Ook worden de knelpunten bij de behoefte aan opvanghuizen voor paarden en pony’s geïnventariseerd en het geld dat daar eventueel voor nodig is. Het Limburgs Parlement nam daarover een motie aan van het CDA en de Partij voor de Dieren. Volgens de PvdD-fractievoorzitter worden paarden en pony’s te vaak in een opwelling gekocht en staan zij na een echtscheiding of ontslag te verpieteren in een achteraf weitje.

‘Een paard is geen koelkast’

‘Ook worden er paarden geveild alsof het koelkasten zijn na een faillissement van een fokker of (zorg-)manege.’, aldus de PvdD-fractievoorzitter. CDA-statenlid Rudy Tegels zei dat er mensen zijn die zonder verstand en kennis van zaken een paard of pony aanschaffen. En daar moeten we wat aan doen, betoogde hij. CDA-gedeputeerde Ger Koopmans wees erop dat paardensport één van de speerpunten is van het sportbeleid van de provincie. ‘Wij zijn een groot voorstander van de paardensport. Maar dat moet wel verstandig en goed gebeuren.’, zei hij. Hij sprak zich wel uit tegen door de provincie betaalde paardenopvang in heel Limburg. Dat was overbodig, aangezien dat voorstel niet in de motie stond.

Foto: Shutterstock.com

Bron: 1Limburg/ Hoefslag