Tags Posts tagged with "Sectorraad paarden"

Sectorraad paarden

binnenrijhal

De Sectorraad Paarden en haar dragende organisaties (LTO Nederland, FNRS, KWPN, KNHS, FNHB, Koepel Fokkerij en SNDR) vragen om verruiming van de overheidsmaatregelen voor binnenrijhallen.

Maatwerk per sector

De SRP vindt dat maatwerk per sector aangewezen is aangezien het risiconiveau ook verschilt per sector. De paardensector leent zich bij uitstek voor verruiming van de maatregelen. Paardrijden is niet te vergelijken met een contact- of teamsport zoals voetbal, hockey of volleybal in een sporthal. Paardrijden gebeurt in een grote binnenrijhal. Die is qua grootte en temperatuur en ventilatie eerder te vergelijken is met een buitenaccommodatie dan een sporthal, ijshal of zwembad. Bovendien is er meer dan voldoende ruimte om genoeg afstand tot elkaar te houden. Het besmettingsrisico in de paardensport is daarom zeer klein.

Risico op besmetting is minimaal

De SRP baseert zich voor die vraag op het recente wetenschappelijke onderzoek van de Oostenrijkse Paardensportverenigingen (NOEPS). Daaruit blijkt dat het risico op besmetting met COVID-19 in binnenrijhallen van paardensportaccomodaties minimaal is. Met vier ruiters die zich verplaatsen in een conventionele rijhal (20 x 40 met een gemiddelde hoogte van 5,50 m), is de kans op infectie 1 op 4.000 als een van de mensen zeer besmettelijk is. Als de ruiters ook eenvoudige mondmaskers dragen, zakt het risico zelfs tot 1 op 10.000. Er zijn ook berekeningen gedaan met betrekking tot de ventilatie en luchtverversing. Hieruit blijkt dat rijden in een binnenrijhal veel meer lijkt op rijden in de buitenlucht dan sporten in een gesloten ruimte.

Groepsverband

De SRP neemt daarom nogmaals het standpunt in richting de overheid dat binnenrijhallen van paardensportaccommodaties niet gelijkgesteld moeten worden aan andere gesloten binnensportaccommodaties. In de paardensector gelden strenge maatregelen. De huidige weersomstandigheden maken het er niet makkelijk er op. Buitenrijden is bijna onmogelijk. Rijden is echter vaak van essentieel belang voor het welzijn van de dieren. Individueel rijden in de binnenrijhal kan gelukkig wel. Voor de veiligheid van (jonge) ruiters is het van essentieel belang dat alle paarden(sport)activiteiten, juist ook in groepsverband weer zo spoedig mogelijk kunnen plaatsvinden in de binnenrijhal. Daarbij gelden uiteraard de bestaande hygiënemaatregelen.

Routekaart sector paarden

De SRP werkt ook aan een routekaart die per risiconiveau aangeeft welke maatregelen er in de paardensector gelden, rekening houdend met het unieke karakter van de sector en de specifieke belangen op het gebied van welzijn en veiligheid.

Bron: Sectorraad Paarden

Foto: archief

0 3356

Premier Rutte en minister De Jonge maakten tijdens de persconferentie van 20 januari bekend dat ze voornemens zijn een avondklok in te stellen. Deze avondklok zal naar verwachting gelden tot 10 februari in alle delen van Nederland van 20.30 uur ’s avonds tot 4.30 uur in de ochtend.

Binnenkort een update

De Sectorraad Paarden dringt erop aan om uitzonderingen te maken voor de noodzakelijke verzorging van paarden. Paarden moeten verzorgd worden en bewegen omwille van gezondheid en welzijn. Het instellen van een avondklok die komende zaterdag of zondag mogelijk ingaat moet nog goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. De Sectorraad Paarden en de dragende organisaties (KNHS, FNRS, LTO Nederland, KWPN, FNHB, Koepel fokkerij en SNDR) komen zodra hier meer over bekend is zsm met een update voor de paardensector.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

De weersverwachting voorspelt de komende dagen een temperatuur van 27 graden Celsius en meer. Dit betekent dat het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen en het bijbehorende protocol extreme weersomstandigheden voor paarden deze dagen weer in werking is. Voor paardenhouders betekent dit ook dat er extra maatregelen zijn om het welzijn van paarden te waarborgen.

Hoe om te gaan?

Om paardenhouders en paardeneigenaren een handvat te geven hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden heeft de Sectorraad Paarden, met de dragende organisaties, een ‘Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden’ opgesteld (klik HIER). Hieronder een aantal punten die spelen bij warm weer en zijn opgenomen in het protocol:

 • paarden moeten in de schaduw (kunnen) staan;
 • paarden moeten zo nodig voldoende gekoeld worden (met water of ventilatoren);
 • er moet voldoende goede kwaliteit drinkwater ter beschikking staan/ter beschikking worden gesteld en er moet voldoende ruwvoer worden verstrekt;
 • door organisatoren van evenementen moeten de omstandigheden ter plaatse meegenomen worden bij de beslissing een evenement wel/niet door te laten gaan;
 • eigenaren, ruiters en menners hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om wel of niet aan een evenement deel te nemen;
 • als een paard wordt meegenomen in een trailer moet voorkomen worden dat de trailer te lang stilstaat;
 • het is vanaf 35°C niet toegestaan om paarden te vervoeren (uitgezonderd vervoer naar een kliniek dan wel gekoeld vervoer).

Lagere omgevingstemperatuur

Van belang is dat men zich realiseert dat voor een paard van nature een wat lagere omgevingstemperatuur optimaal is dan voor de mens. Het is dus van groot belang daar aan te denken bij het beoordelen van de situatie!

Bron: KNHS

Foto: Archief

veulen merrie weide

Namens de stamboeken is de Sectorraad Paarden (SRP) in gesprek met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om de gevolgen van de coronacrisis voor de sector onder de aandacht te brengen.

De verwachting is dat het ministerie volgende week duidelijkheid verschaft over onder meer het chippen van veulens. Ook het al dan niet doorgaan van de merriekeuringen is onderwerp van gesprek.

Protocollen

Het bestuur van de SRP had donderdag nog overleg met vertegenwoordigers van het ministerie van LNV. De sectorraad heeft protocollen aangeleverd die het mogelijk maken om onder strenge voorwaarden keuringen te kunnen organiseren en veulens te kunnen chippen.

Het ministerie van LNV heeft aangeven beide onderwerpen en de aangeleverde protocollen nader te bestuderen. In de loop van de volgende week zal er meer duidelijkheid zijn.

Bron: KWPN

0 3343
paardenhouderij

De Sectorraad Paarden is in gesprek met het ministerie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de stikstofproblematiek.

Aanleiding is een uitspraak eind mei 2019. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed uitspraak in zaken over vergunningen, waar gebruik was gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Paardenbedrijven

Deze uitspraak heeft gevolgen voor alle bedrijven die stikstof uitstoten, dus ook voor de paardenhouderij. Het is nog onduidelijk hoeveel paardenbedrijven door deze uitspraak een probleem hebben met hun vergunningen.

De sectorraad heeft het ministerie gevraagd de gevolgen voor de paardenhouderij in beeld te brengen en met een passende oplossing te komen.

“De problematiek rondom de stikstof en de toekomst van de sector waar gewerkt wordt met dieren roepen veel emoties en vragen op,” aldus de Sectorraad Paarden. “Net als andere sectoren wordt ook de paardensector geraakt door de stikstofproblematiek.”

Gedupeerde paardenhouderijen

Volgens de Sectorraad Paarden doen gedupeerde paardenhouderijen er goed aan om zich te melden. Dat kan bij de dragende organisatie waarbij ze aangesloten zijn. “Zo kan in beeld worden gebracht welke knelpunten er zijn.”

De sectorraad verwijst bedrijven met vragen over stikstof naar de helpdesk van de Rijksoverheid.

Bron: Sectorraad Paarden

Foto: archief

Op een locatie in de omgeving van Zutphen is de neurologische vorm van rhinopneumonie vastgesteld, meldt de Sectorraad Paarden. Een paard vertoont verschijnselen van ataxie, de andere paarden op deze stal vertonen geen problemen.

De op de stal aanwezige paarden hebben in de afgelopen 1,5 maand geen contact gehad met andere paarden en mogen de locatie de komende weken niet verlaten. Tevens worden er geen paarden van buiten toegelaten. De paarden staan onder dagelijkse controle van een dierenarts.

EHV1

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat om rhinopneumonie (EHV1), een virusinfectie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

Rhinopneumonie is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de neurologische vorm ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen besmette paarden is een belangrijke preventieve maatregel.

Kleding en handen

Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via kleding en handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries, sportpaarden) geeft het virus minder kans zich te verspreiden. Wanneer je je paarden van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Bron: Sectorraad Paarden

Foto: Jessica Pijlman

neus algemeen paard

Op Stal Dobber in Zuiderwoude (Noord-Holland) is de neurologische vorm van rhinopneumonie vastgesteld. De aanwezige paarden mogen de locatie de komende weken niet verlaten en er worden geen paarden van buiten toegelaten.

De paardenaccommodaties in de directe omgeving zijn op de hoogte gebracht van de situatie. De paarden staan onder controle van een dierenarts.

Eind 2018 werd het virus aangetroffen in Hardenberg, daar moest een paard worden geëuthanaseerd.

EHV1

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat het om rhinopneumonie (EHV1). Deze virusinfectie kan zich uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

Het voorkomen van direct contact tussen paarden is een belangrijke preventieve maatregel tegen rhinopneumonie. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via kleding en handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.

Dierenarts

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries en sportpaarden) geeft het virus minder kan zich te verspreiden. Als je jouw paarden van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Bron: sectorraadpaarden.nl

Foto: archief

Influenza

Ongeveer twee weken geleden kwam er nieuws naar buiten dat in het noorden van Limburg en in het oosten van Brabant, veel meldingen van Influenza binnen kwamen. Als gevolg daarvan kregen dierenartsen en paardenhouders adviezen, om te voorkomen dat het virus zich zou verspreiden. Het lijkt nu rustiger te zijn geworden

Afname besmettingen of niet openlijk voor uitkomen

Het feit dat er minder nieuwe meldingen van Influenza binnen zijn gekomen, kan het gevolg zijn van een afname van nieuwe besmettingen, maar het kan ook zijn dat mensen er niet openlijk voor uitkomen.

Dierenartsen die uitbraken bij hun klanten op de voet volgden, gaven aan dat paarden die korter dan 6 maanden voor de besmetting gevaccineerd waren, weinig of geen symptomen lieten zien. Een andere dierenarts zag daarentegen wél ernstige symptomen bij een paard dat volledig volgens FEI-normen gevaccineerd was.

Maatregelen

De volgende maatregelen worden geadviseerd om de Influenza uitbrak te beperken:

 • Een keer extra vaccineren bij paarden die langer dan 6 maanden geleden zijn gevaccineerd, is verstandig mits er op het betreffende bedrijf nog geen problemen zijn
 • Als symptomen van griep worden gezien is direct tweemaal daags alle paarden op het bedrijf temperaturen erg verstandig. Hoesten en een snotneus volgen vervolgens vaak binnen één of enkele dagen
 • Bij verdenking kan een neusswab ingestuurd worden voor een onderzoek op influenza om de diagnose te bevestigen
 • Onderlinge wedstrijden waar alleen paarden van het eigen bedrijf komen, zijn natuurlijk geen probleem. Maar op wedstrijden waar veel paarden bij elkaar komen is het wel oppassen geblazen. Liefst het paard niet op stal zetten in een vreemde stal, maar na het rijden direct terug op de trailer zetten en naar huis brengen

 

Bron: Persbericht Sectorraad Paarden

Foto: Remco Veurink

0 2805
influenza

Op dit moment heerst er in Nederland op een flink aantal grotere en kleinere stallen Influenza. Voor zover duidelijk is voornamelijk in het zuiden, maar ook in het midden van het land.

Symptomen

Influenza is een zeer besmettelijk griepvirus voor paarden en leidt tot hoge koorts (die vaak over meerdere dagen meerdere pieken vertoont), hoesten en een snotneus. Soms worden ook dikke benen gezien. De dieren zijn vaak erg ziek, willen dagenlang niet eten en hebben vaak weken nodig om weer volledig te herstellen. De tijd tussen het oppikken van de infectie en de eerste symptomen kan variëren van 1 tot 3 dagen, maar is soms ook langer. Paarden kunnen net voor de koortsperiode al virus uitscheiden en doen dat zeker tijdens de koorts. Vaak is behandeling door de dierenarts nodig.

Influenza stam

Er zijn verschillende stammen van het influenzavirus voor paarden. Op dit moment lijkt een stam te circuleren die niet alleen niet of minder goed gevaccineerde paarden aanpakt, maar ook bij goed gevaccineerde paarden tot ziekte kan leiden, al zijn de symptomen dan doorgaans minder ernstig.

Stal sluiten

Het dringende advies is om stallen waar een griepuitbraak heerst te sluiten (geen paarden erbij en geen paarden eruit). Verder is het zinvol om door de dierenarts de diagnose door middel van een neusswab van paarden met koorts te laten bevestigen.

Onverantwoord

Het is van groot belang dat stalhouders en individuele eigenaren zich realiseren dat bij verdenking op een influenza-infectie toch op pad gaan naar andere bedrijven of wedstrijden uitermate onverantwoordelijk is. Ook het organiseren van wedstrijden of evenementen op bedrijven waar een infectie heerst is onverstandig én onverantwoordelijk. Equine influenza is duidelijk ‘besmettelijker’ dan Rhinopneumonie omdat het virus ‘sterker’ is en zich over enige afstand makkelijker door de lucht verspreiden.

Bovenstaande informatie is afkomstig van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer.

Kijk hier voor meer informatie over Influenza en op de website www.sectorraadpaarden.nl.

Bron: persbericht Sectorraad Paarden

Foto: Remco Veurink

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer