Tags Posts tagged with "paardenwereld"

paardenwereld

marc houtzager calimero europees kampioenschap rotterdam

Eindelijk is er een gedegen onderzoek uitgevoerd over hoe de Nederlander aankijkt tegen de paardenwereld in het algemeen. Gedegen? Jazeker!

Ruim 2.600 Nederlanders werden ondervraagd, naar rato verdeeld over de provincies, mannen en vrouwen en in de onderscheiden leeftijdscategorieën. De vragen waren relevant en ter zake doende.
Dank aan Trendpanel Paard, die deze enquête initieerde.

Negatieve kant

De prangende vraag waarop een antwoord kon worden gegeven, is de volgende: is er een groot draagvlak voor het houden van paarden, het verantwoord berijden van en sporten met paarden in Nederland? Het antwoord is positief.

Maar als paardenminnend Nederland nu onder het motto ‘we doen een plas en alles blijft zoals het was’ doorgaat, zou dat antwoord op termijn wel eens in een volmondig ‘nee’ kunnen gaan omslaan. Waarom? Omdat het percentage ‘neutrale’ mensen, overweldigend groot is en juist heel gemakkelijk naar de negatieve kant kan overhellen.

Geen eigen paard

Op de vraag of men wel eens een paardensportevenement bezoekt, antwoordt drie procent ‘zeer regelmatig’, negen procent ‘regelmatig’, maar 57 procent ‘nooit’. Maar liefst 86 procent van de geënquêteerden zegt niet over een eigen paard te beschikken, terwijl vijf procent daarop bevestigend antwoordt. Van de ondervraagden zegt 44 procent ooit wel eens een paard te hebben bereden, maar 35 procent nog nooit.

We laten de (grote) tegenstanders nu even buiten beschouwing. Het percentage dat neutraal staat tegenover de sport dressuur is veertig, terwijl 56 procent (groot) voorstander is.

Tegenover springwedstrijden staat 48 procent neutraal; 44 procent is een groot voorstander. Bij eventing is het percentage voorstander 33 procent en is 53 procent neutraal. Bij de minder bekende disciplines (endurance, voltige, TREC, horseball) ligt het percentage voorstanders op minder dan dertig procent.

Zorgelijk!

Slecht verkopen

Wat ik persoonlijk ontluisterend aan het rapport vind, is dat hieruit zonneklaar blijkt dat de BV Nederland Paardenland zichzelf onwaarschijnlijk slecht verkoopt. Hoe ik dat weet? Uit de resultaten van de enquête.

“De KNHS én de stamboeken preken uitsluitend voor eigen parochie”

Vijftig procent of meer weet niet dat er 500.000 actieve ruiters zijn en 400.000 paarden, dat er 60.000 vrijwilligers zijn, dat onze sector goed is voor een omzet van 1.5 miljard (in werkelijkheid zelfs het dubbele) en dat circa 15.000 mensen een boterham verdienen in de hippische sector. Men weet niet dat in Nederland gefokte paarden bovengemiddeld veel medailles winnen en dat de hippische sport na voetbal in economisch opzicht de grootste is.

Intern gerichte communicatie

De oorzaak van deze onbekendheid is simpel. De KNHS en de stamboeken preken uitsluitend voor de parochie die ze kennen. Alle communicatie is intern gericht en de enorme grote buitenwereld wordt veronachtzaamd. Dat kon eigenlijk allang niet meer, maar we zijn als collectief verantwoordelijk voor de gehele sector. Van mij mag de Sectorraad Paarden de Koninklijke Vereniging het Nederlands Trekpaard direct royeren. En bij de politiek moet er vanuit de sector op aangedrongen worden het predicaat Koninklijk in te trekken, zolang deze club geen keiharde maatregelen neemt tegen het couperen van de staarten.

Lading publiciteit

De twee lieden beschilderd met kreten als ‘Stop Horse Slavery’ die de Rotterdamse piste binnenstormde terwijl Marc Houtzager met zijn parcours bezig was, riepen binnen de hippische wereld terecht boze reacties op. Mede omdat door deze actie het welzijn van paard en ruiter juist in gevaar werd gebracht. De actie werd echter bewonderd door de sympathisanten van de streakers, want door op het ‘moment suprême’ hun actie uit te voeren werd een lading publiciteit gegenereerd.

Initiatief

Ik hoop dan ook van harte dat het rapport van het Trendpanel Paard er toe zal leiden dat de hippische wereld gaat reageren zoals het vierspan van IJsbrand Chardon. Hij slaagt er immers in om met zijn span – met de neuzen één kant op gericht – alle hindernissen, hoe moeilijk ook, te overwinnen. Het initiatief om de gehele hippische wereld met één visie naar de toekomst te laten kijken ligt bij één van de hoofdrolspelende organisaties. Welke, is de vraag. De Sectorraad, FNRS, KNHS of KWPN?

Om de tafel

Laat ik deze column afsluiten met het uitspreken van de hoop dat de voorzitters van deze clubs met elkaar om tafel gaan zitten. Dat ze tijdens die sessie besluiten om fondsen beschikbaar te stellen. Om vervolgens een collectief propaganda-programma voor de gehele sector op te zetten én uit te voeren. En dat alle andere hippische organisaties zich aansluiten en financieel bijdragen.

Waarom? Omdat de toekomst van de hippische sport in Nederland afhangt van ‘nu gaan handelen’! U twijfelt nog? Lees het rapport van Trendpanel Paard nog eens goed door. Dan raakt ook u overtuigd!

Jacob Melissen is hippisch journalist, fotograaf en initiator van het Springpaardenfonds Nederland.

Deze column verscheen in Hoefslag 15/2019. Op verzoek van de auteur en vanwege de relevantie voor de toekomst van de paardensport, bieden we dit artikel ook aan ons online-lezerspubliek aan.

Hoefslag 15 bestel je via paardenmagazines.nl

Foto: Digishots

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer