Tags Posts tagged with "onderzoek"

onderzoek

0 114

Het gebrek aan kennis van lichaamstaal bij paarden zorgt voor meer ongelukken, aldus de Deense dierenbescherming. Deense maneges geven te weinig les in het begrijpen van de lichaamstaal. Ieder jaar belanden meer dan 9000 Deense ruiters en amazones in het ziekenhuis na omgang met paarden. De helft van de ongelukken gebeurt terwijl de ruiter niet in het zadel zat. Jaarlijks hebben ongeveer twee incidenten een dodelijke afloop.

Men denkt nu dat dit te wijten is aan het niet begrijpen van de lichaamstaal van het paard. Kennis en voorzichtigheid zou kunnen leiden tot minder ongelukken, aldus onderzoekers tijdens het forum van de International Society for Equitation Science in Amerika.

De Deense dierenbescherming zet nu in op een website die via video’s en quizmateriaal de kennis vande ruiters moet testen. Inmiddels zijn al 4539 testresultaten binnen. Ruiters scoorden een gemiddelde van 72.5% op vragen omtrent paardengedrag. Kinderen tussen de vijf en vijftien jaar oud en ouderen tussen de zestig en negentig jaar scoorden het laagst. Mensen rond de leeftijd van dertig jaar scoorden het hoogste. Toch lijkt men moeite te hebben met de subtiele signalen van lichaamstaal. Vragen rond specieke gedragskenmerken werden vaak niet goed begrepen, waarna men vervolgens op een verkeerde manier reageerde. Een groot aantal ruiters leek de eigen kennis ook de overschatten. Zij beschreven zichzelf als experts, maar scoorden hetzelfde als mensen met gemiddelde kennis en ervaring.

De conclusie van het onderzoek is meer voorlichting voor kinderen. Maneges moeten hun lespakket aanpassen en meer aandacht besteden aan de lichaamstaal van het paard. Dit voorkomt in de toekomst ongelukken.

Foto: Remco Veurink

0 64
Angelie von Essen
Foto: Remco Veurink

Poolse wetenschappers onderzoeken momenteel de motivatie van paarden om te springen. Sportpaarden lijken deze tak van paardensport leuker te vinden dan recreatiepaarden, aldus onderzoekers, maar die wilskracht lijkt af te nemen wanneer de sprongen op laag niveau blijven.

Paarden in het wild springen zelden over obstakels, tenzij er geen andere optie is. De onderzoekers probeerden te bepalen wanneer een paard op een natuurlijke manier werd gemotiveerd om te springen, daarom gaven ze de dieren vrijheid van keuze in een obstakelparcours. Hun bevindingen werden gepubliceerd in het juli-nummer van het wetenschappelijke blad ‘Journal of Veterinary Behaviour’.

Achttien recreatiepaarden en zestien sportpaarden behoorden tot de onderzoeksgroep. De paarden kregen twee routemogelijkheden om eten te bereiken. De eerste route was korter, maar daar moest wel bij gesprongen worden. De andere langere route ging om de hindernis heen. Ieder paard mocht het acht keer proberen. Iedere keer werd de hindernis verhoogd, met een maximumhoogte van slechts 50 centimeter.

Tijdens een rijtest werden de paarden onderworpen aan opnieuw twee routes, waarbij de kortste route een hindernis had staan. De paarden toonden een sterke voorkeur voor het stappen of draven over het obstakel (59.9%). 10.7% sprong wel, maar de overige paarden kozen voor de alternatieve route.

Bij zowel de recreatie- als sportpaarden nam de motivatie tot springen af naarmate de hindernis hoger werd. Slechts 44.1% besloot over de hindernis van 50 centimeter te springen, terwijl 85.3% wel vrijwillig de hindernis over 20 centimeter nam. De sportpaarden sprongen vaker dan de recreatiepaarden, die liever de alternatieve route namen.

‘De conclusie van dit onderzoek is dat sportpaarden over meer motivatie beschikken om een hindernis te springen, dan recreatiepaarden. Het is echter wel zo dat zowel de sport- als recreatiepaarden minder gemotiveerd waren naar mate de hindernis hoger werd. Dit zou kunnen betekenen dat veel paarden boven hun kunnen moeten presteren in de sport,’ aldus een woordvoerder van het onderzoek. ‘Vooral dit laatste moet scherp in de gaten gehouden worden tijdens de training en in de sport.’

Lees hier een samenvatting van het onderzoek.

Hoefslag/Horsetalk

0 50

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek kwam al naar voren dat merries minder stressgevoelig zijn dan hengsten of ruinen. Een recente studie bij ratten zou verklaren waarom vrouwtjes minder negatieve gevolgen van stress ondervinden dan een mannetje.

Een verklaring voor de veerkrachtige reacties van vrouwtjes werd volgens onderzoekers van de Universiteit van Buffalo in New York. Zij ontdekten dat ratten van dit geslacht beter op stress reageren door het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Dit door een beschermend effect dat het hormoon geeft.

‘Vorige studies constateerden al eerder dat vrouwelijke zoogdieren minder stressgevoelig zijn dan mannelijke. Ons onderzoek heeft de reden waarom gevonden’,  zegt Zhen Yan, professor Fysiologie en Biofysica op deze Universiteit voor Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. De ratten werden een week lang blootgesteld aan stress. Er vond geen waardevermindering in het vermogen om objecten te herkennen plaats. De mannetjes ondervonden daarentegen wel een verminderde kortetermijngeheugen.

Yan meent dat wanneer er bij mannetjes oestrogeen zou worden aangemaakt in de hersenen, de schadelijke effecten van stress uitblijven. Andersom geldt volgens haar hetzelfde: ‘Vrouwen zouden wanneer zij het hormoon niet zouden bezitten, de nadelige gevolgen wel ondervinden.’

Bron: horsetalk

0 13

Uit onderzoek van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ onder achttien sportbonden – waaronder de KNHS – komt naar voren dat 84 procent van de paardensporters wedstrijden positief ervaart. Een leuke sfeer op een wedstrijd staat op nummer 1. Grootste ergernis is een slechte behandeling van het paard tijdens een wedstrijd.

Uit het onderzoek kwam de volgende top 5 naar voren die voor paardensporters het plezier in de sport vergroten: leuke sfeer in en om de wedstrijd, vlot verloop/goede wedstrijdorganisatie, respect voor alle betrokkenen, eerlijk spel en goede kwaliteit van de wedstrijdbodem.
Het positieve gevoel overheerst over het algemeen op de wedstrijden, maar ergernissen hebben wel degelijk invloed op het plezier dat men beleeft. De helft van de betrokkenen geeft aan dat het plezier in de sport wordt aangetast door de ergernissen. Wanneer het plezier teveel aangetast wordt, is er een kans dat men overweegt te stoppen. Bijna 3 op de 10 betrokkenen hebben dit door de ergernissen weleens overwogen.

De ondervraagde paardensporters – onder andere ruiters, trainers en juryleden – gaven de volgende top 5 van ergernissen op: slechte behandeling van het paard op een wedstrijd, slechte kwaliteit van het wedstrijdterrein, niet consequente jurybeoordeling, commentaar op de beslissingen van de jury en een partijdige jury.

De uitkomsten van het onderzoek ‘Naar een veiliger sportklimaat’ zijn door de KNHS opgepakt en zullen de komende tijd verder ontwikkeld en ingevoerd worden. Zo zullen er meer federatievertegenwoordigers ingezet gaan worden en zullen stewards op het wedstrijd- en het omliggende terrein beter zichtbaar worden om toe te zien op de welzijn van de paarden en de naleving van de regels. De opleiding van juryleden zal geïntensiveerd worden en de opleiding en bijscholing zal in het vervolg in kleinere groepen worden gehouden, waardoor er een betere begeleiding en beoordeling mogelijk is. Ouders en begeleiders van (pony)ruiters krijgen een toelichting over het jureren.

De sportbonden die hebben deelgenomen aan het onderzoek gebruiken de verkregen informatie om de ergernissen in hun sport aan te pakken. Zo wil een groot aantal bonden de spelregelkennis bij sporters en arbiters verhogen en versneld een spelregelbewijs invoeren. Hierdoor kan de perceptie van partijdigheid worden weggenomen en de kwaliteit van de arbitrage verder worden verbeterd. Ook worden arbiters gerichter ingezet bij wedstrijden op het niveau dat zij aankunnen en krijgen scheidsrechters nog betere begeleiding. Daarnaast willen bonden hun verenigingen stimuleren norm- en gedragsregels actief uit te dragen en mensen stimuleren om elkaar op ongewenst gedrag aan te spreken.

Het onderzoek is uitgevoerd door Totta Research in opdracht van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Dit actieplan is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Het actieplan wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep.

Hoefslag/KNHS

Tijdens de eindpresentatie van het KWPN voorjaarsonderzoek viel vandaag de kwaliteit niet erg mee. De spoeling was dun. Kampioen Flying Dream (v. Zapatero) ontving vier negens, waaronder voor reflexen, vermogen, rijdbaarheid en aanleg als springpaard. Toch had deze hengst vandaag geen opvallende dag. Hij is aansprekend en zit qua model ook goed in elkaar, maar had vandaag meer lichaamsgebruik en souplesse mogen tonen. Daarnaast liet hij een wisselende indruk achter op de sprong.

Reservekampioen Fibonacci (v. Carambole) zit eveneens goed in elkaar, maar heeft een wat korte hals. Deze hengst beschikt over fijne basisgangen, maar begon wat ‘schieterig’. Op de sprong liet Fibonacci een goede indruk achter en sprong mooi vanuit de schoft omhoog. Alleen het afmaken van de sprong zou beter kunnen. Farfan M (v. Cantos) werd als derde geplaatst. Dit paard was vlug op de sprong met een goede voorbeentechniek, maar hield zich van achteren nog teveel vast. Vierde werd Fabriano VDL (v. Casall). Dit is met een stokmaat van slechts 1.64m geen heel royale hengst, wel toch toonde hij voldoende model en lossigheid in de bewegingen. Fabriano VDL sprong goed vanuit de schoft omhoog en kiepte achter goed door, waarbij de achterbenen wel lang bleven. Het lijkt een sportpaard met toekomstperspectief.

Halfbroer Fazal (v. Casall) kreeg maar liefst 81.5 punten, maar werd wegens een bemerking op de stand van de voorvoeten niet ingeschreven. Deze bemerking had hij al voor aanvang van het zeventig dagen onderzoek, maar blijkbaar werd de stand niet beter, eerder slechter. Ook de moeder heeft een bemerking op de voorstand, al gaat het bij haar om de vorm van de voorvoet. Deze hengst kan nog in aanmerking komen voor de herkeuring.

First Verdi (v. Verdi) en Fandango (v. Vittorio) liepen al mee in de kampioenskeuring van Den Bosch en waren toen ook al niet op hun best. De Vittorio werd toen nog tweede en de Verdi derde. Ook vandaag vielen zij niet bepaald mee. Fandango is een mooi paard, maar toonde vandaag geen goede instelling en hij was matig op de sprong. First Verdi is niet de meest spectaculaire springer, maar wel functioneel. Daarom gaf de commissie de hengst toch een kans.

Flying Dream (v. Zapatero) 87 punten (kampioen)
Fibonacci (v. Carambole) 82 punten
Freedom (v. Advance) 79 punten
Farfan M (v. Cantos) 78,5 punten
Fabriano VDL (v. Casall)) 78,5 punten
Fire (v. Vleut) 78 punten
First Verdi (v. Verdi) 77 punten
Felton VDL (v. Chello III) 76,5 punten
Fandango (v. Vittorio) 76 punten

0 19

Er zijn geen aanwijzingen dat het paardenvleesschandaal gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Dat schrijven staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma (PvdA) en minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

“Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen dat er een gevaar is voor de volksgezondheid”, schrijven de bewindsvrouwen. “Dit geldt zowel voor het vlees als voor de levensmiddelen waarin het vlees is verwerkt die op de markt zijn gebracht.”

Dijksma en Schippers gaan in hun brief in op de lopende onderzoeken naar het paardenvleesschandaal door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Daaruit blijkt dat het mogelijk met paardenvlees vermengde rundvlees van vleesverwerker Willy Selten uit Oss via 132 vleesverwerkers is geleverd aan 1208 horecabedrijven, 39 slagers, 184 supermarkten en een diervoederbedrijf.

EU-lidstaten

Door de hele keten heen hebben 1772 afnemers mogelijk vlees ontvangen waarvan Selten de herkomst is. Ook werd geleverd aan 370 afnemers in vijftien EU-lidstaten. De NVWA verwacht dat de terugroepactie van het vlees van Selten begin juni volledig kan zijn afgerond. In totaal gaat het om vijftig miljoen kilo vlees.

Naar de herkomst van het vlees loopt momenteel een strafrechtelijk onderzoek in meerdere landen, waaronder Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Het televisieprogramma Eenvandaag meldde woensdag dat het paardenvlees aan Selten is geleverd door Ierse en Engelse criminele bendes.

0 43
Stamboekkeuring

Vanmorgen vond in Ermelo de herkansing plaats van de vijfjarige tuigpaard hengst Delviro HBC (v. Vulcano) van de HBC Stal.
De zwarte werd voorgesteld door Harry van Middelaar en na de herkansing aangewezen voor het verkorte onderzoek van 21 dagen.

Henk Rootveld: ‘Delviro HBC werd als driejarige ook al getest. In de loop van dat onderzoek werd de hengst in beweging onregelmatig waarna het onderzoek werd beëindigd. De veterinaire opmerkingen die destijds zijn gemaakt zijn voor ons nu geen reden om de hengst niet te gaan testen. Inmiddels hebben we natuurlijk al informatie over zijn eigen prestatie en hebben we afgelopen maandag een indruk van zijn nakomelingen gekregen.’
 
Onderzoek voor Endré beëindigd
Voorafgaan aan de herkansing werden de aanwezige tuigpaardhengsten in aanwezigheid van hun eigenaren getraind waarna het reguliere overleg met de eigenaren volgde. Daarna besloot de combinatie Haarsma/Vugts om hun hengst van Endré (v. Morocco Field Marshall) terug te trekken.

Aanstaande dinsdag 14 mei vind vanaf 9.00 uur de tussenbeoordeling plaats, voor Delviro HBC betreft het dan de eerste trainingsbeoordeling.

Hoefslag/KWPN

0 23

Professor Marianne Sloet van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht wijst op de nadelen van de gevolgen van vernatting in onze provincie. Volgens haar is de vernatting een mogelijke bedreiging voor de paardensector.

Door het aanleggen van poeltjes en vennetjes met stilstaand water komen er steeds meer muggen die bijvoorbeeld het West Nile virus kunnen verspreiden. Knutten zijn verantwoordelijk voor het verspreiden van het Afrikaanse paardenpestvirus. Ze leggen eitjes op vochtige plekken met organisch materiaal zoals mest.

Er is tegen beide virussen wel een vaccin. Maar in Nederland wordt weinig preventief geënt tegen het West Nile virus. Dat gebeurt alleen bij heel waardevolle paarden; zowel emotioneel als financieel. Tegen het Afrikaanse paardenpestvirus mag in Europa niet gevaccineerd worden.
Dinsdagavond houdt het Hippisch Platform Drenthe bij het Hippisch Centrum Sunrise Stabels in Assen een informatieavond over dit onderwerp.

Hoefslag/RTV Drenthe

0 27

In opdracht van de Europese Commissie hebben de nationale autoriteiten van de 27 EU-landen de afgelopen weken onderzocht of er in rundvleesproducten paardenvlees is verwerkt. Extra tests werden er gedaan op de aanwezigheid van de pijnstiller fenylbutazon, die niet in de voedselketen terecht mag komen. In totaal werden er 7.259 tests uitgevoerd. Van de 4.144 tests naar met paard besmet vlees was het in 193 gevallen raak. Bij 16 van de 3.115 tests naar fenylbutazon werden sporen gevonden.

In Frankrijk is in 46 van de 353 partijen met paard besmet rundvlees gevonden. Daarna volgt Griekenland, met 36 positieve tests op 288 partijen. In Duitsland werd in 29 van de onderzochte 867 gevallen paarden-DNA aangetroffen. In Groot-Brittannië werden 150 tests gedaan en werd er geen paarden-DNA gevonden. In Nederland werd in 2 van de 288 partijen paard aangetroffen. Van de 16 aangetroffen sporen van fenylbutazon waren er 14 uit het Verenigd Koninkrijk. Daar waren ook veruit de meeste tests op fenylbutazon: 836 van de 3.115.

Volgens Europees commissaris Borg van Volksgezondheid en Consumentenbeleid bevestigen de testresultaten dat het om voedselfraude gaat en niet om een groot probleem ten aanzien van de voedselveiligheid. Borg zal binnen enkele maanden met voorstellen zal komen voor strengere controles in de voedselketen.

Klik hier voor testresultaten.

0 415

Clare Carter, een wetenschapper uit het Britse Hartpury, heeft onderzoek gedaan naar de voorkeur voor muziek bij paarden. Dit meldt HorseandHound.

Volgens de bevindingen van Carter houden paarden meestal niet van jazz, hebben een hekel aan rock muziek en zijn vooral blij te maken met klassiek en country. De dieren die van klassiek en country genoten waren net zo op hun gemak als de paarden zonder muziek.

De conclusie van het onderzoek: net als mensen houden paarden voornamelijk van rust en stilte.

Volg ons!

102,676FansLike
0VolgersVolg
7,067VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer