Tags Posts tagged with "maneges"

maneges

manege open
foto: Jessica Pijlman

Vanaf 30 juni 12.00 uur kunnen ondernemers een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. Bedrijven krijgen, afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies, een subsidie voor hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020.

Vaste lasten

De subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. De subsidie bedraagt minimaal €1.000 en maximaal € 50.000 . De periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 is geldig. De subsidie voor vaste lasten komt bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW). Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen.

SBI code

Dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).  Dit betekent dat paardenbedrijven met SBI-code 93.12.15 (Paardensport en maneges) aanspraak kunnen maken op deze subsidie. Aanvragen kan één keer vanaf 30 juni 2020 om 12:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via www.rvo.nl/tvl.

Lees hier de voorwaarden.
Bron: FNRS
Foto: Jessica Pijlman

0 515
paard verzorging algemeen

Alle maneges in de regio Zuid-Holland hebben hun eerste lessen er inmiddels op zitten. Iedereen geniet weer met volle teugen van de paardensport die ze de laatste weken gemist hebben. Behalve ruiters die rijden bij maneges voor aangepast paardrijden. En juist voor die ruiters is de paardrijles vaak therapie en is het moeilijk te begrijpen waarom ze niet mogen paardrijden.

Zure situatie

In Zuid-Holland zijn naast reguliere manegebedrijven en pensionstallen ook negen hippische bedrijven waar gehandicapten kunnen rijden. Die ruiters vallen in veel situaties, ook met de versoepelde maatregelen, buiten de boot. Bijvoorbeeld de cliënten van Manege De Hoekse Gang in Bergambacht, een zorgboerderij voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor cliënten die op het terrein wonen is het nog niet mogelijk om bezoek te ontvangen. Mede daardoor is de locatie ook niet toegankelijk voor de ongeveer 120 mensen die op de manege rijden, met en zonder beperking. Daarbij speelt mee, dat lessen buiten gegeven moeten worden. De manege beschikt alleen over een binnenbaan en een omheinde paddock van 15×15 meter. Dat is dus niet geschikt. Zuur, als je beseft dat de beheerder van de manege Legustha Andriessen is, een van de drie initiatiefnemers van het Nationaal Applaus voor de Zorg. Ze zet met succes de ene na de andere actie op voor mensen die het zwaar hebben tijdens deze coronacrisis, maar zit zelf op de manege behoorlijk met de handen in het haar.

Verschillende ruiters

Ook voor andere bedrijven, die niet zoals de Hoekse Gang op het terrein van een zorginstelling staan, is het nog zoeken naar oplossingen. Ook bij Rijvereniging De Hazelaar rijden zowel valide ruiters als ruiters met een beperking. Voor de mindervalide ruiters is buitenrijden nu nog geen haalbare situatie. Niet alleen vanwege de veiligheid, maar ook omdat de ruiters met een tillift of via een platform op het paard gezet worden of begeleiding nodig hebben van meerdere begeleiders tijdens de les. De ruiters met een beperking bij De Hazelaar zijn grofweg onder te verdelen in twee groepen. De ene groep ruiters heeft zelf voldoende balans hebben om te blijven zitten. Met hulp bij het opstappen kan deze groep in de toekomst paardrijden zonder dat er veel sprake is van contact. De andere groep zijn cliënten die onvoldoende zitbalans hebben om zelfstandig op het paard te zitten. Voor hen ligt de situatie ingewikkelder. Daar moet de gehele les iemand de ruiter vasthouden/ondersteunen en meestal loopt er ook nog iemand mee die het paard aan hoofdstel begeleidt. Dit is nog geheel niet mogelijk.

Overleg

Rijvereniging De Hazelaar in Rotterdam is, ondersteund door Rotterdam Sportsupport in gesprek gegaan met de overheid, GGD en de gemeente Rotterdam. Daar zijn de specifieke problemen van de minder valide paardensport neergelegd en is gezamenlijk naar oplossingen gezocht voor beperkte begeleiding bij het rijden en het gebruik van binnen- en buitenbak. Een binnenrijbaan behoort in vele gevallen namelijk meer tot een buitenruimte (zijwanden of deuren die open zijn of kunnen dus buitenlucht, er zijn tochtstromen en de ruimte is onverwarmd) dan een binnenruimte (sporthal/sportschool). Ouders of begeleiders uit dezelfde leefeenheid kunnen in bepaalde gevallen ook de cliënt begeleiden. Er kan dus soms meer dan in eerste instantie gedacht wordt; simpelweg omdat men er nog niet over nagedacht heeft.

Andere regels

De eerste groep mindervalide ruiters heeft geen begeleiding nodig tijdens de les, alleen vaak iemand iemand bij het hoofdstel. Meerdere partijen denken voor hen hard na over een oplossing. Een van de uitgangspunten die mogelijk tot een oplossing van de kwestie kan leiden is om de manege en de lessen niet te beschouwen als contactsport; maar ze eerder te zien als speciaal onderwijs en de instructeurs en begeleiders te zien als paramedici net als een fysiotherapeut of ergotherapeut. Dan kunnen er andere regels gelden.

Lastig te begrijpen

De Hoekse Gang en De Hazelaar zijn net als de overige bedrijven in Zuid-Holland aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten. Ook vanuit de FPG wordt een lobby gevoerd om de aangesloten bedrijven te ondersteunen. Zo is er om de financiële nood te verlichten het Voerfonds opgericht. Ook al hebben deze bedrijven al sinds de lock down geen inkomsten, de paarden moeten blijven eten en verzorgd worden. Voor deze ruiters is het heel jammer dat zij nog geen uitzicht hebben wanneer ze weer mogen gaan rijden. Het is voor hen meestal lastig te begrijpen, paardrijden is voor deze mensen hét hoogtepunt van hun week.

Bron: KNHS Zuid-Holland

ruitersport dressuur
Dressuurring © DigiShots

In de derde podcast van Rosa van Veen gaat de amazone en onderneemster met KNHS-directeur Theo Fledderus in op de coronacrisis. Uiteraard gaan ze dieper in op de gevolgen van de crisis voor de hippische wereld.

De KNHS heeft op basis van vragen die naar maneges en verenigingen zijn gestuurd een ‘coronamonitor’ samengesteld. “Middels die vragenlijsten willen we onder meer te weten komen hoe ze tegen de toekomst aankijken”, legt Fledderus uit. “Kunnen ze het nog volhouden, waar hebben ze problemen, of zorgen? En of ze vertrouwen hebben in de toekomst.”

Opdrogende inkomsten

Uit de ‘coronamonitor’ blijkt volgens Fledderus vooralsnog dat maneges stuk moeilijker hebben dan verenigingen. “Logisch, zij hebben zelf de verantwoordelijkheid, terwijl de inkomsten opdrogen. Verenigingen hebben in de regel minder uitgaves. Veertig procent van de manege-eigenaren geeft aan dat ze zich veel zorgen maken over de toekomst omdat ze niet weten hoe lang crisis nog gaat duren. Ik zie heel veel veerkracht, maar ook heel veel zorgen. Hippische ondernemers zien geen geld binnenkomen, maar er gaat wel iedere dag geld uit. De compensatie van de overheid is nog niet binnen.”

Maneges verzinnen intussen allerlei initiatieven om klanten te betrekken bij het bedrijf. “Ideeën waarbij klanten een paard steunen, en kunnen volgen en zien wat er met dat paard gebeurt. Zodat we samen de crisis door kunnen komen en weer van de paardensport kunnen genieten.”

Enorme impact

Fledderus voorspelt verder dat de hippische wereld er over 1 of 2 jaar wel eens heel anders uit zou kunnen zien. “De coronacrisis heeft een enorme impact, nu alle wedstrijden en alle evenementen zijn gestopt. De paardenwereld ligt een beetje op zijn kont. Wellicht moeten we straks met een kleiner klantenbestand de dienstverlening op peil houden. Door het aanbod interessant te houden, wellicht nog flexibeler en goedkoper te worden; we moeten aan alle kanten aan de bak.”

In de podcast van Rosa van Veen komt ook het online wedstrijdrijden van de KNHS aan de orde. Wil je weten wat Fledderus daarover zegt? Luister hier dan de podcast terug.

Zie ook: Rosa van Veen: “Je kunt nooit te veel goed opgeleide paardencoaches hebben”

Bron: Podcast Rosa van Veen / Hoefslag

Foto: Digishots

vestigingsvereiste

Op 27 maart jl. is het Noodloket geopend voor ondernemers die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis en de maatregelen die de overheid heeft genomen ter bestrijding van het virus.

De regeling wordt ook wel TOGS genoemd: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. Via het Noodloket kunnen zwaar getroffen ondernemers een eenmalige gift van €4.000,- krijgen. Doel is om omvangrijke vaste lasten, anders dan personeelskosten, te kunnen blijven betalen (bijvoorbeeld huur).

Onderneming moet gevestigd zijn buiten de woning

Eén van de voorwaarden van het Noodloket is dat de onderneming gevestigd dient te zijn buiten de woning. De enige uitzondering hierop vormden eet- en drinkgeleden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar boven woont. Dit ‘vestigingsvereiste’ riep echter terecht veel vragen op. Bijvoorbeeld bij de hippische ondernemer die op het erf van zijn bedrijf woont. Op basis van de SBI-code leken deze ondernemers in eerste instantie in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Maar, nu in die gevallen het vestigingsadres van de onderneming overeenkomt met het woonadres van de ondernemer, vielen deze ondernemers alsnog buiten de boot. Ze voldoen immers niet aan de voorwaarde dat de onderneming op een ander adres dan het woonhuis gevestigd moet zijn.

Kabinet verschaft duidelijkheid

Gisteravond heeft het kabinet een verdere toelichting gegeven op het vestigingsvereiste. Hoofdregel blijft nog steeds dat de onderneming een fysieke vestiging buiten de eigen woning moet hebben. Het kabinet laat echter ook weten dat deze hoofdregel niet altijd recht zal doen aan de feitelijke situatie. Het kabinet realiseert zich dat in sommige sectoren een onderneming wél gevestigd kan zijn op het huisadres én er tegelijkertijd ook sprake kan zijn van omvangrijke periodieke lasten.

Manege

In het bijzonder noemt het kabinet ondernemers op het gebied van haar- en schoonheidsverzorging en de houder van een manege op het eigen erf. Daarom komen bijvoorbeeld hippische ondernemingen, kappers en schoonheidsspecialisten met een zaak aan huis mogelijk alsnog in aanmerking voor een tegemoetkoming via het Noodloket (of TOGS regeling). Er zal in dat geval wel een extra aanvullende verklaring gevraagd worden, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten en de (vaste) bedrijfslasten een zekere minimale omvang hebben.

Bron: Felix

Foto: Archief Beeld

0 19879
Manege 't Halster Oisterwijk

Ministers Arie Slob en Bruno Bruins brachten zojuist in hun persconferentie naar buiten dat naast de scholen en kinderdagverblijven ook sportclubs en horecagelegenheden hun deuren vanaf 18:00 vanavond moeten sluiten tot en met 6 april. 

Afwachten

Voor maneges heeft deze beslissing, maar ook de gehele situatie omtrent het coronavirus grote impact. Mark Berkelmans, eigenaar van Manege ‘t Halster uit het Brabantse Oisterwijk vertelt: “Eigenlijk wachten we nu de reactie van de FNRS af. Die zijn nu in overleg en wij gaan doen wat zij zeggen.”

Hoe nu verder?

“Op dit moment krijgen wij heel veel telefoontjes van leden en pensionklanten over hoe het nu verder moet. Wij zijn op zondagavond altijd dicht, dus hoe we morgen verder moeten hangt af van de KNHS en de FNRS. Daar hoop ik snel wat van te horen.”

Gewoon doorgaan

Ook in de manegegangen is er afgelopen week een hoop veranderd. “Het is een stuk rustiger. Mensen die hoesten of niesden vroegen we thuis te blijven, we hebben de lesklanten gevraagd om maximaal met één begeleider de les te bezoeken en uitsluitend de manege te bezoeken als je aan een les deelnam. Maar het gewone werk ging gewoon door, tot vandaag dan.”

Onduidelijkheid

Over wat de gevolgen van de nieuwe maatregelen zijn voor de paarden is nog onduidelijkheid. “De paarden moeten natuurlijk gewoon hun beweging krijgen, dus ik denk dat het personeel de manegepaarden en pony’s beweging gaat geven. Als het echt zo drastisch is, dan is dat de enige oplossing vrees ik”, aldus Berkelmans. 

“De gezondheid gaat voor alles, maar een financiële domper is het wel. De kosten gaan gewoon door; de paarden moeten eten, het personeel moet betaald worden, maar er komt weinig tot geen lesgeld meer binnen. En dat is voor een manege natuurlijk hartstikke belangrijk”, maar nogmaals, de gezondheid gaat voor alles. Het is afwachten.”

Bekijk hieronder de gehele persconferentie.

Bron: Hoefslag (overname zonder bronvermelding en toestemming via webredactie@mediaprimair.nl niet toegestaan)

Foto: Manege ’t Halster

 

Stichting Dier&Recht deed afgelopen winter onderzoek naar de leefsituatie van manegepaarden. RTL Nieuws meldt nu dat de inspecteurs van Dier&Recht zich grote zorgen maken: ze oordeelden dat in 85% van de maneges het welzijn van de paarden ‘onvoldoende’ tot ‘slecht’ was.

‘Ontbreken sociaal contact zeer stressvol’

De inspecteurs bezochten in totaal 53 maneges: 46 in Nederland en 7 in Vlaanderen. In het rapport ‘Misstanden op de manege’ staat: ‘Een groot deel van de paarden heeft ernstige psychische en fysieke problemen, als gevolg van de leefomstandigheden in een manege.’

Wat de dierenrechtenorganisatie vooral opviel was dat de stallen veel te klein waren. Ook waren die soms helemaal afgesloten waardoor de paarden nauwelijks ‘langdurige relaties’ met elkaar konden aangaan. Het compleet ontbreken van sociaal contact met soortgenoten is voor paarden zeer stressvol, schrijft de organisatie in het rapport. Paarden zijn immers kuddedieren. ‘Fysiek contact is noodzakelijk voor hen om zich goed te voelen.’

‘Veel te weinig vrije beweging’

Manegepaarden zouden volgens Dier&Recht minimaal vier uur per dag moeten kunnen loslopen in kuddeverband. Dit was bij slechts een paar maneges het geval. Sterker nog: bij de meeste maneges (28) liepen de paarden in de wintermaanden niet eens vier uur per week los.

‘Dit betekent dat ruim 50 procent van de paarden zich veel te weinig vrij kan bewegen. Dit is een ernstige aantasting van het welzijn’, staat in het rapport.

‘Slecht voer en slechte hygiëne’

Er is volgens Dier&Welzijn nog meer mis. Veel paarden kregen te weinig of zelfs slecht voer, zagen de onderzoekers. Daardoor hebben ze grotere kans op maagzweren. Een ander belangrijk punt van kritiek was dat de hygiëne in de stal vaak onder de maat was.

Voor het onderzoek is ook gekeken naar de gezondheid van de paarden. Bij 5,6 procent van de manegepaarden (87 paarden) waren er drukplekken te zien op rug, neus of onderbenen. 3,8 procent van de manegepaarden (58 paarden) had andere lichamelijke mankementen, zoals een te magere rug, hoesten of kreupelheid. Maneges namen singelnijd regelmatig niet serieus.

‘Zorgwekkend’

De conclusies in het rapport liegen er niet om. ‘De manier van omgaan met de welzijnsproblemen in maneges is zorgwekkend’, stelt Stichting Dier&Recht. Manegebedrijven schieten ‘op grove wijze tekort in diervriendelijk beheer van hun onderneming’.

‘Wetgeving is nodig’

In zowel Nederland als België bestaat geen specifieke wetgeving voor paarden en gaat men uit van ‘zelfregulering door de sector’. ‘Dat werkt niet’, concludeert een woordvoerster van Dier&Recht nu. ‘De overheid moet paarden in bescherming nemen. En daarvoor is wetgeving nodig.’

Dier&Recht constateert in het onderzoeksrapport dat het zelfregulerend vermogen van de sector tekortschiet en dat er ‘op korte termijn’ specifieke wetgeving voor paarden moet worden ingevoerd. De stichting ziet het liefst dat controleurs bij de dierenpolitie en de NVWA richtlijnen krijgen zodat ze daarop kunnen handhaven. Die handhavers zouden ook moeten worden opgeleid ‘zodat ze de welzijnsproblemen leren herkennen’.

Volgens Dier&Recht zou het door de Dierenbescherming opgestelde Paardenbesluit , uit 2011, ‘een goed begin’ kunnen zijn om te komen tot wetgeving.

Lees hier het volledige rapport van Dier&Recht.

Hier kun je de petitie van Dier&Recht tekenen.

Bron: RTL Nieuws / Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 6520

Verschillende maneges in Noord-Holland nemen veiligheidsmaatregelen na het tragische ongeluk waarbij de 9-jarige Krissy uit Zijdewind om het leven kwam. ”Dit wil je nooit meer meemaken.”

Krissy overleed zaterdag 27 februari toen ze van haar pony viel en met haar voet vast bleef zitten in een beugel. Doordat de pony in galop was, kwam het meisje met haar hoofd tegen een hek en toestellen aan. Ondanks haar cap overleefde ze dit niet. Voor onder andere Manege de Hoef is het reden genoeg om zogenoemde veiligheidsbeugels aan te schaffen.

Veiligheid voorop

De beugel heeft een elastiek die bij te veel kracht losschiet. ”Op die manier blijf je niet hangen in je beugels en word je niet meegesleurd door het paard”, vertelt Janet Castricum van Manege De Hoef. ”Wat bij manege Beukers is gebeurd is natuurlijk een vreselijk ongeluk, maar het kan wel gebeuren. Voor ons staat veiligheid voorop en daarom gaan we alle manegepaarden uit rusten met deze beugels.”

Ook bij Manege Beukers in Oudkarspel, waar het dodelijk ongeval gebeurde, worden de beugels ingevoerd. ”Ik doe het eigenlijk vooral om de ouders gerust te stellen”, vertelt Ronald Beukers. ”Als ik dit geweten had, had ik de beugels al dertig jaar geleden ingevoerd. De vraag blijft wel of het voldoende is. Er zijn namelijk heel veel verschillende modellen en welke nu echt veilig is en welke niet weet je niet. We moeten in ieder geval alles doen om het paardrijden veiliger te maken, want dit wil je nooit meer meemaken.”

Klik hier voor een filmpje.

Bron: RTVNH

Foto: DV Fotografie

0 735

De Sectorraad Paarden (SRP) werkt aan een welzijnslabel voor maneges en andere bedrijven waar met paarden wordt gewerkt. Het label is een vervolg op paardenwelzijnscheck.nl, de interactieve website die werd ontwikkeld om de kennis over het welzijn van paarden te vergroten. De SRP wil de check uitbouwen tot een breed gedragen kwaliteitsinstrument met een bijbehorend keurmerk of label waarmee het welzijn in de paardensector wordt gemonitord en verbeterd. Een geschoolde inspecteur zal de bedrijven bezoeken.

De SRP streeft ernaar om overlap met andere certificaten, zoals het veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport, zoveel mogelijk te voorkomen. Het aantal bedrijfsbezoeken en de kosten voor ondernemers moeten beperkt blijven. Het plan voorziet in de accreditatie door een onafhankelijk partij.

Compensatie mogelijk

De paardenwelzijnscheck zal worden vernieuwd, waarbij er compensatie mogelijk is. Wanneer de boxmaat van de stal bijvoorbeeld iets kleiner is dan de norm geeft de check ‘verminderd welzijn aan’. Het risico op verminderd welzijn kan echter gecompenseerd worden door het paard dagelijks ruim voldoende vrije beweging te geven, waardoor er van verminderd welzijn geen sprake meer is. Het Welzijnsconcept dat de Raad voor Dieraangelegenheden in 2012 ontwikkelde, ligt ten grondslag aan deze aanpak.

Bron: Sectorraad Paarden

Foto: Jessica Pijlman/Made by Jessy

0 68
Paardenverzorgingcentrum vreugdevuur

Met nog een kleine week te gaan tot de jaarwisseling slaat nu al de onrust toe bij sommige paardeneigenaren. Hoe gaan de paarden straks de nacht doorkomen, met al die duizendklappers en lawinepijlen? Instructrice bij de bereden politie Charlotte van den Toorn weet dat je een paard niet kunt leren om helemaal nooit meer te schrikken van vuurwerk. En ook dat vuurwerk voor sommige paarden gewoon echt not done is. ‘Die acceptatie moet je als ruiter ook hebben. Niet ieder paard kan leren omgaan met vuurwerk. Het hangt echt af van het karakter.’ In Hoefslag 12 vertelt Van der Toorn hoe de Bereden Politie te werk gaat bij vuurwerktraining en ze geeft tips om de jaarwisseling zo normaal mogelijk te laten verlopen. ‘Houd op oudejaarsdag gewoon het vaste dagritme aan met arbeid en weidegang of paddock, ondanks al het geknal buiten. Ga niet doen alsof er iets bijzonders gaat gebeuren. De hele nacht bij je paard blijven, is nergens voor nodig. Het wordt vanzelf weer dag en dan is het weer voorbij.’

Het interview met Charlotte van der Toorn èn over de ‘eindejaarsaanpak’ van twee grote maneges, lees je in het decembernummer van Hoefslag.

Foto: Kortenaken /Tekst: Cindy Louwen

0 114

Het gebrek aan kennis van lichaamstaal bij paarden zorgt voor meer ongelukken, aldus de Deense dierenbescherming. Deense maneges geven te weinig les in het begrijpen van de lichaamstaal. Ieder jaar belanden meer dan 9000 Deense ruiters en amazones in het ziekenhuis na omgang met paarden. De helft van de ongelukken gebeurt terwijl de ruiter niet in het zadel zat. Jaarlijks hebben ongeveer twee incidenten een dodelijke afloop.

Men denkt nu dat dit te wijten is aan het niet begrijpen van de lichaamstaal van het paard. Kennis en voorzichtigheid zou kunnen leiden tot minder ongelukken, aldus onderzoekers tijdens het forum van de International Society for Equitation Science in Amerika.

De Deense dierenbescherming zet nu in op een website die via video’s en quizmateriaal de kennis vande ruiters moet testen. Inmiddels zijn al 4539 testresultaten binnen. Ruiters scoorden een gemiddelde van 72.5% op vragen omtrent paardengedrag. Kinderen tussen de vijf en vijftien jaar oud en ouderen tussen de zestig en negentig jaar scoorden het laagst. Mensen rond de leeftijd van dertig jaar scoorden het hoogste. Toch lijkt men moeite te hebben met de subtiele signalen van lichaamstaal. Vragen rond specieke gedragskenmerken werden vaak niet goed begrepen, waarna men vervolgens op een verkeerde manier reageerde. Een groot aantal ruiters leek de eigen kennis ook de overschatten. Zij beschreven zichzelf als experts, maar scoorden hetzelfde als mensen met gemiddelde kennis en ervaring.

De conclusie van het onderzoek is meer voorlichting voor kinderen. Maneges moeten hun lespakket aanpassen en meer aandacht besteden aan de lichaamstaal van het paard. Dit voorkomt in de toekomst ongelukken.

Foto: Remco Veurink

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer