Tags Posts tagged with "paardenpaspoort"

paardenpaspoort

0 181

Op 27 september bracht de Sectorraad Paarden al een bericht naar buiten over de belangrijkste wijzigingen aan het paardenpaspoort per 1 januari 2016. Dit leidde tot diverse vragen en onduidelijkheden in de sector. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft daarom een korte aanvulling op het bericht van 27 september.

Buitenlandse paspoort uitgevende instanties die paspoorten uitgeven voor paarden in Nederland en die momenteel identificatie gegevens rechtstreeks aanleveren aan de centrale databank (onder andere Belgische stamboeken en AES), kunnen deze werkwijze voorlopig ongewijzigd voortzetten. In overleg tussen RVO en die partijen wordt een passende, structurele oplossing gezocht.

Sinds 1 januari 2016 geldt naast de al bestaande voorschriften, in alle landen van de EU een aantal nieuwe voorschriften voor identificatie en registratie van paarden. Deze voorschriften zijn terug te lezen in de EU-verordening 2015/262.

Op de website van de Sectorraad Paarden is een volledig overzicht te lezen van de belangrijkste wijzigingen en informatie omtrent het paardenpaspoort.

Lees ook:

AES, Zangersheide & Co mogen zelf paspoorten aanmelden.
RVO.nl: ‘Alleen buitenlandse paspoorten van dit jaar melden’.
‘Buitenlandse’ stamboeken niet blij met nieuwe paspoortregeling.
Nieuwe regelgeving omtrent paspoorten nu bekend.

Bron: KNHS

Foto: World Horse Welfare

0 2609

Gisteren bracht de SRP (Sectorraad Paarden) middels een persbericht de nieuwe regelgeving rondom het paardenpaspoort naar buiten. Hierin stond ondermeer te lezen dat houders van paarden met een buitenlands paspoort dit paspoort binnen dertig dagen na afgifte of import bij een Nederlandse paspoort uitgevende instantie moeten laten registreren. Deze mededeling leidde tot de nodige onzekerheid bij Nederlandse fokkers bij buitenlandse stamboeken. Hoefslag belde met Zangersheide, AES en Trakehner Contact Nederland wat fokkers nu moeten doen.

0 691

Nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat ook de paspoortuitgifte bij paarden zal veranderen. Met name de inhoud van het paspoort zal aan verandering onderhevig zijn: de paspoortconsulent zal het veulen niet alleen moeten chippen en beschrijven, maar er wordt ook verwacht dat het veulen compleet wordt geschetst. Deze schets zal digitaal worden ingetekend op een tablet.

Het KWPN raadt daarom aan om het veulen ‘goed handtam en halstermak te maken voordat de paspoort consulent komt’. Het veulen moet namelijk op een lichte plek, mogelijk zelfs buiten, stilstaan. Daarnaast is er een verandering in de geschiktheid voor humane consumptie. Wanneer een veulen al afgespeend is voor het geschetst wordt, zal het per direct ook als ongeschikt voor humane consumptie worden verklaard.

Foto: Remco Veurink
Bron: KWPN / Hoefslag

0 175
groepshuisvesting
Groepshuisvesting. Foto: Remco Veurink

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren vanaf maart 2016 extra inspecties uit bij professionele paardenhouders: maneges, pensionstallen, fokkerijen en opfok- handel- en trainingsstallen. Tijdens de inspecties controleren inspecteurs of de bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn en identificatie en registratie (I&R) van de paarden.

Huisvesting van paarden

Paardenhouders moeten zich houden aan de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren. Inspecteurs kijken bij de inspectie bijvoorbeeld of de paarden voldoende ruimte hebben en of er voldoende licht is in de stallen. Verder moeten de dieren een schone en droge ligplek hebben en mogen er in de stallen geen uitstekende scherpe randen zijn waar de dieren zich aan kunnen verwonden.

Paardenpaspoort

Alle paarden die ouder zijn dan 6 maanden moeten een paardenpaspoort en een chip hebben. Paarden met een paspoort van voor 1 juli 2009 mogen in plaats van een chip ook beschikken over een DNA-profiel danwel een ingetekende schets. Het paardenpaspoort moet voorzien zijn van een hoofdstuk medische behandelingen waarin de gegevens over medicijngebruik staan. Het medicijngebruik is belangrijk bij het bepalen of een paard geslacht mag worden voor humane consumptie. Het paardenpaspoort moet altijd in de nabijheid van het paard aanwezig zijn.

Paardenhouders die de Wet dieren of het Besluit houders van dieren overtreden kunnen afhankelijk van de ernst van de overtreding een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete krijgen. Bij ernstige overtredingen en bij overtredingen van de Regeling identificatie en registratie van dieren maakt de NVWA proces-verbaal op. Daarnaast kan de NVWA ook bestuursrechtelijk optreden tegen overtredingen. De extra inspecties bij paardenhouders hebben tot doel de naleving in de paardensector beter in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren. De NVWA voert regelmatig dierenwelzijnsinspecties uit op verschillende bedrijven, zoals/bijvoorbeeld melk-, pluimvee- en varkenshouderijen.

Meer informatie:
Welzijnseisen voor paarden.
‘Gids voor Goede Praktijken’ van de Sectorraad paarden.
Regelgeving van het paardenpaspoort.

Bron: NVWA

Foto: Remco Veurink 

0 182
paardenmarkt

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben dinsdag op de paardenmarkt in Zuidlaren handelaren op de bon geslingerd die illegaal paarden wilden exporteren. In vijftien gevallen was volgens de NVWA sprake van export zonder de verplichte keuringen en papieren.

De illegale handel gebeurde ondanks dat er mensen van de NVWA op de jaarlijkse paardenmarkt in het Drentse waren om de export van paarden mogelijk te maken. Een dierenarts van de NVWA keurt de paarden en geeft een certificaat af als het dier gezond is en een geldig paspoort heeft. De processen-verbaal worden naar het Openbaar Ministerie (OM) gestuurd en dat bepaalt wat de straf wordt.

De inspecteurs stuitten nog op drie ongeldige paardenpaspoorten en betrapten twee mannen die illegaal dierenmedicijnen verkochten. De NVWA heeft niet gezien dat dieren slecht behandeld werden.

Bron: Telegraaf

Foto: Jessica Pijlman/Made by Jessy

0 77

Een 53-jarige Britse man moest zich deze week verantwoorden in de Britse rechtbank. Hij zou met behulp van een stempel van een dierenkliniek en een vervalste handtekening meerdere malen paardenpaspoorten vervalst hebben.  In de rechtbank werd van één paard de complete geschiedenis voorgelegd. Pink Gin is geboren in 1996 en werd met de vervalsing vier jaar jonger gemaakt. Hij gebruikte hiervoor een stempel van Moorlands Veterinary Centre en maakte de handtekening van een van de dierenartsen na.

De man heeft in de rechtbank toegegeven tien maal soortgelijke vervalsingen als bovenstaand toegepast te hebben. Daarnaast gaf de man ook toe schuldig te zijn aan het in bezit hebben van dierlijke medicijnen zonder de juiste bijbehorende administratie.

Volgens zijn advocaat is de man al genoeg gestraft. De man ligt als gevolg van de rechtzaak in een scheiding en zijn bedrijf is weinig meer waard. ‘Mijn cliënt zit al 30 jaar in deze business zonder ooit een klacht te hebben gehad bij officiële instanties. Hij heeft altijd een goede reputatie gehad.’ De man heeft een taakstraf van 200 uur opgelegd gekregen. Daarnaast moet hij over twee jaar 24 maanden de cel in. Bovendien moet hij ook ongeveer 10.000 euro aan proceskosten betalen.

Bron: The Sentinel / Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 2305

Vorig jaar werden er reeds enkele controles uitgevoerd en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft aangegeven dat op dit moment weer te doen. De NVWA gaat weer bedrijven langs die aangegeven hebben paarden bedrijfsmatig (agrarisch) te houden. De NVWA controleert vervolgens of de paarden gechipt zijn, of dit nummer correspondeert met het nummer in het paspoort en of een medicijnverklaring is opgesteld, waaruit opgemaakt kan worden of het dier bestemd is voor de slacht. Als regels overtreden worden riskeren de paardenhouders een forse boete.

Regels paspoort

Het paard moet gechipt zijn en het paardenpaspoort moet bij het paard aanwezig zijn. Staat het paard op een pensionstal dan hoort het paspoort daar ook te liggen. Volgens de wetgeving is het paard in principe een dier, dat bestemd is voor menselijke consumptie. Dat betekent dat niet alle beschikbare medicijnen gebruikt kunnen worden. Bovendien moet in het paspoort het hoofdstuk ‘Medische behandeling’ ingevuld worden. Dat houdt in dat vastgelegd wordt welke medicijnen (met wachttijden) toegediend worden.

Een eigenaar heeft de mogelijkheid om het paard de status ‘gezelschapsdier‘ of ‘niet-voedselproducerend dier’ te geven. Als de eigenaar hier voor kiest, dan moet in het paspoort genoteerd worden dat het paard ‘niet bestemd is voor de slacht’ ofwel ‘never intended for human consumption’. De eigenaar zet hiervoor zijn handtekening. Vanaf dat moment kan in principe elk middel aan het paard worden toegediend en hoeft het Medisch inlegvel of het hoofdstuk Medische behandeling niet meer ingevuld te worden. Deze keuze is onomkeerbaar. Is een paard eenmaal bestempeld als een gezelschapsdier dan kan een volgende eigenaar dit niet meer aanpassen. Bij het aanvragen van vervangend paspoort staat een paard altijd automatisch genoteerd een gezelschapsdier.

Een dierenarts moet, alvorens hij medicijnen toedient, het paspoort kunnen inzien, om de status van het paard (wel/niet voor menselijke consumptie) vast te stellen. Het chipnummer van het paard is vermeld in het paspoort. Zou de dierenarts om gezondheids- en/of welzijnsredenen medicijnen toedienen, waardoor de status van het paard verandert van voedselproducerend naar niet-voedselproducerend, dan moeten zowel de dierenarts als de eigenaar hun handtekening in het paardenpaspoort zetten.

Bron: Agriholland / Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 180

Experts van EU-lidstaten hebben een voorstel van de Europese Commissie om de regels voor de identificatie van paarden te herzien goedgekeurd. De strengere regels vormen een respons op het paardenvleesschandaal. Elk paard heeft straks een eigen paspoort met uniek nummer dat ook als medisch dossier wordt gebruikt.

De herziene regels moeten het bestaande Europees systeem voor de registratie en identificatie van paarden in de EU betrouwbaarder en veiliger maken. Zo moet worden voorkomen dat paardenvlees dat niet geschikt is voor menselijke consumptie toch op een bord belandt.

Elk paard een eigen paspoort

Volgens de nieuwe regels moeten veulens voor hun eerste verjaardag een eigen paspoort krijgen met een uniek identificatienummer. Het paspoort doet ook dienst als medisch dossier en volgt het paard gedurende zijn gehele leven. Ook moeten alle paarden geboren na 1 juli 2009 worden gechipt en worden er maatregelen genomen om paspoortvervalsingen tegen te gaan.

Met een verplichte centrale database in alle lidstaten kunnen de verantwoordelijke autoriteiten de uitgifte van paspoorten door de diverse geautoriseerde instanties beter controleren. Daarnaast wordt het voor de eigenaren eenvoudiger de gegevens van de paarden in het paspoort en in de database bij te laten werken. De nieuwe regelgeving gaat 1 januari 2016 in. De EU-landen die nog geen gecentraliseerde database hebben, hebben tot 1 juli 2016 de tijd er een in te richten.

VMT/Hoefslag

0 49

Sinds 2009 is er een nieuwe Europese Verordening voor Identificatie & Registratie van kracht. Vanaf die datum geldt de wettelijke verplichting dat alle paardenpaspoorten voorzien zijn van pagina’s voor ‘Medische behandeling’. Alle paspoorten moeten hieraan voldoen, anders ben je in overtreding. Dit geldt in alle Europese landen, zowel voor nieuwe als voor oude paspoorten van vóór 2004.

Op de pagina’s ‘Medische behandeling’ moet worden aangegeven of het desbetreffende paard wel of niet bestemd is om te worden geslacht voor menselijke consumptie. Is hier niets ingevuld, dan is het paard automatisch bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie. De dierenarts moet bij het behandelen van zo’n voor de slacht bestemd paard met bepaalde medicijnen, deze in het paspoort vermelden. Het betreft de zogenaamde essentiële diergeneesmiddelen voor paarden. De dierenarts weet om welke stoffen het gaat.

Paarden die uitgesloten worden voor consumptie (de zogenaamde niet voedselproducerende paarden) kunnen alle medicijnen toegediend krijgen zonder dat de eigenaar daar een registratie van moet bijhouden. Het is dus van groot belang het paspoort op orde te hebben.

Bron: KNHS

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer