Tags Posts tagged with "maatregelen"

maatregelen

0 47

Om de uitbraak van vogelgriep in Nederland te bestrijden, neemt Staatssecretaris Dijksma een nieuw pakket maatregelen schrijft zij in een brief  aan de Tweede Kamer. Het landelijk vervoersverbod voor pluimvee van 72 uur wordt vervangen door een gerichte regionale aanpak met aanvullende maatregelen voor de komende weken. De afgebakende zones rondom de besmette bedrijven in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen die eerder zijn afgekondigd, blijven van kracht. Alle maatregelen zijn erop gericht om te voorkomen dat vogelgriep zich kan verspreiden en blijven naar verwachting 21 dagen in stand.

Vier regio’s om verspreiding te voorkomen

Nederland wordt opgedeeld in 4 regio’s, waar tussen de contacten tot een minimum worden beperkt. Deze regio’s zijn zo ingedeeld dat de twee pluimveerijke gebieden (Gelderse Vallei en de Peel) elk in een andere regio vallen. Ook is de indeling zo, dat deze twee pluimveerijke gebieden zich in een andere regio bevinden dan de respectievelijk 3 en 10 km gebieden die zijn ingesteld rondom de plekken waar een uitbraak heeft plaatsgevonden (Hekendorp,Ter Aar en Kamperveen). Zo wordt verspreiding van vogelgriep tegen gegaan.

Hygiënemaatregelen van groot belang

De maatregelen blijven er op gericht het aantal contacten tussen pluimvee en gemengde bedrijven (door bijvoorbeeld vervoersmiddelen of personen) zo veel mogelijk te beperken. Bij noodzakelijke transporten zijn hygiëne maatregelen erg belangrijk. Per rit mag slechts 1 pluimveebedrijf worden bezocht, waarna de transportwagens opnieuw gereinigd en ontsmet moeten worden. Het verplaatsen van pluimveemest kent een aanzienlijk risico, en blijft daarom verboden. Daarnaast is het op dit moment niet wenselijk dat er nieuw pluimvee aangevoerd wordt naar de bedrijven. Een grotere hoeveelheid pluimvee kan leiden tot meer besmettingen van andere pluimveebedrijven. Het blijft daarom verboden om eendagskuikens naar pluimveebedrijven binnen Nederland te vervoeren.

Paardenhouderij

Er is een uitvoering maatregelenpakket  afgekondigd door staatssecretaris Dijksma. Voor de paardenhouderij betekent dit het volgende:
-Een “eigen verklaring” bij het vervoer van paarden is niet langer nodig.
-Buiten de 10 km gebieden is het vervoer van paarden (overige commercieel gehouden dieren) van een gemengd bedrijf met pluimvee toegestaan onder voorwaarden, nl. rechtstreeks naar een ander bedrijf. Let op: vervoer naar een ander bedrijf met commercieel pluimvee is verboden.
-Het vervoer en aanwenden van mest en strooisel van gevogelte is niet toegestaan. Het vervoer en aanwenden van mest van andere diersoorten (bijvoorbeeld paarden) door bedrijven met commercieel gehouden gevogelte is toegestaan, hierbij dient het hygiëne protocol gehanteerd te worden.

-Binnen de 10 km gebieden is het vervoer van paarden (overige commercieel gehouden dieren) van een gemengd bedrijf met pluimvee naar en ander bedrijf met pluimvee verboden. Vervoer van paarden vanaf een bedrijf met commercieel pluimvee rechtstreeks naar een bedrijf niet zijnde een commerciële vogelhouder is toegestaan.
-Het is verboden om huisdieren af- of aan te voeren van/op bedrijf met commercieel gehouden gevogelte waarbij een uitzondering geldt voor zover de dieren uitsluitend op een woonverblijf komen en niet in aanraking komen met gevogelte.
-De mest van andere commercieel gehouden dieren (bijvoorbeeld paarden) mag vervoerd worden waarbij het hygiëne protocol gehanteerd dient te worden.

Houd de website van de Rijksoverheid goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Sectorraad Paarden/Hoefslag

0 89

Vanmorgen is vastgesteld dat de vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater) de hoog pathogene variant blijkt te zijn. De hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden worden beschermende maatregelen getroffen voor mensen die in direct en intensief contact kunnen komen met besmet pluimvee. Ook wordt een tijdelijke standstill voor pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee in heel Nederland afgekondigd.

Vervoeren

Vanaf vanochtend half 12 is een standstill van maximaal 72 uur afgekondigd. Paarden in Nederland mogen vervoerd worden mits ze niet van een commercieel pluimveebedrijf afkomstig zijn, daarbij geldt wel het volgende:

–      Om tijdens vervoer onderscheid te kunnen maken tussen paarden afkomstig van/bestemd voor bedrijven met commercieel pluimvee en bedrijven zonder commercieel pluimvee moeten “eigenverklaringen” de paarden vergezellen. De “eigenverklaring” dient u zelf in te vullen.

–      Op gemengde bedrijven met pluimvee geldt het vervoersverbod ook voor de overige diersoorten en mest van overige dieren op het bedrijf. Het vervoersverbod geldt voor maximaal 72 uur.

Er is een zone ingesteld van 10 km rondom het bedrijf in Hekendorp, waarvoor extra maatregelen gelden. In deze zone geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel voor 30 dagen. In dit gebied liggen 16 andere pluimveebedrijven.

De maatregelen gelden in dit gebied ook voor gemengde bedrijven met pluimvee, voor andere dieren en mest van andere dieren. Voor alle bedrijven in deze zone geldt een bezoekersregeling en dienen zij extra hygiënemaatregelen te nemen.

Geen verklaring bij?

Bent u momenteel op pad met uw paard(en), heeft u voornoemde verklaring niet bij en wordt u aangehouden door de NVWA dan kunt u aangeven dat u niet eerder op de hoogte was van de maatregelen en dat u wellicht vertrokken bent voordat de standstill van kracht was. Geef daarbij aan indien van toepassing dat u thuis geen commercieel pluimveebedrijf heeft of niet daarmee in contact geweest bent.

Vervoer van paarden uit het beschermingsgebied en toezichtsgebied:

Vervoer is verboden en alleen mogelijk met een ontheffing bij levensbedreigende situaties. Deze ontheffing dient ingevuld te worden door uw dierenarts. De formulieren voor ontheffing en de “eigenverklaringen” zijn opgenomen in het beleidsdraaiboek Aviaire Influenza opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en te vinden in bijlage 9 op bladzijde 191 en verder.

De formulieren voor ontheffing en de “eigenverklaringen” zijn opgenomen in het beleidsdraaiboek Aviaire Influenza opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en te vinden in bijlage 9 op bladzijde 191 en verder.

http://www.nvpluimveehouders.nl/images/pdf/beleidsdraaiboek-aviaire-influenza-versie-2-0-september-2013.pdf

Voor het actuele nieuws over deze situatie, houd de website van de overheid in de gaten: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws

Sectorraad Paarden/Hoefslag

0 29

Experts van de 28 lidstaten hebben ingestemd met regels die de identificatie en opspoorbaarheid van de circa zeven miljoen paarden in de Europese Unie moeten verbeteren. Het systeem moet helpen om een herhaling van het grootschalig fraudeschandaal van vorig jaar te voorkomen.

Begin vorig jaar werd de Europese consument opgeschrikt door de ontdekking van paardenvlees in voedingsproducten die niet als dusdanig gelabeld waren. Bovendien troffen controleurs in een heel klein aantal stalen ook sporen van de pijnstiller fenylbutazon aan.

De nieuwe regels stellen nu dat alle veulens nog voor hun eerste verjaardag een paspoort met uniek identificatienummer moeten krijgen. Het paspoort zal ook medische informatie bevatten en wordt beter beschermd tegen vervalsingen. Alle paarden geboren na 1 juli 2009 krijgen bovendien een microchip.

In combinatie met de strengere identificatievereisten worden alle lidstaten ook verplicht om tegen juli 2016 een centraal register aan te leggen.

Hoefslag/De redactie.be

Endurance
Foto: Remco Veurink

De KNHS ontving deze week een brief van John McEwen, eerste vice-voorzitter van de FEI en verantwoordelijk voor de discipline Endurance. In deze brief werden de verscherpte regels toegelicht die vanaf 1 augustus 2014, en voorafgaand aan de Alltech FEI World Equestrian Games™ in Normandië, in werking zijn getreden. De KNHS heeft paardenwelzijn hoog in het vaandel staan en daarom diverse malen bij de FEI aangedrongen op verscherping van de reglementen.

De wijzigingen van de regels zijn in lijn met de aanbevelingen van de Endurance Strategic Planning Group (ESPG) en de feedback van een aantal nationale federaties en zijn een grote stap vooruit voor het welzijn van het paard en fair play. Hierbij een samenvatting van de belangrijkste maatregelen die in Normandië van toepassing zijn:

–       Vaste en losse videobewaking van de stallen met endurancepaarden (24/7), het cooling down gebied en de rustplaatsen op de wedstrijddag.

–       Vaste videobewaking bij de ingang van de veterinaire inspectie en het daarbij horend gebied inclusief alle 12 opdraaf paden.

–       Alle video-opnames zullen in HD kwaliteit, continu geregistreerd worden met de mogelijkheid om losse, HD-en kleurenfoto’s van de opnames te maken.

–       De Control Unit voor de videobewaking wordt permanent bemand en er zal radiocontact zijn tussen een FEI 4* Judge gepositioneerd in de Control Unit en de FEI Officials in het wedstrijdterrein.

–       Gegevens van ‘tamperproof’ GPS-units voor zowel de ruiter als het paard worden aan de FEI Officials voorzien van een overzicht van de route en afstanden die door een combinatie tijdens de wedstrijddag worden afgelegd.

–       Goedgekeurd FEI Vetgate Timing systeem dat paarden naar de veterinair  stuurt met behoud van strikte volgorde van aankomst tijd naar de veterinaire inspectie.  Bij vermeende belangenverstrengeling worden paarden automatisch verwijderd en onttrokken van Veterinaire Officials van eigen land.

–       Goedgekeurd Heart Rate System geprogrammeerd om te voldoen aan het nieuwe Heart Rate Protocol, zoals opgenomen in het reglement van 1 augustus 2014, moet voor gelijk getimede evaluatie van alle paarden zorgen.

–       Extra FEI Officials, boven op het minimum aantal dat vereist is volgens de regels.

–       De FEI zal meer paarden in alle disciplines testen in Normandië dan op vorige edities van de FEI World Equestrian Games™.

–       De FEI biedt ook een Pre-Arrival testfaciliteit aan voor alle paarden in de aanloop naar de Wereldruiterspelen in Normandië, zoals zij deed voor de Olympische Spelen van 2008 en 2012.

KNHS

0 26

In verband met de te verwachten warmte heeft de organisatie van de Centrale Keuring van regio Drenthe op dinsdag 23 juli in De Wolden de volgende voorzorgsmaatregelen genomen:

  • Deelnemers aan de Pavo Cup ontvangen na elke proef direct de uitslag;
  • Het programma is zodanig ingericht dat paarden niet lang op het terrein hoeven te wachten;
  • Voor paarden die moeten blijven voor de kampioenskeuring zijn tegen reservering boxen beschikbaar;
  • Watervoorziening met koud water is aanwezig om de paarden af te spoelen en daarnaast is er extra drinkwater beschikbaar;
  • Er is een tent opgezet waar de paarden in de schaduw kunnen wachten

Hoefslag/KWPN

HOEFSLAG ACADEMY

Volg ons!

101,874FansLike
0VolgersVolg
7,029VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer