Tags Posts tagged with "Sectorraad paarden"

Sectorraad paarden

0 44

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft op 2 juni 2014 ‘De Paardenhouderij in het omgevingsrecht, handreiking voor de praktijk, gepubliceerd. Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het is een nieuwe versie van de eerdere publicatie ‘Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening, herziene handreiking voor de praktijk’. De nieuwe versie van de handreiking is digitaal beschikbaar en voor iedereen te downloaden op de website van de Sectorraad Paarden.

In 2006 werd de eerste versie van de Handreiking opgesteld en beschikbaar gesteld aan alle gemeenten. In 2009 werd een eerste herziening uitgebracht. Als gevolg van veranderende wet- en regelgeving, zoals de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), maar ook recente jurisprudentie, is nu opnieuw een update gemaakt van de handreiking.

Volgens Marieke Toonders van Den Hollander Advocaten is het goed dat de Handreiking weer helemaal bij de tijd is.”Inmiddels heeft de Handreiking een belangrijke status verworven, waardoor zowel het bevoegd gezag als de rechterlijke macht er veelvuldig gebruik van maken. De Handreiking is eigenlijk onmisbaar geworden voor iedereen die in het omgevingsrecht direct of indirect bij de paardenhouderij betrokken is. Met de actualisatie is de Handreiking weer helemaal up-to-date.”

“De Sectorraad Paarden vertrouwt erop dat deze derde druk van de handreiking zijnweg weet te vinden bij beleidsbepalers bij Rijk, provincies en gemeenten en andere belangstellenden. Ook nu weer houden wij ons aanbevolen voor suggesties en opmerkingen” aldus SRP voorzitter Piet Jansen.

Op 24 juni vindt in Ermelo een informatiebijeenkomst plaats over de handreiking. De paardenhouderij in het omgevingsrecht, handreiking voor de praktijk is digitaal beschikbaar op de website van de Sectorraad Paarden.

Klik hier voor het document.

Sectorraad Paarden/Hoefslag

0 72
Deurne omgedoopt

De FNRS is op 7 november nog voor de officiële bekendmaking in de pers persoonlijk ingelicht door de voorzitter van het college van bestuur van AOC Helicon over de voorgenomen sluiting van NHB Deurne.
Het FNRS bestuur heeft in de bestuursvergadering van 7 november gesproken over de sluiting van NHB Deurne. Het FNRS bestuur betreurt de situatie die ontstaan is bij dit hippische opleidingsinstituut. NHB Deurne is voor veel leden van de FNRS een begrip. Een flink aantal van onze hippische collegae hebben daar in het verleden hun ruiteropleiding gevolgd.

Direct na de bekendmaking heeft de Sectorraad Paarden onderwijswerkgroep, waar de FNRS deel van uit maakt, met elkaar contact gezocht en is er afstemming geweest over de ontstane situatie bij NHB Deurne.
In gezamenlijkheid met onderwijs en bedrijfsleven wordt gekeken naar een oplossing om kwalitatief goede hippisch opleidingen te behouden voor onze sector.
Tevens is er contact geweest met het management van NHB Deurne en andere AOC instellingen om te borgen dat studenten die starten of reeds gestart zijn met de opleiding in Deurne hun hippische opleiding kunnen afronden.

AOC Groenhorst

Vanuit de Sectorraad Paarden zullen dus initiatieven genomen worden om te borgen dat de basis hippische opleidingen via de AOC route blijven bestaan. Daarnaast wordt er met de AOC’s en het bedrijfsleven gekeken naar aanvullend cursorisch onderwijs.
Bij de FNRS lopen hiervoor reeds gesprekken met AOC Groenhorst en NHB Deurne.
Het FNRS bestuur heeft besloten om gezamenlijk met de Sectorraad Paarden acties nav de voorgenomen sluiting van NHB Deurne te ondernemen en dit niet afzonderlijk te doen.
Wel blijft de FNRS doorgaan met het reeds gestarte traject om gezamenlijk met AOC Groenhorst tot een nieuwe cursorische FNRS instructeuropleiding te komen. Deze opleiding gaat de huidige MMI opleiding vervangen.

Wildgroei onder paardensportopleidingen

Onderstaande tekst over de sluiting van Deurne staat vermeld op zowel de website van de FNRS als de Sectorraad Paarden.

Goed opgeleid personeel staat aan de basis van de paardensector. De paardensector is gebaat bij afgestudeerde leerlingen die de sector inspireren en innoveren. Leerlingen die voldoen aan de behoefte van de sector. De sector houdt behoefte aan personeel voor de dagelijkse stalwerkzaamheden, maar heeft ook behoefte aan een kader met een toekomstgerichte visie. Excellente opleidingen zijn noodzaak voor het continueren van het succes dat we als fokkerij en sport in Nederland realiseren.

De SRP ziet echter de afgelopen jaren ook een wildgroei onder de paarden- en paardensportopleidingen. Verschillende AOC’s bieden deze opleidingen relatief kleinschalig aan. Een leerling blijkt vaak ook niet bereid of in staat te zijn om op jonge leeftijd al op kamers of ver van huis te gaan. Bovendien kiezen ouders maar ook de overheid meer en meer voor opleidingen met een arbeidsmarktrelevantie. Paardensportopleidingen zijn kostbaar en we bevinden ons in een crisis. De SRP vindt het heel spijtig dat dit nu ten koste van Helicon NHB Deurne gaat.

De SRP is een groot voorstander van een selectief aantal kwaliteitsvolle onderwijsinstellingen, goed verdeeld over Nederland, die de opleidingen paard en paardensport aanbieden volgens een soortgelijk format. Dit geldt voor zowel de basis als de meer specialistische hippische opleidingen. Opleidingen die goed aansluiten bij de behoeften van ondernemers en verenigingen. Kaders welke de toonaangevende positie van de Nederlandse paardenhouderij verder gaat uitbouwen. Dit met een doorlopende leerlijn naar het HBO maar ook naar het cursorisch onderwijs zoals die van de KNHS, FNRS en anderen. NHB Deurne had hier goed ingepast.

De SRP neemt het initiatief om samen met een aantal onderwijsinstellingen te onderzoeken of voornoemde aanpak realiseerbaar is en gaat hiertoe ook nogmaals met de overheid in gesprek. De SRP zet daarbij in op doorlopende leerlijnen en een kwalitatieve benadering van de behoefte in het werkveld.

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
7,058VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer