Tags Posts tagged with "Menforum"

Menforum

mennen menpaarden (wk enkelspan alt)

Het menforum heeft op 26 november 2020 voor de vierde keer dit jaar vergadert via Teams. Tijdens de vergadering waren terugkoppeling werkgroep marathon en de reglementswijzigingen, de belangrijkste onderwerpen.

Terugkoppeling werkgroep marathon

De werkgroep heeft het voorstel gedaan om de opbouw per klasse als volgt in te richten.
Klasse BB        6 hindernissen A t/m E (nu 5 t/m F)
Klasse L          6 hindernissen A t/m E (nu 5 t/m F)
Klasse M         6 hindernissen A t/m F (nu ook zo)
Klasse Z          6 tot 8 hindernissen A t/m F (nu ook zo)
Opleidings- en trainingsrubriek (o.a. jonge paarden) blijft ongewijzigd.
Het forum heeft ingestemd met deze wijziging dus dit zal meegenomen worden als reglementswijziging voor 1 april 2021.

Reglementswijzigingen

Vanaf 1 januari 2021 wordt het dragen van een veiligheidshoofddeksel verplicht voor alle dressuurruiters op alle niveaus zowel op KNHS-wedstrijden als op FEI-wedstrijden. De KNHS is voornemens, in het kader van eenheid in beleid, deze verplichting ook voor het mennen (alle onderdelen) invoeren. Daarmee wordt het dragen van een veiligheidshoofddeksel voor deelnemers en grooms op het rijtuig tijdens alle KNHS-wedstrijden verplicht.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van het KNHS Menforum vindt plaats op 1 maart 2021.

Bron: KNHS

Foto: Digishots

0 152
menwedstrijd

Het KNHS-menforum kwam op 19 juni 2018 voor de tweede keer dit jaar bij elkaar. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen waren de opleidingen, welzijn en toezicht op het deelnemersterrein en stalling, reglementswijzigingen en rekenkamer SWM.

Welzijn en toezicht op het deelnemersterrein en stalling

Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Tijdens meerdaagse samengestelde wedstrijden mennen komt het aspect stalling hierbij ook om de hoek kijken. Het menforum heeft een protocol opgesteld met de voorwaarden voor stalling op of aan de wagen. In de Gids voor Goede praktijken (kijk hier) staat een aantal richtlijnen vermeld waar stalling aan moet voldoen, deze zijn ook van toepassing voor stalling en boxen tijdens wedstrijden.

Opleidingen

Er is uitvoerig gesproken over de nieuwe opzet van de instructeursopleiding, die onlangs ook in het ledenmagazine Paard&Sport belicht is. Het menforum is hier enthousiast over.
Ook is er gesproken over opleidingen en bijscholingen voor officials. Zo staat er een opleiding voor nieuwe juryleden vaardigheid en (mini)marathon op de rol (klik hier om in te schrijven) voor de winter 2019 en in die periode zullen er ook bijscholingen zijn voor o.a. parcoursbouwers en juryleden dressuur.

Reglementswijzigingen

Het menforum heeft een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaan met de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Dispensatie voor gemotoriseerd verkennen

Het menforum heeft besloten dat er vanaf 1 april 2019 niet meer gemotoriseerd verkend mag worden. De dispensaties die hiervoor verstrekt zijn worden omgezet in het elektrisch verkennen. Reden hiervoor is dat er veelal in natuurgebieden gereden wordt en dat de verouderde brommertjes hier voor stank- en geluidsoverlast zorgen.

Rekenkamer SWM

De rekenkamer heeft begin dit jaar laten weten na dit seizoen te gaan stoppen. Het menforum hecht er aan om met hen in gesprek te gaan om te kijken of er afspraken voor de toekomst te maken zijn. Binnenkort vindt er een gesprek plaats om te kijken naar de mogelijkheden in de toekomst.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van het menforum vindt plaats op 19 september. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de pilot toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en reglementswijzigingen de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het menforum

Heb je ideeën en wil je een bijdrage leveren aan de mensport in Nederland? Kijk voor meer informatie op de site van het desbetreffende mendistrict of neem contact op met het forumlid van je district. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het menforum.

Bron: KNHS

Foto: Jessica Pijlman/Made by Jessy

Op dinsdag 24 november 2015 is het menforum weer bij elkaar geweest. Het belangrijkste agendapunt deze avond was de inschrijfprocedure voor wedstrijden.

Online inschrijven via MijnKNHS

Afgelopen outdoorseizoen zijn er diverse pilots gedaan met het online inschrijven via MijnKNHS. Zowel organisaties als deelnemers hebben het online inschrijven ervaren als zeer plezierig. Daarom heeft het menforum besloten dat er voor dressuur-vaardigheidswedstrijden en samengestelde wedstrijden uitsluitend via MijnKNHS ingeschreven mag worden. De enige uitzondering hierop zijn de impulsrubrieken, die voorlopig nog via het inschrijfformulier per mail ingeschreven moeten worden omdat het technisch nog niet mogelijk is om zonder startpas/startlicentie via MijnKNHS in te schrijven.

Inschrijven samengestelde wedstrijd mennen

Tijdens alle forumbijeenkomsten dit jaar is er uitvoerig gesproken over de vele afmeldingen die samengestelde organisaties te verwerken krijgen en hoe dit een halt toe te roepen. Het menforum wil heel graag dit grote probleem van wedstrijdorganisaties oplossen. De analyse van het forum is dat dit hoge aantal afmeldingen het gevolg is van de ontstane ongeschreven regel dat je je op 1 januari voor alle samengestelde wedstrijden mennen (SWM) moet inschrijven, uit angst anders niet meer te kunnen starten. Het gevolg is dat iedereen zich op 1 januari inschrijft om maar op de startlijst te staan en kort voor de wedstrijd wel bepaalt of wel of niet daadwerkelijk deelgenomen wordt. De discipline Eventing heeft een aantal jaar geleden dezelfde problematiek gekend en die hebben op enig moment het besluit genomen dat maximaal 10 weken voor de wedstrijd ingeschreven mag worden. Sindsdien zijn in deze discipline het aantal afmeldingen naar normale proporties teruggebracht en zijn secretariaten slechts een korte periode druk met het verwerken van de inschrijvingen in plaats van het gehele jaar! Er is dan ook besloten dat ook voor samengestelde wedstrijden mennen er maximaal 12 weken voor de wedstrijd ingeschreven mag worden.

Deelnemers kunnen in de wedstrijdkalender in MijnKNHS zien wanneer de inschrijving voor welke wedstrijd geopend wordt, dus de planning wanneer je je voor welke wedstrijd kunt inschrijven is snel gemaakt. De inschrijf stress tijdens Oud en Nieuw is hiermee ook verdwenen.

Vooraf betalen van inschrijfgeld
Er zijn organisaties die er voor kiezen om deelnemers vooraf bij de inschrijving het inschrijfgeld te laten betalen en deelnemers pas op de startlijst zetten als het inschrijfgeld binnen is. Dit is een keuze die een organisatie zelf mag maken, mits deze in het vraagprogramma vermeld is. Wel is het zo dat wanneer een deelnemer zich voor de sluitingsdatum afmeld hij in dat geval recht heeft op teruggave van het inschrijfgeld (zie het Algemeen Wedstrijdreglement).

Bron: KNHS

Foto: Jessica Pijlman/Made by Jessy

Theo Timmerman

Op maandagavond 15 september 2015 kwam het menforum bij elkaar. De leden blikten kort terug op de afgelopen periode en concludeerden dat er al een flink aantal veranderingen gerealiseerd is.

Een greep uit de veranderingen:

  • Het disciplinereglement mennen is sinds dit jaar vereenvoudigd en daardoor begrijpelijker, waardoor de instroom van de sport laagdrempeliger is geworden
  • Er zijn nieuwe dressuurproeven ontwikkeld voor de klasse B t/m ZZ die ingaan per 1 april 2016 (eerder is niet haalbaar vanwege geplande ICT-werkzaamheden);
  • Juryleden met de functiebevoegdheid zijn bijgeschoold;
  • Er zijn ruim 30 nieuwe parcoursbouwers opgeleid;
  • Er is een planning gemaakt van de bijscholingen en opleidingen voor 2016.

Kortom: er is een goede basis neergezet om de mensport toegankelijker te maken. Het menforum blikte vervolgens vooruit en besprak welke thema’s in de aankomende periode behandeld moeten worden. Door het enthousiasme van het menforum werd dit een aardige lijst, die uiteraard nog nader bekeken moet worden en waar prioriteiten aan toegekend moeten worden. Om meer grip te krijgen op thema’s en vragen vanuit de sport zelf werd het idee geopperd om de mendistricten te vragen een klankbordgroep samen te stellen. Na een inventarisatie kan het menforum dan aan de slag met twee tot drie hoofdthema’s.

De volgende bijeenkomst van het menforum is op 24 november 2015.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

tuigpaard
Foto: Remco Veurink

Vanaf 1 april 2015 is de Kür op muziek voor menners een officiële discipline. Dit is vorige week besloten door het menforum van de KNHS.

Inmiddels is twee jaar proefgedraaid met de Kür voor menners in wedstrijdverband. Met ingang van 1 april 2015 komen er nieuwe dressuurproeven voor de klassen B tot en met ZZ. De vijftien verplichte onderdelen voor de Kür zijn geënt op deze nieuwe proeven.
De laatste try-out Kür op muziek voor menners vindt plaats in Nijkerk op zaterdagavond 7 maart. Die avond wordt een echt Kür-feest, waarbij eerst vier ruiters een Kür vertonen, waarna de menners rijden. Deze proeven worden door de nieuw op te leiden Kür-juryleden, onder leiding van Herman Smit bij wijze van stage beoordeeld. Als afsluiting rijden minimaal vier viertallen menners een demonstratie op muziek. Het publiek mag aanmoedigen en de winnaar van de viertallen bepalen.  Mennners kunnen zich nog inschrijven voor de Kür vanaf L niveau. B-menners mogen een L-kür rijden.

Leeftijd verlaagd

Het belangrijkste thema op de agenda was verder het wedstrijdreglement mennen 2015. Dit wordt momenteel herschreven door een werkgroep die door het forum is ingesteld. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de leeftijd voor deelnemers met twee jaar wordt verlaagd, zodat je op jongere leeftijd kunt deelnemen aan menwedstrijden.
Uitgangspunten

Belangrijkste uitgangspunten zijn enerzijds het vergroten van de toegankelijkheid van de sport middels het bevorderen van een laagdrempelige instroom, anderzijds het ontwikkelen van eenduidige en duidelijke regelgeving voor de verschillende mendisciplines, en die zoveel mogelijk in lijn brengen met de FEI-regelgeving.

Hoefnet

tuigpaard
Foto: Remco Veurink

Op 25 september was het eindelijk een feit: het menforum kwam voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling bij elkaar. Het forum bestaat uit een groep menners met diverse achtergronden, die de passie voor menen delen en samen de hele sportkolom vertegenwoordigen.

Voorzitter Hermann van den Bosch startte de bijeenkomst met het schetsen van een gezamenlijk kader. Wat wordt er van de forumleden verwacht en op welke manier wil hij graag samenwerken? Naast de kennismaking stonden de eerste onderwerpen al op de agenda: de SWM-kampioenschappen en de Hippiade zijn uitgebreid geëvalueerd. Er is gesproken over de meest geschikte datum voor de Hippiade en het KNHS Kampioenschap klasse 2+3 met het oog op de WK pony’s in Breda 2015. Tevens is de gedragscode voor forumleden besproken. Het wedstrijdreglement mennen wordt aangepast en er is een notitie besproken met een plan van aanpak. Er is veel enthousiasme om aan de slag te gaan met de sport.

Hoefnet

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer