Tags Posts tagged with "NHB"

NHB

0 534

Vanaf augustus 2016 wordt Libéma eigenaar van het hippische complex aan de Bruggenseweg in Deurne, waar op dit moment de Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen van Helicon Opleidingen nog gehuisvest zijn. Dat maakten Libéma-eigenaar Dirk Lips en Helicon-bestuursvoorzitter Ab Groen vandaag gezamenlijk bekend bij de ondertekening van een overnameovereenkomst.

In november 2013 kondigde Helicon aan te stoppen met NHB Deurne en de opstallen te verkopen. “Helicon hechtte veel belang aan het vinden van een geschikte kandidaat voor overname. Een partij die zorgt voor continuïteit van hippisch onderwijs én voor het verder versterken van de sector in de regio Deurne,” aldus Ab Groen, bestuursvoorzitter van Helicon. “We zijn dan ook blij dat we het stokje in augustus aan het ondernemende Libéma kunnen overdragen.”

Inmiddels is de laatste lichting van iets meer dan zestig NHB-leerlingen bezig aan het examenjaar. Begin juli 2016 nemen zij naar verwachting hun diploma in ontvangst.

Combinatie sport en zakelijke activiteiten

“Libéma gaat met steun van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Deurne op zoek naar instellingen voor publiek en privaat paardgerelateerd onderwijs. Libéma wil onderwijsfaciliteiten aanbieden met verblijfsmogelijkheden in combinatie met sport- en zakelijke activiteiten,”aldus algemeen directeur/eigenaar Dirk Lips. “Met de gemeente Deurne en de provincie is de afspraak gemaakt dat er maximaal drie jaar de tijd is om een goede partij voor publiek en privaat onderwijs te vinden. Nu gaan we het  complex alvast gebruiken voor kleinschalige zakelijke activiteiten. Van vergaderingen en bedrijfspresentaties tot kleine congressen. Op termijn is de combinatie van topsport, zakelijke activiteiten en onderwijs mét verblijf hetgeen Deurne onderscheidend zal maken.”

In samenwerking met de gemeente houdt Libéma begin 2016 een informatieavond voor buurtbewoners en belangstellenden om hen persoonlijk op de hoogte te stellen. In het voorjaar van 2016 staat er al een vierspanwedstrijd op het programma.

Vertrouwen gemeente en provincie

Wethouder Helm Verhees van de gemeente Deurne is erg blij met de overeenkomst tussen Helicon en Libéma: “Een florerend hippisch centrum in Deurne was een tijd lang uit beeld, maar komt nu weer nadrukkelijk in zicht. Met de ondertekening van deze overeenkomst zetten we een belangrijke stap. Er moet nog veel gebeuren, maar ik heb alle vertrouwen in de toekomst en in Libéma. Zij gaan nu aan de slag met het verder uitwerken van de plannen en het zoeken naar een onderwijsinstelling. Wij zullen hen daarbij waar mogelijk ondersteunen en faciliteren. Waar we ook blij mee zijn, is dat we hier over met de provincie constructief in gesprek zijn. Voor ons is dat een teken dat zij ook  vertrouwen hebben in dit plan. En natuurlijk danken we Helicon voor hun jarenlange inzet op hippisch gebied in Deurne.”

Persbericht Helicon/Libéma

Foto: Remco Veurink

0 514
Deurne omgedoopt

Wie de nieuwe eigenaar wordt van het Hippisch Centrum van NHB Deurne blijft nog even de vraag. Na een eerste verkenningsronde kwam het onbekende AC Stables uit de bus rollen om met hun plan een vervolg te geven aan het bekende hippische opleidingsinstituut. Vervolgens werd het enige tijd stil en nu blijkt dat ook dit op niets is uitgelopen.

Koos de Bie, woordvoerder van Helicon, de huidige eigenaar van het NHB-complex, zegt er het volgende over: ‘We hebben met de gemeente Deurne en provincie gekeken naar de plannen, er zijn gesprekken gevoerd en het is uiteindelijk niet tot een koop gekomen met de overgebleven partij. Nu kunnen geïnteresseerden zich tot 15 juli melden door een mail te sturen naar verkoopnhb@helicon.nl. Zij krijgen dan vanzelf meer informatie. Het is allemaal in handen van een procesbegeleider, die was ook al bij de vorige plannen betrokken. Het is niet zo dat we zomaar een bepaalde prijs voor de gebouwen vragen. Het is een complex geheel, waar ook het bestemmingsplan om de hoek komt kijken en vandaar dat de precieze invulling van de plannen een grote rol speelt.’ En daarmee lijkt na ruim een half jaar de hele overname van ‘Deurne’ weer terug bij af te zijn.

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 72
Deurne omgedoopt

De FNRS is op 7 november nog voor de officiële bekendmaking in de pers persoonlijk ingelicht door de voorzitter van het college van bestuur van AOC Helicon over de voorgenomen sluiting van NHB Deurne.
Het FNRS bestuur heeft in de bestuursvergadering van 7 november gesproken over de sluiting van NHB Deurne. Het FNRS bestuur betreurt de situatie die ontstaan is bij dit hippische opleidingsinstituut. NHB Deurne is voor veel leden van de FNRS een begrip. Een flink aantal van onze hippische collegae hebben daar in het verleden hun ruiteropleiding gevolgd.

Direct na de bekendmaking heeft de Sectorraad Paarden onderwijswerkgroep, waar de FNRS deel van uit maakt, met elkaar contact gezocht en is er afstemming geweest over de ontstane situatie bij NHB Deurne.
In gezamenlijkheid met onderwijs en bedrijfsleven wordt gekeken naar een oplossing om kwalitatief goede hippisch opleidingen te behouden voor onze sector.
Tevens is er contact geweest met het management van NHB Deurne en andere AOC instellingen om te borgen dat studenten die starten of reeds gestart zijn met de opleiding in Deurne hun hippische opleiding kunnen afronden.

AOC Groenhorst

Vanuit de Sectorraad Paarden zullen dus initiatieven genomen worden om te borgen dat de basis hippische opleidingen via de AOC route blijven bestaan. Daarnaast wordt er met de AOC’s en het bedrijfsleven gekeken naar aanvullend cursorisch onderwijs.
Bij de FNRS lopen hiervoor reeds gesprekken met AOC Groenhorst en NHB Deurne.
Het FNRS bestuur heeft besloten om gezamenlijk met de Sectorraad Paarden acties nav de voorgenomen sluiting van NHB Deurne te ondernemen en dit niet afzonderlijk te doen.
Wel blijft de FNRS doorgaan met het reeds gestarte traject om gezamenlijk met AOC Groenhorst tot een nieuwe cursorische FNRS instructeuropleiding te komen. Deze opleiding gaat de huidige MMI opleiding vervangen.

Wildgroei onder paardensportopleidingen

Onderstaande tekst over de sluiting van Deurne staat vermeld op zowel de website van de FNRS als de Sectorraad Paarden.

Goed opgeleid personeel staat aan de basis van de paardensector. De paardensector is gebaat bij afgestudeerde leerlingen die de sector inspireren en innoveren. Leerlingen die voldoen aan de behoefte van de sector. De sector houdt behoefte aan personeel voor de dagelijkse stalwerkzaamheden, maar heeft ook behoefte aan een kader met een toekomstgerichte visie. Excellente opleidingen zijn noodzaak voor het continueren van het succes dat we als fokkerij en sport in Nederland realiseren.

De SRP ziet echter de afgelopen jaren ook een wildgroei onder de paarden- en paardensportopleidingen. Verschillende AOC’s bieden deze opleidingen relatief kleinschalig aan. Een leerling blijkt vaak ook niet bereid of in staat te zijn om op jonge leeftijd al op kamers of ver van huis te gaan. Bovendien kiezen ouders maar ook de overheid meer en meer voor opleidingen met een arbeidsmarktrelevantie. Paardensportopleidingen zijn kostbaar en we bevinden ons in een crisis. De SRP vindt het heel spijtig dat dit nu ten koste van Helicon NHB Deurne gaat.

De SRP is een groot voorstander van een selectief aantal kwaliteitsvolle onderwijsinstellingen, goed verdeeld over Nederland, die de opleidingen paard en paardensport aanbieden volgens een soortgelijk format. Dit geldt voor zowel de basis als de meer specialistische hippische opleidingen. Opleidingen die goed aansluiten bij de behoeften van ondernemers en verenigingen. Kaders welke de toonaangevende positie van de Nederlandse paardenhouderij verder gaat uitbouwen. Dit met een doorlopende leerlijn naar het HBO maar ook naar het cursorisch onderwijs zoals die van de KNHS, FNRS en anderen. NHB Deurne had hier goed ingepast.

De SRP neemt het initiatief om samen met een aantal onderwijsinstellingen te onderzoeken of voornoemde aanpak realiseerbaar is en gaat hiertoe ook nogmaals met de overheid in gesprek. De SRP zet daarbij in op doorlopende leerlijnen en een kwalitatieve benadering van de behoefte in het werkveld.

0 29

De Sectorraad Paarden laat in een reactie op haar website weten het besluit tot sluiting van NHB Deurne te betreuren. Afgelopen week werd bekend dat de langstlopende paardenopleiding van Nederland zal ophouden te bestaan.

‘Goed opgeleid personeel staat aan de basis van de paardensector. De paardensector is gebaat bij afgestudeerde leerlingen die de sector inspireren en innoveren. Leerlingen die voldoen aan de behoefte van de sector. De sector houdt behoefte aan personeel voor de dagelijkse stalwerkzaamheden, maar heeft ook behoefte aan een kader met een toekomstgerichte visie. Excellente opleidingen zijn noodzaak voor het continueren van het succes dat we als fokkerij en sport in Nederland realiseren.

De SRP ziet echter de afgelopen jaren ook een wildgroei bij de paarden- en paardensportopleidingen. Verschillende AOC’s bieden deze opleidingen relatief kleinschalig aan. Een leerling blijkt vaak ook niet bereid of in staat te zijn om op jonge leeftijd al op kamers of ver van huis te gaan. Bovendien kiezen ouders maar ook de overheid meer en meer voor opleidingen met een arbeidsmarktrelevantie. Paardensportopleidingen zijn kostbaar en we bevinden ons in een crisis. De SRP vindt het heel spijtig dat dit nu ten koste van Helicon NHB Deurne gaat.

De SRP is een groot voorstander van een selectief aantal kwaliteitsvolle onderwijsinstellingen, goed verdeeld over Nederland, die de opleidingen paard en paardensport aanbieden volgens een soortgelijk format. Dit geldt voor zowel de basis als de meer specialistische hippische opleidingen. Opleidingen die goed aansluiten bij de behoeften van ondernemers en verenigingen. Kaders welke de toonaangevende positie van de Nederlandse paardenhouderij verder gaat uitbouwen. Dit met een doorlopende leerlijn naar het HBO maar ook naar het cursorisch onderwijs zoals die van de KNHS, FNRS en anderen. NHB Deurne had hier goed ingepast.’

De SRP neemt het initiatief om samen met een aantal onderwijsinstellingen te onderzoeken of voornoemde aanpak realiseerbaar is en gaat hiertoe ook nogmaals met de overheid in gesprek. De SRP zet daarbij in op doorlopende leerlijnen en een kwalitatieve benadering van de behoefte in het werkveld.

Hoefslag/Sectorraad Paarden

0 33

Gisteren werd bekend dat NHB Deurne haar deuren gaat sluiten als opleidingsinstituut. Via onze poll willen wij graag jouw mening hierover weten. Vind jij het jammer dat Deurne stopt met haar opleidingen, of is dit juist een goed besluit?

Stem aan de rechterkant van deze pagina op de poll en geef je mening onder dit bericht!

Foto: Remco Veurink

0 23

De eerste thema-avond Meten is Weten, gegeven door Annemarie van der Toorn en het NHB Expert Centre, is zeer geslaagd te noemen! Meer dan honderd paardenliefhebbers verzamelden zich 10 oktober op het terrein van NHB Deurne om inzicht te krijgen in de communicatie tussen ruiter en paard.

Annemarie van der Toorn

Op basis van communicatie en bestaande leertheorieën zoals conditionering en shaping, traint Annemarie van der Toorn paarden. Tijdens de thema-avond onderzocht Van der Toorn samen met het NHB Expert Centre de kracht van een hartslagmeting en effectiviteit van training. Want dat is waar het uiteindelijk allemaal om gaat: het meetbaar maken van het effect van een hulp of correctie. Op basis van zichtbaar gedrag en reacties van het paard, passen ruiters trainingen aan. Doormiddel van hartslagmetingen en observaties, krijg je meer inzicht in de effectiviteit en de invloed van de training op het paard, wat prestatie verhogend kan werken.

Vervolg

Na het grote succes van de eerste editie, geeft NHB Deurne een vervolg aan de thema-avonden. De eerst volgende op de agenda is coaching & de springsport, waarbij bondscoach Rob Ehrens zijn kennis en expertise zal delen met het publiek. Overige onderwerpen die gedurende het jaar behandeld worden zijn dressuur, door Laurens van Lieren, dressuurruiter, de wereld van de fokkerij, door Cor Loeffen, docent NHB Deurne en lid van de hengstenkeuringscommissie KWPN en lesgeven aan kinderen.

Hoefslag/Persbericht

springen algemeen hindernis

Tijdens het internationale scholenconcours dat afgelopen weekend plaatsvond in het hippisch hart van Zweden, Flyinge, was NHB Deurne meerdere malen succesvol. Studenten Hyui Jin Vervoort, Jasper Gaarenstroom en docent Mieke Theunissen vertegenwoordigen allen een ander team dat werd samengesteld met studenten en docenten uit verschillende landen.

Samen met de Finse Mia Ahtianen en de Portugese coach Filipe Canleas Pinto streed Jasper om een podiumplaats. Met de beste totaalscore van zijn team behaalde hij de halve finale. De student, die zich bij NHB Deurne specialiseert als springruiter, was niet alleen succesvol in de springtak van de sport. “Een vierde plaats met springen en in het individuele eindklassement én een derde plaats met dressuur! Ik ben tevreden met de prestatie en erg dankbaar voor deze ervaring.” Aldus Jasper.

Ook Hyui Jin Vervoort presteerde goed. Helaas was dit net niet voldoende voor een finale plaats. Wel droeg haar individuele score bij aan de totale teamscore waardoor ze samen met Cyril Gavrilovic uit Frankrijk en de Zweedse coach Elin Edgren, op de tweede plaats eindigde in het eindklassement. Deze hoge ranking is voornamelijk te danken aan een zeer goede theoretische prestatie. Ook de dressuurstudente is dankbaar dat zij werd uitgekozen om deel te nemen aan dit evenement: “Het is een bijzondere ervaring op een prachtige locatie met leuke mensen.”

Niet alleen NHB Deurne’s studenten waren succesvol. Mieke Theunissen trad tijdens het concours op als coach van de Zweedse Sara Hiller en Rita Andrés uit Portugal, welke een plek in de halve finale bemachtigde. De jonge talentvolle springamazone eindigde op een derde plaats. Helaas verliep de dressuur niet zo sterk maar overall behaalde Mieke met haar team een vierde plaats in het eindklassement.

Op donderdag elf april opent het vernieuwde NHB Expert Centre haar deuren. De opening zal worden verricht door de secretaris-generaal ministerie van Economische Zaken: Drs. Chris Buijink.

Het NHB Expert Centre stelt zich ten doel een brug te slaan tussen onderzoek, bedrijfsleven en onderwijs. Daarmee maakt het de vertaling van kennis naar kunde in de paardenpraktijk. Samenwerken met andere kennispartijen en met de sector staat daarbij centraal. In deze wereld heeft de Nederlandse paardensector een leidende rol. Om deze toppositie te behouden, moet de sector zich in de volle breedte inspannen. Het verzamelen van data en opdoen van kennis alleen, is niet voldoende om het succes te handhaven en te vergroten. Aanwezige kennis dient ook in de praktijk getoetst en toegepast te worden, iets dat kan bij het NHB Expert Centre.

HOEFSLAG ACADEMY

Volg ons!

101,874FansLike
0VolgersVolg
7,029VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer