Tags Posts tagged with "reglement"

reglement

0 103
mennen

Het bestuur van de Vereniging van Tuigpaardrijders Nederland zal de KNHS vrijdag nog informeren over eventuele afsplitsing. “Wij wachten de officiële reactie van het VTN-bestuur af en zullen daarna met verdere berichtgeving komen,” meldt de KNHS.

Donderdagavond vond de besloten ledenvergadering van de Vereniging van Tuigpaardrijders Nederland (VTN) plaats.

Oordoppen en opzetteugel

Op de agenda stond de mogelijke afsplitsing van de KNHS. De VTN is het namelijk niet eens met het door de KNHS genomen besluit om oordoppen, die gebruikt worden voor het fixeren van de oren, en de opzetteugel af te schaffen.

De KNHS vindt het belangrijk dat paarden die uitkomen in alle disciplines een ontspannen en fijn beeld moeten kunnen laten zien, de zogenaamde ‘happy athlete’. “De genoemde hulpmiddelen in de tuigpaardensport passen daar niet bij en horen niet meer thuis in de huidige tijdsgeest.”

Zie ook: KNHS en tuigpaardrijders weer om de tafel

Bron: KNHS

Foto: Jessica Pijlman/Made by Jessy

 

0 4360
neusriem

De KNHS verbiedt per 1 april een te strakke neusriem in alle disciplines omdat de bond ‘zich sterk maakt voor het welzijn van het paard.’

Naar aanleiding van deze reglementswijziging heeft de federatie een filmpje gemaakt om uit te leggen hoe strak de optoming u eigenlijk mag zitten.

Haalbaarheid

Op social media kwamen al diverse discussies op gang omdat getwijfeld wordt over de haalbaarheid van de nieuwe regel.  Dat komt onder meer omdat de KNHS aangeeft dat er twee vingers tussen de neus van een paard en de neusriem moet zitten, maar dat deze ook niet te los mag hangen! Om die reden wordt aan het hele nut ervan getwijfeld.

Vooral de ruiters en amazones die de ‘natural’ stromingen volgen, wijzen erop dat de neusriem helemaal niet nodig is om ervoor te zorgen dat je paard het bit blijft accepteren en zijn mond niet open doet.

Zoals altijd lijkt de discussie dus eindeloos. Maar wat vind jij?

Hoe strak vind jij dat de neusriem mag zitten?

Bekijk stemmen

Laden ... Laden ...

Bron: Hoefslag

Foto: archief

rijden met een trens

De FEI heeft het reglement voor wat betreft het rijden met een trens aangepast. Op internationale wedstrijden is het niet meer verplicht om met stang en trens aan de start te komen.

De keuze is vanaf dit jaar vrij voor de ruiters. De wijziging is alleen voor de één en twee sterren CDI’s.

KNHS reglement

Voor Junioren en Young riders is de keuze ook vrij. Opvallend is dat deze hier in Nederland wel verplicht met een stang en trens moeten rijden, volgens het KNHS reglement.

Wat vind jij?

Zou je internationaal ook op trens moeten kunnen starten?

Bekijk stemmen

Laden ... Laden ...

Bron: Hoefslag

Foto: Digishots

endurance hippiade
Georgette Zeijen - D-Prodigy, Lesley-Ann Steehouwer - Resa Bint Rhea Rz, Chris Standaert - Sharifa Qameli St Hippiade Endurance 2016 © DigiShots

Vrijdag 23 augustus staat de Hippiade Endurance 2019 op de agenda. De KNHS heeft het selectietraject daarvoor anders is ingericht.

Er wordt gewerkt met een vrije inschrijving voor combinaties die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het afvaardigen via de nationale wedstrijden, zoals in voorgaande jaren werd gedaan, is dus losgelaten.

Drie kampioenschappen

Voor de Hippiade endurance staan drie verschillende kampioenschappen uitgeschreven:

  • Klasse I, 30-35 km
  • Klasse II, 65-70 km
  • Klasse III, 100 km

Combinaties die voldoen aan de eisen zoals die in de bepalingen zijn opgenomen, kunnen zichzelf inschrijven voor het kampioenschap. De periode waarin combinaties de kwalificatie kunnen behalen is verlengd, deze loopt tot 1 augustus 2019.

Wedstrijdplanning

Doordat deelnemers nu in een eerder stadium weten dat ze aan de deelname eisen voldoen, kunnen ze in hun wedstrijdplanning beter toewerken naar het kampioenschap, denkt de KNHS.

De belangrijkste voorwaarden voor de verschillende klassen zijn:

Klasse I

2 x een klasse I waarvan minimaal 1x een afstand tussen 30-<40 km (lange klasse l) met een top 10 klassering in het eindklassement.

Klasse II

2x een klasse ll waarvan minimaal 1x een eendaagse* afstand tussen 60- <80 km (lange klasse ll) met een gemiddelde snelheid van minimaal 13 km/uur.

Klasse III

2x een klasse lll waarvan minimaal 1x een eendaagse* afstand tussen 80- <120 km (klasse lll) met een gemiddelde snelheid van minimaal 13 km/uur.

* de andere wedstrijd mag zowel een lagere snelheid hebben als een meerdaagse afstand zijn in die klasse.

Goedgekeurde wedstrijden

De genoemde resultaten moeten behaald zijn op door de KNHS goedgekeurde nationale endurancewedstrijden in Nederland.

Aan het kampioenschap voor 2019 doet een minimum aantal van 30 combinaties mee en een maximum aantal van 60 combinaties.

Je kunt je tot uiterlijk 31 mei 2019 inschrijven via www.hippiade.nl

Georgette Zeijen won met D-prodigy vorig jaar de titel over 160 kilometer.

Bron: KNHS

Foto: archief Digishots

0 886
dresuur algemeen benen

In navolging van de FEI heeft de KNHS enkele wijzigingen aangebracht in de uitvoering en/of beoordeling van de onderdelen in de Kür op muziek. Deze aanpassingen gaan per direct in. Er zullen geen grote reglementswijzigingen zijn maar er zijn wel enkele belangrijke aandachtspunten binnen de Kür op muziek.

Verplichte onderdelen

Het vergeten van een verplicht onderdeel levert een 0 voor de oefening en maximaal een 5.5 voor zowel choreografie als moeilijkheidsgraad op. Ook wanneer een verplicht onderdeel duidelijk boven of onder het gevraagde niveau wordt vertoond levert dit maximaal een 4.5 voor het verplichte onderdeel op en maximaal een 5.5 voor zowel choreografie als moeilijkheidsgraad. Het rijden van een onderdeel uit een hogere klasse betekent geen uitsluiting maar maximaal een 5.5 voor zowel choreografie als moeilijkheidsgraad.

Stap

De 20 meter gevraagde stap mag niet in een zijwaartse beweging worden uitgevoerd maar mag wel onderbroken worden door een keertwending. Wanneer de stap wel in een zijwaartse beweging wordt uitgevoerd zorgt dit voor maximaal een 4.5 voor het onderdeel en maximaal een 5.5 voor zowel choreografie als moeilijkheidsgraad.

Uitgestrekte draf

Wanneer de uitgestrekte draf wordt uitgevoerd op een volte of door 2 wendingen/hoeken wordt deze beoordeeld met maximaal een 4.5 en maximaal een 5.5 voor zowel choreografie als moeilijkheidsgraad. Tenzij er op zijn minst één andere, wel correct getoonde, uitgestrekte draf wordt gereden. Dit moet namelijk op een rechte lijn zijn.

Pirouette

Bij een combinatie van de pirouette links en rechts moeten er minimaal drie galopsprongen tussen beide pirouettes getoond worden. Galoppirouettes van en naar stap, halthouden of piaffe (in de Grand-Prix) mogen wel worden getoond naast de verplichte galoppirouettes vanuit en naar verzamelde galop. Wanneer dit laatste niet het geval is dan wordt het cijfer voor de galoppirouette maximaal een 4.5 en het cijfer voor zowel choreografie als moeilijkheidsgraad maximaal een 5.5.

Z- pony’s

Specifiek voor de klasse Z- pony’s moet er in de verzamelde galop een volte acht meter worden getoond. Anders wordt zowel de choreografie als de moeilijkheidsgraad met maximaal een 5.5 beoordeeld.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

0 152
menwedstrijd

Het KNHS-menforum kwam op 19 juni 2018 voor de tweede keer dit jaar bij elkaar. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen waren de opleidingen, welzijn en toezicht op het deelnemersterrein en stalling, reglementswijzigingen en rekenkamer SWM.

Welzijn en toezicht op het deelnemersterrein en stalling

Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Tijdens meerdaagse samengestelde wedstrijden mennen komt het aspect stalling hierbij ook om de hoek kijken. Het menforum heeft een protocol opgesteld met de voorwaarden voor stalling op of aan de wagen. In de Gids voor Goede praktijken (kijk hier) staat een aantal richtlijnen vermeld waar stalling aan moet voldoen, deze zijn ook van toepassing voor stalling en boxen tijdens wedstrijden.

Opleidingen

Er is uitvoerig gesproken over de nieuwe opzet van de instructeursopleiding, die onlangs ook in het ledenmagazine Paard&Sport belicht is. Het menforum is hier enthousiast over.
Ook is er gesproken over opleidingen en bijscholingen voor officials. Zo staat er een opleiding voor nieuwe juryleden vaardigheid en (mini)marathon op de rol (klik hier om in te schrijven) voor de winter 2019 en in die periode zullen er ook bijscholingen zijn voor o.a. parcoursbouwers en juryleden dressuur.

Reglementswijzigingen

Het menforum heeft een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaan met de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Dispensatie voor gemotoriseerd verkennen

Het menforum heeft besloten dat er vanaf 1 april 2019 niet meer gemotoriseerd verkend mag worden. De dispensaties die hiervoor verstrekt zijn worden omgezet in het elektrisch verkennen. Reden hiervoor is dat er veelal in natuurgebieden gereden wordt en dat de verouderde brommertjes hier voor stank- en geluidsoverlast zorgen.

Rekenkamer SWM

De rekenkamer heeft begin dit jaar laten weten na dit seizoen te gaan stoppen. Het menforum hecht er aan om met hen in gesprek te gaan om te kijken of er afspraken voor de toekomst te maken zijn. Binnenkort vindt er een gesprek plaats om te kijken naar de mogelijkheden in de toekomst.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van het menforum vindt plaats op 19 september. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de pilot toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en reglementswijzigingen de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het menforum

Heb je ideeën en wil je een bijdrage leveren aan de mensport in Nederland? Kijk voor meer informatie op de site van het desbetreffende mendistrict of neem contact op met het forumlid van je district. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het menforum.

Bron: KNHS

Foto: Vierspan Sueters in Aken (Fotograaf Karin Sevink)

Afgelopen week keurde de FEI de aanpassingen in het reglement voor de FEI Wereldbeker vierspannen goed.

Aantal strafseconden

Zo wordt onder andere een afgeworpen balletje voortaan bestraft met 4 strafseconden in plaats van 5 seconden en de formule voor de finale is aangepast. Het reglement is van toepassing op het indoor Wereldbekerseizoen 2018-2019 dat start op de nieuwe wedstrijd in Lyon in Frankrijk van 2 tot en met 4 november 2018.

Wijzigingen in rood

Klik hier voor het aangepaste reglement met alle wijzigingen in rood gemarkeerd.

Bron: Hoefnet

 

0 8821

 

De ruiters moeten even nadenken als we hen vragen naar het toestaan door de KNHS van de ‘bodybandage’ tijdens springwedstrijden. Een wat? De buikband om doorrijden door de sporen te voorkomen is echter uiteraard wel bekend en de ruiters hebben geen enkel probleem met het gebruik ervan.

De bandage is toegestaan vanaf 1 april, mits deze is gecontroleerd door de toezichthouder op het voorterrein. Leopold van Asten gebruikte al een bodybandage bij een van zijn paarden omdat het tijdens internationale wedstrijden al mocht. ‘Dat paard heeft bij het minste geringste een spoorplek en dus gebruik ik uit voorzorg zo’n bandage,’ legt hij uit.

Bertram Allen

Van Asten herinnert zich het drama dat zich tijdens de Olympische Spelen in London afspeelde, toen de Ierse ruiter Bertram Allen werd gediskwalificeerd omdat er bloed zat aan een zijde van zijn paard Quiet Easy, nog goed. ‘Een compleet verkeerde beoordeling’, vindt de ruiter uit Venray. ‘Sommige paarden krijgen al plekjes van leer dat schuurt. Dat dat dan ook op de plek van de sporen gebeurt is logisch. Dat krasje bij het paard van Alen had niks met doorrijden te maken, maar je wordt er wel extra voorzichtig door.’

Overigens is volgens Van Asten vaak voldoende om de bandage alleen tijdens de training te gebruiken. ‘Bij die paar minuten die een wedstrijd duurt, kan rijden zonder echt geen kwaad.’

Controle

Bianca Schoenmakers, de kersverse winnares van de Grote Prijs van Roosendaal, noemt het toestaan van de bodybandage ‘super’. ‘Mits er goed op het gebruik gecontroleerd wordt’, voegt de amazone daaraan toe. ‘De officials moeten wel even onder de lappen kijk.’

Zelf gebruikt Schoenmakers de bandage niet. ‘Ik rijd thuis met van die draaiende bolletjes aan mijn sporen en mijn paarden hebben nooit last van plekjes. Maar sommige paarden hebben al last van een borsttuig of een neusriem. Dan is zo’n body-bandage toch beter dan open rijden.’

Overigens moet er voor een bodybandage best diep in de buidel worden getast. De prijzen beginnen rond de 120 euro.

Bron: Hoefslag / Overname zonder bronvermelding niet toegestaan

Foto: Remco Veurink

0 4853

Je zit in de flow van je dressuurproef, volop geconcentreerd. Dan gebeurt er ineens iets. Je kunt het niet duiden, wat is er aan de hand? Commotie in de naast de ring gelegen losrijbaan; een paard is in elkaar gezakt.

De jury roept dat je moet stoppen. Er moet een dierenarts bij het paard komen, waarna er wordt besloten hem naar de kliniek te brengen. Voordat het paard is opgeladen en de rust is teruggekeerd, is er een half uur voorbij. In die tijd ga je maar wat draven, maar het duurt lang en je gaat in stap over.

‘Opstarten’

Als de trailer het terrein verlaten heeft, moet je van het één op het andere moment de proef beginnen op het punt waarop je onderbroken werd. Zonder dat je even twee rondjes mag ‘opstarten’. Dat lijkt nogal cru. Wat zegt het KNHS reglement over het onderbreken van een proef?

KNHS Reglement

Artikel 134 – Onvoorziene omstandigheden
Indien door onvoorziene omstandigheden van welke aard en oorzaak dan ook, een deelnemer zijn proef niet kan vervolgen, kan de (voorzitter van de) jury de deelnemer door middel van een (bel)signaal aangeven dat de proef dient te worden onderbroken. Wanneer de deelnemer, ondanks het (bel)signaal de proef niet onderbreekt, vervolgt hij de proef op eigen risico en zal de jury ook de beoordeling daarvan voortzetten en de (eventuele) invloed van de onverwachte en/of onvoorziene omstandigheden daarbij buiten beschouwing laten. De (voorzitter van de) jury zal in dat geval beslissen of de deelnemer moet worden uitgesloten vanwege het negeren van het (bel)signaal tot onderbreken van de proef, of dat het hem, gezien de omstandigheden, kan worden toegestaan de proef te vervolgen.

Voortzetten van de proef

vervolg Artikel 134 – Onvoorziene omstandigheden
Heeft de deelnemer de proef in opdracht van de (voorzitter van de) jury onderbroken, dan zal de proef weer worden voortgezet zodra de omstandigheden in (de directe nabijheid van) de ring dat, ter beoordeling van de (voorzitter van de) jury, rechtvaardigen. De (voorzitter van de) jury wijst de deelnemer het punt aan, waarop met de proef moet worden doorgegaan, onder vermelding van de volgende beweging/oefening, die moet worden uitgevoerd.

Reëel

Het reglement luidt dus dat de jury het punt bepaalt waarop de proef verder gereden moet worden. Een beetje reële jury zal rekening houden met het feit dat jij en je paard even weer op gang moeten komen en zal het toestaan dat je je herpakt. Dat komt zowel de rijdbaarheid van je paard als de concentratie ten goede.

Bron: Hoefslag

Foto: Shutterstock

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer