Tags Posts tagged with "sectorraad"

sectorraad

0 100

Sinds juli 2017 moeten voor export van paarden naar een aantal landen buiten de Europese Unie exportcertificaten via e-CertNL worden afgegeven. Het aantal landen wordt vanaf 10 oktober uitgebreid.

De landen waar deze nieuwe werkwijze vanaf nu voor geldt zijn:

 • Bahrein
 • Bosnië en Herzegovina
 • Cuba
 • Mexico
 • Peru
 • Verenigde Staten (Niet Re-Entry)
 • Zuid-Afrika
 • Zuid-Korea

Vanaf 10 oktober 2017 komen daar de volgende landen bij:

 • Israël;
 • Russische Federatie (permanent);
 • Verenigde Arabische Emiraten (tijdelijk en permanent).

Voor bedrijven die exporteren naar bovenstaande landen, die gebruik maken van e-CertNL, geldt dat ze in het bezit moeten zijn van een KvK-nummer, eHerkenning account en een NVWA-klantnummer.

E-CertNL

Ook moeten deze bedrijven een exportrol aan maken in e-CertNL. Via deze link zijn handleidingen te vinden die kunnen helpen bij het aanvraagproces. Hier vind je ook de handleiding voor het beheren van bedrijfsgegevens en een gebruikershandleiding voor exporteurs paarden CLH. De afgifte van schetsen vindt op de oude wijze plaats en worden dus niet afgegeven via e-CertNL.

Zelf verantwoordelijk

Aangezien er geen certificaat voor bovenstaande landen meer opgestuurd zal worden naar de certificerend dierenarts, zullen ook de dierenarts- en houdersverklaringen niet meer door de afdeling CoA geprint worden. De exporteur is hier zelf verantwoordelijk voor, de exporteur moet zelf de laatste versie uit te printen.

Voor vragen over technische ondersteuning kunnen exporterende bedrijven de NVWA Helpdesk CLIENT bellen, telefoon: 088-2232100 optie 4.
Particulieren kunnen contact opnemen met de afdeling CoA (Certificering op Afstand): nvwacoacertificeringveterinair@vwa.nl.

Bron: Sectorraad Paarden

Foto: Shutterstock

0 408
paard oog algemeen

Nog geen twee weken geleden maakte Maverick Stables in Lelystad bekend dat er Rhinopneumonie heerste op haar stal. Het ging toen om de abortusvariant. Vandaag heeft de stal opnieuw slecht nieuws. Er is weer Rhino uitgebroken en deze keer gaat het om de neurologische variant.

‘Vanavond hebben wij een informatie avond voor onze klanten op stal met de dierenarts van dierenkliniek Emmeloord. Alle collega bedrijven zijn direct nadat de uitslag gisteren bekend was persoonlijk gebeld met deze trieste mededeling. Ook is sectorraadpaard ingelicht. Het paard met neurologische verschijnselen staat apart van de rest en is flink aan het opknappen. Ze gaat elke dag met sprongen vooruit’, meldt Maverick Stables op haar facebook-pagina.

Er waren twee paarden met koorts en één paard had lichte verhoging. De dieren hebben medicatie gekregen en zijn momenteel zo goed als koortsvrij. Maverick Stables betreurt het dat het nieuws eerder via de social media uitgelekt is en had graag zelf haar klanten ingelicht.

Meer over Rhinopneumonie op sectorraadpaarden.nl.

Maverick Stables/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

 

 

0 735

De Sectorraad Paarden (SRP) werkt aan een welzijnslabel voor maneges en andere bedrijven waar met paarden wordt gewerkt. Het label is een vervolg op paardenwelzijnscheck.nl, de interactieve website die werd ontwikkeld om de kennis over het welzijn van paarden te vergroten. De SRP wil de check uitbouwen tot een breed gedragen kwaliteitsinstrument met een bijbehorend keurmerk of label waarmee het welzijn in de paardensector wordt gemonitord en verbeterd. Een geschoolde inspecteur zal de bedrijven bezoeken.

De SRP streeft ernaar om overlap met andere certificaten, zoals het veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport, zoveel mogelijk te voorkomen. Het aantal bedrijfsbezoeken en de kosten voor ondernemers moeten beperkt blijven. Het plan voorziet in de accreditatie door een onafhankelijk partij.

Compensatie mogelijk

De paardenwelzijnscheck zal worden vernieuwd, waarbij er compensatie mogelijk is. Wanneer de boxmaat van de stal bijvoorbeeld iets kleiner is dan de norm geeft de check ‘verminderd welzijn aan’. Het risico op verminderd welzijn kan echter gecompenseerd worden door het paard dagelijks ruim voldoende vrije beweging te geven, waardoor er van verminderd welzijn geen sprake meer is. Het Welzijnsconcept dat de Raad voor Dieraangelegenheden in 2012 ontwikkelde, ligt ten grondslag aan deze aanpak.

Bron: Sectorraad Paarden

Foto: Jessica Pijlman/Made by Jessy

0 36
neus algemeen
Foto: Jessica Pijlman

Op 23 april kwam het bericht naar buiten over Rhinopneumonie in Moergestel. Op dit moment zijn er geen nieuwe besmettingen vastgesteld. Hiermee vindt de Sectorraad Paarden het verantwoord om het eerdere advies over te nemen extra maatregelen voor bescherming tegen het virus in te trekken.

De Gezondheidsheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie ging om EHV1, de variant van rhinopneumonie die zich uit middels verkoudheidsverschijnselen, abortus en die in dit geval ook bij een paard neurologische verschijnselen heeft veroorzaakt. Dit onderzoek heeft direct plaatsgevonden nadat de eerste ziekte verschijnselen zichtbaar waren.

Lees hier meer over Rhinopneumonie.

Bron: Sectorraad Paarden/Hoefslag

Foto; Jessica Pijlman

0 138
Stamceltherapie

De monitoring op West Nile Virus is in Nederland gestart in het najaar van 2014. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in opdracht van de Sectorraad Paarden (SRP). In 2014 werden ten behoeve van de test 220 bloedmonsters ingestuurd vanuit 25 dierenartsenpraktijken. De monitoring leverde geen positieve monsters op.

Eind 2011 heeft de SRP in overleg met het toenmalige Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) een agenda infectieuze ziekten vastgesteld. Op basis hiervan bleek sprake van een gezamenlijke basis om een samenwerking te starten op het gebied van paardengezondheid. Een onderdeel van deze samenwerking is de monitoring ten behoeve van West Nile Virus (WNV) en Equine Infectieuze Anemie (EIA) bij paarden in Nederland.

Voor de monitoring EIA zijn in 2014 driehonderd bloedmonsters ingestuurd, afkomstig van twee slachterijen. Deze zijn, volgens afspraak met de betrokken partijen, opgeslagen en worden op zijn vroegst drie maanden na afname getest. Ten tijde van het schrijven van dit bericht is een gedeelte van de bloedmonsters getest en de uitslagen daarvan waren negatief.

Persbericht Sectorraad Paarden

Foto: Remco Veurink

0 386

Op dinsdag 10 februari overhandigde Erica Bijl van DLV het rapport “Bedrijfseconomische onderbouwing van groepshuisvesting” aan de voorzitter van de werkgroep Welzijn van de Sectorraad Paarden, mevrouw Ruud Pruijsten-Timmermans. Dit gebeurde tijdens een werkbezoek aan de vrijloopstal van manege de Burght te Barneveld.

In het rapport worden de resultaten van het welzijnsonderzoek beschreven. Hieruit blijkt dat paarden zich rustiger gedragen en prettiger voelen in dit huisvestingssysteem. In de afgelopen jaren werd de stal intensief gemonitord op verbruikskosten en welzijnsaspecten. Voor de ondernemer heeft deze wijze van huisvesten ook een belangrijk voordeel op bedrijfseconomische gebied. Het is gebleken dat in deze stal de totale kosten 31% lager liggen dan in traditionele systemen. Zie voor de volledige uitleg bijgaand rapport.
De werkgroep Welzijn van de Sectorraad Paarden bracht een werkbezoek aan de vrijloopstal van manege de Burght te Barneveld. Doel van het bezoek was kennis te maken met de nieuwe vorm van huisvesten zoals ondernemer Tjeerd Boelsma dit op zijn bedrijf heeft ontwikkeld. Onder leiding van Wilfred Franken van PPHO is het werkbezoek tot stand gekomen. De stal werd in 2011 ontwikkeld door DLV onder leiding van Erica Bijl welke de subsidie en het ontwerp verzorgde in nauwe samenspraak met Tjeerd Boelsma.

Klik hieronder voor het rapport.

RapportBedrijfseconomischeonderbouwingvangroepshuisvesting

Persbericht Communicatie Dier/DLV

0 56

Onder het motto van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), ‘Samenwerken aan diergezondheid’, heeft de sector paard het afgelopen jaar in opdracht van de Groep Geneeskunde Paard (GGP), Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Sectorraad Paarden (SRP) de Helpdesk Paard voor dierenartsen gestart.

Naast de GD nemen ook het Centraal Veterinair Instituut en de Faculteit Diergeneeskunde deel aan de bemensing, enerzijds door de inzet van deskundigen aan de telefoon, anderzijds door aanwezig te zijn bij het overleg van de helpdesk. De helpdesk dient met name als vraagbaak en sparringpartner voor dierenartsen in het veld op het gebied van infectieziekten bij paarden. De telefoontjes kunnen ook signalen opleveren die vervolgens juist weer met de beroepsgroep als geheel gedeeld worden. Ook een gewaarschuwd dierenarts telt immers voor twee.

De Helpdesk Paard voor dierenartsen is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 15 en 17 uur. Dat de Helpdesk Paard in een behoefte voorziet is wel duidelijk geworden. Sinds de start in juni 2014 werd de helpdesk tot november 2014 al ruim tachtig keer gebeld voor overleg. Rhinopneumonie, koorts en  respiratoire verschijnselen, lawsonia, droes, CEM en diarree waren zo maar een paar voorbeelden waarover contact gezocht werd en waarbij dierenartsen naar tevredenheid verder werden geholpen.

Omdat er een nog betere registratie en inventarisatie van infectieziekten bij paarden mogelijk is, wordt dierenartsen geadviseerd gebruik te maken van de Helpdesk Paard, telefoonnummer 0900-7100 000. Naast dat zij gebruik kunnen maken van de juiste expertise bewijzen ze ook de sector een dienst door inzichtelijk te maken wat er speelt in de dagelijkse praktijk. Met deze kennis kunnen vervolgacties en onderzoek worden gestimuleerd en kan er een goed zicht op infectieziekten bij paarden in Nederland verkregen worden.

KNHS/Gezondheidsdienst voor dieren

(Foto: Remco Veurink)

0 42

De Sectorraad Paarden laat weten dat er in regio de Veluwe (omgeving Zwolle) geen verdere Rhino-besmettingen zijn vastgesteld.

Op 20 december kwam het bericht naar buiten over Rhino in deze regio. Omdat er geen nieuwe besmettingen hebben plaatsgevonden, vindt de Sectorraad Paarden het verantwoord om het eerdere advies over te nemen extra maatregelen voor bescherming tegen het virus in te trekken.

Voor meer informatie over Rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl.

Sectorraad Paarden/Hoefslag

Foto: Remco  Veurink

0 46

Vanmiddag is op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo het onderzoek naar onderwijs en de hippische arbeidsmarkt gepresenteerd. Dit onderzoek is in opdracht van Sectorraad Paarden (SRP) uitgevoerd door HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen, met als doel antwoord te geven op de vraag hoe de aansluiting van de hippische opleidingen met het bedrijfsleven verbeterd kan worden.

Projectleider Peter Scheer, HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen, presenteerde vandaag de onderzoeksresultaten. ‘Voor een betere aansluiting van de hippische opleidingen met het bedrijfsleven is een diepgaande integratie van praktijkonderwijs nodig samen met specialisaties in het onderwijs”, zo luidt het advies. “Dit samen met het verbeteren van de onderlinge communicatie en het opleiden van ondernemers voor het begeleiden van hun personeel zal tot een betere afstemming leiden”.

Het onderzoek leverde ook een blauwdruk voor hippische opleidingen op: in deze schematische weergave van het paardenonderwijs op verschillende niveaus zijn de opleidingen opgesplitst in de beroepscompetentieprofielen instructeur, ruiter en medewerker paardenhouderij. Het MBO onderwijs wordt daarbij aangevuld met masterclasses en cursorisch onderwijs.

Na de presentatie van het onderzoek volgende een toekomstvisie van Jaap Werners waarbij hij zijn beeld van de toekomst van het hippische onderwijs en de sector schetste. Werners sloot af met de volgende woorden: ‘Willen we de Olympus beklimmen, dan moet de hand aan de ploeg en de blik op vooruit.’ Na een korte pauze discussieerden de zestig aanwezigen in groepen over een aantal stellingen. Er kwamen diverse oplossingen om de voorliggende vraagstukken aan te pakken. ‘Het is nu aan het onderwijs, het bedrijfsleven en de organisaties om gezamenlijk een en ander op te pakken’, aldus Piet Jansen, SRP voorzitter.

Om de resultaten te verkrijgen zijn interviews en een enquête afgenomen bij ondernemers om de gewenste competenties van medewerkers in beeld te brengen. Onderwijsinstellingen zijn geïnterviewd om een beeld te krijgen van de opzet van de opleidingen. Daarnaast is een enquête afgenomen onder studenten om een indruk te krijgen van hun wensen en/of verwachtingen ten aanzien van het onderwijs.

Download het volledige onderzoek.

Persbericht Sectorraad Paarden/Hoefslag

(Foto: Remco Veurink)

0 36
(alt: dierenverbod)

Op vrijdag 14 november a.s. vindt tijdens de najaarsdag van de Groep Geneeskunde van het paard de lancering van de ‘paardenwelzijnscheck’ plaats. Het is in het MECC congrescentrum, ten tijde van Jumping Indoor Maastricht.
Rond de klok van 17.00 uur overhandigt Peter Wiemer, paardendierenarts en lid van de werkgroep Dierwelzijn van de Sectorraad Paarden, het eerste exemplaar van de paardenwelzijnscheck symbolisch aan Rixt van der Horst, lid van het Nederlandse team para dressuur en winnares van twee gouden medailles tijdens de WEG in Caen.

De digitale paardenwelzijnscheck is ontwikkeld door de samenwerkende partijen in de Sectorraad Paarden en vergroot de kennis over paardenwelzijn. Na het beantwoorden van een vragenlijst heb je een indruk van het welzijn van je paard of pony. Aan de hand van de antwoorden krijg je tips en adviezen om het welzijn van je paard te verbeteren. Alle antwoorden zijn wetenschappelijk onderbouwd.

De bijeenkomst is om 16.30 uur in de lobby van het MECC Congrescentrum.

Persbericht Sectorraad Paarden/Hoefslag

Volg ons!

103,173FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer