Tags Posts tagged with "LRV"

LRV

Vanuit een snel evoluerend sportief en maatschappelijk landschap waren zowel de bestuursorganen van LRV als die van Paardensport Vlaanderen ervan overtuigd dat er gesprekken moesten worden gevoerd. Hieruit  kwam dat een fusie geen juiste keuze is en beide organisaties apart blijven bestaan.

Mogelijkheden onderzoeken

Het doel was in de eerste instantie om de samenwerking tussen Paardensport Vlaanderen en LRV te vergroten om dan in de mate van het mogelijke en binnen een zekere termijn te komen tot een geïntegreerde en tegelijkertijd complementaire werking met maximaal behoud van de eigenheid. Het was daarom de intentie van beider besturen om een proces in die zin te starten en de mogelijkheden van een toekomstige gezamenlijke werking en integratie te onderzoeken en uit te tekenen.

Basiswaarden

Tussen juni 2019 en juli 2020 is een grondig traject doorlopen onder externe begeleiding om dit integratieproces vorm te geven. Deze oefening is in de eerste fase gevoerd op niveau van voorzitters, bestuur en directie, steeds in een bijzonder constructieve en open sfeer. De historische binding en eigenheid enerzijds, het streven naar onafhankelijkheid anderzijds bleken belangrijke basiswaarden te zijn.

Geen fusie

Niettegenstaande dit op zich geen obstakel hoeft te zijn, bleek bij het onderzoek naar een gemeenschappelijk beheers- en businessmodel dat een fusie geen juiste keuze is. Beide organisaties zullen dus op zich blijven bestaan. Zowel Paardensport Vlaanderen als LRV onderstrepen dat de constructieve geest van dit traject bijdraagt aan de samenwerking.

Bron: Persbericht

Foto: Remco Veurink

0 77
pony dressuur sportpony

Volgend weekend vinden de Nationale LRV-Indoorkampioenschappen – Springen,  plaats in de Ruiterschool te Oud-Heverlee. Op zaterdag 10 maart springen de beste pony-combinaties hun kampioenschap. Op zondag 11 maart is het de beurt aan de beste ruiters/amazones van de reeksen Licht, Midden en Zwaar om voor het LRV-erelint te strijden.

Nieuwe website

De LRV heeft dit kampioenschap aangegrepen om haar nieuwe website te lanceren.  Voor wie het kampioenschap alle dagen wil volgen, is deze website een uitkomst.  ‘De dagen rondom de Nationale LRV-kampioenschappen vormen dus het ideale momentum om de splinternieuwe LRV-website (www.lrv.be) te lanceren’, zegt LRV-directeur Inge Vandael. ‘Communiceren is 90% luisteren en 10% spreken, maar in deze website gaan we voor 100% informeren van zowel LRV-leden als niet-LRV-leden. Deze website is het centrale kanaal, waar alle informatie gecentraliseerd en gepubliceerd wordt, zodat iedereen op elk moment eenvoudig  kan terugvinden wat hij of zij zoekt. Aan deze website zijn maanden werk vooraf gegaan. Niet alleen door ons LRV-communicatie-team, ook door een heuse nationale werkgroep ‘communicatie’ met een twintigtal personen.’  De LRV-website die je vandaag kan ontdekken is nog maar de eerste fase, het tipje van de sluier. In een tweede fase krijgen ook individuele leden toegang tot bepaalde aspecten van de LRV-sportdatabank. Raadplegen van resultaten van paarden, je persoonlijke gegevens aanpassen, je persoonlijke puntenstanden raadplegen, je wedstrijdkaarten bestellen,… mogelijkheden genoeg. Ontwikkelingen die nog even tijd vragen om te rijpen. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd … veel ontdekkingsplezier.

Meer informatie op www.lrv.be

Bron: Persbericht / Hippos.be
Foto: Remco Veurink

 

eventing amazone skeleton

De Landelijke Rijverenigingen vzw (LRV) in België maakten vanmiddag melding van het overlijden van de 31-jarige amazone Jelle Mentens uit Lummen. De ervaren amazone kwam tijdens een eventing wedstrijd ten val.

Jelle is een ervaren amazone, die al sinds haar zevende jaar met pony’s en paarden rijdt en ook al vele jaren deelneemt aan eventingwedstrijden. Ze werd daarbij heel intensief begeleid door haar vader, die eveneens een ervaren eventingruiter is.

De amazone kwam na een weigering van haar tienjarige merrie Ganthe in de cross-country van de Beginnelingenreeks bijzonder ongelukkig ten val bij een eenvoudig oplopende hindernis. Volgens de organisatie van de wedstrijd maakte de amazone een zogenaamde rotatieval, waarbij het paard bovenop haar terechtkwam. Daarbij zijn verschillende interne letsels ontstaan. De hulpdiensten inclusief twee spoedartsen en de MUG waren onmiddellijk ter plaatse, hebben meer dan anderhalf uur gereanimeerd, maar helaas kon hulp niet meer baten.

In overleg met de organiserende LRV-vereniging, LRV Vechmaal, de hoofdjury en het nationaal LRV-bestuur, werd uit respect voor familie en vrienden van Jelle besloten om de wedstrijd af te gelasten.

Bron: LRV

Foto: Remco Veurink

Hoefslag abonnementen

0 87
blom Cup

VLP heeft een teleurstelling te verwerken gekregen. De algemene vergadering van de Belgische Landelijke Rijverenigingen LRV heeft op 15 juni 2016 besloten om hun vereniging niet te ontbinden. Deze beslissing lijdt er toe dat er ook niet over gegaan zal worden tot een fusie met de Vlaamse Liga Paardensport (VLP).

De VLP heeft in een persbericht verklaard dit een gemiste kans te vinden. Zij is van mening dat een fusie tussen VLP en LRV de positie van de paardensport in al zijn facetten had kunnen verstevigen. ‘Deze schaalvergroting, die altijd unieke opportuniteiten met zich meebrengt, zou een logische positieve impact hebben naar alle leden.’

Erkenning

Het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector die in gaat vanaf 1 januari 2017 was de trigger om de gesprekken op te starten. Het decreet schrijft namelijk voor dat enkel nog één sportfederatie per sporttak erkend én gesubsidieerd zal worden naast de omnisportfederaties. Aangezien VLP een aanbod heeft van basis tot en met topsport en de internationale link heeft met FEI zal enkel VLP erkend en gesubsidieerd worden als paardensportfederatie (als unisportfederatie). LRV kan dan enkel nog erkend worden. Volgens de VLP hét moment om de handen in elkaar te slaan. 

Gemiste kans

Mark Wentein, VLP-voorzitter reageert als volgt: ‘Een gemiste kans voor de paardensport in Vlaanderen. Het ware goed geweest dat beide federaties in één zouden opgegaan zijn. Dan zou iedere sportbeoefenaar (recreatief en competitief) binnen één federatie, zijn favoriete hobby, naar gelang zijn interesse, in alle geledingen met respect voor ieders eigenheid, in alle Vlaamse provincies hebben kunnen uitoefenen.’

VLP zal haar nu binnen haar eigen geledingen beraden over deze beslissing. Dit zal een basis vormen voor het opstellen van het beleidsplan met het oog op de volgende Olympiade. Reken maar op een ambitieus plan.

Bron: Persbericht VLP / Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 69

Op 23 december 2015 heeft de Vlaamse Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters via het persbericht “Vlaamse regering: Minder structuren en meer sport” bekend gemaakt dat het nieuwe ‘federatiedecreet’ goedgekeurd werd. Deze nieuwe regeling zorgt voor de erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties en zal op 1 januari 2017 in werking treden.

Één Vlaamse federatie

Minister Muyters keek bij de opstelling naar de omringende landen, waar er 1 (unisport-)federatie per sporttak aanvaard wordt. Vandaag zijn er in Vlaanderen echter 65 gesubsidieerde federaties voor 38 gesubsidieerde sporttakken. De rationalisatie van het federatielandschap en een efficiëntere inzet van de financiële middelen drongen zich volgens Muyters op. In de toekomst zal er dus per sporttak slechts één Vlaamse unisportfederatie gesubsidieerd worden. In het kader van de paardensport zal de Vlaamse Liga Paardensport vzw (VLP) deze subsidies ontvangen en een totaalaanbod van A tot Z aanbieden: van breedtesport tot topsport, voor alle leeftijds- en doelgroepen.

Voor de recreatieve sportfederatie die vandaag gesubsidieerd wordt voor de Landelijke Rijverenigingen vzw (LRV), zijn er drie opties:
– LRV kan samen gaan bij de unisportfederatie VLP. Deze optie wordt gestimuleerd door de Vlaamse regering, welke een financieel incentive voorziet bij een dergelijke fusie.
– LRV kan samen gaan met andere sportfederaties en een multisportfederatie vormen met minstens 10.000 leden en vijf sporttakken met minstens 1.000 – leden per sporttak, waarbij er recreatieve sportbeoefening georganiseerd wordt.
LRV kan afzonderlijk blijven werken zonder Vlaamse subsidies.

Het nieuwe voorstel heeft er toe geleid dat de besturen van zowel LRV als VLP elk afzonderlijk alle opties geanalyseerd hebben. Beide sportfederaties hebben zich akkoord verklaard om de gesprekken op te starten, waarbij zal nagegaan worden of er tot een vergelijk kan gekomen worden. Het agentschap Sport Vlaanderen zal gezien haar ervaring met fusies deze gesprekken begeleiden. Het spreekt voor zich dat de besturen van beide federaties er bewust van zijn dat de impact van een dergelijke ‘fusie van beide organisaties’ een niet onbelangrijke impact zal hebben op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. Het aangaan van deze gesprekken zal ongetwijfeld bij onze leden en clubs vragen of bezorgdheden oproepen naar de toekomst toe. Geen van beide sportfederaties kunnen op dit moment echter een sluitend antwoord geven op de vragen of de bezorgdheden, maar wensen wel transparant te communiceren.

Wederzijds respect

Beide besturen wensen te benadrukken dat deze gesprekken met wederzijds respect voor elkaars eigenheid zullen plaatsvinden en dat er in geen geval wordt gesproken over een ‘opslorping’ van één van beide federaties. Het nieuwe federatiedecreet is de aanleiding tot de opstart van de gesprekken, maar de maatschappelijke evoluties spelen evenzeer een belangrijke rol. De besturen achten het moment dus rijp om het gehele paardensportlandschap in vraag te stellen en na te gaan of zij deze efficiënter en meer toekomstgericht kunnen organiseren door middel van een herstructurering.

Bron: Persbericht LRV en VLP

Foto: Remco Veurink

0 642

Wie deze ochtend al vroeg aanwezig was op Jumping Mechelen zag niet alleen sport, maar ook een romantisch moment. Tijdens de LRV 1.20m rubriek wist Nicky Scheirs even niet wat haar overkwam. Haar vriend Sven de Winter kwam samen met nog enkele vrienden en familie in de baan. Hij nam het woord en meteen was duidelijk welke boodschap hij wou brengen. Of eerder, welke vraag hij wou stellen.

‘Liefste Nicky, ik wil heel mijn leven met jou doorbrengen. Wil jij mijn vrouw worden?’ Nicky moest niet lang nadenken over haar antwoord, waarop zij meteen ‘JA, ik wil!’ antwoordde. Vervolgens klonk luidkeels gejuich en applaus door de hal.

Klik hier voor foto’s.

Bron: Equnews/Hoefslag

Foto; Remco Veurink

Volg ons!

103,172FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer