Tags Posts tagged with "paardensector"

paardensector

paarden weide

Op dinsdag 26 november 2019 organiseert Aeres Hogeschool Dronten het symposium ‘Hoe hipp(isch) is de paardensector?’. De bijeenkomst is een samenwerking met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

‘Hoe hipp(isch) is de paardensector?’ is speciaal bedoeld voor ondernemers, studenten en docenten paardenhouderij. Ook experts en toezichthouders die betrokken zijn bij deze branche zijn welkom.

Energie, Water en Afvalstromen

Tijdens het symposium worden de uitkomsten van twee jaar onderzoek, op het gebied van duurzaamheid en de ambities van paardenbedrijven, gepresenteerd. Het symposium gaat in op duurzaamheid in de paardenhouderij en de duurzaamheidsambities met betrekking tot de thema’s Energie, Water en Afvalstromen.

Er is ook ruimte voor interactie tussen alle deelnemers.

Onderzoek bij 70 paardenbedrijven

Basis voor het onderzoek was de duurzaamheidsscan. Deze scan is ontwikkeld door Aeres Hogeschool Dronten met medewerking van de OFGV. Studenten Hippische bedrijfskunde hebben vervolgens het onderzoek in zowel 2018 als 2019 uitgevoerd onder 70 paardenbedrijven.

Aanmelden kan via deze link.

Het complete programma vind je hier.

0 423
paardenwelzijn weide gras wei
Foto: Remco Veurink

De paardensector heeft de afgelopen jaren laten zien goede stappen te zetten om het paardenwelzijn te verbeteren. Minister Carola Schouten (LNV) ziet geen redenen om dit via niet-motiverende regelgeving vast te leggen.

Paardenwelzijn verbeterd

Dat stelde Schouten woensdag tijdens het algemeen overleg over de paardenhouderij in de Tweede Kamer. Ze vindt dat de paardensector met de Gids voor Goede Praktijken en het Keurmerk Paard en Welzijn op de goede weg is. ‘Zeker nu ze dit keurmerk breder wil aanpakken. Dit keurmerk is wetenschappelijk onderbouwd en wordt ondersteund door belangrijke organisaties.’

Rapport Dier&Recht

Sommige partijen hebben een andere blik op de sector. PvdD en PVV zijn kritisch over de manier waarop paarden worden gehouden. ‘Het moet afgelopen zijn dat de sector haar eigen vlees keurt. Het is ernstig gesteld met het paardenwelzijn in Nederland. Dit komt deels door gewin, maar ook door onkunde’, stelt PVV-Kamerlid Dion Graus.

Ook van Femke Merel van Kooten (PvdD) pleit voor actie. ‘Uit een rapport van Dier&Recht komt naar voren dat het welzijn op 85 procent van de maneges niet op orde is. Welzijnscriteria worden in de sector afgezwakt. Bedrijven die niet bij LTO of de FNRS zijn aangesloten, hoeven nergens verantwoording af te leggen.’

Schouten herkent zich absoluut niet in het rapport van Dier&Recht en de overige signalen van PVV en PvdD. ‘Inspecteurs van de NVWA hebben in 2017 maar enkele overtredingen geconstateerd. Bij een aselecte controle in 2016 en 2017 bleek 89 procent van de ondernemingen de zaken op orde te hebben. Ik wil het beleid dan ook zo doorzetten.’

Staarten couperen

Uitzondering is het couperen van staarten. ‘Vanaf 1 januari 2020 zijn paarden met gecoupeerde staarten niet meer welkom op evenementen’, aldus de minister.

Voorzitter Ralph van Venrooij van LTO-vakgroep Paardenhouderij is tevreden over de houding van de minister. ‘Het geeft aan dat de minister vertrouwen heeft in de sector en de stappen naar het Keurmerk Paard en Welzijn ondersteunt’, zegt hij.

I&R-systeem

Wel hoopte Van Venrooij dat Schouten meer zou inzetten op het vermelden van de eigenaar in het kader van het I&R-systeem. ‘We vinden dat niet de houder verantwoordelijk is voor het paard of de training en africhting hiervan. De paardensector zit anders in elkaar dan veel andere sectoren. Paarden zijn vaak in eigendom van particulieren, terwijl ze elders worden gehuisvest. Dat pleit ervoor om ook de eigenaar te registreren.’

Schouten was woensdag terughoudend: ‘Je moet de I&R niet koppelen aan andere doelen dan diergezondheid. Dat leidt tot problemen.’

Bron: Nieuwe Oogst

Foto: Remco Veurink

0 358
Clinic Jumping Indoor Maastricht 2017 © DigiShots

Niet alleen de volle tribunes op Jumping Indoor Maastricht afgelopen weekend en de successen van Limburgse fokkers laten zien dat de paardensport in deze provincie floreert. De economische waarde van de Limburgse paardensport is in de laatste zes jaar met ruim een kwart gestegen, zo meldt 1Limburg.nl.

Limburgs PaardensportPlan

In 2016 ging er zo’n 175 miljoen euro om in de Limburgse paardensport. Dat is bijna 40 miljoen euro meer dan in 2010, het jaar waarin het Limburgse PaardensportPlan werd geïntroduceerd. Er werken in Limburg zo’n 1100 mensen in de paardensport en dat kunnen er nog veel meer worden.

De cijfers werden gisteren bekendgemaakt tijdens Jumping Indoor Maastricht door sociaal-wetenschappelijke sportonderzoeksinstituut Mulier in opdracht van de Provincie Limburg.

Paard-inclusief denken

Deze groei is een mooi resultaat, maar er is wel veel werk aan de winkel, aldus gedeputeerde Koopmans. ‘De sector moet nog meer met elkaar samenwerken en investeren, zodat die groei ook wordt waargemaakt. We moeten ‘paarden-inclusief denken’ en bij beslissingen ook de paardensport betrekken.’

Bron: 1Limburg.nl

Foto:  DigiShots

0 205

Vind jij het leuk om jouw mening te geven over de paardensport? Wil jij helpen om de drijfveren van de paardensporter boven water te krijgen? En heb jij altijd al eens door de stallen van Academy Bartels of Van Olst Horses willen lopen? Of een kijkje willen nemen op het KNHS centrum? Geef je dan nu op voor deelname aan een groepsgesprek en draag bij aan het Nationaal Ruiteronderzoek van 2016!

Dit onderzoek brengt jaarlijks verschillende facetten binnen de paardensector in kaart en is daardoor van groot belang voor de paardensporter. De uitkomsten worden gepubliceerd in de Hippische Monitor; het rapport is samengesteld uit verschillende onderzoeken die HAS Hogeschool jaarlijks in samenwerking met het Trendpanel uitvoert.

De groepsgesprekken vinden plaats op 12 en 14 april bij Van Olst Horses, op 13 en 20 april in Ermelo op het KNHS centrum en op 19 en 21 april bij Academy Bartels.

Tijdens een gezellig groepsgesprek staat een kop koffie of thee met wat lekkers klaar. Tevens krijg je een rondleiding door de stallen van Academy Bartels, Van Olst Horses of op KNHS centrum en als bedankje ontvang je een goodiebag. Lijkt je dit wat? Stuur dan nu vrijblijvend een mail naar ruitersport@has.nl.

Bron: Persbericht

Foto: Remco Veurink

0 140

Een nieuwe belastingwet valt in de smaak bij Amerikaanse paardeneigenaren. De wijziging, die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 in gebruik genomen zal worden, zal binnenkort door president Obama worden getekend. Het wetsvoorstel, met de titel: ‘Protecting Americans from Tax Hikes Act 2015’ moet zowel de verrekening van kosten met winsten en de aftrekbaarheid optrekken tot een half miljoen dollar per jaar. Volgens de Amerikaanse Paardenraad van Washington moet de wet voor een flinke stimulans van de werkgelegenheid in de paardensector zorgen en mogen de kosten voor het trainen en houden van renpaarden in drie jaar worden weggeschreven. Dit zal inhouden dat in 2015 en 2016 de eigenaren van jonge renpaarden de kosten voor onder andere training, zadels en transport kunnen aftrekken of verrekenen. Ook bij sportpaarden in overige disciplines zal dit schema worden gehanteerd.

‘Deze nieuwe wet zal voor een grote werkstimulans zorgen in de 102 miljard dollar paardenindustrie en daarbij duizenden nieuwe banen creëren,’ aldus Jay Hickey, voorzitter van de Amerikaanse Paardenraad. De belastingwet zal tevens gunstig blijken voor land dat voor natuurbehoud word gebruikt.

Bron: Hoefslag/Equimed

Foto: Remco Veurink

0 186

Vorige week kwamen de kabinetsplannen om het belastingstelsel te hervormen naar buiten waarbij het lage btw-tarief zou worden geschrapt. Sectorraad Paarden stelt dat de voorgestelde btw-verhoging van 6 naar 21% een grote klap betekent voor de branche. De Vereniging Paardentoerisme Drenthe (VPD) stuurde daarom gisteren een brief aan de Tweede Kamer over deze kwestie.

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Hervorming van het belastingstelsel met verhoging van de btw in o.a. de recreatieve sector is ook een ernstige bedreiging voor de paardensector in Drenthe. Deze bedrijfstak heeft in de provincie een jaarlijkse omzet van ca. 230 miljoen euro met ruim 3.000 directe en 2.400
indirecte arbeidsplaatsen. Iets meer dan 54.000 hippische toeristen per jaar brengen hier
met of zonder eigen paard een vakantie door. Deze informatie is afkomstig uit het onlangs
door Adviesbureau BMC afgeleverde rapport ‘Economische betekenis en potentie van de
hippische sector in Drenthe’.

De bedrijven die zijn aangesloten bij de Vereniging Paardentoerisme Drenthe (VPD) zetten
zich ervoor in zo veel mogelijk gasten te ontvangen en de positie van Drenthe als
paardenprovincie verder te versterken. De rust, de natuur en het landschap in de provincie
werken hier in positieve zin aan mee. Hippische gasten genieten ervan en betrekken deze
eigenschappen ook vaak bij de afweging tussen een vakantie in Drenthe, het noorden van
België of in het westen van Duitsland.

Verhoging van het btw-tarief van 6 naar 21% verzwakt de positie van het paardentoerisme in Nederland en zeker ook in dé paardenprovincie Drenthe. En dat ook nog in een tijd dat het herstel van deze sector na de economische crisis van 2008 moeizaam verloopt.
In het algemeen geldt dat Nederlanders minder vaak op vakantie gaan. Dit jaar blijft
ongeveer een kwart van onze landgenoten thuis. Ook de hippisch recreatieve bedrijven in
Drenthe merken dit en moeten zich daarom extra inspannen om te kunnen blijven
voortbestaan. Dit vereist veel meer arbeidsuren en extra uitgaven voor o.a. promotie.
Verhoging van de tarieven voor de gasten gebeurt niet of nauwelijks. Maar wel stijgen de
bedrijfskosten. Veel gemeenten verhogen de toeristenbelasting, rioolheffingen en de
onroerendzaakbelasting. Kortom, kosten en opbrengsten staan sterk met elkaar in contrast.

Volgens gegevens van wetenschappelijk onderzoeksbureau Nyfer gaat het afschaffen van
het lage btw-tarief zeker 55.000 banen kosten in de recreatieve sector. Bedrijven zullen
moeten sluiten. Ook hippische recreatieondernemers in Drenthe lopen hierbij risico’s. Bij een hoger btw-tarief kiezen paardengasten sneller voor een vakantie in België of Duitsland waar de omzetbelasting laag is.

Verhoging van de btw met 15% heeft ernstige gevolgen voor de hippisch toeristische sector
in Drenthe die zich er juist voor inzet om de economische betekenis ervan te versterken en
de werkgelegenheid te verhogen. Dit voor de eigen ondernemingen, maar ook voor de
aanverwante bedrijven. Paardentoerisme in Drenthe biedt kansen om de recreatieve sector
in de provincie vooruit te helpen. Een hoger btw-tarief leidt tot het omgekeerde, een
achteruitgang.

Een lagere omzet en minder arbeidsplaatsen in de provincie Drenthe richten veel
economische en emotionele schade aan. Vooral ook bij de vele ondernemers in de provincie
die een gevoelsmatige binding hebben met paarden en pony’s. Hun liefde voor mens, dier en natuur komt sterk onder druk te staan. Het verhogen van het btw-tarief met 15% is de
doodsteek voor veel recreatieve bedrijven in Drenthe, voor hun medewerkers en voor de
middenstand in de omgeving. Een hoger btw-tarief voor de hippisch recreatieve sector is een volkomen verkeerde aanpak. Ofwel, het paard wordt achter de wagen gespannen!
Namens de VPD verzoek ik u zich ervoor in te zetten dat het paard altijd vóór de wagen kan
blijven lopen.

0 227
buitenrit, buiten, recreatie, veiligheidstip

Met een jaarlijkse omzet van 230 miljoen euro, drieduizend directe en nog eens 2300 indirecte banen is de paardensector in de provincie Drenthe een economische factor van betekenis. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie.

Voorzitter Jaap Werners van het Hippisch Platform Drenthe, dat had aangedrongen op het onderzoek, is blij verrast. ‘We wisten tot nu toe niet objectief wat de sector in Drenthe voorstelt. Ja, er waren landelijke cijfers van het productschap. Nu hebben we de situatie goed in kaart en de cijfers vallen mij echt mee.’

Het onderzoek kan volgens Werners een opmaat zijn voor verdere groei van de paardensector. ‘We kunnen nu echt aantonen wat veel mensen al weten, namelijk dat je in Drenthe moet zijn als je in de hippische sector je brood wilt verdienen.’

Kansen voor toerisme

Werners voorziet vooral kansen op het raakvlak met toerisme. Ook in de recreatiesector groeit dat besef. Volgens Toerist Information De Wolden bieden steeds meer ondernemers arrangementen aan rond hippische activiteiten. Ook het net van ruiterpaden geeft Drenthe een voorsprong, al waarschuwen betrokkenen dat het onderhoud van de ruiterpaden wel eens te wensen overlaat.

Bron: Stegen.net

Foto: Remco Veurink

0 329

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) gaan nauwer samenwerken. Tijdens de ledenraad van de KNHS werd positief gereageerd op een voorstel van de FNRS. Hiermee wordt in de Nederlandse sportwereld een unieke stap voorwaarts gezet in de samenwerking tussen een sportbond en commerciële sportaanbieders. Het voorstel werd vandaag ook goedgekeurd door de ledenraad van de FNRS.

‘De gezamenlijke doelstelling van de samenwerking tussen de KNHS en de FNRS is om de paardensector als geheel te versterken,’ zegt KNHS-voorzitter Theo Ploegmakers. ‘Structurele samenwerking en onderlinge afstemming leidt tot een sterkere profilering van beide organisaties. De FNRS als brancheorganisatie voor alle professionele sportaanbieders, de KNHS als sportbond voor alle paardensporters.’ FNRS-voorzitter Constans Manganas vult aan: ‘Kernwoord voor de FNRS is ondernemerschap. De samenwerking maakt dat de FNRS zich nog meer kan richten op het ondersteunen van ondernemers, de belangenbehartigers en het ontwikkelen van de branche.’

De paardensector is een economische motor van belang met een geschatte jaarlijkse omzet van 1,5 miljard. Door de intensieve samenwerking tussen de KNHS en de FNRS kunnen beide organisaties deze sector nog verder professionaliseren en daarmee alle paardenliefhebbers nog beter van dienst zijn.

De KNHS op haar beurt kan gebruik maken van de kennis die de FNRS heeft opgedaan op het gebied van het ontwikkelen van laagdrempelige sport dichtbij de beginnende paardrijder. De FNRS krijgt meer ruimte en mogelijkheden om zich te richten op de belangen van de ondernemers.

Belangrijke onderwerpen in de samenwerking in de komende jaren zijn bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de F-proeven en betere aansluiting op wedstrijden, het opzetten van een Nederlandse paardensportacademie – waarin opleidingen voor (manege)instructeurs, officials en ondernemers worden gebundeld – en gezamenlijke promotie van de paardensport.

Meer informatie over beide organisaties: www.knhs.nl en www.fnrs.nl.

Persbericht KNHS/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 42

De maatregelen om de vogelgriep te bestrijden worden met ingang van maandag 15 december 2014 om 00.00 uur aangepast. De afgelopen 14 dagen zijn geen nieuwe besmettingen met vogelgriep vastgesteld. Voor heel Nederland, met uitzondering van de 10 kilometergebieden, gelden daarom vanaf maandag dezelfde maatregelen. De regio’s waarin Nederland is opgedeeld, komen te vervallen. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Maatregelen

Het verzamelverbod en de ophok- en afschermplicht voor commercieel gehouden gevogelte blijven van kracht. Ook de bezoekersregeling voor bedrijven met commercieel gehouden gevogelte blijft gelden. Transportwagens mogen maximaal 1 pluimveebedrijf per rit bezoeken, waarna de wagens opnieuw gereinigd en ontsmet moeten worden.

Om de insleep van vogelgriep in de pluimveestallen te voorkomen, blijft het treffen van strenge hygiënemaatregelen door pluimveebedrijven noodzakelijk. De pluimveesector heeft aangescherpte hygiënevoorschriften opgenomen in de private kwaliteitssystemen. Op de naleving wordt intensief, met onaangekondigde private controles, toegezien.

Indien er onverhoopt de komende tijd opnieuw een uitbraak van vogelgriep in Nederland plaatsvindt dan worden in de betreffende regio dezelfde strikte maatregelen ingesteld als eerder het geval was.

10 kilometergebieden

De zones van 10 kilometer rond de besmette bedrijven in Hekendorp, Ter Aar, Kamperveen en Zoeterwoude blijven in stand tot 30 dagen na ontsmetting van de betreffende bedrijven. Hier blijft een totaal vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven van kracht. Ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij geldt dit vervoersverbod, eveneens voor andere dieren en mest van andere dieren van die bedrijven. Ook het jachtverbod, dat in de rest van Nederland wordt beëindigd, blijft hier gelden. Datzelfde geldt de ophok- en afschermplicht voor hobbydierhouders van pluimvee en ander gevogelte.

Paardenhouderij

Voor de paardenhouderij blijven de maatregelen gelijk aan de reeds gepubliceerde maatregelen van 23 november:

  • Een “eigen verklaring” bij het vervoer van paarden is niet langer nodig.
  • Buiten de 10 km gebieden is het vervoer van paarden (overige commercieel gehouden dieren) van een gemengd bedrijf met pluimvee toegestaan onder voorwaarden, nl. rechtstreeks naar een ander bedrijf. Let op: vervoer naar een ander bedrijf met commercieel pluimvee is verboden.
  • Het vervoer en aanwenden van mest en strooisel van gevogelte is niet toegestaan. Het vervoer en aanwenden van mest van andere diersoorten (bijvoorbeeld paarden) door bedrijven met commercieel gehouden gevogelte is toegestaan, hierbij dient het hygiëne protocol gehanteerd te worden.
  • Binnen de 10 km gebieden is het vervoer van paarden (overige commercieel gehouden dieren) van een gemengd bedrijf met pluimvee naar en ander bedrijf met pluimvee verboden. Vervoer van paarden vanaf een bedrijf met commercieel pluimvee rechtstreeks naar een bedrijf niet zijnde een commerciële vogelhouder is toegestaan.
  • Het is verboden om huisdieren af- of aan te voeren van/op bedrijf met commercieel gehouden gevogelte waarbij een uitzondering geldt voor zover de dieren uitsluitend op een woonverblijf komen en niet in aanraking komen met gevogelte.
  • De mest van andere commercieel gehouden dieren (bijvoorbeeld paarden) mag vervoerd worden waarbij het hygiëne protocol gehanteerd dient te worden.

Houd de website van de Rijksoverheid goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Voor vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) via telefoonnummer: 088 – 042 42 42

KNHS

0 53
paard trailer

Bij de bedrijven in het tien kilometer-gebied rondom Hekendorp is geen vogelgriep gevonden. Hiermee kan het landelijk vervoersverbod worden opgeheven. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede kamer.

Het op zondag 16 november 2014 ingestelde totale vervoersverbod voor pluimvee en ander gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van en naar pluimveebedrijven en slachterijen wordt ingetrokken met ingang van 18 november 2014 om 18.00 uur. Het verbod werd eerder ingesteld na de vondst van hoogpathogene vogelgriep bij een bedrijf in het Utrechtse Hekendorp.

Dit betekent dat de eerder genoemde maatregelen voor de paardenhouderij ook niet langer van kracht zijn.

Voor het actuele nieuws over deze situatie, houd de website van de overheid in de gaten.

Sectorraad Paarden/Hoefslag

HOEFSLAG ACADEMY

Volg ons!

101,923FansLike
0VolgersVolg
7,028VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer