Tags Posts tagged with "meting"

meting

0 2103
Foto ter illustratie: Lisa Dijk Photography

De clinics met teugeldrukmeters vliegen je om de oren. Ineens wordt het middel overal ingezet. Het lijkt nuttig, maar wat doet het precies en waar is het goed voor? Hoefslag-journaliste en Lichte Tour-amazone Koosje Mulders – inmiddels erg benieuwd – testte de meter zonder begeleiding van Menke Steenbergen. Zij is de ontwikkelaar van de teugeldrukmeter in de huidige vorm.

De afspraak begint met een introductiepraatje van beide kanten. Steenbergen wil eerst weten wat het niveau van de combinatie is en of er specifieke problemen zijn of andere nieuwsgierigheden. ‘Wat wil je? Wat zijn je doelen?’ Vervolgens legt ze uit dat de meting op een trens moet plaatsvinden en dat de ruiter ervoor kan kiezen eerst even rustig los te rijden of meteen te beginnen met meten. Ook is ze er duidelijk over dat ze mij alleen de feiten kan voorleggen en dat je daar niet altijd keiharde conclusies uit zal kunnen trekken, omdat alles samenhangt met hoe de ruiter wil rijden.

Vervolgens settelt Steenbergen zich in de bak met haar laptop achter een tafel, terwijl ik mijn paard een beetje warmdraai. Na een klein kwartiertje bevestigen we de sensoren om daadwerkelijk te gaan meten. Menke laat mij eerst simpel stappen, draven en galopperen op rechte stukken en grote voltes. Daarmee is een basismeting gedaan. Zij kan dan zien hoeveel kilo aanleuning er is, welke verschillen er tussen links en rechts ontstaan en vooral ook in welke gangen. Volgens Menke streven de meeste ruiters naar een lichte verbinding, maar weten niet hoeveel druk dit is. In een meting krijg je in beeld hoeveel aanleuning je hebt en hoe zich dit verhoudt tot andere ruiters. Aansluitend gaat de sessie verder met verzoekjes van de ruiter. Dus bepaalde oefeningen die moeite kosten of bijvoorbeeld extra begeleiding van Menke eventueel in combinatie met 
de eigen instructeur. Na afloop laat Steenbergen alle ingewonnen gegevens zien en legt ze haar bevindingen uit.

Of Hoefslag-journaliste en Lichte Tour-amazone Koosje Mulders in de basis goed bezig is, verklappen we natuurlijk niet. Het hele verslag van de teugeldrukmeting vind je in de nieuwste uitgave van Hoefslag.

Tekst: Koosje Mulders

Foto: Lisa Dijk Photography

0 71
pony algemeen oog

Een nieuw draagbaar electronisch apparaatje moet uitkomst bieden bij het checken van de gezondheid van het paard. De SeeHorse verzamelt de vitale gegevens van het paard en stuurt deze naar de smartphone of email, waardoor eigenaren, veterinairen en anderen direct weten hoe het gesteld is met het dier. Het systeem meet de temperatuur, hartslag en ademhalingsfrequentie van het paard en maakt hier iedere dag een uitgebreid rapport van. De gegevens worden via mobiele telefoons, maar ook door pc’s en tablets uitgelezen. Daarnaast kan de gezondheidsstatus direct worden geupdate via Facebook. Net als een ‘birthalarm’ voor drachtige merries kan het kleine mechanisme aan het het halster worden bevestigd. ‘Het meetsysteem geeft eigenaren de kans om de gezondheid van het dier nog beter in de gaten te houden,’ aldus ontwikkelaar Peter Mankowski. ‘Paarden zijn enorm intelligent, maar ook relatief fragiel en prooidieren. Vaak toont het pas ziektesymptomen wanneer de gezondheid al drastisch verslechterd is. SeeHorse stelt ons in staat om sneller te handelen wanneer het nodig is.’

SeeHorse is binnen 12 maanden leverbaar door heel Amerika. Of het apparaatje ook in Nederland op de markt verschijnt is nog onduidelijk.

Bron: Hoefslag/Horsetalk

Foto: Remco Veurink

0 60

Paardenwelzijn objectief meten is mogelijk, maar niet eenvoudig. Met objectieve meetmethoden kunnen de feiten van de emoties worden gescheiden. Dit is één van de resultaten van het driejarig onderzoek naar de ontwikkeling van een welzijnsmonitor voor de paardenhouderij. In opdracht van ministerie van EL&I, de sector paardenhouderij en de Dierenbescherming heeft Wageningen UR Livestock Research een dergelijke monitor ontwikkeld.

De Welzijnsmonitor Paardenhouderij is gebaseerd op de internationaal erkende methodiek van Welfare Quality® waarbij niet primair naar de omgeving van het dier, maar vooral naar het dier zelf gekeken wordt. Hierbij worden alle aspecten van welzijn meegenomen: voeding, huisvesting, gezondheid en gedrag. Om het welzijn op deze manier integraal te kunnen beoordelen, zullen auditors een training met succes moeten afronden. De welzijnsmonitor biedt organisaties in de sector de mogelijkheid een auditsysteem op te zetten, om paardenhouders te helpen het welzijn van hun paarden, waar nodig, te verbeteren.
Ontwikkeling welzijnsmonitor

In Nederland worden tussen de 300.000 en 500.000 paarden gehouden en ingezet op vele manieren; van politie tot zorgboerderij en van landbouw tot (top)sport en recreatie. Bijna 900.000 mensen zijn actief met de paardensport bezig, ruim 450.000 mensen rijden wel eens paard. Het aantal paardenhouderijen (mensen met paarden) is groter en meer divers dan de houderij van productiedieren.
Niet alle paarden worden gehouden en gebruikt volgens de welzijnsdefinitie voor dieren in Europa. Welzijnsproblemen hangen grotendeels samen met (individuele) huisvesting, voederregime en gebruik.
Naar aanleiding van klachten over het dierenwelzijn hebben experts in 2007 en in 2011 het ongerief bij dieren (waaronder paarden) geïnventariseerd. Met deze kennis is de wetgeving (Nota Dierenwelzijn) aangepast door de toenmalige minister van LNV, Gerda Verburg. De minister gaf de paardensector de opdracht om zelf aan de slag te gaan met dierenwelzijn. De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) namen het initiatief om een welzijnsmonitor voor paarden te ontwikkelen.
Kenmerken omzetten in protocollen

Om te komen tot een praktisch toepasbare monitor hebben onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research, de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren 150 bedrijven bezocht en zo’n 3000 paarden bekeken. De onderzoekers hebben alle parameters die van invloed zijn op het welzijn in kaart gebracht. Voor het eerst is daarbij niet alleen naar de accommodatie gekeken, maar vooral ook naar het paard zelf in de vorm van gedragingen en uiterlijke gezondheidskenmerken.
Om deze kenmerken te meten hebben de onderzoekers protocollen ontwikkeld voor gezondheid, gedrag en huisvesting. Deze protocollen zijn vervolgens op de 150 bedrijven uitgevoerd. Vijfdejaars studenten diergeneeskunde zijn, samen met zeven andere studenten van hogescholen en Wageningen UR, speciaal hiervoor getraind tot auditors. Op basis van deze ervaringen is een standaard ontwikkeld (de Welzijnsmonitor Paardenhouderij), die op een betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde wijze het welbevinden van paarden kan meten en die op grote schaal inzetbaar is.
Paardenwelzijn afhankelijk van kennisverspreiding en bewustwording

Projectleider van het onderzoek, dr. Kathalijne Visser van Wageningen UR Livestock Research, stelt dat het waarborgen van paardenwelzijn voor een belangrijk deel afhankelijk is van kennisverspreiding en bewustwording. Terugkijkend op het onderzoek concludeert Visser dat paardenhouders het doorgaans goed met hun dieren voorhebben. “Ze gaan met de beste bedoelingen te werk, maar het ontbreekt soms aan kennis en mogelijkheden. En dat kan in sommige gevallen toch tot een aantasting van het welzijn leiden. In de uitvoering van ons onderzoek is veel aan bewustwording gedaan. Ondernemers worden zich door de audit bewust van het welzijn van hun dieren. Met de welzijnsmonitor kunnen ze de situatie op hun bedrijf verder verbeteren. Dat zie ik als een winstpunt.”

 

Hoefslag/Wageningen

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer