Tags Posts tagged with "Sectorraad paarden"

Sectorraad paarden

De weersverwachting voorspelt de komende dagen een temperatuur van 27 graden Celsius en meer. Dit betekent dat het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen en het bijbehorende protocol extreme weersomstandigheden voor paarden deze dagen weer in werking is. Voor paardenhouders betekent dit ook dat er extra maatregelen zijn om het welzijn van paarden te waarborgen.

Hoe om te gaan?

Om paardenhouders en paardeneigenaren een handvat te geven hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden heeft de Sectorraad Paarden, met de dragende organisaties, een ‘Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden’ opgesteld (klik HIER). Hieronder een aantal punten die spelen bij warm weer en zijn opgenomen in het protocol:

 • paarden moeten in de schaduw (kunnen) staan;
 • paarden moeten zo nodig voldoende gekoeld worden (met water of ventilatoren);
 • er moet voldoende goede kwaliteit drinkwater ter beschikking staan/ter beschikking worden gesteld en er moet voldoende ruwvoer worden verstrekt;
 • door organisatoren van evenementen moeten de omstandigheden ter plaatse meegenomen worden bij de beslissing een evenement wel/niet door te laten gaan;
 • eigenaren, ruiters en menners hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om wel of niet aan een evenement deel te nemen;
 • als een paard wordt meegenomen in een trailer moet voorkomen worden dat de trailer te lang stilstaat;
 • het is vanaf 35°C niet toegestaan om paarden te vervoeren (uitgezonderd vervoer naar een kliniek dan wel gekoeld vervoer).

Lagere omgevingstemperatuur

Van belang is dat men zich realiseert dat voor een paard van nature een wat lagere omgevingstemperatuur optimaal is dan voor de mens. Het is dus van groot belang daar aan te denken bij het beoordelen van de situatie!

Bron: KNHS

Foto: Archief

WFFS
WFFS is een dodelijke afwijking bij veulens. Gelukkig heeft dit veulen daar overduidelijk geen last van.

Namens de stamboeken is de Sectorraad Paarden (SRP) in gesprek met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om de gevolgen van de coronacrisis voor de sector onder de aandacht te brengen.

De verwachting is dat het ministerie volgende week duidelijkheid verschaft over onder meer het chippen van veulens. Ook het al dan niet doorgaan van de merriekeuringen is onderwerp van gesprek.

Protocollen

Het bestuur van de SRP had donderdag nog overleg met vertegenwoordigers van het ministerie van LNV. De sectorraad heeft protocollen aangeleverd die het mogelijk maken om onder strenge voorwaarden keuringen te kunnen organiseren en veulens te kunnen chippen.

Het ministerie van LNV heeft aangeven beide onderwerpen en de aangeleverde protocollen nader te bestuderen. In de loop van de volgende week zal er meer duidelijkheid zijn.

Bron: KWPN

0 3333
paardenhouderij

De Sectorraad Paarden is in gesprek met het ministerie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de stikstofproblematiek.

Aanleiding is een uitspraak eind mei 2019. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed uitspraak in zaken over vergunningen, waar gebruik was gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Paardenbedrijven

Deze uitspraak heeft gevolgen voor alle bedrijven die stikstof uitstoten, dus ook voor de paardenhouderij. Het is nog onduidelijk hoeveel paardenbedrijven door deze uitspraak een probleem hebben met hun vergunningen.

De sectorraad heeft het ministerie gevraagd de gevolgen voor de paardenhouderij in beeld te brengen en met een passende oplossing te komen.

“De problematiek rondom de stikstof en de toekomst van de sector waar gewerkt wordt met dieren roepen veel emoties en vragen op,” aldus de Sectorraad Paarden. “Net als andere sectoren wordt ook de paardensector geraakt door de stikstofproblematiek.”

Gedupeerde paardenhouderijen

Volgens de Sectorraad Paarden doen gedupeerde paardenhouderijen er goed aan om zich te melden. Dat kan bij de dragende organisatie waarbij ze aangesloten zijn. “Zo kan in beeld worden gebracht welke knelpunten er zijn.”

De sectorraad verwijst bedrijven met vragen over stikstof naar de helpdesk van de Rijksoverheid.

Bron: Sectorraad Paarden

Foto: archief

Op een locatie in de omgeving van Zutphen is de neurologische vorm van rhinopneumonie vastgesteld, meldt de Sectorraad Paarden. Een paard vertoont verschijnselen van ataxie, de andere paarden op deze stal vertonen geen problemen.

De op de stal aanwezige paarden hebben in de afgelopen 1,5 maand geen contact gehad met andere paarden en mogen de locatie de komende weken niet verlaten. Tevens worden er geen paarden van buiten toegelaten. De paarden staan onder dagelijkse controle van een dierenarts.

EHV1

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat om rhinopneumonie (EHV1), een virusinfectie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

Rhinopneumonie is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de neurologische vorm ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen besmette paarden is een belangrijke preventieve maatregel.

Kleding en handen

Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via kleding en handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries, sportpaarden) geeft het virus minder kans zich te verspreiden. Wanneer je je paarden van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Bron: Sectorraad Paarden

Foto: Jessica Pijlman

neus algemeen paard

Op Stal Dobber in Zuiderwoude (Noord-Holland) is de neurologische vorm van rhinopneumonie vastgesteld. De aanwezige paarden mogen de locatie de komende weken niet verlaten en er worden geen paarden van buiten toegelaten.

De paardenaccommodaties in de directe omgeving zijn op de hoogte gebracht van de situatie. De paarden staan onder controle van een dierenarts.

Eind 2018 werd het virus aangetroffen in Hardenberg, daar moest een paard worden geëuthanaseerd.

EHV1

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat het om rhinopneumonie (EHV1). Deze virusinfectie kan zich uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

Het voorkomen van direct contact tussen paarden is een belangrijke preventieve maatregel tegen rhinopneumonie. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via kleding en handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.

Dierenarts

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries en sportpaarden) geeft het virus minder kan zich te verspreiden. Als je jouw paarden van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Bron: sectorraadpaarden.nl

Foto: archief

Influenza

Ongeveer twee weken geleden kwam er nieuws naar buiten dat in het noorden van Limburg en in het oosten van Brabant, veel meldingen van Influenza binnen kwamen. Als gevolg daarvan kregen dierenartsen en paardenhouders adviezen, om te voorkomen dat het virus zich zou verspreiden. Het lijkt nu rustiger te zijn geworden

Afname besmettingen of niet openlijk voor uitkomen

Het feit dat er minder nieuwe meldingen van Influenza binnen zijn gekomen, kan het gevolg zijn van een afname van nieuwe besmettingen, maar het kan ook zijn dat mensen er niet openlijk voor uitkomen.

Dierenartsen die uitbraken bij hun klanten op de voet volgden, gaven aan dat paarden die korter dan 6 maanden voor de besmetting gevaccineerd waren, weinig of geen symptomen lieten zien. Een andere dierenarts zag daarentegen wél ernstige symptomen bij een paard dat volledig volgens FEI-normen gevaccineerd was.

Maatregelen

De volgende maatregelen worden geadviseerd om de Influenza uitbrak te beperken:

 • Een keer extra vaccineren bij paarden die langer dan 6 maanden geleden zijn gevaccineerd, is verstandig mits er op het betreffende bedrijf nog geen problemen zijn
 • Als symptomen van griep worden gezien is direct tweemaal daags alle paarden op het bedrijf temperaturen erg verstandig. Hoesten en een snotneus volgen vervolgens vaak binnen één of enkele dagen
 • Bij verdenking kan een neusswab ingestuurd worden voor een onderzoek op influenza om de diagnose te bevestigen
 • Onderlinge wedstrijden waar alleen paarden van het eigen bedrijf komen, zijn natuurlijk geen probleem. Maar op wedstrijden waar veel paarden bij elkaar komen is het wel oppassen geblazen. Liefst het paard niet op stal zetten in een vreemde stal, maar na het rijden direct terug op de trailer zetten en naar huis brengen

 

Bron: Persbericht Sectorraad Paarden

Foto: Remco Veurink

0 2800
influenza

Op dit moment heerst er in Nederland op een flink aantal grotere en kleinere stallen Influenza. Voor zover duidelijk is voornamelijk in het zuiden, maar ook in het midden van het land.

Symptomen

Influenza is een zeer besmettelijk griepvirus voor paarden en leidt tot hoge koorts (die vaak over meerdere dagen meerdere pieken vertoont), hoesten en een snotneus. Soms worden ook dikke benen gezien. De dieren zijn vaak erg ziek, willen dagenlang niet eten en hebben vaak weken nodig om weer volledig te herstellen. De tijd tussen het oppikken van de infectie en de eerste symptomen kan variëren van 1 tot 3 dagen, maar is soms ook langer. Paarden kunnen net voor de koortsperiode al virus uitscheiden en doen dat zeker tijdens de koorts. Vaak is behandeling door de dierenarts nodig.

Influenza stam

Er zijn verschillende stammen van het influenzavirus voor paarden. Op dit moment lijkt een stam te circuleren die niet alleen niet of minder goed gevaccineerde paarden aanpakt, maar ook bij goed gevaccineerde paarden tot ziekte kan leiden, al zijn de symptomen dan doorgaans minder ernstig.

Stal sluiten

Het dringende advies is om stallen waar een griepuitbraak heerst te sluiten (geen paarden erbij en geen paarden eruit). Verder is het zinvol om door de dierenarts de diagnose door middel van een neusswab van paarden met koorts te laten bevestigen.

Onverantwoord

Het is van groot belang dat stalhouders en individuele eigenaren zich realiseren dat bij verdenking op een influenza-infectie toch op pad gaan naar andere bedrijven of wedstrijden uitermate onverantwoordelijk is. Ook het organiseren van wedstrijden of evenementen op bedrijven waar een infectie heerst is onverstandig én onverantwoordelijk. Equine influenza is duidelijk ‘besmettelijker’ dan Rhinopneumonie omdat het virus ‘sterker’ is en zich over enige afstand makkelijker door de lucht verspreiden.

Bovenstaande informatie is afkomstig van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer.

Kijk hier voor meer informatie over Influenza en op de website www.sectorraadpaarden.nl.

Bron: persbericht Sectorraad Paarden

Foto: Remco Veurink

protocol extreme weersomstandigheden voor paarden

De weersverwachting voorspelt vandaag een temperatuur van 27 graden Celsius in de Bilt. Dit betekent dat dan het Nationaal Hitteplan mogelijk in werking zal gaan treden. Voor paardenhouders betekent dit dat ook zij extra maatregelen zouden kunnen nemen om het welzijn van hun paard te waarborgen. De Sectorraad Paarden helpt daarbij.

‘Extreem weer’

Wanneer volgens de weersvoorspelling van het KNMI voor de komende 24 uur in de Bilt sprake is van een temperatuur van 27 graden Celsius of meer, kan men spreken van extreem weer. Bij de overheid treden dan de extra toezichts-maatregelen in werking.

Bij het vaststellen of er voor een paardenhouder, voor een evenement of voor een transport sprake is van extreme weer wordt er uitgegaan van werkelijke temperaturen die ter plaatse worden vastgesteld. Dit kan worden gedaan gewoon door de temperatuur te meten met behulp van een app met gegevens van het KNMI: ‘Het Weer in Nederland’.

‘Protocol extreme weersomstandigheden’

Om paardenhouders en paardeneigenaren een handvat te geven hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden heeft de Sectorraad Paarden, met de dragende organisaties, besloten een ‘Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden’ op te stellen (protocol). Hieronder een aantal overwegingen bij warm weer:

• paarden moeten in de schaduw (kunnen) staan;
• paarden moeten zo nodig voldoende gekoeld worden (met water of ventilatoren);
• er moet voldoende goede kwaliteit drinkwater ten minste iedere 4-6 uur ter beschikking staan/ter beschikking worden gesteld en er moet voldoende ruwvoer worden verstrekt;
• transport is bij voldoende ventilatie mogelijk, maar de koeling moet voldoende zijn;
• door organisatoren van evenementen moeten de omstandigheden ter plaatse meegenomen worden bij de beslissing een evenement wel/niet door te laten gaan;
• eigenaren, ruiters en menners hebben een eigen verantwoordelijkheid om wel of niet aan een evenement deel te nemen.

Van belang is dat men zich realiseert dat voor een paard van nature een wat lagere omgevingstemperatuur optimaal is dan voor de mens. Het is dus van groot belang daar aan te denken bij het beoordelen van de situatie!

Bron: Sectorraad Paarden

 

paardenmarkt, paardenmarkten
foto: Jessica Pijlman

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft begin vorig jaar ‘Paardenmarkten in Nederland – Man en Paard noemen’ gepubliceerd. Daarin concludeerde de RDA dat paardenmarkten in onze huidige maatschappij zeker een acceptabele manier zijn om paarden te verhandelen. Dé voorwaarde is dan wel dat het welzijn van de dieren niet in gedrang komt tijdens het transport of hun verblijf op de markt. De RDA gaf ook een aantal aanbevelingen mee. De Sectorraad Paarden (SRP) geeft aan zich volledig achter die aanbevelingen te scharen, en roept paardenmarkten dan ook op om ze te volgen.

Slechts weinig paardenmarkten volgden advies RDA

In de visie van de RDA worden aanbevelingen gedaan om het welzijn van paarden op paardenmarkten te vergroten. Die aanbevelingen kan je hier lezen. De RDA heeft ook advies gegeven tot het aanscherpen van het Protocol Welzijn Paardenmarkten.

Slechts een heel klein deel van de paardenmarkten heeft vrijwillig de adviezen van de RDA opgevolgd. Het afgelopen jaar zijn er helaas ook op meerdere paardenmarkten incidenten geweest waarbij het welzijn van de paarden in het gedrang kwam.

SRP distantieert zich van markten die protocol niet volgen

Als de organisatie van een paardenmarkt rekening houdt met de adviezen van de RDA, zal dat het welzijn van de paarden alleen maar ten goede komen. De SRP roept organisatoren van paardenmarkten dan ook op om die adviezen te volgen. Als een organisatie niet voldoet aan het Protocol Welzijn Paardenmarkten, inclusief de aanpassingen en uitbreidingen van de RDA, distantieert de SRP zich volledig van dergelijke markten.

Protocol moet ook gehandhaafd worden

De SRP roept ook de landelijke overheid én de gemeenten op om alleen vergunningen te verlenen aan paardenmarkten die de aanbevelingen opvolgen. Om het protocol te kunnen handhaven, moet het verankerd worden in de gemeentelijke regelingen. De gemeenten die de vergunningen verlenen, moeten ook zorgen voor de handhaving ervan. Dat kan mogelijk in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Bron: Persbericht

Foto: Jessica Pijlman

Volg ons!

103,152FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer