Tags Posts tagged with "Rabobank"

Rabobank

0 56

Curatoren en Rabobank hebben besloten om springstal Eurocommerce executoriaal te veilen. De veiling, die via internet plaatsvindt, staat gepland op 7 april 2014. Diverse toppaarden, waaronder het paard London dat op de Olympische Spelen twee keer zilver behaalde, komen zo onder de veilinghamer. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het vonnis dat de Rechtbank Gelderland wees op 5 maart 2014. Curatoren en Rabobank hebben vastgesteld dat stal Eurocommerce niet rendabel valt te exploiteren en zien daarom geen andere verantwoorde mogelijkheid dan een executoriale veiling, mede in het belang van alle schuldeisers.

Paulianeus

De aangespannen rechtszaak ging om het terugdraaien van de overdracht van de springstal door Ger Visser aan zijn zoon. Curatoren en Rabobank meenden dat deze verkoop ‘paulianeus’ was, waardoor schuldeisers ten onrechte zijn benadeeld. De rechter erkende dat: de verkoop is daarom teruggedraaid en de geldvordering van de Rabobank is toegewezen. De activiteiten van de springstal Eurocommerce zijn sinds het vonnis op normale wijze voortgezet. Na inventarisatie zien curatoren en Rabobank geen andere mogelijkheid om het vonnis van de rechtbank ten uitvoer te brengen. Alle paarden, sperma, vrachtauto’s en het onroerend goed worden daarom geveild op 7 april 2014. Dat geldt ook voor het paard London, waarmee Gerco Schroder op de Olympische Spelen in Londen twee maal zilver won.

De veiling wordt verzorgd door BVA auctions. De paarden zijn op locatie in Lochem tijdens enkele kijkdagen voorafgaand aan de veiling te bezichtigen. In de afgelopen weken hebben zich al vele gegadigden uit binnen- en buitenland als geïnteresseerde kopers gemeld.

Betwiste verkoop stal

Enkele maanden voor het faillissement van Eurocommerce had Ger Visser senior de springstal die deel uitmaakte van vastgoedconcern Eurocommerce, verkocht aan zijn zoon. Bij verkoop van deze stal werd niet daadwerkelijk een koopprijs betaald en werd – vlak voor de overdracht – een vordering van bijna 40 miljoen euro van Eurocommerce op de springstal kwijtgescholden. De koopsom werd weggestreept tegen een sponsorcontract dat Visser sr namens het in financiële nood verkerende Eurocommerce nog afsloot met Visser junior. Hierdoor verwierf Visser junior zonder feitelijke betaling een springstal die (nagenoeg) schuldenvrij was. Dit benadeelde schuldeisers van Eurocommerce voor vele miljoenen euro’s.

Benadeling schuldeisers

Rabobank leek als belangrijke schuldeiser van Eurocommerce geen verhaal meer te hebben op de door Eurocommerce aan haar verpande vordering van circa 40 miljoen euro, omdat deze vordering vlak voor de overdracht van de stal was kwijtgescholden. In het vonnis van 5 maart 2014 heeft de rechtbank geoordeeld dat Eurocommerce en de vennootschap van Visser junior wisten dat de overdracht zou leiden tot benadeling van de schuldeisers van Eurocommerce. Ook deze vordering van curatoren werd op grond van de zogenaamde ‘faillissements-pauliana’ geheel toegewezen.

Nadat de springstal aan zijn vennootschap was overgedragen, heeft Visser junior nog pogingen ondernomen om alle waardevolle springpaarden over te dragen aan andere (aan de familie Visser) gelieerde vennootschappen. De rechtbank heeft beslist dat geen sprake was van een rechtsgeldige overdracht van deze paarden, zodat deze allen nog eigendom zijn van de springstal. Curatoren en Rabobank hebben op de meest waardevolle paarden – waaronder het paard London – beslag liggen.

Nieuwe bestuurder benoemd

Gevolg van het vonnis is dat de curatoren van Eurocommerce aandeelhouder zijn geworden van de springstal. In die rol hebben curatoren  maatregelen genomen om Visser junior als bestuurder van de stal te vervangen. Inmiddels is deze ontslagen en is Ruud Bouwman benoemd als interim-bestuurder. Bouwman heeft  in opdracht van curatoren een inventarisatie gemaakt van de positie van de stal Eurocommerce. Tijdens de inventarisatie is gebleken dat van de ruim 100 aanwezige paarden per datum overdracht van Visser sr aan Visser junior, alleen nog de circa 30 door Rabobank beslagen paarden aanwezig zijn. Nog niet precies duidelijk is wat er met de andere paarden is gebeurd. Bouwman heeft dat nog in onderzoek.

Wel is inmiddels duidelijk dat het voortzetten van de stal Eurocommerce financieel geen haalbare kaart is. Want ondanks de successen van de paarden op toernooien, zijn de inkomsten onvoldoende om de stal Eurocommerce rendabel te exploiteren. Een veiling is daarmee onafwendbaar. Gerco Schröder, samen met London (mede)verantwoordelijk voor zowel team- als individueel zilver op de Olympische Spelen, gaf eerder al een reactie aan Hoefslag over deze kwestie.

Rabobank/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 37

De Rabobank behaalde op vrijwel alle fronten een juridische zege in de zaak omtrent de voormalige Stal Eurocommerce. De stal en de paarden zijn volgens de uitspraak onrechtmatig in de handen van Ger Visser jr. terecht gekomen en moeten terug naar de curatoren en schuldeisers van het faillissement rond de voormalige vastgoedgigant Eurocommerce.
Hoewel Visser jr. in hoger beroep gaat, stellen de rechters de Rabobank -dat nog 38,25 miljoen euro te vorderen heeft- al wel in de gelegenheid om eventueel de paarden te verkopen. Dit creëert de bijzondere situatie dat de Rabobank als belangrijkste paardensportsponsor van Nederland en hoofdsponsor van de KNHS kan beslissen over het lot van de beste springcombinatie die ons land rijk is: Gerco Schröder en London.

Tien miljoen voor London?

In het vonnis wordt al gesproken over een geschatte waarde van 10 miljoen euro voor de fenomenale voshengst en bij insiders is bekend dat kopers uit Qatar hun interesse in London al kenbaar hebben gemaakt. De vraag die we daarom willen stellen in onze poll is de volgende: Vind jij dat de Rabobank als hoofdsponsor van de KNHS London moet behouden voor Gerco Schröder en dus voor Nederland? Je kunt kiezen uit onderstaande opties en stemmen op de poll aan de rechterkant van deze pagina (op de desktopsite).

-Nee, de Rabobank moet zakelijk gezien altijd gaan voor het hoogste bod.

-Ja, de Rabobank moet met minder genoegen nemen als London behouden kan blijven.

Foto: Remco Veurink

0 75

‘Een dubbele mokerslag’, zo benoemt Ger Visser jr. (foto rechts) het vonnis vandaag van de Rechtbank Gelderland. Hij werd als bestuurder van het gedaagde Gevi International B.V. op vrijwel alle punten in het ongelijk gesteld in de door de Rabobank en de curatoren aangespannen zaak. De op 1 december 2011 gedane overdracht van de voormalige Stal Eurocommerce aan Visser jr. werd op basis van het faillissementsrecht als frauduleus handelen bestempeld en moet geheel worden teruggedraaid. Zo besloten de rechters, die Visser jr. en zijn advocaat eerder in dit proces nog hebben geprobeerd te wraken.
Wat nu rest is een schuld van 38,25 miljoen aan de Rabobank, te vermeerderen met een vastgestelde rente en betaling van juridische kosten van 18.500 euro, eveneens te vermeerderen met rente. Mocht Gevi International niet binnen zeven dagen na dit vonnis de onrechtmatige overdrachten op papier terugdraaien, volgt er een dwangsom van 75.000 euro per dag, tot een maximum van 10 miljoen euro.

Einde verhaal voor de stal

Een uit het veld geslagen Visser jr. werd verrast door het moment van het vonnis. Tegenover de Hoefslag verklaart hij: ‘Het stond vorige week op de rol, maar ze zouden het zes weken opschuiven tot 9 april. Vanmorgen belde mijn advocaat ineens dat er een vonnis was. Ik was helemaal verbaasd, ook over de uitspraak. Zoals het vonnis er nu ligt, is het inderdaad einde verhaal wat de stal betreft, maar we gaan in hoger beroep.’
Op de vraag of de constructie waarbij de stal onderaan de streep voor nul euro werd overgenomen niet erg doorzichtig was, antwoordt Visser jr.: ‘Dat wordt misschien zo gebracht en geroepen, maar dat klopt helemaal niet. Weet je, als ik het morgen allemaal over mocht doen, dan had ik het op dezelfde manier gedaan. Maar vertrouwen in de Rabobank heb ik sowieso niet en ook niet in het rechtssysteem. En verder wil ik het liever voor het moment hierbij laten. Het is een heftige dag geweest’

Toestemming om paarden te verkopen

Naast de melding dat de in augustus 2012 gedane verkoop van de hengst Vigaro (v. Tangelo van de Zuuthoeve) naar de Turkse Sevil Sabanci als onrechtmatig wordt bestempeld, springt vooral de volgende passage in het vonnis in het oog: ‘Aannemelijk is dat ten aanzien van een aantal paarden een verkoop op korte termijn tot een hogere opbrengst zal kunnen leiden dan in het geval waarin met verkoop wordt gewacht totdat dit vonnis onherroepelijk zal zijn geworden. Bovendien mag worden aangenomen dat de curatoren indien zij tot verkoop van aan Gevi Gorssel en Gevi International toebehorende vermogensbestanddelen zullen overgaan (waarbij in het bijzonder, maar niet alleen aan de paarden van Gevi Gorssel wordt gedacht), de opbrengst daarvan zullen storten op een geblokkeerde rekening en bedoelde gelden niet eerder zullen aanwenden voor de verdeling onder de schuldeisers van Eurocommerce Holding dan nadat dit vonnis onherroepelijk is geworden.’
Uit bovengenoemde kan worden opgemaakt dat de rechters de Rabobank nu al in de gelegenheid stellen om -indien de bank zou willen- de paarden, waaronder geweldenaar London te verkopen. ‘Zo heb ik het ook begrepen. De komende dagen zal duidelijk worden wat de bank wil’, besluit Visser jr.

Reactie Gerco Schröder

Ook ruiter Gerco Schröder (foto) toont zich geschrokken als we hem vragen om een reactie. ‘Dit komt hard aan. Ik vind het voor Ger heel erg, maar ben ook bezig met de vraag ‘wat gebeurt er nu met de paarden?’ Laten we hopen dat Londen en eventueel andere paarden behouden blijven.’
Woordvoerder René Lomans wil namens de Rabobank op het moment niet meer kwijt dan dat het vonnis eerst bestudeerd wordt en dat er overleg plaats vindt met de curatoren over de nu verder te nemen stappen. (foto: Remco Veurink)

Bron: Hoefslag

0 25

Frank Schuttert is Rabo Talent van het Jaar 2013. Precies een jaar na zijn overwinning in de Grote Prijs van Amsterdam stond Frank Schuttert vanmiddag weer in de spotlights in de RAI, waar Anky van Grunsven – ambassadrice van het Rabo Talentenplan – en KNHS voorzitter Theo Ploegmakers de prijs uitreikten. Frank Schuttert reed zich vorig jaar in een paar maanden tijd bij de internationale top. Dat is precies wat het Rabo Talentenplan beoogt. Frank volgt zijn broer Hendrik-Jan op.

Verrassender dan de titel Rabo Talent van het Jaar was Frank’s overwinning vorig jarig in de Grote Prijs van Amsterdam met Winchester HS (v.Numero Uno). Frank zat al vanaf 2007 in verschillende teams, die deelnamen aan EK’s voor ponyruiters en junioren. Maar zijn doorbraak vorig jaar als Young Rider bij de senioren was zo opmerkelijk dat Frank werd opgenomen in het Rabo Talenteam 2013.

Na zijn winst in Amsterdam ging het crescendo met Frank’s ontwikkeling als springruiter. Vier keer stelde senioren-bondscoach Rob Ehrens Frank op in zijn team voor de Furusiyya Nations Cup, waarvan er drie gewonnen werden (Al Ain, La Baule en Gijon). Nog spectaculairder was de tweede plaats in de Grote Prijs van La Baule, waar Frank Winchester HS bijna uit stilstand foutloos door de enorme driesprong loodste. Frank’s naam en faam was gezet.

Frank leek koers te zetten richting het EK springen voor senioren in Herning. In overleg met de bondscoaches Rob Ehrens en Roelof Bril koos hij voor dat van de Young Riders. In Vejer de la Frontera kwamen zijn talenten weer eens aan het licht. Hij maakte zijn favorietenrol waar; sleepte het teamzilver uit de strijd en won zelf de Europese titel. In een paar maanden tijd reed Rookie Frank zich als Young Rider in het Olympisch kader bij de senioren. Hetzelfde deed zijn broer Hendrik-Jan een jaar eerder. Daarmee blijft de titel Rabo Talent van het Jaar in de familie; een unicum.

In de verkiezing onder de bondscoaches en trainers, de pers en de publieksstemmen via Facebook behaalde Frank tweederde van de stemmen. In zijn debuutjaar in het Rabo Talententeam is Frank de beste van zijn dertien collega’s, waaronder zijn broer Hendrik-Jan, Dennis van den Brink, Sjaak Sleiderink, Jody van Gerwen, Ruben Romp, eventingruiters Althea Bleekman, Henrieke Boonzaaijer, Justin Maarse en de dressuurruiters Danielle Houtvast, Angela Krooswijk, Dinja van Liere, Diederik van Silfhout en Stephanie Kooijman, die de meeste stemmen ontving via Facebook. Daarmee verdient Stephanie de publieksprijs.

KNHS

Foto: Remco Veurink

0 40

Een jaar na het pijnlijke faillissement van de vastgoedreus Eurocommerce draait de sportstal van Ger Visser jr. (foto rechts) nog altijd door. Hij strijdt voor lijfsbehoud, ruiter Gerco Schröder gaat door met presteren. ‘Als London er niet was geweest, hadden we het waarschijnlijk financieel niet kunnen behappen.’

Oranje rijjas

Voor het Hoefslag Jaarboek spraken we uitgebreid met Visser jr. en Schröder.  Ook de opvallende situatie rond de Rabobank, enerzijds schuldeiser van de stal, anderzijds hoofdsponsor van de KNHS kwam ter sprake. Gerco Schröder: ‘Dat is zeker een rare situatie. Maar het typeert ook Ger. Als ik in Aken met het oranje jasje rijd met de naam van de sponsor erop, houdt hij dat soort dingen er helemaal buiten.’
Visser: ‘Daar denk ik niet over na. Wat ik het meest triest vind, is dat de Rabo niks wil. Het liefste zou ik de boel willen regelen. Niet omdat ik denk dat we niet sterk staan, maar om af te zijn van het gezeik. Ik wil de stal kunnen leiden zoals het moet. De paarden verkopen, die verkocht moeten worden en nieuwe jonge talenten kunnen kopen. Dat is nodig voor een gezonde voortgang. De jockey, ervaring en kennis hebben we al in huis.’

Rabobank versus familie Visser

‘Ik heb mijn advocaat laten bellen of er niet iets geregeld kan worden. Hun advocaat gaf aan dat hij zou overleggen met zijn cliënt. Dan meldden ze dat ik met een beter bod moet komen. Terwijl ik met een net bod kwam. Vervolgens komen ze met iets terug dat niet reëel is. Met andere woorden, ze willen het niet oplossen, ze willen het kapot hebben. Dan praat je over de Rabobank, sponsor van de paardensport en over een stal die belangrijk is voor Nederland. Het is heel simpel. Alles moet kapot wat met de familie Visser te maken heeft.’ (foto: Remco Veurink)

Het uitgebreide interview met reactie van de Rabobank lees je in het Jaarboek, ook online te bestellen.

0 25

De bondscoaches en toptrainers als Rob Ehrens, Anky van Grunsven, Adelinde Cornelissen hebben 129 talentvolle ruiters geselecteerd, die de komende maanden aan de Rabo Regiotrainingen deel mogen nemen. Deze selectie vond plaats tijdens de Rabo Talentendag op 4 september in Ermelo voor de disciplines dressuur, eventing, para-dressuur en springen.

De Rabo Regiotrainingen bestaan deze winter uit regionale trainingen van toptrainers, afgewisseld met centrale trainingen zoals proefgerichte clinics of parcourstraining. De bondscoaches van de KNHS spelen hierbij een belangrijke rol. Ze wonen een aantal Rabo Regiotrainingen bij en overleggen met toptrainers over de ontwikkeling van de ruiters.

Voor de Rabo Regiotrainingen zijn 66 dressuur-, 38 spring-, 19 eventingruiters en 6 ruiters in de discipline para-dressuur geselecteerd.

De Rabo regiotrainingen worden verzorgd door de beste ruiters en trainers van het land. De talenten varieren in de leeftijd van 14 tot en met 25 jaar en zijn voor de disciplines dressuur en springen regionaal geselecteerd voor de landelijke Rabo Talentendag.

De Rabo Talentendag en de Rabo Regiotrainingen worden mogelijk gemaakt door Rabobank Nederland.

Klik hier voor alle geselecteerden.

KNHS

0 20

Op RTV Oost werd vandaag aandacht besteed aan de zaak Eurocommerce. De Rabobank jaagt op de Olympische paarden van Eurocommerce. Volgens de bank zijn de paarden voor miljoenen te weinig verkocht aan de enige zoon van oud-eigenaar Ger Visser. De rechter in Zutphen buigt zich op dit moment over de zaak.

Het paard London waarmee Gerco Schröder op de Olympische Spelen nog zilver won is bijvoorbeeld eind 2011 – weliswaar vóór de Spelen, maar nadat hij de Grote Prijs van Rio de Janeiro à 320.00o euro gewonnen had – voor het luttele bedrag van 250.000 euro verkocht, terwijl het volgens de bank nu minimaal zeven miljoen euro waard is. De zoon van Visser kocht de stallen, inclusief alle paarden, vlak voor het faillissement van zijn vader. Hij betaalde daar zeven miljoen euro voor, maar kreeg dat geld meteen terug in de vorm van een sponsorovereenkomst met het bedrijf van zijn vader. De Rabobank spreekt van faillissementsfraude en wil tientallen miljoenen terug zien.

Rabobank grootste schuldeiser

Er ligt al langere tijd beslag op de paarden en de manege van Stal Eurocommerce. De Rabobank is veruit de grootste schuldeiser in het faillissement van de Deventer kantoorontwikkelaar. De bank is voor 300 miljoen euro het schip ingegaan door het faillissement van Eurocommerce.

De Rabobank probeert de paarden al maanden in haar bezit te krijgen. Dat gaat erg moeizaam omdat de paarden van de ene bv naar de andere bv werden overgeschreven. Een uitspraak zal ook vandaag nog niet volgen. De rechtszaak gaat na de zomervakantie weer verder. Een uitspraak wordt pas in het najaar verwacht.

Hoefslag/RTV Oost

De Rabobank, sponsor van de befaamde Salinas rodeo in de Amerikaanse staat Californië, heeft geschokt gereageerd op beelden die afgelopen jaar op dit evenement werden gemaakt. Bezoekers posten op youtube een filmpje waarop te zien is hoe een paard met een gebroken been toch weer gedwongen werd op te staan. Volgens omstanders zou deze lijdensweg 45 minuten tot een uur hebben geduurd voordat men het paard uiteindelijk heeft afgemaakt.

Na het zien van deze beelden besloot welzijnsorganisatie SHARK een petitie te starten en roept hiermee op tot een algeheel verbod voor rodeo-evenementen.

De Rabobank komt na het bekijken van de beelden met de volgende verklaring op Piepvandaag:

“Rabobank is erg geschrokken van de beelden op YouTube over de verwonding van een paard tijdens de Rodeo van Salinas in Californië en is blij dat dit onder haar aandacht is gebracht. Rabobank in Californië (de sponsor) heeft onmiddellijk een uitgebreid onderzoek ingesteld. Ook worden onafhankelijke partijen geraadpleegd. De uitkomst hiervan zal worden getoetst aan het sponsorbeleid. Rabobank houdt zich wereldwijd aan haar stringente beleid op het gebied van dierenwelzijn, met specifieke bepalingen over het sponsoren van culturele evenementen. Momenteel is het onderzoek met alle betrokkenen in volle gang. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal Rabobank deze sponsoring beoordelen en een besluit nemen.”

Voorstanders van de rodeo, zoals de Professional Rodeo Cowboys Association (PRCA) beweren echter dat men de dieren wel met zorg en respect behandeld. Er zouden maar liefst zestig dierenwelzijnsregels op het terrein gehanteerd worden. Overtredingen van het reglement kan leiden tot diskwalificatie of hoge boetes. Een reactie op de website van de PRCA: Iedereen die een PRCA rodeo bezoekt kan er zeker van zijn dat alles in het werk is gesteld om verwondingen aan dieren en deelnemers te voorkomen.”

Onderstaand filmpje bevat schokkende beelden!

foto: Dotrodeo

Vanmiddag presenteerde de Koninklijke Hippische Sportfederatie (KNHS) in de hoofdpiste van Indoor Brabant de veertien ruiters en amazones die dit jaar zijn opgenomen in het Rabo Talententeam. Hendrik-Jan Schuttert, Talent van het Jaar 2012, hoort opnieuw tot het keurkorps en krijgt voor het eerst gezelschap van zijn broer Frank. Nieuw in het team zijn de in Engeland woonachtige eventing-amazone Althea Bleekman en dressuuramazone Dinja van Liere uit Kapelle. De meest talentvolle jonge ruiters krijgen hiermee van de Rabobank de maximale ondersteuning om zich te ontwikkelen naar de wereldtop.

Het Rabo Talentenplan vierde in 2011 haar tweede lustrum. Dat de unieke formule haar nut bewijst werd vorig jaar duidelijk met de deelname aan de Olympische Spelen in Londen van de voormalig Rabo talenten Gerco Schröder, Tim Lips, Elaine Pen en Maikel van der Vleuten.

Vorig jaar bestond het Rabo Talententeam uit twaalf leden. De bondscoaches in de disciplines dressuur, eventing en springen zijn ook dit jaar weer heel selectief te werk gegaan bij de samenstelling. Met de drie nieuwkomers komt de groep talenten die de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen in de internationale sport op veertien. Een uitbreiding die aangeeft hoeveel talent er is onder de jonge ruiters in Nederland.

Eventing
Bondscoach Martin Lips heeft drie pupillen in het team. Henrieke Boonzaaijer en Justin Maarse zijn op grond van hun prestaties wederom toegevoegd.
De 21-jarige Althea Bleekman nam vorig in Boekelo deel aan het Nederlands kampioenschap en zat in het team dat Nederland vertegenwoordigde op het Europees Kampioenschap. Zij is debutante in het Rabo Talententeam.

Springen
Bij het springen is Frank Schuttert nieuw in het team. De 19 -jarige ruiter uit Ommen sprong zich letterlijk in de kijker door eind januari de Grote Prijs van Amsterdam te winnen. Een dag nadat zijn oudere broer Hendrik Jan tot Rabo Talent van het Jaar 2012 werd uitgeroepen. De broers zijn beide opgenomen in het team en hebben zich door hun resultaten al bewezen bij de senioren op het hoogste niveau in de internationale sport.
Voor Dennis van den Brink wordt het het tweede jaar bij het Rabo Talententeam. Vorig jaar zette de 19-jarige ruiter al vele senioren op achterstand in internationale wedstrijden.

Sjaak Sleiderink hoort met zijn 20 jaar tot de routiniers van het team. De pupil van Jeroen Dubbeldam is al voor het vierde jaar lid van het team. In 2012 was Sjaak de beste Nederlander op het EK Young Riders en behaalde meerdere internationale overwinningen.

Ruben Romp was tot voor kort werkzaam bij Jos Lansink en beschikt over toppaarden van Cindy Vanderstraten. Zijn talenten zet Ruben onder andere in voor de opleiding van jonge paarden van het Springpaardenfonds Nederland.

Jody van Gerwen won vorige week de wereldbekerwedstrijd in Warschau en ontving van bondscoach Rob Ehrens een startplaats voor Jumping Amsterdam, waar ze zich in meerdere rubrieken onderscheidde.

Dressuur
Dinja van Liere is het nieuwe gezicht bij de dressuur. Dinja werkt en traint bij Stal Hexagon van Leunis van Lieren. Ze rijdt meerdere paarden in de Lichte tour. Vorig jaar won ze brons op het WK voor jonge dressuurpaarden met de vijfjarige hengst Capri Sonne.

Voor Diederik van Silfhout is 2013 vanwege zijn leeftijd het laatste jaar in het Rabo Talententeam. Met Luxform’s Popeye is Diederik lid van het B-kader van Wim Ernes en behaalt hele goede resultaten op internationale wedstrijden. Onlangs wonnen ze zilver op het KNHS Indoorkampioenschap in de Zware Tour.
Angela Krooswijk (Prinsenbeek) sloot haar Young Riders-periode(18 tot en met 21 jaar) vorig jaar af met een vijfde plaats op het Europees Kampioenschap. Met de Nederlandse equipe won ze de bronzen medaille.

Stephanie Kooijman is een van de jongste talenten in het team. Met President’s Winston maakte ze eind vorig jaar een sterke come-back met onder andere een overwinning in de tijdens de KNHS-CHIO Cup in Nieuw en St Joosland nadat ze vanwege een blessure enkele maanden uit de roulatie was.

Danielle Houtvast zit met Rambo in het A-kader bij de Young Riders, waarmee ze vorig jaar brons won op het Europees kampioenschap. Danielle traint en werkt bij Leida Collins. Dit is het tweede jaar dat ze deel uit maakt van het Talenten Team.

Volg ons!

103,148FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer