Tags Posts tagged with "ministerie"

ministerie

Net als andere sectoren wordt ook de paardensector hard geraakt door de coronacrisis en de in verband daarmee getroffen maatregelen. Alle geledingen in de paardensector zijn door de coronacrisis hard geraakt. Bedrijven en organisaties hebben directe schade door verminderde opbrengsten en kosten die wel doorgaan.

In gesprek

Een aantal bedrijven/organisaties zijn zo hard geraakt dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd. Zij moeten aantal heel forse ingrepen doen om overeind te blijven. De Sectorraad Paarden is in opdracht van de dragende partijen van de SRP in gesprek met het ministerie. Met het ministerie worden vanaf de uitbraak van de coronacrisis wekelijks de knelpunten en de gevolgen voor de paardensector besproken. Ook wordt er gesproken over passende oplossingen. En daar waar mogelijk wordt verlichting c.q. aanpassing van de corona maatregelen toegepast zodat de situatie op de bedrijven werkbaar blijft en het welzijn van de paarden niet in het gedrang komt.

Schade

“We varen op zicht”: gaf premier Rutte eerder aan, “en dat zicht is beperkt voegde het Outbreak Management Team er aan toe”. De financiële schade van de corona-crisis voor de paardensector in Nederland is enorm zo veel is wel duidelijk. Aangesloten organisaties zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met het in beeld brengen en onderbouwen van de financiële schade als gevolg van de coronacrisis en de getroffen maatregelen. De SRP heeft deze inventarisaties door de dragende organisaties gebundeld en alles bij elkaar opgeteld is de financiële schade door de coronacrisis voor de paardensector becijferd op een totaalbedrag van ruim 152 miljoen euro.

Verzoek ingediend

Inmiddels is een verzoek ingediend bij het ministerie om lastenverlichting (btw verlaging) en financiële bijstand om de meest ernstige gevolgen te ondervangen van de geleden en nog te lijden schade.

Bron: Persbericht Sectorraad Paarden

Foto: Jennifer-Fotografie

0 57

Minister Edith Schippers (VWS) heeft gisteren de Tweede Kamer laten weten NOC*NSF voor 2015 een overbruggingssubsidie van 4 miljoen euro te verlenen. Dit om de verminderde afdracht van De Lotto aan NOC*NSF te compenseren.

‘Dit is vooral goed nieuws omdat we daarmee ondanks de nog steeds noodzakelijke bezuinigingen en het wederom aanspreken van onze reserves, toch middelen kunnen inzetten voor de noodzakelijke versterking van onze sector’, zo meldt het NOC*NSF. Gerard Dielessen, voorzitter van de stichting in een persbericht: ‘Minister Edith Schippers helpt de sport hiermee enorm om door het lastige jaar 2015 heen te komen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat door het samengaan van De Lotto en de Staatsloterij de inkomsten voor de sport in de toekomst weer zullen stijgen. We hebben de afgelopen jaren binnen de sport zelf door stevig te bezuinigen en door van onze reserves in te zetten, de uitvoering van de Sportagenda veilig kunnen stellen, Voor 2015 zou zonder de hulp van minister Schippers echter wel een groot probleem zijn ontstaan.”

Met deze subsidie maakt VWS met name de uitvoering van de meerjarige project ‘Road to Rio’ mogelijk en faciliteert hiermee de noodzakelijke transitie van de sport(organisaties). De subsidie levert ook mogelijkheden voor het ontwikkelen van eigen topsportactiviteiten binnen sporten die niet binnen de topsport-focus van de Top 10 Ambitie vallen.

Op Prinsjesdag, dinsdag 18 november, zal de minister haar besluit toelichten in de Tweede Kamer tijdens de VWS-begrotingsbehandeling.

NOC*NSF/Hoefslag

0 49

Na overleg van de Sectorraad Paarden (SRP) met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst zijn enkele belangrijke tegemoetkomingen richting de sector tot stand gekomen.

BTW-landbouwregeling voor fok-en opfokbedrijven
De Belastingdienst keurt alsnog goed dat paardenfok- en -opfokbedrijven de btw-landbouwregeling blijven toepassen. Dit geldt zowel voor de levering van paarden door deze bedrijven als de opfokdiensten aan derden. Het is helaas op dit moment nog niet geheel duidelijk of deze goedkeuring alleen betrekking heeft op fok- en opfokpaarden, of ook op andere paarden. De SRP probeert hierover snel duidelijkheid te krijgen en zal de sector hierover zo snel mogelijk informeren. Voorwaarde voor het toepassen van de btw-landbouwregeling is wel dat een bedrijf tenminste één hectare cultuurgrond bedrijfsmatig in gebruik heeft.

De btw-landbouwregeling houdt in dat een bedrijf buiten de heffing van btw blijft: het bedrijf is dan geen btw verschuldigd over de omzet, en krijgt ook geen btw-teruggave over de kosten. Fok- en opfokbedrijven kunnen kiezen voor toepassing van de btw-landbouwregeling of voor de normale btw-regeling. De btw-landbouwregeling is niet voor elk bedrijf de beste keuze. Laat u hierover adviseren door uw accountant of fiscalist.

BTW-veehandelsregeling voor alle soorten paarden
De Belastingdienst keurt ook alsnog goed dat paardenhandelaren de veehandelsregeling op verzoek kunnen toepassen op de levering van alle –soorten-  paarden (dus niet alleen slachtpaarden, fokmerries en dekhengsten). De veehandelsregeling werkt hetzelfde als de btw-landbouwregeling, een bedrijf blijft hiermee buiten de heffing van btw. Paardenhandelaren hebben dus de keuze tussen toepassing van de btw-veehandelsregeling of de normale btw-regeling. Ook de veehandelsregeling is niet voor elk bedrijf de beste keuze. Laat u hierover adviseren door uw accountant of fiscalist.

De Belastingdienst heeft in een overleg met de SRP aangegeven dat beide bovenstaande goedkeuringen per 1 april 2014 worden heroverwogen. De SRP zal zich ervoor  inzetten dat de regelingen op bovenstaande wijze toegepast kunnen blijven worden.

Deze besluiten kunt u hier teruglezen.

Voor de volledigheid, het 6%-tarief geldt bij levering van paarden vanaf 1 januari 2014 alleen nog voor slachtpaarden, fokmerries en dekhengsten. Zie hiervoor het persbericht van de SRP van 25 oktober 2013.

De Sectorraad Paarden behartigt de collectieve belangen in de paardensector en bestaat uit de volgende partijen: KNHS, KWPN, Koepel Fokkerij, FNHO (bestaande uit: FNRS, VHO, BvHH, VSN, NVvH, NVvGP, NFvD, GGP, NVZR), Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO: ZLTO, LTO Noord, LLTB)

 

0 36

Het ministerie EZ wil graag meer inzicht in de zoönotische risico’s van het houden van paarden in de verschillende houderijvormen, zowel ten aanzien van het soort risico’s als ten aanzien van de grootte van die risico’s en de factoren die daarop van invloed zijn. Er is op dit moment behoefte aan meer kennis over dit onderwerp. Voor een eerste inventarisatie naar kennis en gedrag van mensen die met paarden in contact komen heeft Wageningen UR Livestock Research een korte enquête uitgezet. Deze vragenlijst is online te benaderen en tot 25 november in te vullen op:

https://www.surveymonkey.com/s/RZQDN8H

Waarschijnlijk gaat het om laag percentage ziektegevallen, maar mensen kunnen ziek worden van een infectieziekte die een paard met zich mee draagt. In het project ‘Zoönotische risico’s gehouden paarden’ proberen we in kaart te brengen waar de risico’s zitten. Een onderdeel van het project is dat we ook willen weten of men zich hier in de praktijk van bewust is, of men überhaupt iets van zoönosen weet en welke risico’s we in de praktijk lopen. Om dat te weten te komen is de online enquête uitgezet.

Meer informatie over het paardenonderzoek bij Wageningen UR Livestock Research: http://www.wageningenur.nl/nl/show/Welzijnsmonitor-Paardenhouderij-maakt-dierenwelzijn-concreet.htm

WUR/Hoefslag

0 37
Bonfire

Bij paardenliefhebbers uit Nederland en ver daarbuiten sloeg het nieuws in als een bom: het fenomeen Bonfire, die samen met zijn amazone de dressuur naar een hoger plan heeft getild in ons land, is overleden. Ook mensen die niet van paarden of paardensport houden waren onder de indruk van het bericht. De kranten, radio- en tv-programma’s en met name de social media maakten melding van de dood van ‘Bonnie’. Bij een ambtenaar van het Ministerie van Onderwijs schoot dit in het verkeerde keelgat, zo lezen we op de site van De Telegraaf.

Op het officiële twitteraccount van het ministerie van Onderwijs stond dinsdag een wel heel vreemde en ongepaste mededeling. Het ministerie reageerde daar op de dood van legendarische paard Bonfire (30) van Anky van Grunsven. Van een condoleance was geen sprake. In plaats daarvan overheerste boze verbazing over de aandacht die de dood van het gevierde paard in de kranten krijgt.

Met een linkje naar een stuk in de Volkskrant twitterde iemand op het ministerie:  ‘Lees ik dit goed? Een in memoriam voor een knol in de krant, over twee kolommen nog wel?’ Waarschijnlijk heeft een ambtenaar niet in de gaten gehad dat hij op het officiële account zat te tikken, want een klein half uur later volgde een excuus. ‘De tweet over Volkskrant-artikel geen officieel bericht van OCW. #schaduwtweet #excuses” Daarna is de gewraakte mededeling verwijderd.

Telegraaf/Hoefslag

0 49

10 mariniers leren deze week hoe ze paarden en ezels kunnen inzetten als lastdieren. Vanmiddag en vannacht lopen ze als eindoefening met vijf volledig bepakte dieren over oefenterrein De Vlasakkers.

Instructeur kapitein der mariniers Steven Baan: “In eerste instantie doen mensen een beetje lacherig: ‘Gaan we terug in de tijd?’ Maar juist mariniers opereren vaak op plekken waar je niet met voertuigen kunt komen. Het is niet de bedoeling dat de dieren persoonlijke uitrusting gaan dragen, maar zware groepsuitrusting zoals het 81 mm mortier of antitankwapens en munitie. We trainen nu met een bepakking van rond de 80 kilo, maar getrainde lastdieren kunnen tot 120 kilo dragen in moeilijk begaanbaar terrein.”

De mariniers krijgen deze week een stoomcursus dierverzorging van instructeurs en dierenartsen van Defensie. Dat begint met basiszaken als voeding en verzorging. Vervolgens leren ze ook met de dieren werken. Baan: “Dus wat eten deze dieren en hoe herken je wanneer ze moeten eten of drinken. En hoe verzorg je de vacht en hoeven. Vervolgens leren we ze hoe je ze moet zadelen en hoe je vervolgens op een goede manier lading aanbrengt.” Bij dit laatste draait het om het vinden van balans. “Je kunt je voorstellen dat het niet lekker loopt voor de dieren als de ene kant veel zwaarder is als de andere kant.”

“De training is gebaseerd op handboeken van de Duitse Gebirgsjäger, bergspecialisten, en Engelse eenheden, die er altijd mee zijn blijven werken. We gebruiken deze week ook geleende Engelse zadels uit de Eerste Wereldoorlog. Nederlandse mariniers werkten trouwens in Nieuw-Guinea tot in de jaren ’50 met lastdieren en dat pakken we nu weer op”, vertelt kapitein Baan.

Het is niet de bedoeling dat Defensie dieren gaat aanschaffen. Baan: “We willen juist lokale dieren, zoals nu de vijf paarden van de plaatselijke manege. Die zijn aangepast aan de plaatselijke (klimaats)omstandigheden en voeding. De lessen zijn er daarom ook op gericht om met uiteenlopende lastdieren te kunnen werken. Van paarden, ezels en muilezels tot bij wijze van spreken kamelen.”

Tijdens de missie in de Afghaanse provincie Kunduz werkten Nederlandse mariniers al met ezels. Baan: “Toen zijn we er achter gekomen dat je dat goed en structureel moet aanpakken. Je moet echt wat van die beesten weten om er mee te kunnen werken. Als je bij een onwillig dier bijvoorbeeld gaat duwen, werkt dat alleen maar averechts.”
De training met mariniers van de mortierpelotons is nu nog een pilot, maar het is de bedoeling dat deze kennis weer een structureel onderdeel wordt van het opleidingsprogramma. Zo krijgen mariniers In de toekomst wellicht een soort instructiekaart mee, waarmee ze plaatselijk geschikte dieren kunnen uitzoeken.

Hoefslag/Defensie

0 150

In Barendrecht zijn op de Navajo Ranch  dertig paarden in beslag genomen. De politie viel donderdagochtend een boerderij binnen samen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), het OM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Dierenartsen hebben de gezondheid van de paarden gecontroleerd. Het vervoer voor de paarden is onderweg. De eigenaresse van de Navajo Ranch is al jaren in discussie met de gemeente Barendrecht. Volgens haar maakt de gemeente het onmogelijk om goed voor de paarden te zorgen. Barendrecht wil de locatie een andere bestemming geven.

De gemeente en de eigenaresse waren in gesprek over een oplossing van de problemen. Maar door het ingrijpen van de politie en de inspectiediensten is onduidelijk hoe de kwestie verder gaat.

Hoefslag/Rijnmond

Volg ons!

102,859FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer