Tags Posts tagged with "paspoort"

paspoort

0 60

Staatssecretaris Dijksma (EZ) gaf gisteren per brief een update aan de Tweede Kamer over de actuele stand van zaken ten aanzien van het paardenpaspoort. Ook reageert zij op een artikel van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over illegale import en export van paarden.

Er komt meer controle over de import en export van paarden, omdat in de centrale database voor paarden niet alleen het chipnummer komt te staan, maar ook gegevens over de uiteindelijke bestemming van het paard. Daartoe zal de database verder uitgebreid. Er komt ruimte voor gegevens waaruit blijkt of een paard voor humane consumptie geschikt is. De NVWA is recent over gegaan op het Europese TRACES systeem, waardoor verplaatsingen van goederen en dieren tussen de lidstaten elektronisch kan worden vastgelegd.

De behandelingen met diergeneesmiddelen zal niet alleen in het paspoort worden geregistreerd. Ook in de centrale databank moet komen te staan dat het paard in die gevallen niet meer mag worden aangeboden voor humane consumptie. Eveneens worden er eisen gesteld aan de uitgifte van paardenpaspoorten en de registratie van de paarden bij verplaatsingen tussen de verschillende lidstaten en naar derde landen.

Op Europees niveau is een nieuwe verordening tot stand gekomen die op 1 januari 2016 in werking treedt. Belangrijke verbeteringen zijn het fraudebestendig maken van het paspoort en de verplichting voor de lidstaten om een centrale databank voor paarden in te richten. Na de paardenvleesaffaire controleert de NVWA veel strikter op een eventuele fraude met paardenpaspoorten.

Lees de gehele brief van Dijksma.

Levende Have/Hoefslag

(Foto: World Horse Welfare)

renbaan

Een biologisch paardenpaspoort wordt de nieuwe zet in de strijd tegen doping. Tenminste, als het aan de rensportautoriteiten van New South Wales, Australië ligt. Het paspoort moet genetische doping voorkomen. Rensportorgaan Racing NSW kondigde deze week de ontwikkeling van deze techniek aan. Het manipuleren van DNA om toekomstige prestaties te verbeteren, lijkt in opkomst. Het ‘doping-gen’ is volgens onderzoekers nagenoeg niet te onderscheiden van het natuurlijke gen, waardoor de praktijken onzichtbaar blijven.

‘Genetische doping is een nieuwe manier van valsspelen,’ aldus woordvoerder Peter Vlandys. ‘Het biologische paardenpaspoort moet ervoor zorgen dat we proactief kunnen optreden tegen dopingzondaars. Dit betekent dat we nieteens meer hoeven te weten om welke verboden substantie het gaat en ook niet meer afhankelijk zijn van urine en bloedtests na de race. Het gebruik van uniek genetisch DNA materiaal zorgt ervoor dat het in de toekomst onmogelijk moet worden om doping te gebruiken. Veterinairen en officials moeten via een DNA database direct inzicht krijgen of er verboden middelen in het spel zijn.’

Hoefslag/Horsetalk

0 81

De afgelopen weken werd er tijdens de Hippiades pony’s, paarden en mennen streng gecontroleerd op de aanwezigheid van paspoorten en op het aanwezig zijn van alle verplichte entingen tegen influenza in deze paspoorten. Verschillende combinaties werden op basis van deze controle uitgesloten van verdere deelname. In sommige gevallen ging het om een ontbrekende sticker of basisenting van vele jaren terug of was er een paar dagen te laat geënt. Het strenge beleid, waarbij de straf niet altijd in verhouding met het vergrijp leek te staan, leverde stevige kritiek op van betrokkenen. In hoeverre hebben ze recht van spreken? Laat je mening horen en stem op onze nieuwe poll aan de rechterzijde van deze pagina (desktop site)

 

 

 

0 53

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Pennsylvania (foto, v. Gambrinus) mogelijk verkocht is terwijl er beslag gelegd was op dit paard. De zeventienjarige hengst staat op de lijst van te veilen paarden uit de voormalige Eurocommerce Stal, maar het Oost-Duitse Delight Stables meldde zich echter als huidige eigenaar en liet ook weten het paspoort in het bezit te hebben. Opvallend genoeg zou de Rabobank ook het paspoort in eigendom hebben, waarin het beslag op de hengst stond aangetekend.

FEI-paspoort

Stephan Wensing, die als advocaat alle bezwaarmakers tegen de aanstaande veiling bijstaat, waaronder dus het genoemde Delight Stables, verklaart de verwarring als volgt: ‘Mijn cliënt heeft dit paard via een tussenhandelaar in Sint-Oedenrode gekocht en heeft daarbij de juiste papieren en het originele paspoort gekregen. Dat is allemaal in zijn bezit. Wat de Rabobank echter heeft, is een FEI-paspoort. Op dit aparte paspoort hebben ze beslag gelegd en daar is toentertijd de aantekening in gemaakt. Ik heb geen idee of ze deze vergissing bij meer paarden hebben begaan.’

Strafbaar feit

René Loman, woordvoerder van de Rabobank, weet niet beter dan dat de inbeslagname in 2012 op juiste wijze is verlopen. ‘Er is wel degelijk volgens de regels beslag gelegd en ik weet niks van een ander paspoort dan het originele. Daarbij blijft het nog altijd zo dat de partij die zich nu eigenaar noemt met bewijzen moet komen dat hij daadwerkelijk eigenaar is. Zolang dat niet het geval is, wordt het paard gewoon geveild. Het paard had hoe dan ook nooit verkocht mogen worden. Dat is een strafbaar feit.’
Op de vraag aan advocaat Wensing hoe de genoemde tussenhandelaar dan aan Pennsylvania kwam, zegt hij: ‘Daar heb ik geen idee van. Ik weet alleen wat mijn cliënt me heeft verteld.’

Bron: Hoefslag

0 200

Een nieuw hoofdstuk aan de zaak rondom de voormalige Stal Eurocommerce. De hengst Pennsylvania (foto, v. Gambrinus) behoort tot de paarden die binnenkort onder de hamer komen op de executieveiling van de failliete stal. De site horses meldt echter vandaag dat de zeventienjarige hengst niet meer tot de Eurocommerce-boedel zou behoren. Het Oost-Duitse Delight Stables, waar de hengst ter dekking staat, beweert de volledige eigenaar te zijn en zou dit kunnen aantonen door middel van het paardenpaspoort.

Op Pennsylvania ligt beslag

Volgens René Loman, woordvoerder van schuldeiser Rabobank zou dit echter hoogst opmerkelijk zijn. Pennsylvania behoort namelijk tot de paarden waar direct na de Olympische Spelen beslag op is gelegd. Loman: ‘Juist met betrekking tot dit paard heeft Ger Visser jr. destijds Rabobank en de curatoren gevraagd medewerking te verlenen aan verkoop van het paard door het beslag op te heffen. Rabobank en curatoren hebben daarin niet toegestemd, omdat de prijs en de voorwaarden waaronder dit zou gebeuren niet aanvaardbaar waren. Het beslag is in het paardenpaspoort van Pennsylvania aangetekend. Als het paard verkocht is door Visser jr dan zou dat betekenen dat het verkocht is terwijl er beslag op lag. Dat is een strafbaar feit. De koper moet ook hebben geweten dat het paard was beslagen, want dat beslag is aangetekend in het paardenpaspoort.’

Probleem met mede-eigendom

Loman reageert ook op de kwestie rondom Namelus R, El Clarimo en Zagreb. Ook deze paarden staan op de nominatie om geveild te worden, maar bij deze drie hengsten is er sprake van mede-eigenaars, die niet gelukkig zijn met de huidige situatie. Loman: ‘Indien iemand stelt dat hij mede-eigenaar is, dient hij dat met bewijsstukken aan te tonen. Daarom kondigen we de veiling een paar weken van te voren aan om mensen de tijd te geven. Als vervolgens uit die bewijsstukken onbetwist blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van mede-eigendom zal alleen dat deel waarvan Gevi Gorssel eigenaar is worden geveild. Of er zal in overleg met de andere eigenaar worden besloten om het paard in zijn geheel te veilen.’

Nog veel meer paarden?

Het aantal paarden dat nu geveild gaat worden, bedraagt ruim dertig. Het vermoeden bestaat echter dat er nog veel meer paarden moeten zijn, die tot de boedel van de voormalige Stal Eurocommerce behoren. Loman: ‘Ten tijde van de overdracht van de aandelen Gevi Gorssel aan de Gevi International, de holding vennootschap van Visser jr., op 1 december 2011 waren er blijkens door Visser jr. tijdens de procedure  overgelegde taxatierapporten ongeveer 120 paarden. De curatoren en Rabobank  hebben augustus 2012  beslag gelegd op alle paarden van Gevi Gorssel die Rabobank en curatoren konden traceren. Dat waren er op dat moment nog maar circa dertig. Visser jr.  heeft nooit opheldering verstrekt wat er met de rest van de paarden is gebeurd of waar deze stonden.  De nieuwe bestuurder van Gevi Gorssel, Ruud Bouwman, doet mede aan de hand van de administratie onderzoek naar de thans niet meer aanwezige paarden.’

Bron: Hoefslag

 

0 36

Afgekeurd Frans paardenvlees dat door fraude met paardenpaspoorten toch op de markt is gekomen, is ook aan Nederlandse bedrijven geleverd. De fraude werd vorige maand in Frankrijk ontdekt.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer maandag laten weten dat het om circa elfduizend kilo paardenvlees gaat. Het is tussen januari en oktober vorig jaar aan vijf Nederlandse bedrijven geleverd.

Onderzoek van de NVWA heeft uitgewezen dat geen van de vijf bedrijven het vlees nog op voorraad had. Ze proberen het alsnog op te sporen en waar mogelijk uit de schappen te laten halen. De risico’s voor de volksgezondheid zijn zeer gering tot nihil, aldus de Franse autoriteiten en de NVWA.

Het ging om een fraude met circa tweehonderd slachtpaarden. De dieren waren afkomstig van Franse centra voor paardensport, farmaceutische laboratoria en particulieren, aldus Dijksma. Ze zijn geslacht in 2013.

ANP/Hoefslag

0 18

De regelgeving omtrent (de uitgifte van) paardenpaspoorten in Groot-Brittannië moet simpeler, zo blijkt uit een branchebreed onderzoek.

Hoewel de bijna 3000 paardeneigenaren, 100 lokale agentschappen, 600 paardenklinieken, 54 paspoort organisaties (PIO’s) en twee slachthuizen begrijpen dat er nu eenmaal regels moeten zijn, vinden ze dat die nu teveel rompslomp geeft. Ronduit schokkend is de uitkomst dat eigenlijk niemand de regels helemaal begrijpt, zelfs niet als iemand zelf verantwoordelijk is voor de naleving ervan. Welk paard heeft welk type paspoort nodig, wie kan daar voor zorgen, wanneer moet het aangepast worden? Ook bij de instanties die paspoorten uitgeven zelf is de kennis van de regels ontoereikend. Verder blijken de regels niet goed nageleefd en toegepast te worden, wat logisch is als je ze niet snapt.

Roly Owers van World Horse Welfare: ‘De resultaten van het onderzoek wijzen uit waar behoefte aan is: een simpel systeem om paarden te kunnen identificeren dat gemakkelijk te begrijpen is en waarin het publiek vertrouwen heeft. Dat is alleen mogelijk door een wereldwijde chip en één enkele centrale database, plus de bijbehorende opleiding en communicatie over verantwoordelijkheid ten opzichte van onze paarden en de veiligheid van de voedselketen.’ Het moet worden voorkomen dat paardenvlees stoffen bevat die gevaar kunnen op leveren voor de volksgezondheid.

De Europese Commissie heeft vorige maand een Vijf Punten Plan gepubliceerd dat de regelgeving en paspoortuitgifte moet versimpelen, zoals één centrale database en één uitgiftepunt. Een stuurgroep die bestaat uit leden uit de paardensector moet onderzoeken hoe het systeem kan worden verbeterd op de korte en op de lange termijn. De knelpunten moeten nog beter in kaart gebracht worden en dat moet leiden tot versimpeling van en daardoor meer vertrouwen in de regels. Dat er een nieuwe regelgeving nodig is, is zeker, nu moeten we de uitvoering daarvan opnemen, in samenwerking met alle betrokkenen, inclusief de stamboeken,’ aldus de woordvoerders van World Horse Welfare en de Equine Sector Council.

In Nederland geven de stamboeken die zijn goedgekeurd door het Productschap voor Vee en Vlees (PVV) paspoorten uit. Er is dus op dit moment geen nationale database. Als een dergelijke maatregel doorgaat, heeft dat voor ons land nogal wat organisatorische gevolgen, red.

Persbericht en foto: World Horse Welfare

www.worldhorsewelfare.org

HOEFSLAG ACADEMY

Volg ons!

101,874FansLike
0VolgersVolg
7,031VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer