Tags Posts tagged with "onderzoek"

onderzoek

0 36

Het baasje van de hond die maandag een paard tot bloedens toe beet, is gevonden. Dat meldt de eigenaresse van het gewonde dier. Het paard Bo werd maandag aangevallen terwijl hij stond te grazen nabij de Uithof in Den Haag.

Het paard vluchtte de struiken in maar de agressieve hond bleef doorbijten. Het dier raakte gewond aan zijn benen, hals en schouder.

Aanvankelijk gaf de eigenaar van de hond een vals telefoonnummer op maar via sociale media kon hij worden opgespoord. Zijn verzekering gaat de medische kosten vergoeden.

Met Bo gaat het inmiddels redelijk. Eigenaresse Daviëlla van Brunschot zegt dat hij heel veel knuffels krijgt. Ze hoopt dat Bo er niks aan overhoudt. De dierenpolitie heeft de zaak in behandeling.

Omroep West/Hoefslag

0 568
Kribbebijten
Kribbebijten

Eigenaren van een kribbebijter zouden er goed aan doen om eerst hooi te voeren voor het paard zijn krachtvoer krijgt. Dit blijkt uit onderzoek van Louise Nicholls uit Engeland. Nicholls sprak over haar bevindingen tijdens de International Society for Equitation Science in Newark, eerder dit jaar.

‘Wanneer de paarden eerst hooi kregen bleken de dieren nog steeds te kribbenbijten, maar dit duurde niet zo lang als wanneer we eerst krachtvoer gaven,’ aldus Nicholls. ‘De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk bij darmproblemen en stress, omdat het hooi de maag stilt terwijl ze wachten op het krachtvoer. Geconcentreerd voer irriteert de maag vaak. Het kribbebijten is een reactie op deze pijn of het wachten op de pijn.’

Tijdens haar studie onderzocht Nicholls zeven kribbebijters terwijl zij werden onderworpen aan verschillende voerschema’s. De ene keer kregen zij eerst krachtvoer en vijftien minuten later hooi, of omgekeerd. In het uur na het voeren leken de paarden minder te kribbebijten wanneer er eerst hooi werd aangeboden. Het verschil is echter niet groot. De paarden deden ook langer over het eten van krachtvoer wanneer dit als eerste werd gegeven, mogelijk omdat het eten van krachtvoer op een lege maag pijnlijker zou zijn voor het paard. De positie van de voeremmer maakte ook verschil. Wanneer de emmer dichter bij het hooi stond nam het kribbebijten af, misschien omdat het paard er liever voor kiest om op hooi te kauwen als te bijten in een hard oppervlak.

Kribbebijten is een stressreactie dat voorkomt bij ongeveer vijf procent van alle gedomesticeerde paarden. Door het bijten komt endorfine, een kalmerend hormoon, vrij. Het bijten zorgt voor risico op tandproblemen en koliek.

Hoefslag/The Horse

Foto: Marjolijn Munnich

 

0 1072

Onderzoekster Janneke Sleutjens zal op 16 september haar proefschrift met de titel “The effect of the head and neck position on the equine athlete” verdedigen in het academiegebouw op het Domplein in Utrecht. Samen met haar collega’s van de Faculteit Diergeneeskunde Departement Paard, heeft zij het effect van verschillende hoofd- en halshoudingen (waaronder de veelbesproken hyperflexie) op het welzijn van het paard gemeten.

De training van het (dressuur) paard heeft als doel een harmonieus geheel te vormen tussen paard en ruiter en hierbij het paard zo optimaal mogelijk te laten presteren in de ring. De hoofd en halshouding is hierbij een belangrijk onderdeel van deze gymnastische training en heeft invloed op het rug en beengebruik. De rollkur trainingsmethode, waarbij het paard wordt getraind met de hals sterk gebogen en de neus op de borst, staat al jaren ter discussie. De houding zou mogelijk ongemak en pijn veroorzaken bij het paard en daarbij het algemene welzijn aantasten.

Minder ervaren ruiters

De FEI herdefinieerde in 2010 rollkur en hyperflexie als een houding die wordt bewerkstelligd door agressief teugel gebruik, wat onacceptabel is. De houding genaamd ‘low, deep and round’ (LDR) zou de nek buigen zonder agressief teugel gebruik en is daarom geaccepteerd als trainingstechniek. Het moet worden benadrukt dat deze nieuwe maatregelen zich vooral concentreren op het professionele segment dat presteert op hoog niveau. Echter het gebruik van de hyperflexed houding door minder ervaren ruiters komt zeker net zo vaak voor en heeft mogelijk een veel groter effect op paardenwelzijn.

Paarden van gemiddeld niveau

Het door Sleutjens gedane onderzoek had dan ook als doel het effect van verschillende hoofd- en halshoudingen op het welzijn van het gemiddelde sportpaard te verduidelijken. Voor het onderzoek werden zeven paarden van gemiddeld niveau (B-M niveau) aan de longeerlijn in vijf verschillende houdingen getraind. Dezelfde zeven paarden werden vervolgens gebruikt voor verschillende oefeningen bij gemiddelde arbeitsintensiteit. Tijdens deze oefeningen werden drie onderdelen gemeten:

– Het effect van de hoofd en hals houding op de spieren en zenuwen
– Het effect van de hoofd en hals houding op de bovenste luchtwegen
– Het effect van de hoofd en hals houding met betrekking tot gedrag/stress.

Uit het onderzoek blijkt dat iedere houding effect heeft op de neuromusculaire functionaliteit (functionaliteit van de zenuwen en spieren, red). Het effect was het grootst bij de paarden die in de hyperflexie houding liepen met sterk gebogen nek en neus op de borst. Het een na grootste effect werd gemeten bij de wedstrijdhouding. De paarden die volgens de, door de FEI beschreven LDR liepen, kwamen het dichtst in de buurt bij de vrije, niet bijgezette houding, die in het onderzoek als referentiehouding fungeerde. De hyperflexiehouding had ook de grootste invloed op de bovenste luchtwegen in zowel stap, draf en galop. Toch was er geen sprake van een significant verschil in de metingen waaruit bleek dat de gezonde paarden een tekort aan zuurstof kregen bij de gedane, gemiddelde arbeid.

Tijdens de initiële trainingsperiode voorafgaand aan het onderzoek bleken de paarden moeite te hebben om te wennen aan de houding tijdens de hyperflexie trainingsmethode. Tijdens het onderzoek leidden de wedstrijdhouding en een extreme houding, waarbij het hoofd en de hals naar boven gericht zijn en de rug wordt weggedrukt, het meest tot conflictgedrag. In tegenstelling tot deze (in meer of mindere mate) gestrekte houdingen toonden de paarden bij de gebogen houdingen, zowel hyperflexie als LDR, meer onderdanig gedrag. Dit leidt tot de vraag of de paarden meer ontspannen waren of dat ze de mogelijkheid tot het tonen van conflictgedrag werd ontnomen door de bijzetteugels. Deze vraag werd deels beantwoord door cortisolmetingen, het zogenaamde stresshormoon, in bloed en speeksel. In de genoemde gestrekte houdingen bleek deze concentratie cortisol significant hoger.

Conclusie

De conclusie van het onderzoek is dat iedere hoofd en halshouding effect heeft op het gemiddelde dressuurpaard. Hoewel het effect van de hyperflexed houding op stressindicatoren zoals gedrag en cortisolmetingen niet overtuigend was, moet het effect op de bovenste luchtwegen en de neuromusculaire functionaliteit zeker sterk worden overwogen wanneer paarden getraind worden in deze houding. Over het algemeen bleek de LDR-houding een meer vergelijkbaar resultaat op te leveren met de referentiehouding. Daarmee zou geconcludeerd kunnen worden dat als men in een gebogen hoofd- en halshouding wil trainen, de LDR-houding wellicht te prefereren is boven de hyperflexed houding in het gemiddelde dressuurpaard. Echter het effect van de LDR-houding op het rug- en beengebruik van het paard is nog onduidelijk. Het zou daarom interessant zijn om eerst het effect van de LDR-houding op de biomechanica van het paard te meten, eerdat hier een definitief advies wordt uitgebracht.

Een houding waarbij de negatieve biomechanische effecten herhaaldelijk zijn aangetoond, is de extreme houding waarbij hoofd en hals naar boven gericht zijn en de rug wordt weggedrukt. Er wordt tevens benadrukt dat de gewenste wedstrijdhouding, waarbij de hals gestrekt, de kruin het hoogste punt en de neus op of net voor de loodlijn staat, ook een duidelijk effect heeft op het welzijn van het paard, vergeleken met de vrije houding. Dit leidt tot de vraag of deze houding gewenst is tijdens trainingen en wedstrijden op B-M niveau.

Benadrukt moet worden dat de resultaten van dit onderzoek gelden voor het gemiddeld getrainde sportpaard en daarmee niet direct hetzelfde zijn voor paarden getraind op professioneel niveau.

Bron: Promotieonderzoek Janneke Sleutjens (bewerkt door Hoefslag)

Endurance
Foto: Remco Veurink

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Ronde Tafel-bijeenkomst op 24 juli jl. en een aantal ongeruste reacties van nationale paardensportfederaties (waaronder de KNHS) die het niet eens waren met de samenstelling van een ‘onafhankelijke’ expertgroep, heeft de FEI de samenstelling van een nieuwe Endurance Planning Group bekendgemaakt. Deze neutrale commissie moet voor een tienjarig strategisch plan voor de endurancesport zorgen, met als doel meer deelnemers te werven, meer wedstrijden te organiseren onder verbeterde verbeterde voorwaarden, die voldoen aan de hoogste Clean Sport-eisen en het welzijn van de paarden.

De commissie wordt voorgezeten door Andrew Finding, European Equestrian Federation Board Member en voorzitter van de Britse Paardensportfederatie. De leden van de Group zijn dierenarts Brian Sheahan (AUS, voorzitter van de FEI Endurance Committee), Joe Mattingley (USA, international enduranceruiter), Saeed H Al Tayer (AE, vicevoorzitter van de Dubai Equestrian Club en organisator van de FEI WK Endurance) en dierenarts Jean-Louis Leclerc (FRA, tevens chef d’équipe en teammanager). Dit team wordt volledig ondersteund door de FEI-voorzitter van de Endurance, Ian Williams, en FEI-veterinair voorzitter Graeme Cooke.

‘Ik zal ervoor waken dat deze commissie onder alle omstandigheden een onafhankelijk standpunt inneemt’, aldus de nieuwe voorzitter. ‘We zullen integer werken en adviezen respecteren van degenen die vertrouwd zijn met de problemen en uitdagingen van de endurancesport.’ Een groot probleem in de endurancesport is het gebruik van doping. Ter illustratie: van 2010 tot en met 2012 werden 41 paarden positief getest op verboden stoffen (waarvan het overgrote deel in de Arabische contreien), tegenover 19 dopinggevallen in de springsport, terwijl in die discipline drie keer zoveel paarden bij de FEI geregistreerd staan.

De eerste conference call van de commissie vindt deze week plaats; begin oktober volgt een persoonlijke bijeenkomst in Dubai.

De FEI heeft er het volste vertrouwen in dat de commissie de endurancesport grondig en professioneel zal analyseren en gezonde aanbevelingen zal doen die zullen bijdragen aan het succes van de sport in de toekomst.

Persbericht FEI, bewerkt door Hoefslag

0 103

De oren van een paard voorspellen succes of blamage in de springsport. Dit meldt Horsetalk. Drie Canadese onderzoekers keken naar de positie van het oor tijdens een springparcours om te kijken of dit een hint zou zijn voor het uiteindelijke resultaat. De paarden met de oren naar voren boven de sprong zouden volgens het onderzoek eerder kans hebben op het foutloos overwinnen van de hindernis dan de paarden die de oren opzij of richting de ruiter houden. De richting van het oor bij aanrijden naar de hindernis zou echter niets voorspellen. Deze bevindingen werden vorige maand gepresenteerd tijdens het ISES forum.

Volgens de onderzoekers is het gehoor van paarden niet alleen essentieel bij de overleving als prooidier, maar ook instrumentaal bij het begrip voor het paard tijdens trainen en rijden. De richting van het oor kan een sterke indicatie geven. Oren die naar voren staan kunnen betekenen dat het paard aandachtig naar iets kijkt, maar ook dat het paard bang is. Oren naar de zijkant zou zowel een ontspannen paard als desinteresse aantonen. Oren naar achteren kan eveneens aandacht voor de ruiter betekenen, terwijl de oren plat naar achteren tevens irritatie of pijn aangeeft.

Deze studie richtte zich echter vooral op de stand van de oren in combinatie met succes op de sprong. Zeventien internationale springcombinaties op het hoogste niveau werden middels een video bestudeerd. De stand van de oren werd beoordeeld als: naar voren, split (een oor naar oren en een oor naar achteren) en oren naar achteren. Men bekeek de oorstand vlak voor de sprong, boven de sprong en bij de landing.

De uitkomst van het onderzoek: paarden met de oren naar achteren of een oor naar voren en het andere oor naar achteren, maakten veel meer fouten. Paarden met de oren naar voren maakten minder fouten en de stand van de oren voor de sprong bleek niets te betekenen. Daarom zijn de onderzoekers van mening dat de stand van de oren succes kan voorspellen tijdens de sprong.

Foto: Remco Veurink

renbaan

Tijdens de galoprennen van Harzburg zijn drie paarden om het leven gekomen. Dit bevestigt Stephan Ahrens, president van de rensportvereniging van Harzburg, in de Neue Presse. Een paard zakte in elkaar bij het betreden van de renbaan en liep hierbij verwondingen op. Twee anderen struikelden in een race. De organisatie zal videobeelden van de voorvallen analyseren.

 

0 547
paard lopen grond

De meest voorkomende oorzaak voor kreupelheid bij paarden en pony’s is niet, zoals voorheen gedacht werd, artrose, maar huidaandoeningen. Britse onderzoekers concluderen dit na een studie op 294 paarden. De grootste oorzaak voor kreupelheid moet bij mok gezocht worden en andere bacteriële infecties.

De onderzoekers onderzochten gedurende dertien maanden lang de benen en gezondheid van de paarden van de Britse Household Cavalry. Volgens de wetenschappers komen de activiteiten van deze paarden overeen met het gemiddelde recreatiepaard. ‘De grootste boodschap van dit onderzoek is dat paarden die gemiddeld bewegen, vaak kleine en kortdurende problemen hebben. We focussen ons ook op de vaak slecht gestelde diagnoses en prognoses. Men wijt kreupelheid te snel aan gewrichtsproblemen, terwijl de gemiddelde huidconditie ook niet altijd even gezond is.’

Naast de oorzaak van de kreupelheid, onderzocht men ook hoe lang een paard niet aan het werk kon en de uiteindelijke verloop van het ziektebeeld. Gemiddeld was 2% van de paarden per maand kreupel. De grootste veroorzaker bleek mok. ‘Er waren zestien gevallen van mok tijdens deze studie. De meesten werden veroorzaakt door kleine snijwondjes en gemiddeld konden de paarden zo’n zeventien dagen niet aan het werk.’

Oppervlakkige wonden zorgden er eveneens voor dat de paarden gemiddeld 25 dagen rust nodig hadden. Tijdens deze studie werden hier veertien gevallen van gemeld. Hoef en ijzerproblemen waren de derde veroorzaker van kreupelheid, gevolgd door peesblessures, artrose, hoefzweren en spierkneuzingen.

Hoefslag/Horsetalk

0 57
hulpmiddelen

Springruiters die een zweep dragen lopen 1.3 keer meer kans op het maken van fouten. Dit liet een studie zien tijdens de International Society for Equitation Science (ISES) in de Verenigde Staten. Volgens het onderzoek dragen amateur springruiters vaker een zweep dan de professionals. Wanneer men de zweep gebruikte, was de kans groot dat het paard niet meer foutloos rond kwam.

De Britse Catherine Watkins voerde het onderzoek uit en observeerde 229 amateur- en 229 professionele combinaties in de Britse springsport. Het dragen en gebruik van de zweep werd geanalyseerd, maar ook het loslaten van de teugels wanneer men de zweep gebruikte. Bij de amateurs droeg 69% een zweep, bij de professionals was dit 62%. De ruiters zonder zweep presteerden het beste, terwijl de ruiters met zweep vaker tegen fouten aan liepen.

Ook het Britse springsport reglement werd onder de loep gehouden. Het reglement beschrijft dat men niet meer dan drie keer de zweep in de ring mag gebruiken. Ondanks de regels kwamen de onderzoekers toch veel overmatig gebruik van de zweep tegen in dit onderzoek. ‘In 38 gevallen werd de zweep gebruikt als straf’. Tijdens dit onderzoek werd geen enkele ruiter bestraft voor misbruik.

In totaal werden 458 rondes geobserveerd. 65.5% van alle ruiters droeg een zweep, 20.7% hiervan gebruikte deze ook. Amateurs sloegen ruim twee keer zo vaak als de eliteruiters. Volgens de onderzoekers ligt dit aan de ervaring van de amateurs. Elite ruiters op betere paarden hadden de zweep minder vaak nodig.

De bevindingen van deze studie hebben er toe geleid dat in sommige landen het reglement rond zweepgebruik is aangepast.

Foto: Remco Veurink

Hoefslag/Horsetalk

Volg ons!

102,676FansLike
0VolgersVolg
7,067VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer