Tags Posts tagged with "Sectorraad paarden"

Sectorraad paarden

neus algemeen paard

Op Stal Dobber in Zuiderwoude (Noord-Holland) is de neurologische vorm van rhinopneumonie vastgesteld. De aanwezige paarden mogen de locatie de komende weken niet verlaten en er worden geen paarden van buiten toegelaten.

De paardenaccommodaties in de directe omgeving zijn op de hoogte gebracht van de situatie. De paarden staan onder controle van een dierenarts.

Eind 2018 werd het virus aangetroffen in Hardenberg, daar moest een paard worden geëuthanaseerd.

EHV1

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat het om rhinopneumonie (EHV1). Deze virusinfectie kan zich uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

Het voorkomen van direct contact tussen paarden is een belangrijke preventieve maatregel tegen rhinopneumonie. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via kleding en handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.

Dierenarts

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries en sportpaarden) geeft het virus minder kan zich te verspreiden. Als je jouw paarden van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Bron: sectorraadpaarden.nl

Foto: archief

Influenza

Ongeveer twee weken geleden kwam er nieuws naar buiten dat in het noorden van Limburg en in het oosten van Brabant, veel meldingen van Influenza binnen kwamen. Als gevolg daarvan kregen dierenartsen en paardenhouders adviezen, om te voorkomen dat het virus zich zou verspreiden. Het lijkt nu rustiger te zijn geworden

Afname besmettingen of niet openlijk voor uitkomen

Het feit dat er minder nieuwe meldingen van Influenza binnen zijn gekomen, kan het gevolg zijn van een afname van nieuwe besmettingen, maar het kan ook zijn dat mensen er niet openlijk voor uitkomen.

Dierenartsen die uitbraken bij hun klanten op de voet volgden, gaven aan dat paarden die korter dan 6 maanden voor de besmetting gevaccineerd waren, weinig of geen symptomen lieten zien. Een andere dierenarts zag daarentegen wél ernstige symptomen bij een paard dat volledig volgens FEI-normen gevaccineerd was.

Maatregelen

De volgende maatregelen worden geadviseerd om de Influenza uitbrak te beperken:

  • Een keer extra vaccineren bij paarden die langer dan 6 maanden geleden zijn gevaccineerd, is verstandig mits er op het betreffende bedrijf nog geen problemen zijn
  • Als symptomen van griep worden gezien is direct tweemaal daags alle paarden op het bedrijf temperaturen erg verstandig. Hoesten en een snotneus volgen vervolgens vaak binnen één of enkele dagen
  • Bij verdenking kan een neusswab ingestuurd worden voor een onderzoek op influenza om de diagnose te bevestigen
  • Onderlinge wedstrijden waar alleen paarden van het eigen bedrijf komen, zijn natuurlijk geen probleem. Maar op wedstrijden waar veel paarden bij elkaar komen is het wel oppassen geblazen. Liefst het paard niet op stal zetten in een vreemde stal, maar na het rijden direct terug op de trailer zetten en naar huis brengen

 

Bron: Persbericht Sectorraad Paarden

Foto: Remco Veurink

0 2792
influenza

Op dit moment heerst er in Nederland op een flink aantal grotere en kleinere stallen Influenza. Voor zover duidelijk is voornamelijk in het zuiden, maar ook in het midden van het land.

Symptomen

Influenza is een zeer besmettelijk griepvirus voor paarden en leidt tot hoge koorts (die vaak over meerdere dagen meerdere pieken vertoont), hoesten en een snotneus. Soms worden ook dikke benen gezien. De dieren zijn vaak erg ziek, willen dagenlang niet eten en hebben vaak weken nodig om weer volledig te herstellen. De tijd tussen het oppikken van de infectie en de eerste symptomen kan variëren van 1 tot 3 dagen, maar is soms ook langer. Paarden kunnen net voor de koortsperiode al virus uitscheiden en doen dat zeker tijdens de koorts. Vaak is behandeling door de dierenarts nodig.

Influenza stam

Er zijn verschillende stammen van het influenzavirus voor paarden. Op dit moment lijkt een stam te circuleren die niet alleen niet of minder goed gevaccineerde paarden aanpakt, maar ook bij goed gevaccineerde paarden tot ziekte kan leiden, al zijn de symptomen dan doorgaans minder ernstig.

Stal sluiten

Het dringende advies is om stallen waar een griepuitbraak heerst te sluiten (geen paarden erbij en geen paarden eruit). Verder is het zinvol om door de dierenarts de diagnose door middel van een neusswab van paarden met koorts te laten bevestigen.

Onverantwoord

Het is van groot belang dat stalhouders en individuele eigenaren zich realiseren dat bij verdenking op een influenza-infectie toch op pad gaan naar andere bedrijven of wedstrijden uitermate onverantwoordelijk is. Ook het organiseren van wedstrijden of evenementen op bedrijven waar een infectie heerst is onverstandig én onverantwoordelijk. Equine influenza is duidelijk ‘besmettelijker’ dan Rhinopneumonie omdat het virus ‘sterker’ is en zich over enige afstand makkelijker door de lucht verspreiden.

Bovenstaande informatie is afkomstig van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer.

Kijk hier voor meer informatie over Influenza en op de website www.sectorraadpaarden.nl.

Bron: persbericht Sectorraad Paarden

Foto: Remco Veurink

protocol extreme weersomstandigheden voor paarden

De weersverwachting voorspelt vandaag een temperatuur van 27 graden Celsius in de Bilt. Dit betekent dat dan het Nationaal Hitteplan mogelijk in werking zal gaan treden. Voor paardenhouders betekent dit dat ook zij extra maatregelen zouden kunnen nemen om het welzijn van hun paard te waarborgen. De Sectorraad Paarden helpt daarbij.

‘Extreem weer’

Wanneer volgens de weersvoorspelling van het KNMI voor de komende 24 uur in de Bilt sprake is van een temperatuur van 27 graden Celsius of meer, kan men spreken van extreem weer. Bij de overheid treden dan de extra toezichts-maatregelen in werking.

Bij het vaststellen of er voor een paardenhouder, voor een evenement of voor een transport sprake is van extreme weer wordt er uitgegaan van werkelijke temperaturen die ter plaatse worden vastgesteld. Dit kan worden gedaan gewoon door de temperatuur te meten met behulp van een app met gegevens van het KNMI: ‘Het Weer in Nederland’.

‘Protocol extreme weersomstandigheden’

Om paardenhouders en paardeneigenaren een handvat te geven hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden heeft de Sectorraad Paarden, met de dragende organisaties, besloten een ‘Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden’ op te stellen (protocol). Hieronder een aantal overwegingen bij warm weer:

• paarden moeten in de schaduw (kunnen) staan;
• paarden moeten zo nodig voldoende gekoeld worden (met water of ventilatoren);
• er moet voldoende goede kwaliteit drinkwater ten minste iedere 4-6 uur ter beschikking staan/ter beschikking worden gesteld en er moet voldoende ruwvoer worden verstrekt;
• transport is bij voldoende ventilatie mogelijk, maar de koeling moet voldoende zijn;
• door organisatoren van evenementen moeten de omstandigheden ter plaatse meegenomen worden bij de beslissing een evenement wel/niet door te laten gaan;
• eigenaren, ruiters en menners hebben een eigen verantwoordelijkheid om wel of niet aan een evenement deel te nemen.

Van belang is dat men zich realiseert dat voor een paard van nature een wat lagere omgevingstemperatuur optimaal is dan voor de mens. Het is dus van groot belang daar aan te denken bij het beoordelen van de situatie!

Bron: Sectorraad Paarden

 

paardenmarkt, paardenmarkten
foto: Jessica Pijlman

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft begin vorig jaar ‘Paardenmarkten in Nederland – Man en Paard noemen’ gepubliceerd. Daarin concludeerde de RDA dat paardenmarkten in onze huidige maatschappij zeker een acceptabele manier zijn om paarden te verhandelen. Dé voorwaarde is dan wel dat het welzijn van de dieren niet in gedrang komt tijdens het transport of hun verblijf op de markt. De RDA gaf ook een aantal aanbevelingen mee. De Sectorraad Paarden (SRP) geeft aan zich volledig achter die aanbevelingen te scharen, en roept paardenmarkten dan ook op om ze te volgen.

Slechts weinig paardenmarkten volgden advies RDA

In de visie van de RDA worden aanbevelingen gedaan om het welzijn van paarden op paardenmarkten te vergroten. Die aanbevelingen kan je hier lezen. De RDA heeft ook advies gegeven tot het aanscherpen van het Protocol Welzijn Paardenmarkten.

Slechts een heel klein deel van de paardenmarkten heeft vrijwillig de adviezen van de RDA opgevolgd. Het afgelopen jaar zijn er helaas ook op meerdere paardenmarkten incidenten geweest waarbij het welzijn van de paarden in het gedrang kwam.

SRP distantieert zich van markten die protocol niet volgen

Als de organisatie van een paardenmarkt rekening houdt met de adviezen van de RDA, zal dat het welzijn van de paarden alleen maar ten goede komen. De SRP roept organisatoren van paardenmarkten dan ook op om die adviezen te volgen. Als een organisatie niet voldoet aan het Protocol Welzijn Paardenmarkten, inclusief de aanpassingen en uitbreidingen van de RDA, distantieert de SRP zich volledig van dergelijke markten.

Protocol moet ook gehandhaafd worden

De SRP roept ook de landelijke overheid én de gemeenten op om alleen vergunningen te verlenen aan paardenmarkten die de aanbevelingen opvolgen. Om het protocol te kunnen handhaven, moet het verankerd worden in de gemeentelijke regelingen. De gemeenten die de vergunningen verlenen, moeten ook zorgen voor de handhaving ervan. Dat kan mogelijk in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Bron: Persbericht

Foto: Jessica Pijlman

0 193

 

Voor de Sectorraad Paarden is welzijn van paarden één van de belangrijke prioriteiten. Verminderde zorg voor paarden is ongewenst en moet zo veel mogelijk voorkomen worden. De SRP heeft zich dan ook vanaf vandaag, door ondertekening van het afsprakenkader, aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.

Melding door erfbetreders

Dat betekent dat de Sectorraad Paarden haar verantwoordelijkheid wil nemen als er schrijnende gevallen van dierverwaarlozing worden geconstateerd door erfbetreders (dierenartsen, hoefsmeden, fysiotherapeuten, voerleveranciers, etc.). Deze groep kan nu een melding doen wanneer zij dierverwaarlozing constateren op een bedrijf waar paarden beroepsmatig gehouden worden, meldt SRP vandaag in een persbericht.

Hulp voor vee- en paardenhouders

Het onafhankelijke Vertrouwensloket wil preventie en tijdige signalering van verminderde dierzorg en verwaarlozing van dieren die gehouden worden op een landbouwbedrijf. Hoewel Nederland er qua diergezondheid en dierenwelzijn in vergelijking tot andere landen goed voor staat, heeft de landbouwsector in 2002 zelf het Vertrouwensloket opgezet. Het loket is opgezet om veehouders, maar ook bedrijfsmatige paardenhouders, in nood te helpen waardoor het aantal gevallen van verminderde dierzorg wordt beperkt en om vragen hierover te beantwoorden.

Vroegtijdig signaleren

Het vroegtijdig signaleren van verminderde zorg is belangrijk, omdat daardoor vaak schrijnende situaties voor mens en dier voorkomen kunnen worden. De erfbetreders spelen hierin een belangrijke rol. Zij komen veelvuldig bij bedrijven op het erf en kunnen tijdig signalen waarnemen en actie ondernemen waardoor de desbetreffende ondernemer hulp krijgt aangeboden om de problemen (vaak van persoonlijke aard) op te lossen.

Hier kun je meer informatie vinden over het Vertrouwensloket.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

0 2251
protocol extreem weer

Om paardenhouders en paardeneigenaren een handvat te geven hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden heeft de Sectorraad Paarden een ‘Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden’ opgesteld. Punten die onder de aandacht worden gebracht zijn onder meer de noodzaak van schaduw in de wei, het belang van goede ventilatie op stal en het gevaar van oververhitting in een (stilstaande!) trailer.

In het protocol staat verder dat het van belang is dat paardeneigenaren zich realiseren dat het paard van nature een wat lagere omgevingstemperatuur nodig heeft dan de mens. ‘Paarden hebben een lagere comfortzone dan mensen en kunnen dus veel beter tegen kou; als het voor paarden echt te koud zou worden (temperatuur < -10° tot -20° C), moeten extra maatregelen worden genomen. Deze lage temperaturen komen in Nederland vrijwel nooit voor.’

Warmte vaker een probleem

In de laatste jaren is er veel meer aandacht gekomen voor paardenwelzijn, stelt de Sectorraad. Eén van de punten, die in het kader van paardenwelzijn regelmatig naar voren wordt gebracht, is de invloed van extreme weersinvloeden. Hierbij vormt overmatige warmte op dit moment, mogelijk als gevolg van klimaatwijzigingen, veel vaker een probleem dan ernstige kou.

Het protocol is opgesteld in navolging van een dergelijk protocol voor mensen dat in 2007 op verzoek van het Ministerie voor VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is opgesteld.

Veetransport

In de regels omtrent veetransporten is de positie van het paard niet altijd helemaal duidelijk, aldus de Sectorraad. Doorgaans worden de transporten van slachtpaarden wel als ‘veetransport’ gezien, maar het transport van sportpaarden niet.

Extreme koude is in het protocol voor paarden ook meegenomen, omdat er iedere winter vragen komen over paarden en pony’s die in de sneeuw buiten staan.

Het protocol extreme weersomstandigheden vind je hier.

Foto: Remco Veurink

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 52)

0 88

De Sectorraad Paarden is eigenaar geworden van het Keurmerk Paard en Welzijn. Deze overname wordt door de dragende organisaties van de Sectorraad Paarden omarmd. Zij zullen gezamenlijk de inrichting en uitrol van het keurmerk ter hand gaan nemen. Met de overname van het Keurmerk Paard en Welzijn wil de Sectorraad Paarden een stap voorwaarts maken in het nog beter maken van de bewustwording van paardenwelzijn bij paardenhouders. Het doel is in het eerste kwartaal de keuringen te gaan voortzetten. Bestaande keurmerkhouders zullen hun Keurmerk Paard en Welzijn behouden.

Het Keurmerk Paard en Welzijn is een initiatief van Bastiaan de Recht, Amber Koppen en Machteld van Dierendonck om het paardenwelzijn in Nederland naar een hoger niveau te tillen. De twee partijen zijn al enige tijd met elkaar in overleg over de mogelijkheden tot samenwerking. Eerder was de Sectorraad Paarden van plan te komen met een welzijnslabel als sluitstuk van de paardenwelzijnscheck die sinds 2014 online is. Beide partijen zijn van mening dat één keurmerk voor paardenwelzijn van belang is. Daarnaast hebben zij beide voor ogen om het paardenwelzijn in Nederland te vergroten. Dit is de reden dat er is besloten om de mogelijkheid tot overname verder te onderzoeken.

Bron: Persbericht
Foto: Shutterstock

0 741

Op een locatie in de Beemster (Noord Holland) is de neurologische vorm van Rhinopneumonie vastgesteld. Dat meldt de Sectorraad Paarden.

Het bedrijf heeft besloten dat paarden de locatie de komende weken niet mogen verlaten en dat er geen paarden van buiten worden toegelaten. Alle klanten van het bedrijf en de paardenbedrijven in de directe omgeving zijn al op de hoogte gebracht van de situatie.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat om EHV1, de variant van rhinopneumonie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

In dit geval is het virus aangetoond bij een paard met neurologische verschijnselen. Het onderzoek heeft direct plaatsgevonden nadat de eerste ziekteverschijnselen zichtbaar waren.

Je kunt je paard zelf controleren op een infectie door tweemaal daags de temperatuur op te nemen. Bij koorts is het verstandig om direct de dierenarts te raadplegen.

Meer achtergrondinformatie over Rhinopneumonie vind je op sectorraadpaarden.nl

Bron: Persbericht

Foto: Shutterstock

HOEFSLAG ACADEMY

Volg ons!

101,066FansLike
0VolgersVolg
6,969VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer