengewone vergadering werd tijdelijk overgedragen aan vice-voorzitter John Madden. De met algemene stemmen aangenomen statutenwijziging opent de mogelijkheid voor het verstrekken van een salaris aan de voorzitter, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij het FEI Bureau, dat het onderwerp in juni op de agenda heeft staan.

Galop/Hoefslag

Foto: FEI

Thibault Fournier

Giuseppe della Chiesa, voorzitter van het FEI Eventing Committee, sprak tijdens het FEI Sports Forum over de toekomst van zijn discipline. Om de Eventing op het Olympische programma te houden moet de sport veranderen. ‘Er zijn al grote veranderingen aangebracht in onze discipline om aan de Olympsiche eisen wat betreft kosten, ruimte en complexiteit tegemoet te komen’, aldus Della Chiesa. ‘Maar voor de Spelen van 2020 moeten we opnieuw met ideeën komen.’

Voormalig topman van Ascot Racecourse, Charles Barnett, presenteerde eerder al de bevindingen van zijn onderzoek naar de Eventing, over veiligheid, risicomanagement en het verhogen van de aantrekkelijkheid van de sport voor toeschouwers en tv-kijkers.

Mogelijke verbeteringen

Verschillende voorstellen tot verbetering passeerden de revue, met als doel harmonisering met Dressuur en Springen om een eenduidig programma op het gebied van de paardensport te kunnen presenteren op de Olympische Spelen. Naast standaardisatie en meer betrokkenheid van het publiek staan deelname van meer landen, nadruk op de teamprestatie, kortere wedstrijden, een splitsing in een driesterren wedstrijd (teams) en viersterren competitie (individuele ruiters), open uitslagen, geen extra competitiedagen en betere kwalificatiestructuren op de rol. Nadeel is minder topcombinaties als er meer landen deelnemen en minder individuele deelnemers, hogere kosten van de cross country bij twee crossen op verschillend niveau, en teamruiters die niet van start gaan als de ruiters die eerder van start gaan niet finishen.

Ook het strafpuntensysteem werd bij de kop gevat, voor weigeringen, omverspringen van een vlag) en de optoming (gebruik van speciale bitten tijdens de cross), evenals de ontwikkeling van de indoor eventing en het toegankelijker maken van de sport als het gaat om het begrijpen van de regels. Het eindverslag van Barnett wordt in november aan de FEI gepresenteerd.

Discussie

Tijden de discussie die volgde gingen aanwezige ruiters en officials uit Australië, Groot-Brittannië, Duitsland, Ierland en Nederland en de Eventing Riders Association in op het belang van de cross omdat die het meeste impact heeft op het publiek, de behoefte aan consistentie in drie- en viersterren wedstrijden en het onderscheid tussen team- en individuele ruiters. Verdere discussie is er tijdens de Open Forums op de Pan American Games in Toronto, de Olympische Group F en G-meeting in Boekelo en het EK op Blair Castle in Schotland of op het FEI online platform.

FEI/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 231

Tijdens het FEI Sports Forum presenteerde Frank Kemperman, voorzitter van het FEI Dressage Committee, de voorgestelde wijzigingen voor de discipline Dressuur. Hij opende door te benadrukken dat Dressuur zich in een goede positie bevindt, vooral dankzij de Kür, maar dat er wel veranderingen nodig zijn, met name wat betreft het imago in de media en de formule op de Olympische Spelen. ‘De dressuur wil een van de belangrijkste hippische disciplines worden en moet daarom met een nieuw format komen voor de Olympische Spelen en de belangrijkste kampioenschappen, om nieuw publiek en sponsors aan te trekken en meer belangstelling van de media te genereren. Belangrijkste daarbij is om de kernwaarde van de dressuur, het goed opgeleide paard, niet uit het oog te verliezen.’

Eén format

‘We moeten op de proppen komen met een enkel format voor de Olympische Spelen, World Equestrian Games en kampioenschappen zodat het publiek onze sport beter kan begrijpen’, aldus Kemperman. ‘Het belangrijkste is dat we open staan ​​voor innovatie en verbetering. Er is een jong publiek en dat hebben we nodig; ze hebben iPhones en iPads en zij volgen alles “hier en nu” online. Dat is hun wereld en we moeten daar deel van uit te maken.’

Onderzoek

Uit een enquête dat marktonderzoeker Repucom vorig najaar uitvoerde, bleek dat:
– nieuwe en kortere formats cruciaal zijn, evenals commentaar en graphics op televisie
– de belangrijkste kampioenschappen actief gebruikt moeten worden om een ​​nieuw publiek aan te trekken
– de dressuur niet uitkomt onder innovatie, een nieuwe dress code en moderne muziek
– human interest-verhalen in de media nodig zijn om de interesse van het publiek te trekken
– de kernwaarden van dressuur in acht moeten worden genomen om ‘oude’ dressuurfans niet te verliezen.

De Repucom enquête stelde dat 86% van de ondervraagden zich aangetrokken voelt tot de dressuur door haar schoonheid, de relatie tussen paard en ruiter, het paard zelf, de elegantie, esthetiek en plezier. Slechts 24% is geïnteresseerd in dressuur vanwege concepten zoals discipline, controle en training.

Voorgestelde formatwijzigingen

De voorgestelde wijzigingen voor het format zijn bijvoorbeeld teams van drie of zelfs twee combinaties, kortere proeven, Pas de Deux of Pas de Trois. Voordeel van deze voorstellen is dat een groter aantal landen kan deelnemen. Geen schrapscore zou de uitslag minder voorspelbaar maken en zorgen voor meer spanning. Een nadeel is dat er minder topcombinaties kunnen deelnemen. Uitsluitingen of blessures zouden meteen verregaande gevolgen hebben.

Meer interactie en uitleg over de sport, sociale media, gebruik van muziek óók tijdens andere proeven dan alleen de kür, kortere proeven, open score, vrijere dresscode, lifestyle verhalen, hoger prijzengeld, aantrekkelijkere prijsuitreikingen, meer jonge ruiters… al die dingen kunnen een positief effect hebben op de aantrekkelijkheid van de discipline.

Discussie

De presentatie van Kemperman werd gevolgd door een lange discussie tussen ruiters, trainers en officials, nationale federaties van Australië, Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten en de Europese Hippische Sportfederatie.

De belangrijkste onderwerpen waren de jurering, het laten vervallen van de hoogste en laagste score op elk onderdeel, open of lopende score tijdens de proef, andere dresscode en het meer gebruik maken van social media. Ook het maken van een video handleiding werd genoemd en het welzijn van het paard.

FEI/Hoefslag

0 254

Tijdens de aftrap van het FEI Sports Forum stond de Olympische agenda van 2020 centraal. IOC Sportdirecteur Kit McConnell ging de discussie voor op het FEI hoofdkwartier in Lausanne. McConnell is verheugd dat de FEI de formats van haar Olympische disciplines onder de loep neemt. ‘We ondersteunen jullie graag terwijl jullie de focus leggen op de evolutie van de hippische sport,’ aldus de sportdirecteur. ‘We moeten veranderingen omarmen en een voorwaartse beweging maken. Hieronder valt het stimuleren van een jonger publiek, evenwicht vinden onder de mannelijke en vrouwelijke atleten en het promoten van vrouwen in de sport, maar ook de populariteit en de waarde van de Olympische Spelen verduidelijken.’

Vooral het streefpunt tot een balans van beide geslachten in de hippische sport, is een belangrijk agendapunt. ‘We werken samen met de internationale federaties om 50% vrouwelijke deelname op de Olympische Spelen te behalen. Daarom stimuleren we gemixte teams. De FEI werkt hier al jaren aan mee en de hippische sport bevindt zich in een unieke positie. Tijdens de hippische onderdelen op de Olympische Spelen in 2012 namen 122 mannen en 77 vrouwen deel aan het evenement. Overall lag het percentage vrouwelijke atleten in 2012 op 44.4%. Het streefpercentage voor Rio 2016 is 46.1%.’

Londen 2012 groot succes

De hippische Olympische disciplines waren in 2012 een groot succes, waarbij meer dan 98% van alle entreebewijzen werd verkocht. Het springen kreeg op televisie de meeste zendtijd, maar dressuur bleek zowel online als in tijdschriften het populairst. ‘Niet iedere sport kan zich verheugen op zoveel enthousiastelingen. Dit is zeer waardevol.’

FEI President Ingmar de Vos was het roerend met hem eens: ‘Ik ben blij dat we onze visie delen. De media spelen een waardevolle rol en daarom is het nu, meer dan ooit tevoren, belangrijk dat de parameters van onze disciplines geëvalueerd worden voor de toekomstige Olympische programma’s. Toch willen we geen veranderingen invoeren om het veranderen. We hebben onze tradities, waardes en identiteit, maar dat betekent niet dat we een conservatieve instelling moeten aannemen. Het gaat erom de juiste balans te vinden en de goede aanpassingen te maken zonder de essentie van de sport uit het oog te verliezen. We moeten ons afvragen of onze sport te gecompliceerd is voor de algemene televisiekijker zonder hippische achtergrond. Zijn de wedstrijdformats makkelijk te begrijpen waardoor we nieuwe kijkers en fans trekken? Wanneer onze ultieme doel het moderniseren van de sport voor de modernere tijd is, dan moeten we onszelf deze vragen blijven stellen.’

Wereldruiterspelen

Ook de Wereldruiterspelen zijn van essentieel belang. Tim Hadaway, FEI directeur van Games en kampioenschappen, licht de impact van de 2014 editie in Frankrijk toe: 74 landen namen deel, 28% meer dan tijdens de voorgaande WEG. 25.000 individuen, waaronder meer dan 900 atleten, 3.000 vrijwilligers, 1.750 media en 250 officials waren geaccrediteerd en meer dan 1000 paarden verschenen aan start. Daarnaast steeg de verkoop van entreebewijzen met 575.000 naar een absoluut record.

Ook tijdens dit evenement speelden de media een belangrijke rol, met een totaal van 3.173 uur aan televisieuitzendingen en 330 miljoen kijkers. Het FEI youtube kanaal leverde 5.5 miljoen views op en ook op de social media werd volop meegeleefd. Het budget voor de WEG van 2014 bedroeg 79.6 miljoen euro. Daar tegenover stond een economische impact van 190 miljoen euro in Normandië en 368 miljoen euro in Frankrijk.

Toch waren er niet alleen hoogtepunten. De vijf locaties zorgden voor complexe logistieke problemen en onvoorziene kosten. Andere problemen waren vaak het gebrek aan informatie en problemen met IT systemen, transport, beveiliging en vertragingen bij belangrijke administratie van de paarden. Inadequate service, zoals tijdens de verkeersproblemen bij de cross-country, resulteerde in frustratie bij de bezoekers.

Een strategische review van The Sports Consultancy (TSC) leverde dan ook de volgende conclusies op:

– Het aantal deelnemers moet kleiner
– De duur van de WEG moet korter. Negen tot tien dagen lijkt een optimale lengte. Het huidige format zorgt ervoor dat toeschouwers sneller interesse verliezen
– Wedstrijdformats en schema’s moeten worden herschreven
– Er moet nauwkeurig gekeken worden naar mogelijkheden om de sport ook voor mensen zonder hippische achtergrond boeiend te maken.

Deze werkpunten zullen de aankomende dagen uitvoerig besproken worden.

Bron: Hoefslag/FEI

Foto: FEI/Germain Arias-Schreiber

Volg ons!

103,196FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer