Tags Posts tagged with "ledenraad"

ledenraad

0 100
fries paard

Tijdens de ledenvergadering van gisteravond hebben het Bestuur en Ledenraad van het KFPS hun volle vertrouwen gegeven aan de nieuwe Hengstenkeuringscommissie.

De ledenraadsvergadering sprak grote waardering uit voor de tomeloze inzet van de voormalige Hengstenkeuringscommissie (HKC). De nieuwe HKC zal vanaf de eerste bezichtiging begin december bestaan uit Piet Bergsma, Corry Terpstra. Daar zal binnenkort een commissielid die met name sport expertise zal inbrengen bij aansluiten. Bergsma liep het afgelopen jaar al mee om de vertrekkende Jaap Boersma te vervangen.

Einde van de discussie

Daarmee is een einde gekomen aan de discussie rondom de HKC die de verschillende geledingen driekwart jaar in hun greep hebben gehouden. Met deze last van de schouders was het vervolg van de ledenraadsvergadering constructief. Naast de nieuwe leden van de HKC is de benoeming van de drie tijdelijke bestuursleden die uit de Ledenraad in het bestuur zitting hebben genomen bekrachtigd. Penningmeester Peter Bazuijnen gaf het stokje door aan Miel Janssen die daardoor een goedgekeurde begroting en een financieel zeer gezonde vereniging onder zijn hoede krijgt. De vertrouwenscommissie zal zich de komende periode bezig gaan houden met het zoeken van zowel kandidaten voor voorzitter als bestuursleden.

Bron: Phryso

Foto: Remco Veurink

dressuur, dressage
foto: Remco Veurink

Het NWPCS (Welsh Pony en Cob stamboek) heeft drie ledenraadsleden en één jurylid een sanctie opgelegd wegens een integriteitskwestie.

Unanieme beslissing

Eén ledenraadslid kreeg een officiële waarschuwing, de twee anderen en het jurylid mogen vier jaar lang geen functie uitoefenen binnen het stamboek.

De Ledenraad kwam unaniem tot deze beslissing.

 

Bron: NWPCS

Foto: Remco Veurink

0 356
Endurance
Foto: Remco Veurink

Tijdens de Ledenraadsvergadering van 12 november a.s. zullen zes nieuwe Ledenraadsleden officieel welkom worden geheten. De uitbreiding van de Ledenraad is een direct gevolg van de statutenwijziging die in mei 2020 is doorgevoerd. De vergadering van 12 november a.s. vindt online plaats.

Onderstaande personen komen als nieuwe vertegenwoordigers in de KNHS Ledenraad.

Roy van den Hoogen

Roy van den Hoogen is voorzitter van het springforum en van uit die functie toegetreden tot de Ledenraad. Roy is als ruiter en jurylid actief in de sport en heeft thuis meerdere paarden. “Van 5 maanden tot 24 jaar oud”, zoals hij vertelt. In het dagelijks leven is Van den Hoogen marketingmanager van een IT bedrijf. “Je ziet dat veel vraagstukken die voorbijkomen in de Ledenraad sportgerelateerd zijn. Het is daarom belangrijk dat de sportdisciplines ook op deze manier in de Ledenraad vertegenwoordigd zijn. De aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de disciplines brengt de sport denk ik dichter bij het bestuur en de directie.

Pauline Oudijk

Pauline Oudijk vertegenwoordigt het eventingforum in de KNHS Ledenraad. Pauline is al ruim 25 jaar actief in de paardensport. Bestuurlijk vervulde zij eerder de rol van secretaris van Kring Utrecht West. Buiten de paardensport is Paulien Oudijk projectleider ruimtelijke ontwikkeling / planoloog. “Ik ben al lang actief in de paardensport, in het begin vooral in de dressuur en het springen. Sinds 2013 ben ik ook gestart in de eventingsport. Voor mij de mooiste tak van de paardensport, dat komt denk ik vooral door de veelzijdigheid en de sportiviteit op de wedstrijden zelf. Ik maak me graag sterk voor de gehele paardensport en de eventing in het bijzonder in de KNHS Ledenraad.”

Joyce Lebon

Joyce Lebon is de sportmanager van het CHIO Rotterdam en zit vanuit die functie in de IHEC, het platform van alle internationaal concours gevende organisaties in Nederland. Joyce vertegenwoordigd in de KNHS Ledenraad het platform van de wedstrijdorganisaties. “Ik vind het belangrijk dat wij als organisatoren van internationale wedstrijden een stem hebben gekregen in de Ledenraad. Daarnaast vind ik het ook interessant om als internationaal georiënteerde organisatie te weten wat er in de breedtesport leeft.”

Janine van Twist

Vanuit haar functie als voorzitter van het Dressuurforum is Janine van Twist toegetreden tot de KNHS Ledenraad. Janine is op vele fronten actief binnen de paardensport. Ze is fervent wedstrijdruiter, Grand-Prix jurylid, jurylid springen t/m ZZ en betrokken bij diverse bestuurlijke functies. In het dagelijks leven werkt Janine als hoofd Projectverwerving bij een middelgroot aannemersbedrijf. “In de KNHS Ledenraad worden met regelmaat sporttechnische vraagstukken behandeld waar een disciplinespecialist meer inzicht in kan geven. Het is goed dat alle facetten van de paardensport in de KNHS Ledenraad nu samenkomen en we samen discipline overstijgend onderwerpen kunnen behandelen. Dat komt de communicatie en de snelheid van beslissen alleen maar ten goede.”

Geert van Wijlick

Ook de recreatiesport heeft een nieuwe vertegenwoordiger in de KNHS Ledenraad. Deze positie wordt ingevuld door Geert van Wijlick. Als voorzitter van de Regio Limburg is Geert al een bekend gezicht in de Ledenraad. In het voorjaar van 2021 treed hij af als voorzitter van Limburg en richt hij zich volledig op de recreatiesport. “In feite is iedereen die rijdt of ment met zijn paard in meer of mindere mate een recreant. De recreatiesport vertegenwoordigt een zeer grote groep ruiters die gefaciliteerd moet worden in hun manier van sporten en daar zet ik me in de KNHS Ledenraad graag voor in.”

Tim Moesman

De Hippische ondernemers worden in de KNHS Ledenraad vertegenwoordigd door Tim Moesman. Als instructeur, sporter, bestuurslid van de regio Zuid-Holland en eigenaar van FNRS Manegebedrijf Hippisch Centrum Nootdorp is Tim betrokken bij alle facetten van de paardensport. Moesman licht toe: “Voor een goede samenwerking tussen de KNHS en FNRS is het belangrijk dat we elkaar begrijpen en de belangen van verschillende partijen bij elkaar kunnen brengen. In de KNHS Ledenraad wil ik graag optreden als spreekbuis namens alle hippische ondernemers in Nederland. Mijn missie is om bij te dragen aan een sterke sportbond waarbij de paardensporters -op zowel recreatief als wedstrijdniveau-, sportaanbieders, trainers en coaches centraal staan.”

Evi Jeucken

Het Platform Jeugd/Young Leaders wordt in de KNHS Ledenraad vertegenwoordigd door Evi Jeucken. Evi volgt momenteel de studie International Food & Agribusiness aan de HAS Hogeschool. Ze is op jonge leeftijd begonnen op de manege en is nu fanatiek recreatieruiter met ambities voor de endurance. “Het is belangrijk dat de paardensport voor de jeugd leuk en aantrekkelijk blijft. Zo zorgen we ervoor dat ook in de toekomst ruiters van alle leeftijden op recreatief en topsportniveau blijven paardensporten. Het is daarom goed dat de jeugd wordt vertegenwoordigd in de KNHS Ledenraad. Ik kijk verder dan een bepaalde regio of discipline, maar richt me puur op wat we voor de jeugd kunnen betekenen.”

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

Verandering
Unrecognizable businessman making a speech in front of audience at conference hall.

Bijna alle organisaties die we in hippisch Nederland kennen hebben een verenigingsstructuur. Dat werkt (met haken en ogen) best wel redelijk.  Maar is dat goed genoeg, of is het tijd voor verandering?

 

Draagvlak creëren

De leden van een vereniging voelen zich betrokken bij de club waar ze contributie aan betalen en willen zich daar als vrijwilliger ook heel vaak voor inzetten. De leden hebben inspraak en afgevaardigden van de leden praten mee over het te voeren beleid en denken mee over de toekomstige koers. Ledenraden en fokkerijraden zijn de plaatsen waar deze discussies plaatsvinden. Nadeel daarvan is dat als beslissingen genomen moeten worden langdurige discussies gevoerd moeten worden om draagvlak te creëren.

Discussie vertroebeld

Stel dat de KNHS een bedrijf zou zijn geweest, dan zou het management van dat bedrijf het starten van het Nationaal Hippisch Centrum als een renderende onderneming hebben gezien. Zou de BV KWPN het starten van het KWPN-Centrum als een winstgevende onderneming hebben gezien. En zou binnen de BV KFPS de goedkeuring van de aan cornage lijdende Boet 516 gemakkelijk geaccepteerd zijn als deze beslissing was genomen door professionele genetische experts. Nu wordt deze discussie vertroebeld door emoties binnen de fokkerij en ledenraad, die soms meer met hun onderbuik lijken te reageren dan dat de reacties gebaseerd zijn op feiten. En hoe gemakkelijk zou het inteeltpercentage binnen de tuigpaardfokkerij terug kunnen worden gedrongen als genetische experts zouden zeggen: “Zo gaan we het doen en niet anders”.

Onstuimige groei

Binnen de wereld van stamboeken zien we een onstuimige groei van Studbook Zangersheide. De oorzaak daarvan is mede de Europa-brede aanpak, ondersteund door een uitgekiende commerciële visie, waarin een paar zaken centraal staan:
= Het uitsluitend en alleen selecteren op die eigenschappen die voor een springpaard van belang zijn.
= Het organiseren van veilingen waar de fokkers hun producten kunnen aanbieden en het organiseren van wedstrijden waar de uitgangspunten van het beleid samenkomen. Studbook Zangersheide lijkt misschien wel een vereniging, maar is dat niet. Het is een commerciële organisatie, die de commerciële belangen van de mensen die bij hen paarden registreren met stip op de eerste plaats zetten. Een wijziging van beleid wordt bij Studbook Zangersheide in een split second genomen en hoeft geen jarenlang traject te doorlopen binnen een verenigingsstructuur.

Grootmacht

Nederland mag zich er graag op voorstaan een gidsland te zijn. Ik kan mij de tijd nog herinneren dat er naast de vele boeren die voor hun koeien een stier in de weide hadden lopen er ook verspreid over Nederland tientallen K.I.-verenigingen werkzaam waren. De ontwikkelingen in de veehouderij werden gestuurd door rationele ontwikkelingen, waardoor schaalvergroting noodzakelijk werd, met als resultaat nu een grootmacht als CR Delta, die ver over de landsgrenzen actief is. Met als resultaat dat Nederland nu mondiaal gezien top presterende koeien en sperma levert dat over de gehele wereld wordt geëxporteerd.

Rol FEI

Door de WBFSH wordt alle informatie over paarden gedeeld met de FEI. Het zou mij dan ook niet verbazen als de FEI over niet al te lange tijd zelf ook begint via de Nationale federaties om paarden te gaan registreren. Ze hebben nu al van heel veel paarden in hun database de pedigree in drie generaties. Dus het veulen eenmaal registeren bij de FEI en je hebt ook het FEI paspoort, wat voor de fokker een besparing op kan leveren en later voor de ruiter of menner. Daarmee worden stamboeken in één klap overbodige instellingen en nemen de nationale bonden voor identiteitscontrole middels afname van DNA die taak over.

Klein denken

De hippische wereld in Nederland moet professionaliseren en ophouden klein te denken. Ik zou er dan ook voor willen pleiten dat alle stamboeken in Nederland samen met de KNHS een bedrijf gaan starten dat begint om de uitgifte van het paardenpaspoort centraal te regelen. De ledenadministratie zou vanuit één punt moeten worden gevoerd. De fokker moet op wetenschappelijke basis geïnformeerd worden welke partnerkeuze hij bij zijn specifieke merrie moet maken. De sporter moet een pakket aangeboden krijgen dat bij het ambitie niveau van de combinatie past.

Maatwerk

Kortom, er moet één loket komen voor de gehele Nederlandse paardenfokkerij en sportwereld. Waarbij het uitgangspunt steeds weer is: maatwerk. Niet alleen gericht op de mens of op het paard, maar op de combinatie. Doel daarbij dient te zijn dat de uitkomst een beter paard is, of een betere ruiter dan wel een betere combinatie. Daarvoor moeten vrijwillige bestuurders plaatsmaken voor professionele managers, wiens eerste taak het is om tegen zo laag mogelijke kosten zo breed mogelijk dienstverlenend en resultaat gericht werkzaam te zijn. Zo’n organisatie kan de concurrentie aan en kan op draagvlak rekenen van hen die van deze organisatie diensten afnemen.

Nieuwe kansen

Het Covid-19 virus gaat er voor zorgen dat niets meer zal worden als het ooit is geweest. Dat zal angstige bestuurders de stuipen op het lijf jagen. Moedige bestuurders zien echter nieuwe kansen en mogelijkheden. Ik hoop dat er moedige bestuurder op gaan staan om de BV Nederland Paardenland tussen nu en twee jaar klaar te stomen voor een professioneel geleide toekomst.

Verandering

De V.O.C. was de eerste Nederlandse multinational. Haar structuur zou binnen de multinationals van nu niet meer werken. Het is daarom nu tijd voor verandering!

Tekst: Jacob Melissen

Foto: Istockphoto.com

0 216
knhs

De KNHS breidt het aantal leden in de Ledenraad uit naar 24. Naast een vertegenwoordiging van alle KNHS-regio’s komt er ook vertegenwoordiging van elke bij de KNHS aangesloten discipline in de Ledenraad.

Volgens de ruitersportbond krijgen leden hierdoor een duidelijkere stem in de beleidsvoering van de KNHS, en daarmee over de paardensport in Nederland.

Herziening statuten

De uitbreiding van de raad maakt deel uit van de herziening van de oude KNHS-statuten. Die zijn nog gebaseerd op de fusie die in 2002 leidde tot de oprichting van de KNHS.

In de Ledenraad worden recreatie, organisatoren en manegehouders toegevoegd en krijgt de jeugd een stem. Het aantal leden komt hiermee op 24. Een overzicht van de nieuwe stemverdeling vind je op de website van de KNHS.

Daarnaast is in de nieuwe statuten het paard als Happy Athlete toegevoegd en zijn er regels rondom matchfixing en doping opgesteld. Het verbod om op zondag wedstrijden te organiseren is er uit gehaald. Met de vertegenwoordiging van recreatie in de Ledenraad is ook de doelstelling voor recreatie verruimd.

Bron: KNHS

Foto: archief Remco Veurink

0 130
knhs coronavirus

Eerder deze week vond de 72e vergadering van de KNHS-ledenraad plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Op de agenda stonden de vaststelling van de zetelverdeling van de ledenraad voor 2019, de herbenoeming van KNHS-bestuurslid Hidde Frankena en de presentatie van algemeen directeur Theo Fledderus over de voortgang van het transitieproject ‘Van hand veranderen.’

Van hand veranderen

In de presentatie over ‘Van hand veranderen’ laat Theo Fledderus aan de ledenraad zien waar de werkorganisatie op dit moment staat om richting 2020 de vorig jaar vastgestelde doelstellingen uit het transitietraject te behalen. In de wedstrijdsport zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen gestart. Zo vindt er begin april een eerste pilot plaats van jeugdrubrieken in de dressuur, waarbij jongeren alleen tegen leeftijdsgenoten strijden. Het nieuwe KNHS concoursprogramma voor wedstrijdorganisatoren bevindt zich in de testfase en eind 2019 wordt gestart met het opstarten van een programma voor meer positieve en educatieve feedback in de jurering van de dressuursport. De topsportprogramma’s zijn dit jaar gericht op het behalen van medailles op het EK dressuur, springen en paradressuur dat van 19 t/m 25 augustus plaats vindt in Rotterdam en op de overige 23 FEI kampioenschappen waar Nederland aan deelneemt.

De ingezette vernieuwing van de KNHS-instructeursopleiding lijkt nu al een succes met 110 cursisten voor de opleiding aspirant instructeur en 130 cursisten voor het verkorte traject. Daarnaast is er gestart met het organiseren van hippische leergangen op het Nationaal Hippisch Centrum.

Met het nieuwe initiatief ‘geef de jeugd een stem’ is de KNHS gestart met het werven en opleiden van jongeren van 16 t/m 25 jaar met als doel grotere inspraak voor jongeren in de ontwikkeling van de paardensport op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

Buitenrijden

Voor de liefhebbers van buitenrijden heeft de KNHS een nieuwe website gelanceerd in bètaversie: www.buitenrijden.nl. Hier kunnen ruiters alle officiële ruiterpaden van Staatsbosbeheer vinden en diverse regionale routes. Ook vind je hier FNRS-maneges waar je buitenritten kunt boeken en diverse paardrijvakanties in binnen en buitenland. Met het initiatief ‘Adopteer je route’ roept de KNHS in samenwerking met Staatsbosbeheer en lokale verenigingen en maneges ruiters op om samen zorg te dragen voor het onderhoud van ruiterpaden.

Theo Fledderus sluit de presentatie af met de boodschap dat de KNHS 2018 financieel afsluit met een positief resultaat. Dit wordt in de volgende ledenraadsvergadering in juni uitgebreid toegelicht en besproken.

Zetelverdeling

Na de presentatie van de algemeen directeur geeft financieel directeur Theo van der Meulen een toelichting op de vast te stellen zetelverdeling van de ledenraad voor 2019. Deze vaststelling vindt elk jaar plaats in de eerste ledenraadsvergadering van het jaar en komt tot stand op basis van de vastgestelde procedure in de statuten en het algemeen reglement van de KNHS. De zetelverdeling wordt als volgt vastgesteld: Regio Groningen 1 zetel, Regio Friesland 1 zetel, Regio Drenthe 1 zetel, Regio Overijssel 2 zetels, Regio Gelderland 5 zetels, Regio Utrecht 3 zetels, Regio Noord-Holland 4 zetels, Regio Zuid-Holland 6 zetels, Regio Zeeland 1 zetel, Regio Noord-Brabant 4 zetels, Regio Limburg 2 zetels, mendistricten 3 zetels, aangespannen sport 1 zetel, nationale vereniging endurance 1 zetel, nationale vereniging reining 1 zetel, nationale vereniging voltige 1 zetel en de bondsatletencommissie 1 zetel.

Herbenoeming penningmeester

Hidde Frankena werd unaniem herbenoemd als penningmeester van het KNHS-bestuur. Hiermee gaat Frankena zijn derde termijn in als bestuurslid. Voorzitter Cees Roozemond prees de inzet, professionaliteit en collegialiteit van Frankena die vervolgens gekscherend antwoordde dat het positieve resultaat van 2018 ongetwijfeld heeft bijgedragen aan de unanieme instemming met zijn herbenoeming. Tevens sprak hij zijn dank uit voor het in hem gestelde vertrouwen en kijkt hij er naar uit om zijn laatste termijn als penningmeester voor de KNHS te mogen vervullen.

0 1349
knhs ermelo
KNHS

De KNHS gaat per direct op zoek naar een ervaren ad interim algemeen directeur. De voorkeur gaat naar een onafhankelijk persoon buiten de paardensport, die ‘de organisatie vervolgens duurzaam en constructief verder de toekomst in kan leiden’.

Dat is besloten tijdens een overleg waarbij een delegatie van de KNHS-ledenraad, Geert van Wijlick (regiovoorzitter Limburg) en Herman Ubbink (regiovoorzitter Gelderland) en een delegatie van het KNHS-bestuur, Theo Ploegmakers (voorzitter) en Max Bentum (vicevoorzitter) aanwezig waren. Zijw aren samengekomen naar aanleiding van het vertrek van algemeen directeur Rens Plandsoen, die op non-actief is gesteld.

Belangrijke transitie

Volgens de KNHS staat de organisatie aan het begin van een belangrijke transitie. ‘De paardensport moderniseert, behoeften van sporters en sportaanbieders veranderen. Dit betekent dat de KNHS de invulling van haar taken hierop gaat aanpassen.’

De ad interim directeur moet de trajecten die het afgelopen jaar zijn ingezet beoordelen op noodzaak en haalbaarheid. ‘Tevens moet er rust komen in de werkorganisatie,’ vindt Herman Ubbink.

Samenwerking ledenraad en bestuur

Om de samenwerking tussen ledenraad en bestuur te verbeteren is er besloten twee intermediairs aan te stellen. Deze intermediairs zullen samen met de ledenraad en het bestuur op zoek gaan naar de invulling van bestuursfuncties die vacant zijn of vrijkomen in 2018. Zowel de voorzitter als de vicevoorzitter zijn aftredend.

De bestuursfunctie recreatiesport wordt op dit moment niet ingevuld. Er worden in gezamenlijkheid profielen opgesteld, gericht op de transitie van de KNHS. Aan de hand van deze profielen zullen nieuwe bestuursleden geworven gaan worden.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 57)

0 7919
knhs
KNHS

Het rommelt bij de KNHS. Algemeen directeur Rens Plandsoen (pas een jaar in dienst) werd op non-actief gesteld, waarna bestuurslid Paulien Chardon haar vertrek aankondigde. Naar aanleiding hiervan startte een aantal KNHS-leden een petitie voor een nieuw bestuur en uitte ook KNHS-lid en advocate Gina Zoer, onder meer via Facebook, haar ongenoegen over de organisatie.

KNHS Ledenraad

Als reactie op de uitlatingen van Zoer klopten diverse KNHS-leden bij haar aan voor (gratis) advies. Nu geeft Zoer aan dat zij haar vertrouwen in de Ledenraad ‘nog niet in twijfel wil trekken’. Zij vat haar opinie samen in onderstaande tekst, waarvan wij hebben afgesproken dat wij die alleen gebruiken mits we hem integraal publiceren.

Geen respect

Zoer stelt onder meer dat de KNHS te ver van haar kerntaak, de leden faciliteren en ondersteunen in hun sport of hobby met paarden en pony’s, is afgedreven. Verder stelt ze dat het bestuur van de KNHS geen respect heeft voor de Ledenraad in hen totaal niet informeert. ‘Terwijl dat het hoogste orgaan is waar zij verantwoording aan verschuldigd zijn.’

Wedstrijden wel zonder KNHS

Zoer vindt dat het tijd wordt dat de Ledenraad daadkracht toont. ‘Gebeurt dit niet, dan is het faillissement binnen afzienbare tijd voorzien schat ik in, want wilde wedstrijden zijn vanwege de uitspraak van de Europese Commissie inzake Tuitert/ISU ook niet meer tegen te houden lijkt me.’

De verklaring van Zoer:

verklaring Gina Zoer inzake KNHS (1)

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 57)

0 48

Gisteren, op 4 juni, vond in Ermelo de tweede Ledenraadsvergadering van dit jaar plaats. De vergadering werd geopend door voorzitter Theo Ploegmakers. Belangrijkste thema’s waren de vernieuwde contributiestructuur, de jaarrekening van 2014 en de wijze waarop de KNHS kritisch wil gaan kijken naar alle regels in de sport.

Algemeen Directeur John Bierling gaf een toelichting op de voortgangsrapportage, waarin onder andere werd stilgestaan bij de cijfermatige ontwikkelingen. Er is sprake van een stabilisatie in het aantal verenigingsleden en een toename in het aantal ruiterpaspoorthouders in de periode april 2013 tot en met april 2015. De regio’s Utrecht, Drenthe en Friesland zijn succesvol in het werven van nieuwe leden. In totaal heeft de KNHS ruim 200.000 lidmaatschappen. Het totale aantal nationale starts is in 2014 met ruim 10.000 toegenomen en internationaal met 18.000 starts.

Jaarrekening

De financiële rapportage van 2014 werd toegelicht. Veel doelstellingen, zoals de paardensporter centraal, blijven actueel. Behaalde doelstellingen zijn het blijven van een financieel gezonde organisatie. De financiële situatie binnen NOC*NSF, als gevolg van achterblijvende Lotto-opbrengsten, is  een punt van zorg. De implementatie van het ‘Dichterbij de Paardensporter’, het ontwikkelen van de nieuwe contributiestructuur, de samenwerking met de FNRS, het doorontwikkelen van de mediamix, de exploitatie van het centrum en het flexibeler inrichten van de werkorganisatie staan ook in 2015 op de agenda.

Selecties WK Jonge Paarden

De KNHS heeft de uitvoeringsbesluiten herzien voor de selectie voor de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuur- en springpaarden 2015. De regie van het selectietraject komt volledig in handen van de KNHS, met inzet van KNHS-officials. De paarden worden alleen geselecteerd en uitgezonden door de KNHS als de paarden geregistreerd zijn bij een in Nederland door de overheid erkend en gevestigd stamboek dat is aangesloten bij de WBFSH.

Samenwerking met FNRS

Onlangs is de nieuwe samenwerking tussen de KNHS en FNRS een feit geworden. Inmiddels maken de medewerkers van beide organisaties nader kennis met elkaar. De ontwikkeling van een vernieuwende doorlopende leer- en productenlijn is in volle gang. De introductie van  het nieuwe ruiter- en menbewijs heeft plaatsgevonden en de recente informatiebijeenkomst hadden een ruime opkomst met ieder zo’n 120 deelnemers.

Maak paardensport nog leuker

Er is door het dressuurforum een inventarisatieronde gehouden met betrekking tot de vernieuwing van het dressuurproevenboekje. In overleg met wedstrijdorganisaties en het enduranceforum zijn nieuwe initiatieven ontstaan zoals een driedaagse op de Veluwe en deelname voor pararuiters. Voor de Enjoy the Ride-ritten bestaat er inmiddels een inschrijfmodule in Mijn KNHS.

Lees het hele verslag op KNHS,nl.

Bron: KNHS

Foto: KNHS

0 80

De ledenraad van het Nederlands Welsh Pony & Cob stamboek heeft tijdens haar vergadering in de vacatures van hoofdbestuursleden unaniem besloten tot benoeming als voorzitter de heer Bas van der Linden te Brielle en als bestuurslid foktechnische zaken de heer Henrie Leeuwenhaag te Rossum. In het komende Welsh magazine worden de bestuursleden nader voorgesteld.

Onlangs lieten diverse leden nog hun zorgen blijken over diverse zaken binnen het stamboek. Zo zou er onduidelijkheid zijn over het vervullen van de vacatures binnen het bestuur en werden er onrechtmatige en onnodige kosten gemaakt. Ook moet er openheid komen met betrekking tot de erkenning van het NWPCS door het PVE, wat al jaren een onopgelost punt blijkt. De erkenning van het NWPCS als dochterstamboek van het WPCS is eveneens nog niet voltooid. De bezorgde leden publiceerde een open brief en motie richting het bestuur en de ledenraad.

Hoefslag/NWPCS

Foto: NWPCS

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer