Tags Posts tagged with "oostvaardersplassen"

oostvaardersplassen

0 1512
koniks oostvaardersplassen

Woensdag diende bij de Utrechtse rechtbank de zaak van de Stichting Cynthia en Annemieke tegen  Staatsbosbeheer, de Provincie Flevoland en de Staat der Nederlanden. Inzet is ‘het beëindigen van het onnoemelijke leed van de grote grazers in de Oostvaardersplassen’.

‘Er moet nu echt wat gebeuren’, zegt Cynthia Danvers tegen het Noordhollands Dagblad.

Betere oorden

Namens de stichting, die op Facebook 91.500 volgers heeft, kwamen de advocaten Bas Jongmans en Samantha Andriesse aan het woord voor de driekoppige rechtbank.  Het doel is dat zoveel mogelijk heckrunderen, konikpaarden en edelherten verkassen naar betere oorden. Zo willen Cynthia en Annemieke en hun achterban een nieuwe ’horrorwinter’ in de polder voorkomen.

‘Er is niets te vreten voor de dieren, het weinige gras dat er is wordt weggekaapt door grauwe ganzen en door verzwakking en rottende karkassen in het moeras grijpen ziekten om zich heen,’ stelt raadsman Jongmans.

Voorlopig oordeel

Over twee weken volgt de uitspraak. ‘De rechtbank zal eerst een voorlopig oordeel vellen over de vraag of het nog mogelijk zal zijn om de grote grazers tijdelijk volledig uit te plaatsen,’ meldt de stichting. ‘Omdat de winter reeds aanstaande is, is het de vraag of dat moment al verstreken is, in welk geval het leed van de grote grazers voor deze winter zich mogelijk weer zal gaan herhalen.’

Er loopt ook een bodemprocedure van de stichting tegen het project Oostvaardersplassen.

Er speelt deze week bovendien nog een rechtszaak rondom de Oostvaardersplassen. Die gaat over het afschieten van 1830 edelherten in het natuurgebied. Die uitspraak is vandaag.

‘Meer paarden uitplaatsen betekent misschien ook minder herten afschieten,’ rekent Jongman de rechtbank in Utrecht nog voor. ‘Als je zo meedenkt, ben je creatief.’

Bron: Noordhollands Dagblad / Stichting Cynthia en Annemieke

oostvaardersplassen blog liz barclay

De Oostvaardersplassen: het begon met vogels. Toen moesten de grote grazers het gebied nog geschikter maken voor nog meer verschillende vogelsoorten. En toen werd het heel langzaam een ‘rewilding project’ zonder dat iemand het eigenlijk in de gaten had.

En toen verdwenen heel langzaam sommige vogelsoorten, terwijl het gebied kapot werd gevreten door een totaal uit de hand gelopen hoeveelheid grote grazers.

Maar hopelijk is het gedaan met de Oostvaardersplassen in de huidige staat. Woensdag 5 december is de rechtszaak.

Edelherten

Even terug met een citaat uit een document van Vereniging het Edelhert, getiteld: ‘De Oostvaardersplassen, de grote grazers en de icmo2 afspraken; beantwoording vragen van de adviescommissie beheer oostvaardersplassen.’

In de nieuwsbrief No. 1 van Rijksdienst IJsselmeer Polders (RIJP) uit April 1991 wordt gesproken over het plan voor het uitzetten van 40 edelherten in het internationaal bekende Natuurgebied de Oostvaardersplassen(OVP).

De toenmalige Beheeradviescommissie denkt aan minstens 250 herten maar, zo staat vermeld:

‘Mochten de grenzen van de draagkracht van het gebied worden overschreden dan zullen de aantallen runderen, paarden en edelherten in onderlinge samenhang worden beperkt.’

Hands-off beheer

In 1996 werd het OVP-gebied overgedragen van de RIJP naar Staatsbosbeheer (SBB). Tevens werd een beleidswisseling doorgevoerd. Staatsbosbeheer ging, zonder enig overleg over van het toegezegde ‘beheer naar draagkracht’ naar het zogenoemde ‘hands-off beheer’.

Hierdoor bleven de aantallen grote grazers groeien, waarbij door gebrek aan voedsel en beschutting in de afgerasterde OVP, er ieder jaar weer een steeds grotere wintersterfte ontstond, zonder verder beheer.

oostvaardersplassen liz barclay

Kopergebrek en ataxie

Op 25 oktober 2004 schreef Prof. Dr. C. Wensing als hoofd Wetenschappelijke Adviescommissie Oostvaardersplassen in een brief aan de directie van Staatsbosbeheer het volgende: ‘Werk aan een completer habitat. Door de eenzijdige zomerhabitat ontbreken in de winter voor de hoefdieren mogelijkheden om gebruik te maken van andere voedselbronnen. Wellicht is bijvoorbeeld het kopergebrek, en de daardoor veroorzaakte ataxie bij edelherten, te voorkomen door een bredere voedselkeuze.

Dit bericht geeft aan dat er in 2004 al problemen bekend waren bij de destijds aanwezige stand van 665 runderen, 880 paarden en 1550 edelherten.

Rewilding is in!

Rewilding is in! Kijk bijvoorbeeld maar even op de website Rewilding Europe, gevestigd trouwens in…Nijmegen. Er zijn projecten in Portugal, Roemenië, Kroatië, Polen, Zweden; allemaal landen met nog enorme gebieden ongerepte natuur waar de ruimte is om grote grazers, wolven en katachtigen zonodig opnieuw te introduceren voor een gevarieerder stuk natuur.

Directeur Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen is, naar ik heb begrepen uit zijn connecties en werkzaamheden bij bijvoorbeeld advies- en ingenieursbureau Sweco, ook een rewilding fan…

De stikstof brigade

In een artikel in dagblad Trouw uit 2014 verbaast ecoloog Han Olff zich over de enorme vruchtbaarheid van de OVP. Hij geeft aan dat veterinaire behandeling van grote grazers zijn onderzoek zouden belemmeren doordat het toedienen van medicijnen het ecologische evenwicht zullen verstoren.

Koren op de molen van de rewilding fans, natuurlijk. Oh, was directeur SBB Sylvo Thijsen ook niet…?

Toekomst van de OVP

De RDA, Raad voor Dieren aangelegenheden, beschrijft zichzelf als een onafhankelijke raad van deskundigen. Kijk zelf maar op de website. De RDA is betrokken bij het advies over de toekomst van de OVP.

Nieuw lid van de RDA is Jan Willem Erisman, professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn leerstoel is integrale stikstof studies gefinancierd door het WNF, ook betrokken bij de OVP. De OVP blijft interessant voor zoveel onderzoeken dat bijna iedere professor en natuurorganisatie de ander de hand boven het hoofd houdt.

‘Hoe meer volgers, hoe beter voor de grote grazers in de OVP.’

Ook interessant: voorzitter van de RDA (weet je nog, onafhankelijk) is Mr. DRS. J. Staman. Laat die nou ook penningmeester bij de Stichting Natuurlijke Processen geweest zijn. Ga naar hun website en de eerste naam die je ziet is die van Frans Vera.

oostvaardersplassen liz barclay

Belangenverstrengelingen

En zo kan ik nog heel lang doorgaan. De verbanden en belangenverstrengelingen zijn buiten proportie. En altijd maar weer die terugkerende naam: Frans Vera.

Maar dan wordt dit blogje te lang en heel saai. Als je dit leest en meer wilt weten, wordt dan volger van Stichting Cynthia en Annemieke. Op hun Facebook pagina staan nog meer superlogische grafieken waar je heel veel van kunt leren. En echt, hoe meer volgers, hoe beter voor de grote grazers in de OVP. Ook al ben je het niet altijd helemaal met elkaar eens, samen sterk!

En nu vooral met het oog op 5 december.

De rechtszaak

Er staat een hek om de OVP. De dieren kunnen er niet uit, de mensen mogen er alleen via zeer beperkte routes in en SBB kijkt heel goed of iedereen zich daar wel aan houdt. Door dat gebrek aan sociale controle, en doordat zoveel partijen er baat bij hebben om de OVP met de grote grazers als wilderness in stand te houden, gebeuren dingen in de OVP die ethisch gezien absoluut niet door de beugel kunnen.

Hopelijk gaat daar door de enorme inzet van Stichting Cynthia en Annemieke op 5 december verandering in komen.

Dan dient namelijk de rechtszaak, aangespannen tegen de Staat der Nederlanden, Staatsbosbeheer en de Provincie Flevoland en voorbereid door de advocaten Samantha Andriesse en Bas Jongmans (pro deo!) met een rapport van meer dan 500 pagina’s.

Dit wordt hopelijk het moment van de waarheid en het begin van het einde van de grote grazers in de OVP.

Nog enkele cijfers

Winter van 2008-2009: totaal 1200 dode dieren
Winter van 2009-2010: totaal 1093 dode dieren
Winter van 2010-2011: totaal 750 dode dieren
Winter van 2011-2012: totaal 1490 dode dieren
Winter van 2012-2013: totaal meer dan 2000 dode dieren.
Winter van 2017-2018: over de 3000!

Volgens Frans Vera, Han Olff en volgelingen zijn de Oostvaardersplassen een uniek vruchtbaar gebied waar we niet aan moeten morrelen.

Ziek!

St. Cynthia en Annemieke Oostvaardersplassen

Ze mogen in leven blijven, maar moeten wel weg: 160 konikpaarden waarvoor in de Oostvaardersplassen geen ruimte meer is. De vraag is waar dan wel. Waar moeten ze nu heen?

Oostvaardersplassen

Op de Oostvaardersplassen is ruimte voor maximaal 450 wilde konikpaarden, heeft de provincie Flevoland bepaald. Volgens de laatste tellingen zijn het er nu 160 te veel. Deze paarden worden niet afgeschoten, zoals bij de edelherten gebeurt. Staatsbosbeheer wil de overtollige dieren wegvangen en uit het gebied verplaatsen.

Waar moeten de paarden heen?

In elk geval naar een natuurgebied, maar verdere besluiten zijn nog niet genomen. Staatsbosbeheer moet eerst zorgen dat de wilde paarden de status van ‘gehouden dieren’ krijgen, zegt woordvoerder Imke Boersma tegen de Leeuwader Courant. ‘Mede daarom richten we een speciale vangweide in binnen de Oostvaardersplassen. Als wilde dieren kunnen de paarden niet worden vervoerd, als gehouden dieren wel.’

Geen ruimte voor de Koniks

In gebieden van It Gea, zoals het Mandefjild en de Ryptsjerkerpolder, grazen nu Exmoorpony’s. Voor Koniks is geen ruimte, zegt woordvoerder Elske van der Kooi. ‘Onze Exmoorpony’s blijken nogal bijzonder te zijn. Ze horen binnen het ras tot een afstammingslijn die dicht ligt bij de echte oerpaarden. Als er bij ons ruimte vrijkomt, reserveren we die liever voor de Exmoors.’

Ook Natuurmonumenten zit niet te wachten op meer paarden, zegt een woordvoerder. Op Schiermonnikoog grazen pony’s en is geen ruimte meer.

Lauwersmeergebied

In het Lauwersmeergebied lopen wél koniks rond: passen daar nog dieren bij? ‘Er is nu een optimum’, zegt boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer. ‘Er lopen al 500 runderen en 250 paarden.’

De natuur kan misschien wel meer grazers aan, maar dan verandert ook de ecologie van het gebied. Zouden de huidige konikpaarden eventuele nieuwkomers wel accepteren? ‘Misschien wel als je een compleet groepje met een eigen leidmerrie toevoegt’, zegt Kloosterhuis. ‘Maar zomaar wat losse dieren erbij zorgt voor onrust. Binnen de ‘harems’ wordt voortdurend een nieuwe rangorde bepaald.’

Overtollige dieren

Ook in het Lauwersmeergebied komen overtollige dieren voor. Elke twee jaar worden de paarden in de Lauwersmeer verzameld in een vangkraal. Als de kuddes te groot worden, of als er dieren zijn die niet meer passen in een gezonde populatie, wacht voor deze dieren doorgaans de slager.

Doorslaggevend hierbij is dat deze koniks geen wilde dieren zijn maar gelden als vee, laat boswachter Kloosterhuis weten. ‘Als het nodig is krijgen ze ook veterinaire zorg.’

Bron: Leeuwader Courant

Foto: St. Cynthia en Annemieke

0 1321
St. Cynthia en Annemieke Oostvaardersplassen

De rechtbank in Utrecht beslist volgende week vrijdag of Staatsbosbeheer mag doorgaan met de aanleg van een vangkraal voor konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Dierbaar Flevoland had protest aangetekend, waarna de werkzaamheden werden gestaakt.

Vangkraal in de Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer begon vorige week met het plaatsen van een vangkraal in de Oostvaardersplassen. Daarin moeten konikpaarden gevangen worden, zodat ze kunnen worden overgeplaatst naar andere gebieden. Dit is nodig om de populatie in evenwicht te kunnen houden. Maar de dierenbeschermers vinden dat de effecten van de werkzaamheden en de vangweide en -kraal onvoldoende zijn onderzocht. Zij vrezen permanente schade. Volgens Staatsbosbeheer heeft het werk geen gevolgen voor de ecologie.

‘Ganzen zijn opportunisten’

Staatsbosbeheer wil onder meer hekken plaatsen, rasters aanleggen en nieuwe bosschages planten. Al die extra werkzaamheden verstoren ganzen in hun foerageergebieden, stelt Dierbaar Flevoland, die ook tegen de vangweide en -kraal zelf is. Vogels zouden vertrekken en niet meer terugkomen en het effect zou onomkeerbaar zijn. Staatsbosbeheer bestrijdt dat. De werkzaamheden zijn binnen afzienbare tijd klaar en het gaat om een locatie waar weinig vogels zitten. ‘Ganzen zijn opportunisten. Zij komen wel terug. Ze kennen het gebied. Verder zijn ze gewend aan de paarden. Als de vogels het te druk vinden, gaan ze wel ergens anders naartoe’, concludeert een ecoloog van Staatsbosbeheer.

Te hard van stapel

In de rechtbank in Utrecht kwamen de dierenbeschermers, de gemeente Lelystad, provincie Flevoland en Staatsbosbeheer samen om de kwestie te bespreken. Dierbaar Flevoland vindt dat de opponenten veel te hard van stapel lopen. De andere partijen benadrukken juist het spoedeisende belang omdat de vangkraal een radertje is van het grotere geheel.

Bron: Algemeen Dagblad

Foto: St. Cynthia en Annemieke

0 613
Konik, Oostvaardersplassen
Koniks (foto: Remco Veurink)

De provincie Flevoland besloot dat het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terug gedrongen moet worden tot maximaal 1100 dieren. Dit betekent dat een deel konikpaarden zal verhuizen en dat er ongeveer 1000 edelherten zullen worden afgeschoten. Dit maakt NOS bekend.

Te veel stress

Op 11 juli eerder dit jaar werd besloten dat het aantal grote grazers moet worden teruggebracht. Nadat de provincie deskundig advies analyseerde, is nu naar buiten gebracht hoe dit gaat gebeuren.

Het advies luidt dat het verplaatsen van edelherten te veel stress oplevert voor de dieren. Daarentegen zou het voor de konikpaarden wel rendabel zijn om te verhuizen naar een ander gebied. Op korte termijn wordt er voor de paarden een vangkraal gebouwd. Hier worden de paarden opgevangen en bijgevoerd totdat ze in kleine groepen kunnen worden herplaatst. Staatsbosbeheer bekijkt nog of de paarden verhuist kunnen worden naar bijvoorbeeld Spanje, Bulgarije of Rusland.

Van 1470 naar 490 edelherten

In april 2018 werden er 1470 herten geteld in de Oostvaardersplassen. Commissie-Van Geel adviseerde vorig jaar dat er 490 moeten overblijven. In oktober zullen de dieren opnieuw geteld worden en eind oktober zal het afschieten beginnen. Naar schatting zullen er dan meer dan 1000 herten worden afgeschoten. In de periode vanaf eind oktober wordt er extra gecontroleerd dat bezoekers  niet te vinden zullen zijn in de gebieden die niet open zijn voor publiek.

Heckrunderen

Naast konikpaarden en  edelherten leven in de Oostvaardersplassen ook heckrunderen. Zij maken ook deel uit van de grote grazers populatie. Omdat er momenteel niet te veel heckrunderen zijn, mogen zij allemaal blijven , meldt de provincie.

Anticonceptie

De provincie heeft laten onderzoeken of anticonceptie een middel kan zijn om het aantal grote grazers af te laten nemen. Stout, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, vertelt dat dat op korte termijn de populatie niet zal verminderen. Hij start nu een onderzoek of het over een langere periode wel een oplossing kan bieden.

Bron: NOS

Foto: Remco Veurink

St. Cynthia en Annemieke Oostvaardersplassen

Behalve een paar kleine en verwarrende berichtjes op de site van Omroep Flevoland, van ‘het schieten begint op 12 september’ tot’ het schieten begint niet voor 26 september’, is het stil geweest rond de Oostvaardersplassen. Maar dat betekent niet dat er achter de schermen niet hard gewerkt is.

Het tegenovergestelde, en dat wil de Stichting Cynthia en Annemieke op vrijdag 14 september graag aan jullie, geachte lezers, uitleggen.

Informatieve avond

Ze hebben het weer voor elkaar, die toffe meiden. Cynthia en Annemieke mogen Evenementenlocatie Gooiland op 14 september gratis gebruiken voor een informatieve avond over al het gedane werk om de barre situatie in de OVP voor altijd te veranderen. Dit door alle grote grazers uit het gebied te verwijderen.

Daar zal Annemieke (Cynthia is met haar voltige team op het WK in Tryon), samen met advocaten Bas Jongmans en Samantha Andriesse, springruiter en juridisch bestuurslid Albert Voorn en Chris Jansen van PVV Flevoland, uitgebreid aandacht geven aan de stand van zaken.

Alle grote grazers, behalve een maximum van 500 edelherten, eruit voor 15 oktober.

Gerechtelijke procedure

Er zal kort maar duidelijk uitleg gegeven worden over de gerechtelijke procedure die tegen de staat, de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer is aangespannen betreffende het beleid in de OVP. In het kort: alle grote grazers, behalve een maximum van 500 edelherten, eruit voor 15 oktober.

De rechtszaak is gebaseerd op het enorme processtuk van 525 pagina’s waar Bas Jongmans zich min of meer een maand voor in z’n kamer heeft moeten opsluiten. Als vrijwilliger overigens.

Annemieke van Straaten, Albert Voorn, Samantha Andriesse, Bas Jongmans.

‘R’ in de maand

De’R’ zit weer in de maand. Dit jaar betekent het dat er nog steeds een even groot overschot aan grote grazers in de OVP loopt, omdat er nog niets actief ondernomen is na het rapport van Van Geel van 25 april.
Nog geen paard of koe is verhuisd, waar wij allemaal zo op hoopten. Er werd toch echt regelmatig gepraat over de overplaatsing van de grote grazers, die ooit in de veertiger jaren van de vorige eeuw als tuin-, huis- en keukenpaard en koe in Duitsland zijn gefokt. Ook door gedeputeerde Harold Hofstra.

Daar is dus nog helemaal geen ene sikkepit van terecht gekomen.

Gerommel achter de schermen

Hoe kan dat nou? Moet er dan achter de schermen van de politiek nog zo veel gerommeld worden om een vorm te vinden voor een zo goedkoop mogelijke oplossing? Op een zodanige manier dat het, als het even kan, zo ongemerkt mogelijk aan het Nederlandse volk voorbij gaat?

Vandaar dus dat het belangrijk is om nog snel even onze agenda aan te passen en op 14 september in de auto te stappen, op weg naar het ‘Gooiland’.

Laten we die storm nou ’s een handje helpen!

Niet alleen om te begrijpen wat de rechtszaak, die advocaten Bas en Samantha hebben voorbereid, precies inhoudt, maar ook om aan de Nederlandse Staat te laten zien dat wij de grote grazers in de OVP toch echt niet zijn vergeten.

ovp koniks

Het moet toch een keer losbarsten…

De stilte van de afgelopen maanden is volgens mij een woelige stilte geweest. De stilte voor de storm. Het moet toch een keer losbarsten…

Laten we die storm nou ’s een handje helpen!

Opgeven voor de informatieve avond van Stichting Cynthia en Annemieke in Evenementenlocatie ‘Gooiland’ kan via: www.grotegrazers.nl

Tekst: Liz Barclay

 

 

 

0 6505
St. Cynthia en Annemieke Oostvaardersplassen

Er is nog niets veranderd in de Oostvaarderplassen. Na het Van Geel rapport, wat de grote grazers terug zal brengen tot 1.100 -volgens velen, waaronder de gerespecteerde ecoloog Frank Berendse, nog veel te veel- is er nog geen enkele doorbraak over waar en wanneer die overige grote grazers ergens anders heen gaan. Of dat Polen is, Litouwen of de grote grazershemel. Het is allemaal nog gissen. En dat terwijl er een tijdbom tikt.

Het moment dat het voor de te verplaatsen grote grazers veel moeilijker wordt om, na hun eventuele verhuizing, voor de winter hun weg in een nieuw gebied te vinden, komt vervaarlijk veel dichterbij. Het kan niet ‘uit het oog, uit het hart’ worden. Nederland mag niet moe worden en daarmee de OVP een vrijbrief geven om het beleid, dat toch echt ver voor de komende winter aangepast moet zijn, nog langer uit te stellen.

Helikopterritje voor de volhouders

Het is zomer en in de Oostvaarderplassen lijkt het net of de rust is weergekeerd. Veulentjes en kalfjes dartelen rond zonder enig idee wat hen boven het hoofd hangt. Vorige week was dat een helicopter met daarin Cynthia en Annemieke. Twee mensen die voor hun inzet wel een avontuurtje verdiend hadden. Er was nog een plekje over voor dressuurruiter Hans Peter Minderhoud, een van de onvoorwaardelijke ondersteuners van Cynthia en Annemieke. Op hun filmpje lijkt het zo prachtig groen en is de afstand te groot om de beenderen en kadavers te zien die er na het drama van deze winter als stille getuigen nog liggen.

>> LInk naar de video vanuit de helikopter.

Zóveel water!

‘Maar’, zegt Hans Peter Minderhoud, ‘in de lucht kun je zo goed zien hoe klein het gebied eigenlijk is. En in die helikopter drong het pas echt tot me door hoe enorm veel van dat gebied water is.’
Hans Peter is na eerste demonstratie van deze winter het gebied zo nu en dan blijven bezoeken, dit ter ondersteuning van de Stichting Cynthia en Annemieke. Hij vindt het ongelofelijk knap hoe deze twee vriendinnen iedere dag weer het doorzettingsvermogen opbrengen om met het verschrikkelijke dierenleed geconfronteerd te worden, dit alles om te blijven vechten voor een oplossing.
‘Toen ik dat daar voor de eerste keer zag was ik er echt misselijk van. Ik kan ook absoluut niet begrijpen hoe mensen daar onder die omstandigheden nog kunnen en willen werken.’
Ook snapt Hans Peter niet dat we al zover de zomer in zijn zonder dat er nog iets definitiefs besloten is.


Hans Peter is teleurgesteld over de eenzijdige berichtgeving die daardoor de gemiddelde Nederlander een verkeerde indruk geeft over hoe de Stichting Cynthia en Annemieke bezig is.

Ecoloog Han Olff en zijn onwaarheden

Hans Peter: ‘Zij zijn echt goed in het openhouden van de discussie en dat is zo belangrijk, want als die er niet is gebeurt er gewoon helemaal niks.’ Wel noemde hij het programma Pauw waar volgens hem wel aan objectieve berichtgeving wordt gedaan door alle partijen te horen. Hij noemde het gesprek tussen oud-politicus Henk Bleker en ecoloog Han Olff van enkele maanden geleden.
Toevallig, want dat gesprek spookt mij nog steeds door het hoofd. Prof. Dr. H. Olff beweerde daar namelijk dat er niets prachtiger was dan al die dieren die in volledige vrijheid konden paren wanneer ze maar wilden. Dat dit de enorme gezinsuitbreiding heeft veroorzaakt waardoor de OVP een rampgebied is geworden leek hem niet te deren, vond hij zelfs een prachtig natuurlijk proces.

Zonder te knipperen

Prof. Dr. H. Olff heeft bij Pauw zonder ook maar een keer met zijn ogen te knipperen beweerd dat gedurende de winter de beesten in nood op tijd uit hun lijden werden verlost. Wij moeten alles wat hij zegt ook geloven want hij heeft ervoor gestudeerd en wij niet.
Nou, ik geloof geen moer van wat deze onderzoeker zegt. Ook niet als hij degenen die van het winter in de OVP al die schokkende foto’s van het afschuwelijke dierenleed hebben gemaakt, beschuldigt van fotoshoppen.

Groteske tegenstrijdigheid

Wat nog het meest opviel in dat gesprek, was een groteske tegenstrijdigheid:
Het is wildernis dus de dieren moeten op een natuurlijke manier leven en ook doodgaan. Nee, er zijn niet minder vogelsoorten door de overbegrazing. Dat komt, zegt Olff letterlijk, door de veroudering van het moeras, dus het is al besloten dat dat aangepakt wordt. Dat moeras moet gere-set worden.
Je hoeft niet voor ecoloog gestudeerd te hebben om in te begrijpen dat hier op een belachelijke manier met twee maten gemeten wordt.

De gezonde dieren van de OVP

Voor de ecoloog Olff is de OVP een geweldig experiment. In een interview in het dagblad Trouw heeft hij uitgebreid kunnen vertellen over al zijn grondmonsters en hoe bijzonder die grond in de OVP wel niet is en hoeveel we daar van kunnen leren. Hoe gezond de dieren in de OVP zijn; zelfs gezonder dan bij een biologische boer. Ze zijn zo gezond dat ze helemaal zonder medicijnen kunnen!

Verwondingen moeten behandeld worden

De foto’s op de facebook pagina van Stichting Cynthia en Annemieke laten zien dat er veel beesten met zodanige verwondingen rondlopen dat zij wel veterinaire behandeling en medicijnen nodig hebben.
Op zijn laatste bezoek aan de OVP zag Hans Peter Minderhoud dat veel merries volledig kapotgebeten en geslagen zijn. ‘Ik geloof dat door het voedselgebrek, de totaal verkeerde balans en een overvloed aan hengsten binnen de kuddes vechtsituaties ontstaan die met goed beheer absoluut niet voor zouden komen.’
Helaas is het voorstel van Cynthia en Annemieke om vrijwilligers van hun stichting samen met dierenartsen en beheerders in het gebied te mogen rondtrekken om verder onnodig dierenleed zoveel mogelijk te voorkomen door gedeputeerde Harold Hofstra tegengehouden. Zo jammer, want de directeur van Staatsbosbeheer had het voorstel al geaccepteerd.

Schreef de pers maar iets minder eenzijdig

Net als Hans Peter zou Annemieke ook zo graag willen dat de pers minder eenzijdig over hen gaat schrijven. ‘Wij zijn inmiddels zover dat wij kunnen praten met Staatsbosbeheer en dat is heel belangrijk. Zo belangrijk dat wij absoluut niets doen wat dat contact zou schaden. Zo zitten wij ook niet in elkaar. Wij staan voor eerlijkheid en rechtvaardigheid en daar hoort bij dat je je behoorlijk gedraagt. En dat dragen wij met regelmaat uit via de berichtgeving aan onze volgers.’
Als volger van de Stichting kan ik zelf alleen maar onderstrepen dat er op de Facebook pagina aangedrongen wordt om de hoofden koel te houden en alsjeblieft niets te doen wat wettelijk niet is toegestaan, zoals bijvoorbeeld hekken doorknippen.
Daarbij worden er regelmatig updates verstrekt over de gesprekken met Staatsbosbeheer, de gedeputeerde Harold Hofstra en andere betrokkenen, zodat iedereen weet hoeveel schot er in de zaak zit.

Gulden middenweg

Het mag duidelijk zijn dat er onder het grote aantal volgers veel verschillende meningen zijn. Laat dit je niet weerhouden om deze stichting te steunen. Het doel is het dierenleed op te lossen en hoe groter de groep volgers, hoe meer invloed de stichting kan uitoefenen.

Iedereen zal uiteindelijk tevreden moeten zijn met een gulden middenweg om het daadwerkelijke probleem op te lossen.Net zoals de vleesetende mens het alleen maar geweldig zal vinden als een deel van de grote grazers -en dat zullen dan waarschijnlijk de paarden en/of de koeien zijn- hopelijk kan verhuizen naar een gebied dat wel geschikt is voor hen, zullen de vegetariers andersom ook moeten kunnen accepteren dat er dit najaar misschien hertenbiefstukjes uit de OVP op de borden in de wildrestaurants terecht komen.
Kiezen of delen, dus, om verdere misstanden te voorkomen.

Wapenstilstand en discussie

Na de afgelopen emotionele winter aan de poorten van de Oostvaardersplassen is er een soort wapenstilstand gekomen tussen alle partijen. De enorme hoeveelheid werk die Annemieke en Cynthia verzet hebben, heeft mede geleid tot een discussie tussen goed geinformeerde vakmensen van alle fronten.
Maar, hoeveel deze onverschrokken doorzetters met een groot gevoel voor rechtvaardigheid ook hebben bereikt, er moet snel nog veel meer gebeuren.
De tijdbom tikt door. Door ons gedrag -wordt volger, blijf binnen de wet en gooi geen ongepaste verwensingen op Social Media- kunnen wij dit proces versnellen. Met als doel het herstel van de OVP zonder grote hoeveelheden verhongerende grote grazers.

Delen met je vrienden helpt

Dit is een blog voor de Hoefslag, dus dit wordt jammer genoeg alleen door paardenvrienden gelezen. Maar je kunt het delen en daardoor je vrienden buiten de paardenwereld motiveren om mee te helpen.
Zoals Annemieke tegen mij zei, ‘we begonnen in maart met 100 volgers. Nu zijn het er 73.000, maar we moeten er nog veel meer!’
Dat is de reden dat ik Cynthia en Annemieke wil blijven helpen door weer eens over de OVP te schrijven. Wij moeten bij de les blijven en actief meehelpen door Stichting Cynthia en Annemieke te blijven steunen.

Foto boven: Stichting Cynthia en Annemieke

0 1412

Cynthia & Annemieke, de dames die meer dan 65.000 volgers op Facebook hebben weten te mobiliseren om achter hen en hun ideeën over de Oostvaardersplassen te gaan staan, gaven gisteravond via Facebook een reactie op het advies over het beheer van de OVP van de Commissie Van Geel.

We publiceren hier de reactie van Stichting Cynthia & Annemieke.

Commissie van Geel heeft een aantal belangrijke conclusies aan het licht gebracht.

Mislukt

Allereerst: Iedereen is het er wel over eens dat het Project Oostvaardersplassen is mislukt en het groot leed onder de zogenoemde grote grazers heeft veroorzaakt, zodat de discussie daarover niet meer hoeft te worden gevoerd. Op dit punt heeft onze stichting één van haar doelen bereikt. Daar kan het echter niet mee eindigen.

De Commissie heeft gesteld dat het beleid is gericht op het in standhouden van de (water)vogelpopulatie, in het bijzonder de Grauwe Gans. Die grote grazers spelen in het behoud van die specifieke watervogel volgens de Commissie een belangrijke rol, in die zin dat als er niet voldoende wordt gegraasd, het gebied niet meer voor die watervogels geschikt (genoeg) zullen zijn en zij dan uit het gebied zullen vertrekken.

De Commissie baseert daarop de conclusie dat de grote grazers om die reden in het gebied zullen moeten blijven. De aantallen moeten daarbij wel sterk worden teruggebracht. Hoewel ook de commissie vindt dat de ideologie van Frans Vera heeft gefaald, moeten de grote grazers volgens de Commissie dus wel blijven en moeten de oorspronkelijke doelstellingen (vogelpopulatie) dus naar haar oordeel niet worden verlaten.

Verkeerde aannames

Onze stichting is het met de Commissie op dit punt hartgrondig oneens. Niet alleen stelt de Commissie in haar presentatie dat er weinig aan is gedaan om die oorspronkelijke doelstellingen te halen, ook erkent de Commissie dat adviezen van deskundigen door voor het project verantwoordelijke partijen herhaaldelijk niet is opgevolgd. Ook is een belangrijk deel van de vogels (andere vogels dan de Grauwe Gans) reeds vertrokken en zullen juist die vogels terugkeren als de grote grazers niet meer in het gebied zullen voorkomen.

Onze stichting vindt dan ook dat de Commissie haar conclusies baseert op verkeerde veronderstellingen. Zij vreest daarom het ergste, namelijk een herhaling van zetten, niet in de laatste plaats omdat dit inmiddels het derde rapport op rij is. Alle goede bedoelingen ongetwijfeld ten spijt, hebben al deze adviezen geen concrete oplossingen gebracht.

Met name de opmerking van de Commissie dat het zogenoemde “reactief beheer” moet worden geïntensiveerd, is niet een echte oplossing. Na herhaald doorvragen van journalisten moest de Commissie toegeven dat dat reactief beheer niets anders inhoudt dan het maken van een oordeel of een dier de winter doorkomt. Is dat oordeel negatief, dan wordt het dier afgeschoten. Dat betekent zodoende dat er massaal zal worden afgeschoten, ieder jaar weer. Tegelijkertijd is het zeer waarschijnlijk dat die watervogels elders een heenkomen zullen vinden. Dat maakt het aanwezig zijn van die grote grazers overbodig.

Geen oplossingen

Het is de Stichting opgevallen dat de Commissie tijdens de presentatie geen oplossingen voor de korte termijn heeft geboden. Dat betekent dat er geen enkel uitzicht is op het beëindigen van het dierenleed, laat staan op de lange termijn, hetgeen voor de Stichting onacceptabel is.

Reset/Smartphone

De Stichting begrijpt het door de heer Van Geel gegeven voorbeeld niet, dat het project Oostvaardersplassen kan worden opgelost door een “reset”, net zoals de heer Van Geel dat met zijn smartphone zou doen. Een smartphone met systeemfouten moet terug naar de fabriek, moet worden aangepast en opnieuw uitgevonden. De stekker eruit trekken en de smartphone opnieuw opstarten lost het probleem vanzelfsprekend niet op.

De Stichting heeft haar advocaat en adviseurs gevraagd om het rapport verder te bestuderen, maar in ieder geval staat vast dat er, dat vindt de commissie zelf ook, niet goed is gehandeld. Het moment is nu daar om ervoor te zorgen dat het drama in de Oostvaardersplassen zich nooit meer zal herhalen. Daarom zal worden uitgezocht welke overheden en personen verantwoording zullen moeten afleggen voor al het leed wat de dieren is aangedaan. Meer dan 2.000 dieren hebben per direct hulp nodig, zorg nodig en géén kogels.

Alléén opgegeven dieren doodschieten

De Stichting vindt dat per direct de volgende tijdelijke maatregelen zijn vereist:

1. De provincie Flevoland moet Staatsbosbeheer toestemming geven zodat de dieren kunnen worden bijgevoerd. Zolang dit volgens de onafhankelijke dierenartsen nodig is. Deze artsen hebben de situatie namelijk al eerder beoordeeld.

2. De dieren moeten op een zo kort mogelijke termijn door deskundige en onafhankelijke dierenartsen en hoefverzorgers worden onderzocht. Alle hulpbehoevende en zieke dieren moeten onmiddellijk door hen worden behandeld.

3. Er mag alleen maar deskundig afschot plaatsvinden als het individuele dier door een deskundige en onafhankelijke dierenarts is onderzocht én bovendien is opgegeven.

4. De lokale directie en boswachters van Staatsbosbeheer hebben een bijzonder slechte reputatie. Zij zullen niet in staat zijn en zeker niet op korte termijn, om de nodige zorg te bieden in plaats van doodschieten. Slager zijn en een slachthuis runnen is een ander soort werk dan een zorgcentrum runnen en zorg verlenen. Dat vraagt ook andere kwaliteiten van mensen.

5. Er moet per direct een ‘teamwissel’ komen. Leidinggevenden bij Staatsbosbeheer en boswachters moeten worden vervangen door deskundige leidinggevenden en boswachters van gebieden waar duidelijk is dat men op deskundige wijze met de dieren omgaat.

6. Er moet een onafhankelijke en deskundige commissie komen van experts en vertrouwens mensen die op zijn minst maandelijks beoordelen en rapporteren over de toestand van de dieren, het gebied en de uitvoering door Staatsbosbeheer.

7. Laat er geen onduidelijkheid over bestaan: deze maatregelen die de Stichting nu heeft gesteld zijn alleen bedoeld om verder onnodig dierenleed voor de korte termijn te voorkomen. Wij zijn van mening dat de Oostvaardersplassen voor de langere termijn niet de juiste leefomgeving is voor edelherten, heckrunderen en konikpaarden.

De Stichting zal ook in de toekomst proberen de hierboven geformuleerde doelstellingen te bereiken. Indien zal blijken dat er niets verandert en het dierenleed onverminderd doorgaat, zal het voeren van één of meerdere kortgedingprocedures niet te zijn voorkomen.

Stop met de grote grazers in de Oostvaardersplassen!

Cynthia en Annemieke

De Externe Begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen, de Commissie-Van Geel, adviseert om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen met de helft te verminderen. Dat betekent onder meer dat 180 konikpaarden, plus de netto aanwas in de rest van dit jaar, ‘uit het gebied moeten worden genomen’.

‘Er moet gekomen worden tot een omvang die past bij het halfopen landschap dat voor dit deel van het kerngebied wordt nagestreefd,’ schrijft de commissie. ‘De omvang van de begrazing moet zodanig zijn dat ook in de loop van de winter nog begraasbaar grasland aanwezig is.’

Geen eenvoudige klus

Het aantal konikpaarden is volgens het rapport van de commissie circa 630. Dit aantal kan worden teruggebracht naar 450. ‘Omdat de paarden verwilderd zijn in de loop der jaren, zal het bijeendrijven in een kraal geen eenvoudige klus zijn. Een deel van de gevangen dieren kan mogelijk worden ondergebracht in gebieden elders in Flevoland, Nederland of Europa,’ aldus het rapport.

‘Aan Staatsbosbeheer moet alle waarborg worden geboden op zorgvuldige en uit oogpunt van dierenwelzijn en gezondheid verantwoorde verwijdering, transport en plaatsing,’schrijft de commissie verder.

Snel toegenomen aantallen

Volgens het rapport zijn de kuddes grote grazers zijn na introductie in het gebied snel in aantallen toegenomen. ‘De begrazing heeft het landschap van het grazig gebied veranderd. Van een landschap met struwelen en ruigtes is het een volledig open kort begraasd grasland geworden. De variatie en dynamiek in vegetatie zijn beperkt.’

Het rapport vermeldt verder dat de heckrunderen in de Oostvaardersplassen over een langere periode een sterftepercentage kenden dat boven het geboortepercentage lag. ‘Het aantal runderen bedraagt per 1 april 2018 nog geen 160. Om een levensvatbare populatie te behouden zou dit aantal niet (veel) verder moeten verminderen.’

Edelherten

Dat geldt niet voor de edelherten in het gebied. ‘Voor edelherten zijn er uit oogpunt van uitvoerbaarheid geen andere mogelijkheden dan afschot. Net als elders in Nederland gebeurt, zullen ook gezonde dieren moeten worden afgeschoten. Het gaat om in totaal 980 dieren, plus de netto aanwas in de rest van dit jaar.’

De commissie benadrukt verder dat voorkomen moet worden dat in de toekomst jaarlijks in de winterperiode maatschappelijke onrust ontstaat over het beheer van het gebied en dat de betrokkenheid van de burger bij het gebied groter moet worden.

Afgestemde populatie

‘Vanwege de functie van de grote grazers in het kerngebied voor de realisatie van de Natura-2000
doelen, de natuurlijke wijze van beheer en aantrekkingskracht voor bezoekers van de door velen als
imposant ervaren kuddes, is het essentieel dat een afgestemde populatie grote grazers in het
kerngebied aanwezig blijft.’

De commissie adviseert om vooralsnog voor een aantal jaren een plafond aan te houden van 1500
dieren in de najaarstelling.

Bron: Hoefslag / overname zonder bronvermelding en toestemming via hoefslag@mediaprimair.nl is niet toegestaan

Archieffoto: Remco Veurink

Wat hebben Anky van Grunsven (dressuur), Patrick van Veen (bioloog), Hans Klok (illusionist), Frank Berendse (ecoloog), Cynthia (‘Pennymeisje’), Annemieke (nog een ‘Pennymeisje’) en al hun volgers gemeen? Volgens mij weten we dat inmiddels allemaal.
Juist, de Oostvaardersplassen!

Tot over m’n oren

Voor mij begon het met een berichtje van dressuurtrainer Maarten van Stek, die Annemieke een hart onder de riem stak naar aanleiding van haar eerste stappen op de plassen gedurende de eerste protestactie. Ik ben toen de pagina van Cynthia en Annemieke gaan volgen en al gauw zat ik er tot over m’n oren in.

Ik wilde wat doen, helpen. En hoe geweldig dat ik dat via mijn blog een beetje kon. Maar het kwam natuurlijk via de Hoefslag alleen maar bij het paardenvolk terecht en dat zijn er best wel veel in Nederland, maar niet genoeg om echt invloed te hebben.

Pennymeisjes

Er werd wel gezegd, zo van, ze doen het alleen maar voor die pony’s. Ze werden zelfs pennymeisjes genoemd. Op Bokt.nl wordt een pennymeisje als een betwetertje beschreven. Gekleed in roze rijbroek en fleece, en vol foute informatie.

Uiteindelijk vonden Cynthia en Annemieke het allemaal al lang best, als ze maar bereikten wat ze wilden: weg met de grote grazers uit de OVP, zodat het massaal van de hongerdood sterven eindelijk voorbij zou zijn.

Anky van Grunsven en Hans Klok

Die dag, bij die eerste demonstratie, was er een aantal topruiters uit de dressuurwereld, zo ook Anky van Grunsven. Bij de tweede demonstratie kwam illusionist Hans Klok opdagen. Die zat een dag later al bij Pauw aan tafel om over zijn ervaringen te vertellen.

Dapper interview Frank Berendse

Inmiddels had ik het interview met Frank Berendse gezien die Frans Vera begeleid heeft bij het onderzoek in de OVP. Frans Vera is bij hem op dit onderzoek gepromoveerd. Berendse vertelde dat er nu zelfs allerlei bijzondere vogels- zoals de sprinkhaan rietzanger, nachtegaal en koekoek- uit de OVP zijn verdwenen door de verwoesting die de overbegrazing heeft veroorzaakt. Hij gaf ruiterlijk toe dat de OVP zoals het nu was geen toekomst had. Dapper.

Als twee pitbulls

De pennymeisjes Cynthia en Annemieke haden zich nu 24 uur per dag, zeven dagen per week, werkelijk als twee pitbulls vastgebeten en de hoeveelheid volgers groeide grandioos naar meer dan 65.000. Ze werden een stichting en er kon geld gedoneerd worden voor onder andere een media campagne die begon met een levensgrote advertentie in de Telegraaf.

123.000 handtekeningen

Ondertussen dook daar in een keer bioloog Patrick van Veen op in Den Haag met een petitie van 123.000 handtekeningen om verandering van beleid in de OVP.

Het werd langzaam duidelijk het niet alleen paardenliefhebbers waren die oh zo boos waren op wat er in de OVP gebeurde, maar Cynthia en Annemieke zijn niet zo heel gauw tevreden. Het moest er bij de mensen werkelijk door de strot heen geduwd worden, net zolang tot het moordgat van meneer Vera weer een vogelparadijsje zou worden, zonder de stank van rottende kadavers.

TV-commercial: kort en heel krachtig

Gisteravond was het zover. De tv-commercial eindelijk live! Met Frank Swenne (documentaire Totilas) achter de camera en Anky van Grunsven en Hans Klok ervoor. Kort maar zo bijzonder krachtig, met het laatste woord aan de pennymeisjes.
Een staaltje vereende krachten van een super team, geholpen en aangespoord door gedreven volgers.

Het lijkt me duidelijk. Er is geen weg terug. Wij zijn als een kudde die langzaam maar zeker op hol aan het slaan is en wij zijn niet meer te stuiten!

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer