Tags Posts tagged with "regelgeving"

regelgeving

tuigpaard
Foto ter illustratie

De KNHS en de drie disciplineverenigingen aangespannen sport proberen het onderlinge vertrouwen te herstellen. De partijen konden enige tijd niet samen door een deur, onder meer vanwege het door de KNHS genomen besluit om oordoppen, die gebruikt worden voor het fixeren van de oren, en de opzetteugel af te schaffen.

Eerder dit jaar ontstond daarom een vertrouwensbreuk tussen de KNHS en De verenigingen voor Tuigpaardrijders (VTN) en Hackneyrijders (VHN) en Vereniging het Friese tuigpaard (VFT).  De VTN onderzocht de mogelijkheden om zich van de KNHS af te splitsen.

Verkennende gesprekken

“Na een periode waarin alle partijen de belangen en wensen hebben kunnen inventariseren, zijn er geleidelijk verkennende gesprekken gevoerd om de mogelijkheden tot herstel van het onderling vertrouwen te onderzoeken en samen tot een compromis te komen,” laat de KNHS weten.

De partijen proberen overeenstemming te bereiken over een herstructureringsplan. Daarin krijgt de aangespannen sport een positionering met meer regelruimte en met meer samenwerking tussen de aangespannen disciplines.

Concrete afspraken zijn gemaakt over onder meer verenigingsstructuur, reglementering, jurering en handhaving.

Hernieuwde samenwerking

Alle partijen denken dat de huidige ontwikkelingen een goede basis zijn voor een hernieuwde samenwerking. Ze zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Op de oprichtingsvergadering van de VERT, de nieuwe tuigpaardrijders vereniging, kwamen de plannen al aan de orde. Dat gebeurt ook op vrijdag 29 november op de vergadering van de hackneyrijders (VHN).

Bron: KNHS

Foto: Letty Donselaar

brandmerk

Vanaf 2019 mogen paarden alleen worden gebrandmerkt wanneer zij plaatselijk zijn verdoofd. Omdat daar op dit moment geen geschikt middel voor is, lijkt het einde van het brandmerk nabij.

Al bijna tien jaar is het volgens de Europese regelgeving verplicht om veulens te voorzien van een microchip. Dat heeft geleid tot kritiek bij enkele fokkers, omdat de chip nogal eens in het lichaam ‘verdwijnt’ en dan niet langer leesbaar is.

Pijnbestrijding

Een speciale werkgroep heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de manieren waarom paarden kunnen worden verdooft om pijn bij het brandmerken te voorkomen.  De oplossing leek te liggen in het middel lidocaïne, maar van de Duitse Voedsel en Warenautoriteit mag dit medicijn niet meer worden toegepast bij paarden.

De zoektocht naar een ander middel is niet alleen duur, de toelating op de markt zal veel tijd in beslag nemen. ‘Er is dus geen verbod op brandmerken, maar alleen de omstandigheden waarin dit gebeurt voldoen op dit moment niet aan de wetgeving,’ verduidelijkt Dr. Klaus Miesner van de  Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN).

Traditie

Hierdoor is brandmerken voorlopig vanaf het nieuwe jaar niet meer toegestaan. De politiek en de dierenbescherming staan wat hun standpunt betreft lijnrecht tegenover de fokkerij. Die ziet niet alleen een traditie verloren gaan, maar is ook sceptisch over de microchip.

Voorstanders van het brandmerk vinden deze methode de meest betrouwbare en permanente manier van identificatie van paarden.

De Bundestierärztekammer, de Duitse vereniging voor dierenartsen, riep de stamboekverenigingen eerder dit jaar al op om vrijwillig af te zien van het gebruik van brandmerken.

Bron: St-Georg

Foto: archief

 

 

 

0 623

Paarden vallen vaak nog tussen wal en schip bij de EU wetgeving voor huisdieren en boerderijdieren. Volgens een rapport, gepubliceert door Equine Veterinary Education en in opdracht van World Horse Welfare en Eurogroup for Animals, zijn de paarden ‘uniek kwetsbaar dankzij hun veelzijdigheid’. Het Algemene Bureau voor Gezondheid en Voedselveiligheid is van mening dat het ontbreken van waardevolle informatie over de paardensector ervoor zorgt dat de benodigdheden voor paarden en de mensen die afhankelijk van deze dieren zijn, vaak achtergesteld blijven.

Zeven miljoen paarden

Het rapport onderzoekt het welzijn van paarden in de Europese Unie en werd geschreven door World Horse Welfare voorzitter ROly Owers. Volgens Owers telt de EU zo’n zeven miljoen paarden, waarbij 896.000 mensen hun salaris verdienen met een baan in de paardensector. Daarmee spreekt men over een omzet van zo’n 100 miljard euro per jaar. Paarden worden als boerderij- of huisdieren gekwalificeerd, waarbij de benoeming afhankelijk is van de leefomstandigheden. Een derde aftakking is het ‘wilde paard’.

Onder andere de regelgeving rond lange afstandstransporten zorgt voor problemen. Zo is er geen actueel wetenschappelijk bewijs over de effecten van de transporten op paarden. Ook de identificatiemethodes roepen vele vragen op, zeker na het paardenvleesschandaal. Hoewel verbeteringen in de EU werden toegezegd, blijft het huidige systeem verwarrend.

Enquete

Een onlangs uitgevoerde enquete voor Europese paardenorganisaties wijst de zorgpunten uit, waaronder de beschikbare ruimte voor paarden, lange periodes van opsluiting, en omgeving die geen sociale interactie met soortgenoten toelaat. Owers is dan ook van mening dat het paard een constante benoeming (als huis- of boerderijdier) nodig heeft om de wetten begrijpelijk te houden. Daarnaast moet er een gestroomlijnde regelgeving komen voor het aantal paspoortuitgevende instanties in de EU lidstaten.

Ook het gebruik van sportpaarden zou onder de loep genomen moeten worden. ‘Howel de sport in Europa erg populair is, zetten wij onze vraagtekens bij het paardenwelzijn, zowel tijdens de training als op wedstrijd. Het gebruik van camera’s en social media zorgt ervoor dat misstanden snel aan het licht komen. Bijvoorbeeld het gebruik van de zweep tijdens renwedstrijden, de jonge leeftijd waarop renpaarden aan het werk worden gezet en het lot van deze dieren na hun loopbaan in de sport, zouden prioriteit moeten krijgen in onderzoeken naar het welzijn van deze dieren. De druk om te presteren, zeker wanneer er grote sommen geld in het spel zijn, zorgt er soms voor dat atleten over gaan tot praktijken die ten koste gaan van het welzijn van het paard. Wedstrijdorganisaties zouden proactief moeten optreden bij potentiële misstanden in de sport.’

Foto: Remco Veurink

0 180

Experts van EU-lidstaten hebben een voorstel van de Europese Commissie om de regels voor de identificatie van paarden te herzien goedgekeurd. De strengere regels vormen een respons op het paardenvleesschandaal. Elk paard heeft straks een eigen paspoort met uniek nummer dat ook als medisch dossier wordt gebruikt.

De herziene regels moeten het bestaande Europees systeem voor de registratie en identificatie van paarden in de EU betrouwbaarder en veiliger maken. Zo moet worden voorkomen dat paardenvlees dat niet geschikt is voor menselijke consumptie toch op een bord belandt.

Elk paard een eigen paspoort

Volgens de nieuwe regels moeten veulens voor hun eerste verjaardag een eigen paspoort krijgen met een uniek identificatienummer. Het paspoort doet ook dienst als medisch dossier en volgt het paard gedurende zijn gehele leven. Ook moeten alle paarden geboren na 1 juli 2009 worden gechipt en worden er maatregelen genomen om paspoortvervalsingen tegen te gaan.

Met een verplichte centrale database in alle lidstaten kunnen de verantwoordelijke autoriteiten de uitgifte van paspoorten door de diverse geautoriseerde instanties beter controleren. Daarnaast wordt het voor de eigenaren eenvoudiger de gegevens van de paarden in het paspoort en in de database bij te laten werken. De nieuwe regelgeving gaat 1 januari 2016 in. De EU-landen die nog geen gecentraliseerde database hebben, hebben tot 1 juli 2016 de tijd er een in te richten.

VMT/Hoefslag

Endurance
Foto: Remco Veurink

Het moet nu eindelijk maar eens afgelopen zijn met de misstanden in de endurancesport: zware mishandeling en zelfs overlijden van paarden, gebruik van doping, verwisselen van paarden en andere soorten van fraude zijn aan de orde van de dag. De sport en met name de paarden moeten beschermd worden. Tijdens de Endurance round table op het FEI Sports Forum werd gisteren dan ook gesproken over zwaardere straffen voor de ruiters als hun paard gewond is en langere rustperiodes voor de paarden en meer verantwoordelijkheid. ‘Verregaande maatregelen’, aldus de FEI.

Hervormingen

Met name in de woestijnraces – een agressieve variant van de endurancesport – in een aantal ‘Groep VII-landen’ (Arabië) komen excessieve gevallen van schending van welzijnsvoorschriften voor. De afgevaardigden die op het forum in Lausanne aanwezig waren, stonden dan ook volledig achter deze hervormingen. ‘Het welzijn van de paarden is niet alleen een veterinaire kwestie; het is een zaak die iedereen die met de sport te maken heeft aangaat’, zei 1st vice-president John McEwen, die ook voorzitter is van de FEI Veterinary Committee.

Naast de voorgestelde wijzigingen van de regels met betrekking tot aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van officials, betere bescherming van de paarden door langere rusttijden en straffen voor de ruiters werd een onafhankelijke Governor Advisors (IGA) in het leven geroepen en een verbeterde regelgeving wat betreft belangenconflicten.

Gedragscode

De aanwezigen stonden ook achter de nieuwe FEI Endurance Codex, een gedragscode voor officials, ruiters en trainers waarin verantwoordelijkheid, verantwoordingsplicht en sancties beschreven staan. Een dergelijk document is er wel al voor FEI veterinairen. Ook de implementatie van het Global Endurance Injuries Studies (GEIS), een endurance-database waardoor misstanden beter gemonitord – en dus aangepakt – kunnen worden, werd positief ontvangen.
De nieuwe regels worden nog een keer verspreid onder de nationale federaties voor een laatste beoordeling, waarna het FEI-bestuur tijdens haar meeting op 9 en 10 juni de regels kan goedkeuren en meteen kan laten uitvoeren.

FEI/Horsetalk/Hoefslag

0 19

De regelgeving omtrent (de uitgifte van) paardenpaspoorten in Groot-Brittannië moet simpeler, zo blijkt uit een branchebreed onderzoek.

Hoewel de bijna 3000 paardeneigenaren, 100 lokale agentschappen, 600 paardenklinieken, 54 paspoort organisaties (PIO’s) en twee slachthuizen begrijpen dat er nu eenmaal regels moeten zijn, vinden ze dat die nu teveel rompslomp geeft. Ronduit schokkend is de uitkomst dat eigenlijk niemand de regels helemaal begrijpt, zelfs niet als iemand zelf verantwoordelijk is voor de naleving ervan. Welk paard heeft welk type paspoort nodig, wie kan daar voor zorgen, wanneer moet het aangepast worden? Ook bij de instanties die paspoorten uitgeven zelf is de kennis van de regels ontoereikend. Verder blijken de regels niet goed nageleefd en toegepast te worden, wat logisch is als je ze niet snapt.

Roly Owers van World Horse Welfare: ‘De resultaten van het onderzoek wijzen uit waar behoefte aan is: een simpel systeem om paarden te kunnen identificeren dat gemakkelijk te begrijpen is en waarin het publiek vertrouwen heeft. Dat is alleen mogelijk door een wereldwijde chip en één enkele centrale database, plus de bijbehorende opleiding en communicatie over verantwoordelijkheid ten opzichte van onze paarden en de veiligheid van de voedselketen.’ Het moet worden voorkomen dat paardenvlees stoffen bevat die gevaar kunnen op leveren voor de volksgezondheid.

De Europese Commissie heeft vorige maand een Vijf Punten Plan gepubliceerd dat de regelgeving en paspoortuitgifte moet versimpelen, zoals één centrale database en één uitgiftepunt. Een stuurgroep die bestaat uit leden uit de paardensector moet onderzoeken hoe het systeem kan worden verbeterd op de korte en op de lange termijn. De knelpunten moeten nog beter in kaart gebracht worden en dat moet leiden tot versimpeling van en daardoor meer vertrouwen in de regels. Dat er een nieuwe regelgeving nodig is, is zeker, nu moeten we de uitvoering daarvan opnemen, in samenwerking met alle betrokkenen, inclusief de stamboeken,’ aldus de woordvoerders van World Horse Welfare en de Equine Sector Council.

In Nederland geven de stamboeken die zijn goedgekeurd door het Productschap voor Vee en Vlees (PVV) paspoorten uit. Er is dus op dit moment geen nationale database. Als een dergelijke maatregel doorgaat, heeft dat voor ons land nogal wat organisatorische gevolgen, red.

Persbericht en foto: World Horse Welfare

www.worldhorsewelfare.org

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer