Tags Posts tagged with "rhinopneumonie"

rhinopneumonie

ubiquinol

COVID-19 zorgt voor chaos in de wereld. Mensen moeten binnen blijven en mogen alleen naar buiten als dit noodzaak heeft. Onder de paarden bestaan ook besmettelijke ziektes. De gevaarlijkste zijn de Rhinopneumonie (Rhino) en Droes. Deze ziektes kunnen de dood tot gevolg hebben.

Een paard is een kuddedier, ze staan altijd in de wei met soortgenoten. Op stallen zijn vaak grotere aantallen met paarden, denk aan maneges, handelstallen en fokkerijen. Dit zorgt voor snelle verspreiding. Een paard kan niet alleen staan, dit maakt het voorkomen van besmettingen lastig.

Rhinopneumonie: 3 verschillende vormen

Het Rhino virus heeft drie vormen. De abortusvorm is voor fokkers de meest gevreesde
vorm. Als een drachtige merrie het virus krijgt dan verwerpt de merrie haar veulen. Soms bevalt de merrie toch van een levend veulen, maar dat is dan slap, drinkt niet en overlijd alsnog binnen enkele dagen. De verkoudheidsvorm is minder erg. Paarden kunnen hoesten en/of neusuitvloeiing hebben, vaak hebben ze een verhoogde lichaamstemperatuur en een mindere eetlust. Bij rust zijn de symptomen snel verdwenen. De neurologische vorm, de heftigste vorm, komt het minst voor, het centrale zenuwstelsel wordt aangetast en dat heeft ernstige gevolgen. Het paard krijgt bij een infectie coördinatieproblemen in de benen, er treedt dan ook verlamming op.

Niet te voorkomen

De genezing van Rhino is verschillend, de vorm heeft invloed. Het genezingsproces duurt weken. Bij goede zorg en medicatie kan het paard genezen. Het voorkomen van Rhino is lastig. Het is belangrijk dat je paard een goede weerstand heeft. Er is een vaccinatie voor, maar deze werkt kort en niet altijd.

Een handelsstal uit de buurt heeft naast een simpele verkoudheid nog nooit ziektes mee gemaakt. “Bij een verkoudheid zetten we het paard afgezonderd van de rest om zo verdere besmetting te voorkomen.” Verder nemen ze voor die tijd geen maatregelen. “Ik denk dat als het eropaan komt je zoiets niet kunt voorkomen. Vooral omdat je bij een handelstal van veel verschillende adressen de paarden ontvangt”, aldus Richella.

Droes

Rowan de Bont heeft meerdere paarden met droes gehad. Droes is echter geen virus maar een bacterie, en zeer besmettelijk. Dit is een verkoudheidsziekte die zowel jonge als oudere paarden kunnen krijgen. Bij ernstige vorm stikt het paard.  Zodra het abces naar buiten open knapt, gaat het beter met het paard. “Bij 40 graden koorts, kregen ze wat medicijn om het wat dragelijker te maken en de koorts te verlagen. Echter kwamen we erachter dat ze wel wat koorts nodig hebben zodat de abcessen dan beter rijpen. Geloof niet wanneer mensen zeggen dat het net de waterpokken zijn, want dat is het niet.” Na een strijd van vier maanden is ze haar paard verloren aan droes.

Overdraagbaarheid

Zowel Rhino als droes kunnen via de kleding of handen van de mens overgedragen worden op andere paarden. Voor corona geldt ongeveer hetzelfde. Een paard kan geen COVID-19 van de mens krijgen, maar als een besmet persoon een paard aait, en een gezond persoon raakt het paard op diezelfde plek, raakt de persoon besmet met corona. De kans dat je op die manier besmet raakt lijkt niet groot, maar blijf alert en wees voorzichtig. “De stallen schoon houden is eigenlijk het enige wat je kunt doen, je kunt het niet volledig voorkomen.”

Tekst: Isa Vorkink

Bron: Hoefslag (overname zonder bronvermelding en toestemming via webredactie@mediaprimair.nl niet toegestaan)

Foto: Remco Veurink

0 1675
neus algemeen paard
Foto: Digishots

Vanmorgen maakten we al bekend dat er op Manege Lelystad Rhinopneumonie geconstateerd was en er één paard ingeslapen is. Nu blijkt ook in Enkhuizen het Rhino-virus actief te zijn.

Niet neurologisch

In tegenstelling tot in Lelystad betreft het in Enkhuizen nog geen neurologische variant. Op dit moment gaat het om gevallen van neusuitvloeiing en koorts. Het bedrijf is ‘gesloten’ om verdere verspreiding tegen te gaan. Zo meldt Dierenkliniek Enkhuizen op Facebook.

Om welk bedrijf het gaat is nog niet bekend gemaakt.

Bron: Facebook

0 1580
Rhinopneumonie

Bij Manege Lelystad in Lelystad is maandag de neurologische vorm van Rhinopneumonie vastgesteld. Een paard is inmiddels overleden. Twee paarden vertonen neurologische verschijnselen en zijn in quarantaine geplaatst.

De op de stal aanwezige paarden hebben in de afgelopen periode geen contact gehad met andere paarden. Ze mogen de locatie de komende weken ook niet verlaten. Tevens worden er geen paarden van buiten toegelaten. De paarden staan onder dagelijkse controle van een dierenarts.

Protocol

Manege Lelystad gaf op hun Facebookpagina aan dat op zondag 13 oktober één van de paarden ziek was. De dierenarts dacht dat de ziekteverschijnselen op Rhino konden duiden. De manege heeft toen al direct het protocol gevolgd van de Sectorraad Paarden. Dit om verdere verspreiding tegen te gaan. Maandag werd duidelijk dat het inderdaad om Rhinopneumonie (EHV1) ging.

Virusinfectie

Rhinopneumonie is een virusinfectie dat zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.
Het is een veel voorkomende ziekte in Europa. De neurologische vorm keert jaarlijks terug. Het voorkomen van direct contact tussen besmette paarden is een belangrijke preventieve maatregel.

Gescheiden houden

Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via kleding en handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar het beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.
Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries, sportpaarden) geeft het virus minder kans om zich te verspreiden.

Als u uw paarden van Rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Bron: De Hoefslag/ Sectorraad Paarden

Op een locatie in de omgeving van Zutphen is de neurologische vorm van rhinopneumonie vastgesteld, meldt de Sectorraad Paarden. Een paard vertoont verschijnselen van ataxie, de andere paarden op deze stal vertonen geen problemen.

De op de stal aanwezige paarden hebben in de afgelopen 1,5 maand geen contact gehad met andere paarden en mogen de locatie de komende weken niet verlaten. Tevens worden er geen paarden van buiten toegelaten. De paarden staan onder dagelijkse controle van een dierenarts.

EHV1

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat om rhinopneumonie (EHV1), een virusinfectie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

Rhinopneumonie is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de neurologische vorm ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen besmette paarden is een belangrijke preventieve maatregel.

Kleding en handen

Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via kleding en handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries, sportpaarden) geeft het virus minder kans zich te verspreiden. Wanneer je je paarden van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Bron: Sectorraad Paarden

Foto: Jessica Pijlman

neus algemeen
Foto: Jessica Pijlman

Manege Maria Hoeve in Mijdrecht is afgesloten vanwege een geval van rhinopneumonie.  De besmetting kwam aan het licht toen een merrie onverwacht haar veulen verloor.

Onderzoek door de betrokken dierenarts heeft uitgewezen dat de oorzaak hiervan rhinopneumonie is.

Zeer besmettelijk

Rhinopneumonie (EVH1) is een virusinfectie die klachten veroorzaakt zoals; verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

Voor paarden is het rhino-virus zeer besmettelijk. Paardeneigenaren moeten daarom direct contact tussen paarden zoveel mogelijk vermijden.

Voor mensen is EVH1 onschadelijk. Deze kunnen het virus echter wel verspreiden door middel van handen en kleding.

Manege afgesloten

Maria Hoeve heeft in overleg met de dierenarts besloten om de manege 28 dagen afgesloten te houden. Paarden mogen het terrein niet op of af.

Klanten en bezoekers wordt verzocht om geen ongewassen kleding te dragen waarmee men op een andere stal is geweest. Ook adviseert de manege om paarden niet met elkaar te laten neuzen, spullen niet op verschillende paarden te gebruiken en alert te blijven op verschijnselen zoals koorts.

Deze maatregelen moeten de kans op verdere besmetting tot een minimum beperken.

Zie ook: Neurologische vorm van rhinopneumonie in Zuiderwoude

Bron: Manege Maria Hoeve 

Foto: archief

Beste allemaal, Voordat jullie door andere mensen verkeerd geïnformeerd worden, graag dit berichtje even goed lezen….

Geplaatst door Manege Maria Hoeve op Woensdag 20 maart 2019

 

 

neus algemeen paard

Op Stal Dobber in Zuiderwoude (Noord-Holland) is de neurologische vorm van rhinopneumonie vastgesteld. De aanwezige paarden mogen de locatie de komende weken niet verlaten en er worden geen paarden van buiten toegelaten.

De paardenaccommodaties in de directe omgeving zijn op de hoogte gebracht van de situatie. De paarden staan onder controle van een dierenarts.

Eind 2018 werd het virus aangetroffen in Hardenberg, daar moest een paard worden geëuthanaseerd.

EHV1

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat het om rhinopneumonie (EHV1). Deze virusinfectie kan zich uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

Het voorkomen van direct contact tussen paarden is een belangrijke preventieve maatregel tegen rhinopneumonie. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via kleding en handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.

Dierenarts

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries en sportpaarden) geeft het virus minder kan zich te verspreiden. Als je jouw paarden van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Bron: sectorraadpaarden.nl

Foto: archief

0 2800
influenza

Op dit moment heerst er in Nederland op een flink aantal grotere en kleinere stallen Influenza. Voor zover duidelijk is voornamelijk in het zuiden, maar ook in het midden van het land.

Symptomen

Influenza is een zeer besmettelijk griepvirus voor paarden en leidt tot hoge koorts (die vaak over meerdere dagen meerdere pieken vertoont), hoesten en een snotneus. Soms worden ook dikke benen gezien. De dieren zijn vaak erg ziek, willen dagenlang niet eten en hebben vaak weken nodig om weer volledig te herstellen. De tijd tussen het oppikken van de infectie en de eerste symptomen kan variëren van 1 tot 3 dagen, maar is soms ook langer. Paarden kunnen net voor de koortsperiode al virus uitscheiden en doen dat zeker tijdens de koorts. Vaak is behandeling door de dierenarts nodig.

Influenza stam

Er zijn verschillende stammen van het influenzavirus voor paarden. Op dit moment lijkt een stam te circuleren die niet alleen niet of minder goed gevaccineerde paarden aanpakt, maar ook bij goed gevaccineerde paarden tot ziekte kan leiden, al zijn de symptomen dan doorgaans minder ernstig.

Stal sluiten

Het dringende advies is om stallen waar een griepuitbraak heerst te sluiten (geen paarden erbij en geen paarden eruit). Verder is het zinvol om door de dierenarts de diagnose door middel van een neusswab van paarden met koorts te laten bevestigen.

Onverantwoord

Het is van groot belang dat stalhouders en individuele eigenaren zich realiseren dat bij verdenking op een influenza-infectie toch op pad gaan naar andere bedrijven of wedstrijden uitermate onverantwoordelijk is. Ook het organiseren van wedstrijden of evenementen op bedrijven waar een infectie heerst is onverstandig én onverantwoordelijk. Equine influenza is duidelijk ‘besmettelijker’ dan Rhinopneumonie omdat het virus ‘sterker’ is en zich over enige afstand makkelijker door de lucht verspreiden.

Bovenstaande informatie is afkomstig van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer.

Kijk hier voor meer informatie over Influenza en op de website www.sectorraadpaarden.nl.

Bron: persbericht Sectorraad Paarden

Foto: Remco Veurink

0 980
Stalgebrek

Het KWPN heeft naar aanleiding van adviezen van de Fokkerijraad Rijpaard enkel aanpassingen gedaan in de reglementen. Deze wijzigingen hebben betrekking op het enten tegen rhinopneumonie, deelname van buitenlandse hengsten en ruinen aan een aanlegtest en de overgangstermijn van PROK naar D-OC.

EPTM en rhinopneumonie

Merries en ruinen moesten tot begin dit jaar voor deelname aan de EPTM verplicht zijn gevaccineerd tegen rhinopneumonie. Dit is destijds zo geregeld omdat ook drachtige merries meedoen. Vanwege schaarste in de entstof bleek het lastig om dit uit te voeren; de verplichting om te enten is toen gewijzigd in een advies. Gezien de recente ontwikkelingen op het KWPN-centrum, de momenteel goede beschikbaarheid van de entstof en het advies van de Faculteit Utrecht en de Gezondheidsdienst om weer over te gaan tot verplichting, heeft de Fokkerijraad Rijpaard het Algemeen Bestuur geadviseerd om paarden die deelnemen aan de EPTM verplicht te laten enten tegen rhinopneumonie door de geregistreerden, deze wijziging is doorgevoerd.

Buitenlandse ruinen en hengsten

Buitenlands geregistreerde ruinen en niet goedgekeurde hengsten mogen vanaf nu deelnemen aan een KWPN-keuring of -aanlegtest. Deelname is voor deze paarden mogelijk wanneer de moeder van het paard bij het KWPN geregistreerd is en het paard zelf als veulen bij een KWPN-erkend stamboek is geregistreerd. Het paard moet geregistreerd zijn in het hoofdboek, het stamboek dient een overeenkomstig fokdoel te hebben. Het Selectiereglement KWPN dressuur en KWPN springen voor merries, veulens en ruinen is zodanig aangepast dat deelname mogelijk is.

Overgangstermijn PROK

Voorheen werd een merrie elite wanneer zij het keur en PROK-predicaat bezat. Sinds de ontwikkeling van D-OC, dat foktechnisch betrouwbaarder is dan PROK, wordt een merrie elite met de combinatie keur en D-OC. Momenteel bevindt het stamboek zich in een overgangsfase, zowel PROK als D-OC maken het elitepredicaat mogelijk. Het advies van de Fokkerijraad Rijpaard was om de overgangstermijn van PROK naar D-OC voor het verkrijgen van het elitepredicaat met nog drie jaar te verlengen. Het Algemeen Bestuur is van mening dat het beter is om te kiezen voor verlenging van de overgangstermijn met voorlopig één jaar. Fokkers kijken vaak naar hun individuele dier en sommigen hechten veel waarde aan PROK. PROK en sportkeuring zijn verschillende doelen, maar geeft ruis omdat het vermengd wordt. Vergroten van het draagvlak van D-OC door onder andere het opnieuw geven van voorlichting staat voor 2019 op de agenda.

Bron: KWPN

Foto: Shutterstock

neus algemeen paard
Foto: Digishots

Hoeve Lentevreugd te Katwijk maakte gisterenavond op Facebook bekend getroffen te zijn door het Rhino virus. Het gaat tot op heden nog om de verkoudheidsvorm.

Rhino type 1

Bij Hoeve lentevreugd werd Rhinopneunomie type 1 vastgesteld.  Hoeve lentevreugd is een pension stal gelegen aan de rand van Katwijk / Wassenaar.

De eigenaren hebben de voorzorgsmaatregelen genomen en de deuren zijn op slot. Verder willen ze niet inhoudelijk op het onderwerp ingaan.

Helaas is vandaag bij ons het rhino virus aangetroffen bij enkele paarden in de stal. Alle voorzorgsmaatregelen…

Geplaatst door Hoeve Lentevreugd op Vrijdag 30 november 2018

Bij Hoeve Lentevreugd is ook de ruitersportzaak  Pas de Deux gevestigd, deze is gewoon bereikbaar omdat hier geen besmettingsgevaar is.

Er zijn aparte parkeerplaatsen om te gebruiken voor de bezoekers van de winkel.

Eerder dit jaar was het Kwpn centrum al slachtoffer van het Rhino virus.

En afgelopen maand is ook bij Herman Koorman Rhino vastgesteld.

Stalhygiëne

Rhinopneumonie is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt het virus wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen paarden is een belangrijke preventieve maatregel.

Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via kleding en handen. Een zorgvuldige stalhygiëne is van belang.

Bron: Facebook Hoeve Lentevreugd / Hoefslag/ overname zonder bronvermelding én toestemming via webredactie@mediaprimair.nl niet toegestaan

Foto: Archief

0 1957
Hippisch Centrum Ermelo (WK Jonge Dressuurpaarden)

Het KWPN heeft gisterenavond (26 oktober) naar buiten gebracht dat op het KWPN-centrum in Ermelo bij één van de aanwezige hengsten uit het najaarsverrichtingsonderzoek het EHV-1 virus is vastgesteld. Twee andere paarden zijn negatief getest. De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft na onderzoek bevestigd dat het bij een paard gaat om Rhinopneumonie (EHV1), de variant van Rhinopneumonie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, (bij merries) abortus en/of neurologische verschijnselen.

Het aantonen van het Rhinopneumonie-virus bij één van de paarden is geen bewijs dat er sprake is van de neurologische vorm van Rhinopneumonie. Het kan ook om de verkoudheidsvorm gaan.

Voorzorgsmaatregelen

Toch wordt voorzichtigheid betracht, want het beeld dat paarden met de neurologische vorm van Rhinopneumonie tonen kan erg variëren. Daarbij komen de neurologische symptomen vaak pas 1 tot 10 dagen na de koorts. Het KWPN heeft inmiddels voorzorgsmaatregelen genomen om de hengsten optimaal te verzorgen en verdere verspreiding van de besmetting te voorkomen.

New Forest-evenement

Het KNHS-centrum is ook gevestigd op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo en zekerheidshalve heeft de KNHS besloten geen paarden meer toe te laten op het KNHS-centrum. De KNHS-stallen zijn alleen toegankelijk voor KNHS-personeel en eigenaren van de paarden die er momenteel verblijven. Op dit moment verblijven er enkele paarden op het KNHS-centrum in verband met een evenement van het New Forest-stamboek. De KNHS heeft via het New Forest-stamboek contact met de eigenaren van de paarden. De paarden die momenteel op het KNHS-centrum verblijven hoeven niet opgehaald te worden maar mogen wel weggehaald worden. Het advies is daarbij om paarden die naar huis worden gehaald thuis twee weken te isoleren en dagelijks te temperaturen en bij koorts of andere problemen met de eigen dierenarts te overleggen.

Er vindt intensief overleg plaats met prof. dr. Marianne Sloet, specialiste Inwendige Ziekten van het Paard, bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. De aanwezige paarden krijgen gewoon beweging en het verrichtingsonderzoek van de New Forest hengsten zal in sobere vorm doorgang vinden. Het advies is om het contact met en tussen de paarden zoveel mogelijk te vermijden. De overige hippische activiteiten die gepland staan op het KNHS-centrum gaan de komende dagen niet door.

Rhinopneumonie

Rhinopneumonie is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de neurologische vorm ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen paarden is een belangrijke preventieve maatregel. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via kleding en handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries, sportpaarden) geeft het virus minder kans zich te verspreiden. Als je paarden van Rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

De komende dagen zal, als er aanleiding voor is, een update op deze website worden geplaatst.

Bron: persbericht KNHS

Foto: DigiShots

Volg ons!

103,142FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer